బాల (పత్రిక)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగులో పిల్లల పత్రికలు రావడం 1940 లలో ప్రారంభమైన "బాల"తో మొదలయిందని చెప్పవచ్చు. రేడియో అన్నయ్యగా పిలవబడే న్యాయపతి రాఘవరావు ఈ పత్రిక వ్యవస్థాపకుడు, సంపాదకుడు. వీరు 1945 సంవత్సరంలో దీనిని మొదలుపెట్టారు.