దేశాల జాబితా – తీరము, వైశాల్యం నిష్పత్తి క్రమంలో

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రపంచంలోని దేశాల తీర రేఖ పొడవుకూ, వైశాల్యానికీ గల నిష్పత్తి (List of countries by coast/area ratio) ఈ జాబితాలో ఇవ్వబడింది.

ఈ లెక్కలో తీర రేఖ పొడవు మీటర్లలోనూ, దేశం వైశాల్యం చదరపు కిలోమీటర్లలోనూ తీసికొనబడింది. దేశంలో ప్రధాన భూభాగంలోని ఏ ప్రాంతంనుండైనా తీరాన్ని చేరుకోవడానికి ఉండే సౌలభ్యం (సముద్రం ఎంత దగ్గర?) అన్న విషయం ఈ నిష్పత్తి ద్వారా సూచింపబడుతుంది.

కనుక, మాల్దీవుల వంటి ద్వీప దేశాలు, సముద్రంలోకి చొచ్చుకున్నట్లు ఉన్న గ్రీస్ వంటి దేశాలు "ఎక్కువ తీర-వైశాల్య నిష్పత్తి" కలిగి ఉంటాయి. ఆస్ట్రియా వంటి పూర్తిగా భూభాగంలో పరిమితమైన దేశాలు (సముద్ర తీరం లేని దేశాలు) "సున్న తీర-వైశాల్య నిష్పత్తి" కలిగి ఉంటాయి. కాని తీరంలో ఉండే ఎత్తుపల్లాలు, చిన్నచిన్న మలుపుల కారణంగా తీరరేఖ పొడవు కొలవడంలో కొన్ని భేదాలు ఉండవచ్చును. మరింత ఎక్కువ వివరంగా కొలిచిన కొద్దీ తీర రేఖ పొడవు పెరుగుతుంది.


ఇంకా, "తీరం-చుట్టుకొలత నిష్పత్తి" ద్వారా మొత్తం చుట్టుకొలత (సముద్ర తీరం + భూభాగం సరిహద్దు పొడవు) లో సముద్ర తీరం ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది. మాల్టా వంటి ద్వీప దేశాలకు ఈ నిష్పత్తి 100% ఉంటుంది (అంటే మొత్తం సరిహద్దు అంతా సముద్రతీరమే). సముద్ర తీరం లేనిస్విట్జర్లాండ్ వంటి దేశాలకు ఇది ఒ% అవుతుంది.


ఈ వివరాలు ఏ మ్యాపులోంచి తీసుకొన్నారో ఆ మ్యాపు స్కేలును పై ఈ వివరాల నిర్దిష్టత ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడ వాడిన వివరాలు CIA World Factbook నుండి గ్రహించబడ్డాయి.[1]

ర్యాంకు దేశం భూభాగం
వైశాల్యం
(చ.కి.మీ.)
భూభాగం
సరిహద్దు కొలత
(కి.మీ.)
తీర రేఖ
(కి.మీ.)
మొత్తం
చుట్టుకొలత
(కి.మీ.)
తీరం/వైశాల్యం
నిష్పత్తి
(మీ./చ.కి.మీ.)
తీరం/చుట్టుకొలత
శాతం
1  Micronesia 702.00 - 6,112.00 6,112.00 8,706.553 100.0%
2  Palau 458.00 - 1,519.00 1,519.00 3,316.594 100.0%
3  Maldives 300.00 - 644.00 644.00 2,146.667 100.0%
4  Monaco 1.95 4.40 4.10 8.50 2,102.564 48.2%
5  Marshall Islands 181.30 - 370.40 370.40 2,043.023 100.0%
6  Kiribati 717.00 - 1,143.00 1,143.00 1,594.142 100.0%
7  Nauru 21.00 - 30.00 30.00 1,428.571 100.0%
8  Seychelles 455.00 - 491.00 491.00 1,079.121 100.0%
9  Tuvalu 26.00 - 24.00 24.00 923.077 100.0%
10  Tonga 718.00 - 419.00 419.00 583.565 100.0%
11  Saint Kitts and Nevis 261.00 - 135.00 135.00 517.241 100.0%
 Cook Islands 240.00 - 120.00 120.00 500.000 100.0%
12  Malta 316.00 - 140.00 140.00 443.038 100.0%
13  Grenada 340.00 - 121.00 121.00 355.882 100.0%
14  Bahamas 10,070.00 - 3,542.00 3,542.00 351.738 100.0%
15  Antigua and Barbuda 442.00 - 153.00 153.00 346.154 100.0%
16  Singapore 637.50 - 193.00 193.00 302.745 100.0%
17  Bahrain 620.00 - 161.00 161.00 259.677 100.0%
18  Saint Lucia 610.00 - 158.00 158.00 259.016 100.0%
19  Norway 324,220.00 2,515.00 83,281.00 85,796.00 256.866 97.1%
 Niue 260.00 - 64.00 64.00 246.154 100.0%
20  Cape Verde 4,033.00 - 965.00 965.00 239.276 100.0%
21  Barbados 430.00 - 97.00 97.00 225.581 100.0%
22  Saint Vincent and the Grenadines 389.00 - 84.00 84.00 215.938 100.0%
23  São Tomé and Príncipe 1,001.00 - 209.00 209.00 208.791 100.0%
24  Dominica 754.00 - 148.00 148.00 196.286 100.0%
25  Solomon Islands 27,540.00 - 5,313.00 5,313.00 192.919 100.0%
26  Denmark 42,394.00 68.00 7,314.00 7,382.00 172.524 99.1%
27  Vanuatu 14,760.00 - 2,528.00 2,528.00 171.274 100.0%
28  Comoros 2,170.00 - 340.00 340.00 156.682 100.0%
29  Samoa 2,850.00 - 403.00 403.00 141.404 100.0%
30  Philippines 298,170.00 - 36,289.00 36,289.00 121.706 100.0%
31  Greece 130,800.00 1,160.00 14,880.00 16,040.00 113.761 92.8%
32  Croatia 56,414.00 2,197.00 5,835.00 8,032.00 103.432 72.6%
33  Jamaica 10,830.00 - 1,022.00 1,022.00 94.367 100.0%
34  Estonia 43,211.00 633.00 3,794.00 4,427.00 87.802 85.7%
35  Mauritius 2,030.00 - 177.00 177.00 87.192 100.0%
36  జపాన్ 374,744.00 - 29,751.00 29,751.00 79.390 100.0%
37  Trinidad and Tobago 5,128.00 - 362.00 362.00 70.593 100.0%
38  Cyprus 9,240.00 - 648.00 648.00 70.130 100.0%
39  Haiti 27,560.00 360.00 1,771.00 2,131.00 64.260 83.1%
40  Fiji 18,270.00 - 1,129.00 1,129.00 61.795 100.0%
41  New Zealand 268,680.00 - 15,134.00 15,134.00 56.327 100.0%
42  United Kingdom 241,590.00 360.00 12,429.00 12,789.00 51.447 97.2%
43  Iceland 100,329.00 - 4,988.00 4,988.00 49.716 100.0%
44  {{{name}}} 11,437.00 60.00 563.00 623.00 49.226 90.4%
45  Republic of China (Taiwan) 32,260.00 - 1,566.30 1,566.30 48.552 100.0%
46  Timor-Leste 15,007.00 228.00 706.00 934.00 47.045 75.6%
47  Cuba 110,860.00 29.00 3,735.00 3,764.00 33.691 99.2%
48  Panama 75,990.00 555.00 2,490.00 3,045.00 32.767 81.8%
49  Brunei 5,270.00 381.00 161.00 542.00 30.550 29.7%
50  Indonesia 1,826,440.00 2,830.00 54,716.00 57,546.00 29.958 95.1%
51  Kuwait 17,820.00 462.00 499.00 961.00 28.002 51.9%
52  Dominican Republic 48,380.00 275.00 1,288.00 1,563.00 26.623 82.4%
53  Italy 294,020.00 1,932.20 7,600.00 9,532.20 25.849 79.7%
54  Costa Rica 50,660.00 639.00 1,290.00 1,929.00 25.464 66.9%
55  South Korea 98,190.00 238.00 2,413.00 2,651.00 24.575 91.0%
56  కెనడా 9,220,970.00 8,893.00 202,080.00 210,973.00 21.915 95.8%
57  Lebanon 10,280.00 454.00 225.00 679.00 21.887 33.1%
58  Montenegro 13,812.00 625.00 294.00 919.00 21.286 32.0%
59  ఐర్లాండ్ 68,890.00 360.00 1,448.00 1,808.00 21.019 80.1%
60  North Korea 120,410.00 1,673.00 2,495.00 4,168.00 20.721 59.9%
61  Sri Lanka 64,740.00 - 1,340.00 1,340.00 20.698 100.0%
62  Portugal 91,951.00 1,214.00 1,793.00 3,007.00 19.500 59.6%
63  Eritrea 121,320.00 1,630.00 2,234.00 3,864.00 18.414 57.8%
64  Belize 22,800.00 516.00 386.00 902.00 16.930 42.8%
65  United Arab Emirates 82,880.00 867.00 1,318.00 2,185.00 15.903 60.3%
66  El Salvador 20,720.00 545.00 307.00 852.00 14.817 36.0%
67  Djibouti 21,980.00 506.00 314.00 820.00 14.286 38.3%
68  Malaysia 328,550.00 2,669.00 4,675.00 7,344.00 14.229 63.7%
69  ఇజ్రాయిల్ 20,330.00 1,017.00 273.00 1,290.00 13.428 21.2%
70  Netherlands 33,883.00 1,027.00 451.00 1,478.00 13.311 30.5%
71  Albania 27,398.00 720.00 362.00 1,082.00 13.213 33.5%
72  Guinea-Bissau 28,000.00 724.00 350.00 1,074.00 12.500 32.6%
73  Papua New Guinea 452,860.00 820.00 5,152.00 5,972.00 11.377 86.3%
74  Vietnam 325,360.00 4,639.00 3,444.00 8,083.00 10.585 42.6%
75  Equatorial Guinea 28,051.00 539.00 296.00 835.00 10.552 35.4%
76  Spain 499,542.00 1,917.80 4,964.00 6,882.00 9.937 72.1%
77  Turkey 770,760.00 2,627.00 7,200.00 9,827.00 9.341 73.3%
78  Azerbaijan 86,100.00 2,013.00 800.00 2,813.00 9.292 28.4%
79  Chile 748,800.00 6,171.00 6,435.00 12,606.00 8.594 51.0%
80  Madagascar 581,540.00 - 4,828.00 4,828.00 8.302 100.0%
81  Latvia 64,589.00 1,150.00 531.00 1,681.00 8.221 31.6%
82  Ecuador 276,840.00 2,010.00 2,237.00 4,247.00 8.080 52.7%
83  Gambia 10,000.00 740.00 80.00 820.00 8.000 9.8%
84  Sweden 410,934.00 2,205.00 3,218.00 5,423.00 7.831 59.3%
85  Nicaragua 120,254.00 1,231.00 910.00 2,141.00 7.567 42.5%
86  Tunisia 155,360.00 1,424.00 1,148.00 2,572.00 7.389 44.6%
87  Honduras 112,492.00 1,520.00 820.00 2,340.00 7.289 35.0%
88  జర్మనీ 349,223.00 3,621.00 2,389.00 6,010.00 6.841 39.8%
89  Oman 309,500.00 1,374.00 2,092.00 3,466.00 6.759 60.4%
90  Thailand 511,770.00 4,863.00 3,219.00 8,082.00 6.290 39.8%
91  France 545,630.00 2,889.00 3,427.00 6,316.00 6.281 54.3%
92  Liberia 96,320.00 1,585.00 579.00 2,164.00 6.011 26.8%
93  Sierra Leone 71,620.00 958.00 402.00 1,360.00 5.613 29.6%
94  Mexico 1,923,040.00 4,538.00 9,330.00 13,868.00 4.852 67.3%
95  సొమాలియా 627,337.00 2,366.00 3,025.00 5,391.00 4.822 56.1%
96  Ukraine 603,700.00 4,558.00 2,782.00 7,340.00 4.608 37.9%
97  Georgia 69,700.00 1,461.00 310.00 1,771.00 4.448 17.5%
98  Bangladesh 133,910.00 4,246.00 580.00 4,826.00 4.331 12.0%
99  పశ్చిమ సహారా 266,000.00 2,046.00 1,110.00 3,156.00 4.173 35.2%
100  Morocco 446,300.00 2,017.90 1,835.00 3,853.00 4.112 47.6%
101  Uruguay 173,620.00 1,564.00 660.00 2,224.00 3.801 29.7%
102  Guatemala 108,430.00 1,687.00 400.00 2,087.00 3.689 19.2%
103  Finland 305,470.00 2,628.00 1,126.00 3,754.00 3.686 30.0%
104  Turkmenistan 488,100.00 3,736.00 1,768.00 5,504.00 3.622 32.1%
105  Yemen 527,970.00 1,746.00 1,906.00 3,652.00 3.610 52.2%
106  Gabon 257,667.00 2,551.00 885.00 3,436.00 3.435 25.8%
107  ఆస్ట్రేలియా 7,617,930.00 - 25,760.00 25,760.00 3.381 100.0%
108  Bulgaria 110,550.00 1,808.00 354.00 2,162.00 3.202 16.4%
109  Venezuela 882,050.00 4,993.00 2,800.00 7,793.00 3.174 35.9%
110  Mozambique 784,090.00 4,571.00 2,470.00 7,041.00 3.150 35.1%
111  Colombia 1,038,700.00 6,004.00 3,208.00 9,212.00 3.088 34.8%
112  Burma 657,740.00 5,876.00 1,930.00 7,806.00 2.934 24.7%
113  Senegal 192,000.00 2,640.00 531.00 3,171.00 2.766 16.7%
114  Cambodia 176,520.00 2,572.00 443.00 3,015.00 2.510 14.7%
115  Egypt 995,450.00 2,689.00 2,450.00 5,139.00 2.461 47.7%
116  Suriname 161,470.00 1,707.00 386.00 2,093.00 2.391 18.4%
117  భారతదేశం 2,973,190.00 14,103.00 7,000.00 21,103.00 2.354 33.2%
118  Ghana 230,020.00 2,093.00 539.00 2,632.00 2.343 20.5%
119  Guyana 196,850.00 2,462.00 459.00 2,921.00 2.332 15.7%
120  Slovenia 20,253.00 1,334.00 46.60 1,380.60 2.301 3.4%
121 Flag of South Africa.svg దక్షిణ ఆఫ్రికా 1,219,912.00 4,750.00 2,798.00 7,548.00 2.294 37.1%
122  Russia 16,995,800.00 19,917.00 37,653.00 57,570.00 2.215 65.4%
123  Belgium 30,278.00 1,379.00 66.50 1,445.50 2.196 4.6%
124  United States 9,158,960.00 12,219.00 19,924.00 32,143.00 2.175 62.0%
125  ఇరాన్ 1,636,000.00 5,440.00 3,180.00 8,620.00 1.944 36.9%
126  Namibia 825,418.00 3,824.00 1,572.00 5,396.00 1.904 29.1%
127  Peru 1,280,000.00 5,536.00 2,414.00 7,950.00 1.886 30.4%
128  Argentina 2,736,690.00 9,665.00 4,989.00 14,654.00 1.823 34.0%
129  Ivory Coast 318,000.00 3,110.00 515.00 3,625.00 1.619 14.2%
130  Poland 304,465.00 2,888.00 491.00 3,379.00 1.613 14.5%
131  Tanzania 886,037.00 3,402.00 1,424.00 4,826.00 1.607 29.5%
132  People's Republic of China 9,326,410.00 22,147.00 14,500.00 36,647.00 1.555 39.6%
133  Lithuania 65,200.00 1,273.00 99.00 1,372.00 1.518 7.2%
134  పాకిస్తాన్ 778,720.00 6,774.00 1,046.00 7,820.00 1.343 13.4%
135  Guinea 245,857.00 3,399.00 320.00 3,719.00 1.302 8.6%
136  Angola 1,246,700.00 5,198.00 1,600.00 6,798.00 1.283 23.5%
137  సౌదీ అరేబియా 2,217,949.00 4,415.00 2,640.00 7,055.00 1.190 37.4%
138  Kazakhstan 2,669,800.00 12,012.00 2,964.00 14,976.00 1.110 19.8%
139  Benin 110,620.00 1,989.00 121.00 2,110.00 1.094 5.7%
140  Syria 184,050.00 2,253.00 193.00 2,446.00 1.049 7.9%
141  Togo 54,385.00 1,647.00 56.00 1,703.00 1.030 3.3%
142  Libya 1,759,540.00 4,383.00 1,770.00 6,153.00 1.006 28.8%
143  Uzbekistan 425,400.00 6,221.00 420.00 6,641.00 0.987 6.3%
144  Romania 230,340.00 2,508.00 225.00 2,733.00 0.977 8.2%
145  కెన్యా 569,250.00 3,446.00 536.00 3,982.00 0.942 13.5%
146  Nigeria 910,768.00 4,047.00 853.00 4,900.00 0.937 17.4%
147  Brazil 8,456,510.00 15,735.00 7,367.00 23,102.00 0.871 31.9%
148  Cameroon 469,440.00 4,591.00 402.00 4,993.00 0.856 8.1%
149  Mauritania 1,030,400.00 5,074.00 754.00 5,828.00 0.732 12.9%
150  Republic of the Congo 341,500.00 5,504.00 169.00 5,673.00 0.495 3.0%
151  Algeria 2,381,740.00 6,343.00 998.00 7,341.00 0.419 13.6%
152  Bosnia and Herzegovina 51,129.00 1,459.00 20.00 1,479.00 0.391 1.4%
153  Sudan 2,376,000.00 7,687.00 853.00 8,540.00 0.359 10.0%
154  Jordan 88,884.00 1,619.00 26.00 1,645.00 0.293 1.6%
155  ఇరాక్ 432,162.00 3,631.00 58.00 3,689.00 0.134 1.6%
156  Democratic Republic of the Congo 2,267,600.00 10,744.00 37.00 10,781.00 0.016 0.3%
157  Afghanistan 647,500.00 5,529.00 - 5,529.00 - 0.0%
158  Andorra 468.00 120.30 - 120.30 - 0.0%
159  Armenia 28,400.00 1,254.00 - 1,254.00 - 0.0%
160  Austria 82,738.00 2,562.00 - 2,562.00 - 0.0%
161  Burundi 25,650.00 974.00 - 974.00 - 0.0%
162  Burkina Faso 273,800.00 3,192.00 - 3,192.00 - 0.0%
163  Bhutan 47,000.00 1,075.00 - 1,075.00 - 0.0%
164  Belarus 207,600.00 3,098.00 - 3,098.00 - 0.0%
165  Bolivia 1,084,390.00 6,743.00 - 6,743.00 - 0.0%
166  Botswana 585,370.00 4,013.00 - 4,013.00 - 0.0%
167  Central African Republic 622,984.00 5,203.00 - 5,203.00 - 0.0%
168  Chad 1,259,200.00 5,968.00 - 5,968.00 - 0.0%
169  Czech Republic 77,276.00 1,881.00 - 1,881.00 - 0.0%
170  Ethiopia 1,119,683.00 5,311.00 - 5,311.00 - 0.0%
171  Hungary 92,340.00 2,009.00 - 2,009.00 - 0.0%
172  Kyrgyzstan 191,300.00 3,878.00 - 3,878.00 - 0.0%
173  Laos 230,800.00 5,083.00 - 5,083.00 - 0.0%
174  Lesotho 30,355.00 909.00 - 909.00 - 0.0%
175  Liechtenstein 160.00 76.00 - 76.00 - 0.0%
176  Luxembourg 2,586.00 359.00 - 359.00 - 0.0%
177  Macedonia 24,856.00 748.00 - 748.00 - 0.0%
178  Malawi 94,080.00 2,881.00 - 2,881.00 - 0.0%
179  Mali 1,220,000.00 7,243.00 - 7,243.00 - 0.0%
180  Moldova 33,371.00 1,389.00 - 1,389.00 - 0.0%
181  Mongolia 1,565,000.00 8,114.00 - 8,114.00 - 0.0%
182  Nepal 136,800.00 2,926.00 - 2,926.00 - 0.0%
183  Niger 1,266,700.00 5,697.00 - 5,697.00 - 0.0%
184  Paraguay 397,300.00 3,920.00 - 3,920.00 - 0.0%
185  Rwanda 24,948.00 893.00 - 893.00 - 0.0%
186  Serbia 88,361.00 2027.00 - 2027.00 - 0.0%
187  San Marino 60.50 39.00 - 39.00 - 0.0%
188   Switzerland 39,770.00 1,852.00 - 1,852.00 - 0.0%
189  Slovakia 48,800.00 1,355.00 - 1,355.00 - 0.0%
190  Swaziland 17,203.00 535.00 - 535.00 - 0.0%
191  Tajikistan 142,700.00 3,651.00 - 3,651.00 - 0.0%
192  Uganda} 199,710.00 2,698.00 - 2,698.00 - 0.0%
193   Vatican City 0.44 3.20 - 3.20 - 0.0%
194  Zambia 740,724.00 5,664.00 - 5,664.00 - 0.0%
195  Zimbabwe 386,670.00 3,066.00 - 3,066.00 - 0.0%

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]