మూస:కొల్లాం–సెంగొట్టాయ్ శాఖా రైలు మార్గము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కొల్లాం–సెంగొట్టాయ్
శాఖా రైలు మార్గము
కి.మీ.
0
కొల్లాం జంక్షన్
TVC
MDU
పరిమితులు
6
కిలికొల్లూర్
8
చందనత్తొప్ హాల్ట్
13
కుందారా
15
కుందారా ఈస్ట్
19
ఎళుకోనె
25
కొట్టారకర
30
కూరి
37
ఔవనీస్వరం
45
పునలూర్
55
ఎదమన్న్
63
ఒట్టకళ్
66
తేన్మాలా
13 ఆర్చ్ బ్రిడ్జి
70
కళుత్తురుట్టి
77
ఎడపాలయం
75
న్యూ అర్యంకావు
79
అర్యంకావు
87
భగవతిపురం
93
సెంగొట్టాయ్
102
టెంకాశి జంక్షన్

ఇది భారతదేశంలోని తిరువనంతపురం, మధురై రైల్వేడివిజనుల కోసం ఒక పటం-పటం మూస

This is a route-map template for a తిరువనంతపురం , మధురై railway divisions in India.

For information on use of this template, refer to Wikipedia:Route diagram template, for pictograms used see Wikipedia:Route diagram template/Catalog of pictograms.

Source: