వికీపీడియా:దేశ వ్యాసాలను అనుసంధానించే ఇన్‌లైన్ టెంప్లేట్‌లు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రతి దేశానికి పెద్దసంఖ్యలో పేజీలు,ట్రిపుల్ రిఫరెన్స్‌నుకలిగిఉన్న (లేదా ప్రయోజనం పొందగల) దేశాలజాబితాలనుకలిగిఉన్నాయి:

  • దృశ్య సూచన, అనగా దేశ జెండా బొటనవేలు.
  • ఒక లెక్సికల్ రిఫరెన్స్,అనగాదేశంపేరు
  • ప్రశ్నలో ఉన్న దేశం కథనానికి హైపర్‌లింక్ సూచన.

ఈ ట్రిపుల్ రిఫరెన్స్‌లనుచేర్చడాన్నిసులభతరం చేయడానికి మూసల శ్రేణి సృష్టించబడింది.అటువంటిమూసల పేర్లకు స్పష్టమైన ఎంపికచేసిన దేశం కోడ్‌లు సూచించబడ్డాయి.వీటిద్వారాప్రతిదేశాన్ని సాధారణంగా గుర్తించబడుతుంది.

అయితే రెండు సమస్యలు ఉన్నాయి:

  • ISO 3166-1 కోడ్‌లు, IOC కంట్రీ కోడ్‌లు, FIFA కంట్రీ కోడ్‌లతో సహా అనేక దేశ కోడ్‌లు ఉన్నాయి. అవి ఎల్లప్పుడూ ఒకదానికొకటి అనుకూలంగా,స్థిరంగాఉండవు.తరచుగాప్రతికూలంగాకూడా ఉంటాయి.
  • కొన్ని దేశాలు సాధారణంగాఒకటి కంటేఎక్కువ పేర్లతో సూచించబడతాయి.

కిందిజాబితాచేరిక, స్పష్టత రెండింటికీ కృషి చేస్తుంది. దయచేసి SLO లేదా MAL వంటిమూసల పేర్లను ఉపయోగించటానికి,లేదాసృష్టించకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.ఇవిఅనేకవిభిన్న దేశాలకువాటిని వర్తింపజేయడానికి వ్యక్తులుతప్పుదారిపట్టించవచ్చు.

ఒలింపిక్ కథనాలకోసం మూస:flagIOC కూడా చూడండి.

అనేక దేశాలుబహుళ దేశకోడ్‌లను కలిగి ఉన్నాయి.ఈ సందర్భాలలో చాలా వరకు, ఇతరదేశాలకోడ్‌ల నుండిదారిమార్పులతో ISOదేశంకోడ్ మూస కోసం ఉపయోగించబడింది.ఉదాహరణకు టెంప్లేట్:DEU అనేది జర్మనీకి సంబంధించినమూస,కానీ మూస:GER (FIFA, IOC ఉపయోగించే కోడ్) DEUకి దారిమళ్లిస్తుంది.

Template result What to type Notes
 Afghanistan {{AFG}}
 Åland Islands {{ALA}}
 Albania {{ALB}}
 Algeria {{DZA}} or {{ALG}}
 American Samoa {{ASM}} or {{ASA}}
 Andorra {{AND}}
 Angola {{AGO}} or {{ANG}}
 Anguilla {{AIA}}
 Antarctica {{ATA}}
 Antigua and Barbuda {{ATG}} The IOC uses "ANT", but ANT is the ISO code for Netherlands Antilles
 Argentina {{ARG}}
 Armenia {{ARM}}
 Aruba {{ABW}} or {{ARU}}
 ఆస్ట్రేలియా {{AUS}}
 Austria {{AUT}}
 Azerbaijan {{AZE}}
 Bahamas {{BHS}} or {{BAH}}
 Bahrain {{BHR}} The IOC uses "BRN", but BRN is the ISO code for Brunei
 Bangladesh {{BGD}} or {{BAN}}
 Barbados {{BRB}} or {{BAR}}
 Belarus {{BLR}}
 Belgium {{BEL}}
 Belize {{BLZ}} or {{BIZ}}
 Benin {{BEN}}
 Bermuda {{BMU}} or {{BER}}
 Bhutan {{BTN}} or {{BHU}}
 Bolivia {{BOL}}
 Bosnia and Herzegovina {{BIH}}
 Botswana {{BWA}} or {{BOT}}
 Bouvet Island {{BVT}}
 Brazil {{BRA}}
 British Indian Ocean Territory {{IOT}}
 Brunei {{BRN}} or {{BRU}}
 Bulgaria {{BGR}} or {{BUL}}
 Burkina Faso {{BFA}} or {{BUR}}
 Burundi {{BDI}}
 Cambodia {{KHM}} or {{CAM}}
 Cameroon {{CMR}}
 కెనడా {{CAN}}
 Cape Verde {{CPV}}
 Cayman Islands {{CYM}} or {{CAY}}
 Central African Republic {{CAF}} or {{CTA}}
 Chad {{TCD}} or {{CHA}}
 Chile {{CHL}} or {{CHI}}
 China {{CHN}} Also consider
{{PRC}}:  People's Republic of China
{{CHN-ROC}}:  China (before the Chinese Civil War)
 Christmas Island {{CXR}}
 Cocos (Keeling) Islands {{CCK}}
 Colombia {{COL}}
 Comoros {{COM}}
 Cook Islands {{COK}}
 Republic of the Congo {{COG}} or {{CGO}}
 Democratic Republic of the Congo {{COD}} Also consider {{ZAI}}:  Zaire
 Costa Rica {{CRI}} or {{CRC}}
 Ivory Coast {{CIV}}
 Croatia {{HRV}} or {{CRO}}
 Cuba {{CUB}}
 Curaçao {{CUW}} or {{CUR}}
 Cyprus {{CYP}}
 Northern Cyprus {{TRNC}} region without official ISO-3166 country code
 Czech Republic {{CZE}}
 Czechoslovakia {{CSK}} or {{TCH}}
 Denmark {{DNK}} or {{DEN}}
 Djibouti {{DJI}}
 Dominica {{DMA}}
 Dominican Republic {{DOM}}
 Ecuador {{ECU}}
 Egypt {{EGY}}
 El Salvador {{SLV}} or {{ESA}}
 England {{ENG}} region without official ISO-3166 country code
 Equatorial Guinea {{GNQ}} or {{GEQ}} or {{EQG}}
 Eritrea {{ERI}}
 Estonia {{EST}}
 Ethiopia {{ETH}}
 European Union {{EU}}
 Falkland Islands {{FLK}}
 Faroe Islands {{FRO}}
 Fiji {{FJI}} or {{FIJ}}
 Finland {{FIN}}
 France {{FRA}}
 French Guiana {{GUF}}
 French Polynesia {{PYF}}
 French Southern and Antarctic Lands {{ATF}}
 Gabon {{GAB}}
 Gambia {{GMB}} or {{GAM}}
 Georgia {{GEO}}
 జర్మనీ {{DEU}} or {{GER}}
 East Germany {{GDR}} or {{DDR}}
 West Germany {{FRG}}
 Ghana {{GHA}}
 Gibraltar {{GIB}}
 Greece {{GRC}} or {{GRE}}
 Greenland {{GRL}}
 Grenada {{GRD}} or {{GRN}}
 Guadeloupe {{GLP}}
 Guam {{GUM}}
 Guatemala {{GTM}} or {{GUA}}
 Guernsey {{GGY}}
 Guinea {{GIN}} or {{GUI}}
 Guinea-Bissau {{GNB}} or {{GBS}}
 Guyana {{GUY}}
 Haiti {{HTI}} or {{HAI}}
 Honduras {{HND}} or {{HON}}
 Hong Kong {{HKG}} Also consider {{HKG-CHN}}:  Hong Kong, China
 Hungary {{HUN}}
 Iceland {{ISL}}
 భారతదేశం {{IND}}
 Indonesia {{IDN}} or {{INA}}
 ఇరాన్ {{IRN}} or {{IRI}}
 ఇరాక్ {{IRQ}}
 Ireland {{IRL}}
 Isle of Man {{IMN}} or {{IOM}}
 ఇజ్రాయిల్ {{ISR}}
 Italy {{ITA}}
 Jamaica {{JAM}}
 జపాన్ {{JPN}}
 Jersey {{JEY}}
 Jordan {{JOR}}
 Kazakhstan {{KAZ}}
 కెన్యా {{KEN}}
 Kiribati {{KIR}}
 North Korea {{PRK}} Also consider {{DPRK}}:  Democratic People's Republic of Korea
 South Korea {{KOR}} Also consider {{ROK}}:  Republic of Korea
 Kosovo {{KOS}}
 Kuwait {{KWT}} or {{KUW}}
 Kyrgyzstan {{KGZ}}
 Laos {{LAO}}
 Latvia {{LVA}} or {{LAT}}
 Lebanon {{LBN}} or {{LIB}}
 Lesotho {{LSO}} or {{LES}}
 Liberia {{LBR}}
 Libya {{LBY}} or {{LBA}}
 Liechtenstein {{LIE}}
 Lithuania {{LTU}}
 Luxembourg {{LUX}}
 Macau {{MAC}} Also consider {{MAC-CHN}}:  Macau, China
 Macedonia {{MKD}}
 Madagascar {{MDG}} or {{MAD}}
 Malawi {{MWI}} or {{MAW}}
 Malaysia {{MYS}} or {{MAS}}
 Maldives {{MDV}}
 Mali {{MLI}}
 Malta {{MLT}}
 Marshall Islands {{MHL}}
 Martinique {{MTQ}}
 Mauritania {{MRT}} or {{MTN}}
 Mauritius {{MUS}} or {{MRI}}
 Mayotte {{MYT}}
 Mexico {{MEX}}
 Micronesia {{FSM}}
 Moldova {{MDA}}
 Monaco {{MCO}} or {{MON}}
 Mongolia {{MNG}} or {{MGL}}
 Montenegro {{MNE}}
 Montserrat {{MSR}}
 Morocco {{MAR}}
 Mozambique {{MOZ}}
 Burma {{MMR}} or {{MYA}} Also consider {{BIR}}:  Burma
 Namibia {{NAM}}
 Nauru {{NRU}}
 Nepal {{NPL}} or {{NEP}}
 Netherlands {{NLD}} or {{NED}} Also consider link to the kingdom:  Netherlands
 Netherlands Antilles {{ANT}} or {{AHO}}
 Caribbean Netherlands {{BES}}
 New Caledonia {{NCL}}
 New Zealand {{NZL}}
 Nicaragua {{NIC}} or {{NCA}}
 Niger {{NER}} or {{NIG}}
 Nigeria {{NGA}} or {{NGR}}
 Niue {{NIU}}
 Norfolk Island {{NFK}}
 Northern Ireland {{NIR}} region without official ISO-3166 country code
 Northern Mariana Islands {{MNP}}
 Norway {{NOR}}
 Oman {{OMN}} or {{OMA}}
 పాకిస్తాన్ {{PAK}}
 Palau {{PLW}}
 Palestinian Authority {{PSE}} or {{PLE}}
 Panama {{PAN}}
 Papua New Guinea {{PNG}}
 Paraguay {{PRY}} or {{PAR}}
 Peru {{PER}}
 Philippines {{PHL}} or {{PHI}}
 Pitcairn Islands {{PCN}}
 Poland {{POL}}
 Portugal {{PRT}} or {{POR}}
 Puerto Rico {{PRI}} or {{PUR}}
 Qatar {{QAT}}
 Réunion {{REU}}
 Romania {{ROU}} or {{ROM}}
 Russia {{RUS}}
 Rwanda {{RWA}}
 Saint Barthélemy {{BLM}}
 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha {{SHN}}
 Saint Kitts and Nevis {{KNA}} or {{SKN}}
 Saint Lucia {{LCA}}
 Saint Martin {{MAF}}
 Saint Pierre and Miquelon {{SPM}}
 Saint Vincent and the Grenadines {{VCT}} or {{VIN}}
 Samoa {{WSM}} or {{SAM}}
 San Marino {{SMR}}
 São Tomé and Príncipe {{STP}}
 సౌదీ అరేబియా {{SAU}} or {{KSA}}
 Scotland {{SCO}} or {{SCT}} region without official ISO-3166 country code
 Senegal {{SEN}}
 Serbia {{SRB}}
 Serbia and Montenegro {{SCG}}
 Seychelles {{SYC}} or {{SEY}}
 Sierra Leone {{SLE}}
 Singapore {{SGP}} or {{SIN}}
 Sint Maarten {{SXM}}
 Slovakia {{SVK}}
 Slovenia {{SVN}} or {{SLO}}
 Solomon Islands {{SLB}} or {{SOL}}
 సొమాలియా {{SOM}}
దక్షిణ ఆఫ్రికా {{ZAF}} or {{RSA}}
 South Georgia and the South Sandwich Islands {{SGS}}
 South Sudan {{SSD}}
 Spain {{ESP}}
 Sri Lanka {{LKA}} or {{SRI}}
 Sudan {{SDN}} or {{SUD}}
 Suriname {{SUR}}
 Svalbard and Jan Mayen {{SJM}}
 Swaziland {{SWZ}}
 Sweden {{SWE}}
  Switzerland {{CHE}} or {{SUI}}
 Syria {{SYR}}
 Taiwan {{TWN}} Also consider
{{ROC}}:  Republic of China
{{TWN-ROC}}:  Taiwan (Republic of China)
{{ROC-TW}}:  Republic of China (Taiwan)
{{TPE}}:  Chinese Taipei
{{CHN-ROC}}:  China (before the Chinese Civil War)
 Tajikistan {{TJK}}
 Tanzania {{TZA}} or {{TAN}}
 Thailand {{THA}}
 Timor-Leste {{TLS}} Also consider {{ETM}}:  East Timor
 Togo {{TGO}} or {{TOG}}
 Tokelau {{TKL}}
 Tonga {{TON}} or {{TGA}}
 Trinidad and Tobago {{TTO}} or {{TRI}}
 Tunisia {{TUN}}
 Turkey {{TUR}}
 Turkmenistan {{TKM}}
 Turks and Caicos Islands {{TCA}}
 Tuvalu {{TUV}}
 Uganda {{UGA}}
 Ukraine {{UKR}}
 United Arab Emirates {{ARE}} or {{UAE}}
 United Kingdom {{GBR}} or {{UK}}
 United Nations {{UNO}}
 United States {{USA}} or {{US}}
 United States Minor Outlying Islands {{UMI}}
 Uruguay {{URY}} or {{URU}}
 Soviet Union {{URS}} or {{USSR}}
 Uzbekistan {{UZB}}
 Vanuatu {{VUT}} or {{VAN}}
 Vatican City {{VAT}}
 Venezuela {{VEN}}
 Vietnam {{VNM}} or {{VIE}}
 British Virgin Islands {{VGB}} or {{IVB}}
 United States Virgin Islands {{VIR}} or {{ISV}}
 Wales {{WAL}} or {{WLS}} region without official ISO-3166 country code
 Wallis and Futuna {{WLF}}
 పశ్చిమ సహారా {{ESH}} Also consider {{SADR}}:  Sahrawi Arab Democratic Republic
 Yemen {{YEM}}
 Yugoslavia {{YUG}} Also consider {{FR-YUG}}:  Yugoslavia
 Zambia {{ZMB}} or {{ZAM}}
 Zimbabwe {{ZWE}} or {{ZIM}}