కేరళ శాసనసభ నియోజకవర్గాల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కేరళ శాసనసభ
కేరళ నియామసభ
15వ కేరళ శాసనసభ
రకం
రకం
ఏకసభ
కాల పరిమితులు
5 years
సీట్లు140
ఎన్నికలు
ఓటింగ్ విధానం
ఫస్ట్ పాస్ట్ ది పోస్ట్
మొదటి ఎన్నికలు
మొదటి ఎన్నికలు
చివరి ఎన్నికలు
6 ఏప్రిల్ 2021
తదుపరి ఎన్నికలు
తదుపరి ఎన్నికలు 2026
సమావేశ స్థలం
నియమసభ మందిరం, తిరువనంతపురం, కేరళ

కేరళ శాసనసభ, నియామసభ (వాచ్యంగా చట్టాల హాల్ ) గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది భారతదేశంలోని 28 రాష్ట్రాలలో ఒకటైన కేరళకు చెందిన చట్టాన్ని రూపొందించే సంస్థ. 2021 లో జరిగిన ఎన్నికలలో ఎన్నికైన 149 మంది ప్రతినిధులతో శాసనసభ ఏర్పడింది. [1]ఎన్నికైన ప్రతిసభ్యుడు కేరళ సరిహద్దుల్లోని 140 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో ఒక దానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. శాసనసభ సభ్యుడును (ఎం.ఎల్.ఎ)గా సూచిస్తారు.[2]

కేరళ శాసనసభ నియోజకవర్గాల ఉనికి సూచించే పటం

నియోజకవర్గాల జాబితా[మార్చు]

సంఖ్య నియోజకవర్గం[3] కేటాయింపు
(ఎస్.స్/ఎస్.టి/ఏదీలేదు)
జిల్లా లోక్‌సభ
నియోజకవర్గం[4]
ఓటర్లు
(2019 నాటికి)[4][dated info]
1 మంజేశ్వర్ ఏదీ కాదు కాసర్‌గోడ్ కాసరగోడ్ 2,08,616
2 కాసరగోడ్ 1,88,494
3 ఉద్మా 1,97,894
4 కన్హంగాడ్ 2,02,874
5 త్రికరిపూర్ 1,88,294
6 పయ్యనూరు కన్నూర్ 1,88,294
7 కల్లియాస్సేరి 1,68,408
8 తాలిపరంబ కన్నూర్ 1,92,699
9 ఇరిక్కుర్ 1,81,076
10 అజికోడ్ 1,65,201
11 కన్నూర్ 1,58,593
12 ధర్మదం 1,77,131
13 తలస్సేరి వటకర 1,62,142
14 కుతుపరంబ 1,78,457
15 మట్టనూర్ కన్నూర్ 1,73,732
16 పేరవూర్ 1,64,246
17 మనంతవాడి(ఎస్టీ) ఎస్.టి వాయనాడ్ వాయనాడ్ 1,82,461
18 సుల్తాన్ బతేరి (ఎస్టీ) 2,08,281
19 కాల్పెట్ట్ ఏదీ కాదు 1,90,503
20 వటకర కోజికోడ్ వటకర 1,51,141
21 కుట్టియాడి 1,78,363
22 నాదపురం 1,93,212
23 కొయిలండి 1,85,840
24 పెరంబ్ర 1,79,821
25 బాలుస్సేరి (ఎస్సీ) ఎస్.సి కోజికోడ్ 2,06,565
26 ఎలత్తూరు ఏదీ కాదు 1,85,361
27 కోజికోడ్ నార్త్ 1,63,791
28 కోజికోడ్ సౌత్ 1,43,304
29 బేపూర్ 1,87,460
30 కూన్నమంగళం 2,10,014
31 కొడువల్లి 1,68,349
32 తిరువంబాడి వాయనాడ్ 1,65,460
33 కొండోట్టి మలప్పురం మలప్పురం 1,92,701
34 ఎరనాడ్ వాయనాడ్ 1,66,320
35 నిలంబూరు 2,02,712
36 వండూరు (ఎస్సీ) ఎస్.సి 2,10,051
37 మంజేరి ఏదీ కాదు మలప్పురం 1,93,036
38 పెరింతల్‌మన్న 1,99,215
39 మంకాడ 1,99,518
40 మలప్పురం 1,99,305
41 వెంగర 1,72,932
42 వల్లిక్కున్ను 1,83,840
43 తిరురంగడి పొన్నాని 1,83,037
44 తానూర్ 1,74,633
45 తిరుర్ 2,05,900
46 కొట్టక్కల్ 1,98,338
47 తావనూరు 1,81,502
48 పొన్నాని 1,84,883
49 త్రిథాల పాలక్కాడ్ 1,77,171
50 పట్టాంబి పాలక్కాడ్ 1,78,908
51 షోర్నూర్ 1,82,526
52 ఒట్టపాలెం 1,94,698
53 కొంగడ్ (ఎస్సీ) ఎస్.సి 1,70,615
54 మన్నార్క్కాడ్ ఏదీ కాదు 1,86,102
55 మలంపుజ 2,00,682
56 పాలక్కాడ్ 1,74,371
57 తరూర్ (ఎస్సీ) ఎస్.సి అలత్తూరు 1,60,379
58 చిత్తూరు ఏదీ కాదు 1,76,871
59 నెన్మరా 1,79,746
60 అలత్తూరు 1,60,903
61 చెలక్కర (ఎస్సీ) ఎస్.సి త్రిస్సూర్ 1,83,456
62 కున్నంకుళం ఏదీ కాదు 1,79,227
63 గురువాయూర్ త్రిసూర్ 1,89,137
64 మనలూరు 1,98,738
65 వడక్కంచెరి అలత్తూరు 1,93,712
66 ఒల్లూరు త్రిసూర్ 1,84,357
67 త్రిస్సూర్ 1,63,213
68 నట్టిక (ఎస్సీ) ఎస్.సి 1,90,611
69 కైపమంగళం ఏదీ కాదు చలకుడి 1,53,849
70 ఇరింజలకుడ త్రిసూర్ 1,82,608
71 పుతుక్కాడ్ 1,85,080
72 చాలకుడి చలకుడి 1,79,633
73 కొడంగల్లూర్ 1,75,961
74 పెరుంబవూరు ఎర్నాకుళం 1,69,847
75 అంగమాలీ 1,60,822
76 అలువా 1,73,432
77 కలమస్సేరి ఎర్నాకులం 1,82,948
78 పరవూరు 1,83,543
79 వైపిన్ 1,62,202
80 కొచ్చి 1,67,744
81 త్రిప్పునిత్తుర 1,90,945
82 ఎర్నాకులం 1,47,745
83 త్రిక్కాకర 1,74,313
84 కున్నతునాడ్(ఎస్సీ) ఎస్.సి చలకుడి 1,71,724
85 పిరవం ఏదీ కాదు కొట్టాయం 1,94,101
86 మువట్టుపుజ ఇడుక్కి 1,74,183
87 కొత్తమంగళం 1,56,839
88 దేవికులం (ఎస్సీ) ఎస్.సి ఇడుక్కి 1,66,584
89 ఉడుంబంచోల ఏదీ కాదు 1,58,133
90 తోడుపుజా 1,79,163
91 ఇడుక్కి 1,77,622
92 పీరుమాడే 1,63,575
93 పాలా కొట్టాయం కొట్టాయం 1,74,015
94 కడుతురుత్తి 1,77,609
95 వైకోమ్ (ఎస్సీ) ఎస్.సి 1,57,168
96 ఎట్టుమనూరు ఏదీ కాదు 1,57,842
97 కొట్టాయం 1,52,275
98 పుత్తుపల్లి 1,64,921
99 చంగనస్సేరి మావేలికర 1,61,171
100 కంజిరపల్లి పతనంతిట్ట 1,73,345
101 పూంజర్ 1,74,365
102 అరూర్ అలప్పుళ అలప్పుజా 1,85,587
103 చేర్తాల 2,01,344
104 అలప్పుజ 1,87,659
105 అంబలప్పుజ 1,64,983
106 కుట్టనాడ్ మావేలికర 1,58,982
107 హరిపాడ్ అలప్పుజా 1,81,773
108 కాయంకుళం 1,94,867
109 మావెలికర (ఎస్సీ) ఎస్.సి మావేలికర 1,90,719
110 చెంగనూర్ ఏదీ కాదు 1,95,882
111 తిరువల్ల పతనంతిట్ట పతనంతిట్ట 1,98,830
112 రన్ని 1,86,129
113 అరన్ముల 2,20,719
114 కొన్ని 1,89,975
115 అడూర్ (ఎస్సీ) ఎస్.సి 1,96,830
116 కరునాగపల్లి ఏదీ కాదు కొల్లం అలప్పుజ 1,98,322
117 చవర కొల్లాం 1,69,661
118 కున్నత్తూరు (ఎస్సీ) ఎస్.సి మావేలికర 1,96,873
119 కొట్టారక్కర ఏదీ కాదు 1,93,003
120 పటనాపురం 1,76,121
121 పునలూరు కొల్లాం 1,99,274
122 చదయమంగళం 1,91,532
123 కుందర 1,94,105
124 కొల్లాం 1,64,337
125 ఎరవిపురం 1,64,918
126 చాతన్నూరు 1,75,573
127 వర్కాల తిరువనంతపురం అట్టింగల్ 1,80,458
128 అట్టింగల్ (ఎస్సీ) ఎస్.సి 1,91,503
129 చిరాయింకీజు (ఎస్సీ) 1,88,570
130 నెడుమంగడ్ ఏదీ కాదు 1,96,563
131 వామనపురం 1,92,686
132 కజకూట్టం తిరువనంతపురం 1,76,443
133 వట్టియూర్కావు 1,89,539
134 తిరువనంతపురం 1,88,294
135 నేమోమ్ 1,87,809
136 అరువిక్కర అట్టింగల్ 1,85,635
137 పరశాల తిరువనంతపురం 2,08,686
138 కట్టక్కడ అట్టింగల్ 1,84,390
139 కోవలం తిరువనంతపురం 2,06,585
140 నెయ్యట్టింకర 1,77,309

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

వెలుపలి లంకెలు[మార్చు]

  1. "List of constituencies (District Wise) : Kerala 2021 Election Candidate Information". myneta.info. Retrieved 2023-12-17.
  2. "Kerala Legislature - Members- 14th Kerala Legislative Assembly". niyamasabha.org.
  3. "Kerala - District - LACs (Legislative Assembly Constituencies)" (PDF). ceo.kerala.gov.in. Archived (PDF) from the original on 22 December 2019. Retrieved 8 March 2021.
  4. 4.0 4.1 "Kerala - Parliament Constituency-wise details of Electors as on 30.01.2019" (PDF). ceo.kerala.gov.in. 30 January 2019. Archived (PDF) from the original on 31 December 2019. Retrieved 8 March 2021.