తెలుగు సినిమాలు 1942

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. బభ్రువాహన
 2. దీనబంధు
 3. హానెస్ట్ రోగ్ (ఘరానా దొంగ లేక సత్యమే జయం)
 4. జీవన్ముక్తి
 5. పత్ని
 6. బాలనాగమ్మ ( జెమినీ)
 7. సత్యభామ
 8. భక్త ప్రహ్లాద (శోభనాచల)
 9. భక్త పోతన
 10. సుమతి
 11. బాలనాగమ్మ (శాంతా)తెలుగు సినిమాలు సినిమా
| | | | | | | | | | | | అం | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |