తెలుగు సినిమాలు 1950

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 • పల్లెటూరి పిల్ల
  ఈ యేడాది అత్యధికంగా 17 చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి.
 1. అదృష్టదీపుడు
 2. అపూర్వ సహోదరులు
 3. జీవితం
 4. తిరుగుబాటు
 5. పరమానందయ్య శిష్యుల కథ
 6. పల్లెటూరి పిల్ల
 7. బీదలపాట్లు (డబ్బింగ్?)
 8. మాయా రంభ
 9. మొదటిరాత్రి
 10. రాజ విక్రమ (డబ్బింగ్?)
 11. లక్ష్మమ్మ
 12. వాలి సుగ్రీవ
 13. శ్రీ లక్ష్మమ్మ కథ ( ప్రతిభ)
 14. శ్రీ సాయిబాబా
 15. షావుకారు
 16. సంసారం
 17. స్వప్న సుందరి


తెలుగు సినిమాలు సినిమా
| | | | | | | | | | | | అం | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |