దేశాల జాబితా – జాతీయ ప్రతిపత్తి ఏర్పడిన తేదీలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేశాల జాబితా

దేశాలు స్వపరిపాలనా స్థితి సాధించిన సంవత్సరాలు క్రమంలో ఈ జాబితా ఇవ్వబడింది. (List of states by date of self-determination). ఇప్పుడున్న స్థితిలో దేశాలు ఇతర దేశాల పాలనకు లోను గాకుండా తమ పాలనకు తామే అధికారం సాధించిన తేదీలు ఇవి. విదేశీ ఆక్రమణ వలన గాని, లేదా విదేశీ జోక్యం ద్వారా పాలకులను మార్చడం వలన గాని ఈ స్వపరిపాలనా స్థితి భంగపడవచ్చును.

(లిప్యాంతరీకరణలోని ఇబ్బందుల వలన కొన్ని పేరులు ఆంగ్లంలోనే ఉంచబడ్డాయి)