వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/మొలకల విస్తరణ ఋతువు 2020/యర్రా రామారావు కృషి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
క్ర.సం విస్తరించిన తేదీ వ్యాసం పేరు మొలక వర్గం ముందు పరిమాణం తరువాతి పరిమాణం చేర్చిన బైట్లు పేజీ సృష్టించిన వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేది
1 చాపలమడుగు రామయ్య చౌదరి వర్గం:వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1740 5467 3727
2 విశ్వవిద్యాలయం వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 1676 8708 7032
3 అనపర్తి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1935 4383 2448
4 అనుమలకొండ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1292 11810 10518
5 అయినవిల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1846 3102 1256
6 అయ్యపరాజుపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1910 12898 10988
7 అర్ధవీడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1963 3838 1875
8 ఆకివీడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2034 4802 2768
9 ఆత్రేయపురం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2044 3254 1210
10 ఇంకొల్లు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1307 4621 3314
11 ఈటమాపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1868 17014 15146
12 ఉలవపాడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1426 4522 3096
13 ఎం.నిడమలూరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1957 13019 11062
14 ఏలూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2027 5101 3074
15 ఏలేశ్వరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1985 4023 2038
16 ఐ.పోలవరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1812 4629 3017
17 కంకణంపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1975 13516 11541
18 కంకణంపాడు అగ్రహారం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1442 13493 12051
19 కంచరగుంట వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1782 11984 10202
20 కందుకూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1909 4793 2884
21 కరీంనగర్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1809 5736 3927
22 కర్రోల్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1316 12990 11674
23 కలగట్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1396 12490 11094
24 మంచిర్యాల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 929 4050 3121
25 రంప వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1814 11816 10002
26 గంగవరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 958 4702 3744
27 కాంచీపురం (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1308 11951 10643
28 కాకుటూరు (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2040 13688 11648
29 వీరన్నపాలెం (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1338 13249 11911
30 పొలినేనిచెరువు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2080 14284 12204
31 రామచంద్రాపురం (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1477 13238 2511
32 నవాబుపాలెం (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1998 13899 11901
33 తూర్పు పొలినేనిపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1441 13727 12286
34 రామలింగపురం (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1343 12293 10350
35 జెడ్.ఉప్పలపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1233 13435 12202
36 నూకవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1611 13317 11706
37 కొండారెడ్డిపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1489 12972 11483
38 కాకినాడ (గ్రామీణ) మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2021 4579 2558
39 కామేపల్లి అగ్రహారం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1368 12830 11462
40 కుక్కునూరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1313 16416 15103
41 కారంచేడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1229 4422 3193
42 కృష్టంపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1321 12664 11343
43 కృష్ణాపురం (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1702 12081 10379
44 కె.రాజుపాలెం (ఉలవపాడు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1670 14065 12395
45 కెల్లంపల్లి (మర్రిపూడి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2034 13200 11166
46 కొండపి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2047 4939 2892
47 చినగంజాము మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1262 3943 2681
48 యద్దనపూడి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1295 4597 3302
49 రాజుపాలెం మండలం (గుంటూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1499 4457 2958
50 మార్టూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1427 3487 2060
51 మొగల్తూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1464 4522 3058
52 కొండపి గడియారంవారి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1538 13846 12308
53 కొండబయనపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1277 13354 12077
54 తలనీలమల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 936 11043 10107
55 కొండముడుసుపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1684 13255 11571
56 కొత్తపట్నం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1452 4363 2911
57 పాయకారి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1377 12607 11230
58 కొత్తపేట మండలం (తూర్పు గోదావరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1927 5130 3203
59 కొత్తమామిడిపాలెం (గ్రామీణ) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1888 11509 9621
60 కొత్తూరు (తుని) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 831 16017 15186
61 కొరిశపాడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1833 4933 3100
62 కోటలపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1683 12941 11258
63 క్రిష్ణాపురం (దర్శి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1951 13754 11803
64 గంగపాలెం (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1720 13625 11905
65 గంజిపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1409 12125 10716
66 గణేశునిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1359 12528 11169
67 గన్నవరం (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1712 13008 11296
68 చోడవరం (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1774 13034 11260
69 జంగం నరసయ్యపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1377 12788 11411
70 నాగిరెడ్డిపల్లి (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1675 13347 11672
71 పండువ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1779 12732 10953
72 పండువ నాగులవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1698 14034 12336
73 పులికుంట్ల రాళ్లపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1675 13238 11563
74 పెరుగుపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1383 13272 11889
75 బల్లవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1775 13409 11634
76 మరపగుంట వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2018 13680 11662
77 రామగోపాలపురం (వెలిగండ్ల మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2015 14411 12396
78 రామలింగపురం (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1913 13954 12041
79 వెదుళ్లచెరువు (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 916 12564 11738
80 గుంటచెన్నంపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1374 12691 11317
81 గుడిమెల్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1811 11995 10184
82 గుమ్మలంపాడు (పామూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1314 13802 12488
83 గొరుగుంతలపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1337 12845 11508
84 గోసుకొండ అగ్రహారం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1237 12676 11439
85 గోసులవీడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1757 13206 11449
86 గౌరిబిదనూరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1279 9103 8824
87 చట్టిరెడ్డిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1644 13115 11471
88 చింతలపాలెం (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1378 12849 11471
89 చిట్యాల మండలం (నల్గొండ జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2054 4367 2313
90 చిట్యాల (నల్గొండ జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1328 6001 4673
91 చిన ఇర్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1963 13097 11134
92 చినగొల్లపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1411 13292 11881
93 చినపవని వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2011 13667 11656
94 చీమలపెంట (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1348 13728 12380
95 జంగంరెడ్డి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1394 13249 11855
96 తిమ్మారెడ్డి పాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2085 14740 12655
97 తూనుగుంట వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1381 13600 12219
98 పెంట్రాల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1755 13834 12079
99 రాచెరువు రాజుపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1708 13801 12093
100 ముక్తేశ్వరం (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1402 13396 11994
101 చిన్న ఆరుట్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1323 10259 8936
102 జమ్మలమడక (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1973 13078 11105
103 జిళ్లెలమూడి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1979 13083 11113
104 జీ.మేకపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1974 13177 11203
105 జే.పంగులూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1708 5440 3732
106 టంగుటూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1847 5258 3411
107 తణుకు బ్లాకు-1 (తణుకు మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 751 5788 5037
108 తిరగండ్లదిన్నె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 899 12178 11279
109 తుంగోడు (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 942 11267 10325
110 తుమ్మగుంట (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 949 12033 11084
111 త్రిపురాపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1336 13360 12024
112 దతి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 838 14025 13187
113 దేవకిమర్రి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1399 11670 10271
114 దోర్నాల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1693 4839 3146
115 నరసపురం (ఒంగోలు మండలము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1786 11839 10053
116 నరసాపురం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1642 5195 3553
117 పాలేటిపాడు మాచర్లవారి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1425 12534 11109
118 రామచంద్రాపురం (జరుగుమిల్లి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2059 12561 10502
119 ఎన్.ఎం.వీ.ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1355 12421 11066
120 నలజనంపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 974 12306 11332
121 నాగిరెడ్డిపల్లి (కొమరోలు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1590 13022 11432
122 నాగులవరం (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 974 12297 11323
123 నాతవరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1717 4328 2611
124 నాయనిపల్లి (గ్రామీణ) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1414 13392 11978
125 నిర్మాణపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1443 12612 11169
126 నాసికత్రయంబకం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1343 12327 10984
127 నీలకంఠపురం (హనుమంతునిపాడు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1435 13070 11635
128 రాజుపాలెం (మర్రిపూడి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1293 12198 10905
129 వంకమర్రిపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1218 12348 11130
130 వల్లయపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1245 12005 10760
131 వెంకటకృష్ణపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1222 11956 10734
132 వేమవరం (మర్రిపూడి మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1181 11982 10801
133 నిమ్మ మహేశ్వరపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 912 12120 11208
134 పరకొండపాడు అగ్రహారం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1380 12112 10732
135 పలుకూరు (కందుకూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1895 13737 11842
136 పశ్చిమ కోడిగుడ్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1373 13191 11818
137 పాలకోడేరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1922 5085 3163
138 విశ్వనాధపురం (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 812 12346 11534
139 విజయగోపాలపురం (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 817 12347 11530
140 వంగపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1673 12752 11079
141 రాచగుండ్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 816 12077 11261
142 పేరం గుడిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1738 13329 11591
143 పాలూరు (కందుకూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1788 12974 11186
144 పుట్టమ్నాయుడు పల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 937 12243 11306
145 మోట్రావులపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1347 13173 11826
146 పెదగోగులపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1980 13034 11054
147 పెదవారిమడుగు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1393 12625 11232
148 పైడిపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1967 13400 11433
149 పొన్నలూరు గూడవారి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1289 12553 11264
150 బత్తెపాడు (దొనకొండ) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1338 12603 11265
151 బాన్స్‌వాడ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1142 7282 6140
152 బాలానగర్ (మేడ్చల్ జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1556 2732 1176
153 బూపనగుంట్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1155 13181 12026
154 బెడుసుపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1346 12597 11251
155 బెల్లంపల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1792 3109 1317
156 బొంతవారిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1386 12402 11016
157 బోడావులదిన్నె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1387 13542 12155
158 భట్ల మాచవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1409 13735 12326
159 భామిని మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2032 4763 2731
160 మంగళాద్రిపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1799 12351 10552
161 మంగినపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1241 12500 11259
162 మందమర్రి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1400 5388 3988
163 మట్టిపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1405 13607 12202
164 మదనగోపాలపురం (కందుకూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1394 12190 10796
165 మాణే సముద్రం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2064 12586 10522
166 మాసయపేట వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1667 13193 11526
167 ముండ్లపాడు (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1195 12949 11754
168 వలిచెర్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1911 12921 11010
169 వీరగరెడ్డిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 964 12214 11250
170 రామయపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1350 13037 11687
171 రశీదుపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1250 13386 12136
172 ముడుమాల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 893 14751 13858
173 ముసునూరు (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 979 12964 11985
174 మేదనులు వెంగనపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1402 12883 11481
175 మైలవరం (చీమకుర్తి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1421 12598 11177
176 మొట్టుపల్లె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1238 12723 11485
177 మోడంపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1753 12845 11092
178 యర్రబాలెం (కంభం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1486 13726 12240
179 యేకునాంపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1068 12472 11404
180 రంగనాయునిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 906 12299 11393
181 రేగులచిలక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2016 13796 11780
182 రంగసాయిపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 911 12777 11866
183 రంపచోడవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1814 13094 11280
184 రాజమండ్రి (గ్రామీణ) మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1961 6109 4148
185 రాజమండ్రి (పట్టణ) మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1804 4964 3160
186 రామగోవిందపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1303 12468 11165
187 రామచంద్రపురం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2038 5173 3135
188 రామవారిపల్లె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1151 12352 11201
189 వెన్నంపల్లె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1259 12709 11450
190 రామాపురం మండలం (వైఎస్‌ఆర్ జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1889 5051 3162
191 రెట్లపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1291 12831 11540
192 లక్ష్మక్కపల్లి (పెదచెర్లోపల్లి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2068 13614 11546
193 లింగంగుంట (పొన్నలూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1280 12871 11591
194 లింగారెడ్డిపల్లె (కొమరోలు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1270 12765 11495
195 వట్లబయలు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 927 12405 11478
196 వాసెపల్లిపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1891 12183 10292
197 విశ్వనాధపురం (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1713 14125 12412
198 వీరరామాపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1779 13126 11347
199 వీరవాసరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1828 4810 2982
200 వెంకటయ్య చెరువు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 911 12374 11463
201 వెంగళాపురం (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1320 13277 11957
202 వెలగపూడి (టంగుటూరు మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1990 12036 10046
203 వెల్దాం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 615 14431 13816
204 వేముల (ముండ్లమూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1145 12667 11522
205 కొత్తగూడెం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 985 3469 2484
206 సూర్యాపేట మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1743 3964 2221
207 సిర్గాపూర్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1686 3557 1871
208 సిరిసిల్ల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1693 3921 2228
209 సింగరాయకొండ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1421 5455 4034
210 సంబేపల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1909 5455 3546
211 సిద్దిపేట (పట్టణ) మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1959 3799 1840
212 పి.వి. నరసింహారావు ఎక్స్‌ప్రెస్ పైదారి వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు పి.వి. నరసింహారావు ఎక్స్‌ప్రెస్ వే పేజీకి దారిమార్పు చేసాను
213 సంతమాగులూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1755 5309 3554
214 సంగారెడ్డి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1854 4400 2546
215 వేములవాడ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1822 4012 2190
216 వేముల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1918 4938 3020
217 వరంగల్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 6067 1638 -4429
218 యర్రగుంట్ల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2078 5912 3834
219 కురిచేడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1863 5451 3588
220 నిర్మల్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1450 4533 3083
221 మెండోర మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1571 3893 2322
222 చుంచుపల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1117 4992 3875
223 చొప్పదండి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2026 5184 3158
224 జగిత్యాల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 820 4458 3638
225 జనగాం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1653 8040 6387
226 కంది మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1460 4080 2620
227 కొండమల్లేపల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1474 6074 4600
228 నస్పూర్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1364 4676 3312
229 ఆత్మకూరు (వనపర్తి జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1714 10888 9174
230 ఎడవల్లి (లింగపాలెం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 817 15275 14458
231 ఎల్లారెడ్డి (కామారెడ్డి జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 676 7231 6555
232 ఉమ్మనపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1688 13241 11553
233 ఎనికేపాడు(సంతనూతలపాడు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1643 13486 11843
234 ఏ. కొత్తపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1712 16530 14818
235 కళ్యాణదుర్గం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1537 9939 8402
236 దొండపాడు (కందుకూరు మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1839 12907 11068
237 మొగళ్ళూరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 896 13109 12213
238 కొమ్మాది వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1901 4305 2404
239 జైనూర్ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1146 7483 6337
240 పటాన్‌చెరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 902 8613 7711
241 పెందుర్తి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1027 6566 5539
242 రామచంద్రాపురం (సంగారెడ్డి జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1017 8269 7252
243 శివరాంపల్లి జాగీర్ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 684 3643 2959
244 పెదగంట్యాడ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 931 6602 5671
245 యర్రగుంట్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1867 5733 3866
2020 సం. జులై నెలలో అభివృద్ధి చేసిన మొలక వ్యాసాలు
క్ర.సం విస్తరణ తేదీ వ్యాసం పేరు మొలక వర్గం ముందు పరిమాణం తరువాతి పరిమాణం చేర్చిన బైట్లు పేజీ సృష్టించిన వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేదీ
1 01.07.2020 శ్రీరాంనగర్ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1095 6384 5289 అజ్ఞాత వాడుకరి 02.04.2007
2 02.07.2020 రంపచోడవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1821 5722 3901 Chaduvari 15.11.2018
3 02.07.2020 డా. రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1181 11421 10240 బాటసారి 21.12.2006
4 03.07.2020 కామారెడ్డి పురపాలక సంఘం వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1810 8043 6233 C.Chandra Kanth Rao 16.03.2014
5 03.07.2020 మహబూబాబాదు పురపాలక సంఘం వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1799 6489 4690 C.Chandra Kanth Rao 07.03.2014
6 03.07.2020 కర్మన్‌ఘాట్ వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1513 8819 7306 రహ్మానుద్దీన్ 15.02.2013
7 03.07.2020 అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ, దేవగఢ్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1901 11970 10069 YVSREDDY 22.02.2020
8 04.07.2020 నిమ్మగడ్డి వర్గం:వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 1789 8780 6991 Rajasekhar 21.11.2007
9 04.07.2020 మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1059 7882 6823 Gattagoni 04.02.2008
10 05.07.2020 ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1802 6645 4843 Rajasekhar 05.08.2009
11 06.07.2020 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మైసూర్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1794 9501 7707 C.Chandra Kanth Rao 04.12.2007
12 06.07.2020 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సౌరాష్ట్ర వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1043 9446 8403 C.Chandra Kanth Rao 04.12.2007
13 07.07.2020 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండోర్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 924 4040 3116 C.Chandra Kanth Rao 04.12.2007
14 07.07.2020 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బికనూర్ & జైపూర్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1981 4952 2971 C.Chandra Kanth Rao 04.12.2007
15 07.07.2020 ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1696 12714 11018 Sirapriyadassi 28.07.2008
16 08.07.2020 కార్యాలయం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1585 6101 4516 Rajasekhar 03.01.2008
17 09.07.2020 ఎన్‌.జి.రంగా వ్యవసాయ కళాశాల, బాపట్ల వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 1394 7169 5775 Varudhini 08.06.2007
18 10.07.2020 లకుముకి పిట్ట వర్గం:జంతుశాస్త్రం మొలక వ్యాసాలు 1822 5661 3839 Ch Maheswara Raju 22.02.2020
19 11.07.2020 పొన్నగంటికూర వర్గం:వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 970 13105 12135 Bhaskaranaidu 06.05.2012
20 12.07.2020 మత్స్య పురాణం వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1925 7773 5848 T.sujatha 19.02.2010
21 12.07.2020 ప్రియవ్రతుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 2006 10484 8478 Bhaskaranaidu 15.03.2014
22 13.07.2020 ఇంద్రద్యుమ్నుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1682 13100 11418 Bhaskaranaidu 15.03.2014
23 13.07.2020 ముఖ్య కార్యనిర్వాహక అధికారి వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1712 8236 6524 YVSREDDY 12.08.2015
24 14.07.2020 మంథర వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1481 8815 7334 Rajasekhar1961 04.06.2011
25 14.07.2020 మలబారు వేప వర్గం:వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 783 7716 6933 అజ్ఞాత వాడుకరి 19.10.2014
26 15.07.2020 వాయుదేవుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 706 15860 వాడుకరి:Rajasekhar1961 26.09.2008
27 15.07.2020 శబరి వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 787 12459 11672 Rajasekhar1961 24.07.2009
28 17.07.2020 బంగారు పతకం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1788 7375 5587 రవిచంద్ర 17.03.2010
29 18.07.2020 కన్నడ సినిమా రంగం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1929 10736 8807 Meena gayathri.s 01.12.2016
30 18.07.2020 ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 977 6038 5061 కాసుబాబు 08.09.2006
31 19.07.2020 వరుణుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1446 10956 9510 YVSREDDY 26.06.2013
32 19.07.2020 శూర్పణఖ వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 893 11401 10508 రవిచంద్ర 12.10.2007
33 20.07.2020 కర్మాగారం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1483 6193 4710 Rajasekhar1961 12.08.2008
34 20.07.2020 దేనా బ్యాంకు వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1998 9228 7230 C.Chandra Kanth Rao 10.12.2007
35 21.07.2020 రామాలయం (ప్రాముఖ్యత) వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1210 5986 4776 Chaduvari 22.11.2006
36 21.07.2020 అమరావతి (స్వర్గం) వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1876 7715 5839 కాసుబాబు 15.07.2008
37 22.07.2020 గోల్కొండ వజ్రం వర్గం:చరిత్ర మొలక వ్యాసాలు 1970 10689 8719 YVSREDDY 23.06.2014
38 22.07.2020 గురువారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 781 5342 4561 Veeven 20.03.2006
39 23.07.2020 బుధవారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1441 5866 4425 Veeven 20.03.2006
40 23.07.2020 మంగళవారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 717 5475 4758 Veeven 20.03.2006
41 24.07.2020 శనివారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1387 11811 10424 Veeven 18.03.2006
42 25.07.2020 శుక్రవారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1819 10041 8222 Veeven 20.03.2006
43 26.07.2020 ఫిబ్రవరి వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1680 7382 5702 Veeven 24.02.2006
44 26.07.2020 ఋణానుబంధం వర్గం:తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 548 13706 13158 Mpradeepbot 03.07.2007
45 27.07.2020 అక్టోబరు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 450 17837 17387 Veeven 01.03.2006
46 28.07.2020 ఆగష్టు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1855 20428 18573 Veeven 01.03.2006
47 28.07.2020 శాఖా గ్రంథాలయం వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1296 7230 5934 Gopiradha 20.04.2016
48 29.07.2020 ఏప్రిల్ వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 344 20062 19718 Veeven 01.03.2006
49 29.07.2020 జూన్ వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 325 18758 18433 Veeven 01.03.2006
50 30.07.2020 జూలై వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 324 18731 18407 Veeven 01.03.2006
51 30.07.2020 నవంబరు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 333 21339 21006 Veeven 01.03.2006
52 31.07.2020 మే వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 620 20351 19731 Veeven 01.03.2006
53 31.07.2020 సెప్టెంబరు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 350 17866 17516 Veeven 01.03.2006
54 31.07.2020 డిసెంబరు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 2017 19375 17358 వైజాసత్య 30.11.2005
2020 సం. ఆగష్టు నెలలో అభివృద్ధి చేసిన మొలక వ్యాసాలు
క్ర.సం విస్తరణ తేదీ వ్యాసం పేరు మొలక వర్గం ముందు పరిమాణం తరువాతి పరిమాణం చేర్చిన బైట్లు పేజీ సృష్టించిన వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేదీ
1 01.08.2020 హిందూ సామ్రాజ్య దినోత్సవం వర్గం:ఘటన మొలక వ్యాసాలు 1367 9148 YVSREDDY 31.05.2015
2 01.08.2020 తమాల వృక్షం వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 2050 10514 Hnaluru
3 02.08.2020 నల్ల తుమ్మ వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 1781 7497 అజ్ఞాత వాడుకరి 14.11.2010
4 02.08.2020 జాతీయ టెడ్డీబేర్ దినోత్సవం వర్గం:ఘటన మొలక వ్యాసాలు 2639 7067 YVSREDDY 09.09.2014
5 03.08.2020 ఆప్తమిత్రులు వర్గం:తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1782 9715 Vyzbot 07.08.2006
6 03.08.2020 బడ్జెటు వర్గం:ఆర్థిక మొలక వ్యాసాలు 1715 12959 Chavakiran 17.09.2205
7 04.08.2020 సత్యయుగం వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1586 8162 Chavakiran 15.01.2005
8 05.08.2020 ఈ సంవత్సరం కాలెండరు వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 234 4690 Arkrishna 23.12.2013
9 05.08.2020 నైఋతి వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 405 6383 Rajasekhar1961 12.111.2007
10 05.08.2020 వాయువ్యం వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 416 8054 Rajasekhar1961 12.11.2007
11 06.08.2020 రాసిపురం తాలూకా వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1486 4649 Kaliru 08.05.2018
12 06.08.2020 కాళేశ్వరరావు మార్కెటు వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1002 8593 Vijayamounika 16.12.2013
13 07.08.2020 సంఘటన వర్గం:ఘటన మొలక వ్యాసాలు 1891 7220 Rajasekhar1961 18.10.2008
14 07.08.2020 అనిరుద్ధుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1517 17228 Rajasekhar1961 25.05.2013
15 08.08.2020 గుహాలయాలు వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 717 15867 YVSREDDY 10.08.2012
16 08.08.2020 ఎర్రవరం గుహలు వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1857 2686 T.sujatha 10.23.2016
17 08.08.2020 చంచల్‌గూడ జైలు వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1613 9591 Nrahamthulla 13.01.2009
18 09.08.2020 మౌంట్ సిన్హా వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 963 6777 YVSREDDY 02.7.2014
19 09.08.2020 2016 మే 11 బాగ్దాద్ బాంబుదాడులు వర్గం:ఘటన మొలక వ్యాసాలు 1592 6313 Pavan santhosh.s 14.05.2016
20 09.08.2020 సరస్వతి కాలువ వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు 1272 6010 Ajaybanbi 13.09.2017