మూస:గుంతకల్లు–నంద్యాల రైలు మార్గము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
colspan="2" width=100% style="color:white;background-color:#517a6a
text-align
center;"|గుంతకల్లు–నంద్యాల రైలు మార్గము
class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
కి.మీ.


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
నల్లపాడు–నంద్యాల రైలు మార్గము నకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
0నంద్యాల జంక్షన్


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
నంద్యాల–యర్రగుంట్ల రైలు మార్గము నకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
15పాణ్యం


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
25కృష్ణమ్మ కోన


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
33బుగ్గానిపల్లి సిమెంట్ నగర్


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
40బేతంచర్ల


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
51రంగాపురం


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
63మల్కాపురం


x20px alt=
సికింద్రాబాద్-ధోన్ రైలు మార్గము నకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
76ధోన్ జంక్షన్


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
86మల్లియాల


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
95లింగనేని దొడ్డి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
102పెండేకల్లు జంక్షన్


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
116పగిడిరాయి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
గుంతకల్లు-రేణిగుంట రైలు మార్గము నకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
131గుత్తి జంక్షన్


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
110ఎద్దులదొడ్డి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
118తుగ్గలి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
133మద్దికెర


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
137మల్లప్ప గేట్


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
గుంతకల్లు–బెంగళూరు రైలు మార్గము నకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
144గుంతకల్లు జంక్షన్


x20px alt=
సోలాపూర్-గుంతకల్లు రైలు మార్గము నకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
గుంతకల్లు–వాస్కో డ గామా రైలు మార్గము నకు