విజయవాడ-నిడదవోలు శాఖ మార్గము

వికీపీడియా నుండి
(విజయవాడ–గుడివాడ రైలు మార్గము నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search
విజయవాడ-నిడదవోలు శాఖ మార్గము
అవలోకనం
స్థితిఆపరేషనల్
లొకేల్ఆంధ్ర ప్రదేశ్
చివరిస్థానంవిజయవాడ జంక్షన్
నిడదవోలు జంక్షన్
ఆపరేషన్
యజమానిభారతీయ రైల్వేలు
నిర్వాహకులుదక్షిణ మధ్య రైల్వే
సాంకేతికం
ట్రాక్ గేజ్బ్రాడ్ గేజ్
మార్గ పటం
విజయవాడ-నిడదవోలు శాఖ మార్గము
class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
హౌరా-చెన్నై ప్రధాన రైలు మార్గము నకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఢిల్లీ-చెన్నై రైలు మార్గము నకు
class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
విజయవాడ జంక్షన్


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
విజయవాడ-గుంటూరు రైలు మార్గము నకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ముస్తాబాద


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
గన్నవరం


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
పెదఆవుటపల్లి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
తేలప్రోలు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
వీరవల్లి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
నూజివీడు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఎన్.హెచ్.16
class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
వట్లూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
పవర్‌పేట


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఏలూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
దెందులూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
సీతంపేట


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
భీమడోలు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
పూళ్ళ


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
కైకరం


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
చేబ్రోలు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఉంగుటూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
బాదంపూడి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
తాడేపల్లిగూడెం


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
నవాబ్‌పాలెం


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
మధురానగర్


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
రామవరప్పాడు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
నిడమానూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఉప్పలూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
తెన్నేరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
తరిగొప్పుల


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఇందుపల్లి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
వెంట్రప్రగడ


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
గుడివాడ జంక్షన్


x20px alt=
గుడివాడ–మచిలీపట్నం శాఖా రైలు మార్గమునకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
మోటూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
గుంటకోడూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
పసలపూడి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
పుట్లచెరువు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
మొఖాసా కలవపూడి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
మండవల్లి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
కైకలూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
పల్లెవాడ


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఆకివీడు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఉండి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
భీమవరం టౌన్


x20px alt=
భీమవరం-నరసాపురం శాఖ రైలు మార్గమునకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
భీమవరం జంక్షన్


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
వేండ్ర


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఆరవిల్లి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
మంచిలి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
అత్తిలి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
రేలంగి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
వేల్పూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
తణుకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
కాలధారి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
నిడదవోలు జంక్షన్


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
హౌరా-చెన్నై ప్రధాన రైలు మార్గము నకు


Source:Google maps, 67261/Vijayawada Rajamundry EMU,
- 77231/Vijayawada - Bhimavaram Jn. Passenger
- 77239/Bhimavaram Nidadavolu Passenger

విజయవాడ-నిడదవోలు శాఖ మార్గము
class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
హౌరా-చెన్నై ప్రధాన రైలు మార్గము నకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఢిల్లీ-చెన్నై రైలు మార్గము నకు
class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
విజయవాడ జంక్షన్


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
విజయవాడ-గుంటూరు రైలు మార్గము నకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ముస్తాబాద


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
గన్నవరం


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
పెదఆవుటపల్లి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
తేలప్రోలు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
వీరవల్లి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
నూజివీడు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఎన్.హెచ్.16
class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
వట్లూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
పవర్‌పేట


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఏలూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
దెందులూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
సీతంపేట


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
భీమడోలు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
పూళ్ళ


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
కైకరం


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
చేబ్రోలు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఉంగుటూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
బాదంపూడి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
తాడేపల్లిగూడెం


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
నవాబ్‌పాలెం


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
మధురానగర్


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
రామవరప్పాడు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
నిడమానూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఉప్పలూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
తెన్నేరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
తరిగొప్పుల


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఇందుపల్లి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
వెంట్రప్రగడ


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
గుడివాడ జంక్షన్


x20px alt=
గుడివాడ–మచిలీపట్నం శాఖా రైలు మార్గమునకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
మోటూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
గుంటకోడూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
పసలపూడి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
పుట్లచెరువు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
మొఖాసా కలవపూడి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
మండవల్లి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
కైకలూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
పల్లెవాడ


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఆకివీడు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఉండి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
భీమవరం టౌన్


x20px alt=
భీమవరం-నరసాపురం శాఖ రైలు మార్గమునకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
భీమవరం జంక్షన్


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
వేండ్ర


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఆరవిల్లి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
మంచిలి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
అత్తిలి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
రేలంగి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
వేల్పూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
తణుకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
కాలధారి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
నిడదవోలు జంక్షన్


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
హౌరా-చెన్నై ప్రధాన రైలు మార్గము నకు


Source:Google maps, 67261/Vijayawada Rajamundry EMU,
- 77231/Vijayawada - Bhimavaram Jn. Passenger
- 77239/Bhimavaram Nidadavolu Passenger


విజయవాడ-నిడదవోలు (లూప్ లైన్) శాఖ మార్గము , విజయవాడ-గుడివాడ-భీమవరం టౌన్-నిడదవోలు రైల్వే స్టేషన్ల (లూప్) శాఖ . విజయవాడ, నిడదవోలు స్టేషన్లు హౌరా-చెన్నై ప్రధాన రైలు మార్గము (హౌరా-చెన్నై మెయిన్ లైన్) లో ఉన్నాయి. ఇది దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్ యొక్క విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ యొక్క పరిపాలక అధికార పరిధిలో ఉంది.[1][2][3]

మూలాలు[మార్చు]

  1. Ramesh Susarla (22 September 2011). "Track-doubling work will begin in six months: official". The Hindu. Vijayawada. Retrieved 17 December 2015.
  2. "Budget Speech 1958-59" (PDF). Indian Railways. p. 154. Retrieved 28 September 2015.
  3. Subba Rao, G.V.R; Raghavendra, V (8 July 2014). "Politicians fail to make railway projects a reality". The Hindu. Vijayawada. Retrieved 16 December 2015.