అకర్బన సమ్మేళనాలు జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Although most compounds are referred to by their IUPAC systematic names (following IUPAC nomenclature), "traditional" names have also been kept where they are in wide use or of significant historical interests.

A[మార్చు]

B[మార్చు]

C[మార్చు]

కాడ్మియం[మార్చు]

 • సీజియం బైకార్బొనేట్ – CsHCO3
 • సీజియం కార్బొనేట్ – Cs2CO3
 • సీజియం క్లోరైడ్ – CsCl
 • సీజియం క్రోమేట్ – Cs2CrO4
 • సీజియం ఫ్లోరైడ్ – CsF
 • సీజియం హైడ్రైడ్CsH

కార్బన్[మార్చు]

సీరియం[మార్చు]

 • సీరియం అల్యూమినియం – CeAl
 • సీరియం కాడ్మియం – CeCd
 • సీరియం మెగ్నీషియం – CeMg
 • సీరియం మెర్క్యురి – CeHg
 • సీరియం సిల్వర్ – CeAg
 • సీరియం థాలియం – CeTl
 • సీరియం జింక్ – CeZn
 • సీరియం (III) బ్రోమైడ్ – CeBr3
 • సీరియం (III) క్లోరైడ్ – CeCl3
 • సీరియం (IV) సల్ఫేట్ – Ce(SO4)2

క్లోరిన్[మార్చు]

క్రోమియం[మార్చు]

కోబాల్ట్[మార్చు]

కాపర్[మార్చు]

D[మార్చు]

బోరాన్[మార్చు]

క్లోరిన్[మార్చు]

నైట్రోజన్[మార్చు]

E[మార్చు]

ఇర్బియం[మార్చు]

G[మార్చు]

గాడోలీనియం[మార్చు]

 • గాడోలీనియం(III) క్లోరైడ్ – GdCl3
 • గాడోలీనియం(III) ఆక్సైడ్ – Gd2O3

గాలియం[మార్చు]

 • గాలియం ఆంటిమొనైడ్ – GaSb
 • గాలియం ఆర్సెనైడ్ – GaAs
 • గాలియం (III) ఫ్లోరైడ్ – GaF3
 • గాలియం ట్రైక్లోరైడ్ – GaCl3
 • గాలియం నట్రైడ్ – GaN
 • గాలియం ఫాస్ఫైడ్ – GaP
 • గాలియం (III) సల్ఫైడ్ – Ga2S3
 • గాలియం (II) సల్ఫైడ్ – GaS

జెర్మేనియం[మార్చు]

 • జెర్మేన్ – GeH4
 • డైజెర్మేన్ – Ge2H6
 • జెర్మేనియం(II) ఫ్లోరైడ్ – GeF2
 • జెర్మేనియం(IV) ఫ్లోరైడ్ – GeF4
 • జెర్మేనియం(II) క్లోరైడ్ – GeCl2
 • జెర్మేనియం(IV) క్లోరైడ్ – GeCl4
 • జెర్మేనియం(II) బ్రోమైడ్ – GeBr2
 • జెర్మేనియం(IV) బ్రోమైడ్ – GeBr4
 • జెర్మేనియం(II) అయొడైడ్ – GeI2
 • జెర్మేనియం(IV) అయొడైడ్ – GeI4
 • జెర్మేనియం(II) ఆక్సైడ్ – GeO
 • జెర్మేనియం(IV) ఆక్సైడ్ – GeO2
 • జెర్మేనియం(II) సల్ఫైడ్ – GeS
 • జెర్మేనియం(IV) సల్ఫైడ్ – GeS2
 • జెర్మేనియం(II) సెలెనైడ్ – GeSe
 • జెర్మేనియం(IV) సెలెనైడ్ – GeSe2
 • జెర్మేనియం టెలురైడ్ – GeTe
 • జెర్మేనియం(IV) నైట్రైడ్ – Ge3N4

బంగారం[మార్చు]

H[మార్చు]

హాఫ్నియం[మార్చు]

రోడియం[మార్చు]

ఫ్లోరిన్[మార్చు]

హైడ్రోజన్[మార్చు]

I[మార్చు]

ఇండియం[మార్చు]

 • ఇండియం ఆంటిమొనైడ్ – InSb
 • ఇండియం ఆర్సెనైడ్ – InAs
 • ఇండియం (III) క్లోరైడ్ – InCl3
 • ఇండియం నైట్రైడ్ – InN
 • ఇండియం ఫాస్ఫైడ్ – InP

అయొడిన్[మార్చు]

 • అయొడిక్ ఆమ్లం – HIO3
 • అయొడిన్ హెప్టాఫ్లోరైడ్ – IF7
 • అయొడిన్ పెంటాఫ్లోరైడ్ – IF5
 • అయొడిన్ మొనోక్లోరైడె – ICl
 • అయొడిన్ ట్రైక్లోరైడ్ – ICl3

ఇరీడియం[మార్చు]

 • ఇరీడియం(IV) క్లోరైడ్ – IrCl4

ఇనుము|ఐరన్[మార్చు]

 • ఐరన్(II) క్లోరైడ్ – FeCl2 వీటిలో హైడ్రేట్
 • ఐరన్(III) క్లోరైడ్ – FeCl3
 • ఐరన్ ఫెర్రోసైనైడ్ – Fe7(CN)18
 • ఐరన్(II) ఆక్సలేట్ – FeC2O4
 • ఐరన్(III) ఆక్సలేట్ – C6Fe2O12
 • ఐరన్(II) ఆక్సైడ్ – FeO
 • ఐరన్(III) నైట్రేట్ – Fe(NO3)3(H2O)9
 • ఐరన్(II,III) ఆక్సైడ్ – Fe3O4
 • ఐరన్(III) ఆక్సైడ్ – Fe2O3
 • ఐరన్(III) థియోసైనేట్ – Fe(SCN)3
 • ఐరన్(III) ఫ్లోరైడ్ – FeF3

K[మార్చు]

క్రిప్టాన్[మార్చు]

L[మార్చు]

లాంథనం[మార్చు]

 • లాంథనం కార్బొనేట్ – La2(CO3)3
 • లాంథనం మెగ్నీషియం – LaMg
 • లాంథనం అల్యుమినియం – LaAl
 • లాంథనం జింక్ – LaZn
 • లాంథనం సిల్వర్ – LaAg
 • లాంథనం కాడ్మియం – LaCd
 • లాంథనం మెర్క్యురి – LaHg
 • లాంథనం టాలియం – LaTl

సీసము|లెడ్[మార్చు]

 • లెడ్(II) కార్బొనేట్ – Pb(CO3)
 • లెడ్(II) క్లోరైడ్ – PbCl2
 • లెడ్(II) అయొడైడ్ – PbI2
 • లెడ్(II) నైట్రేట్ – Pb(NO3)2
 • లెడ్ హైడ్రోజన్ ఆర్సెనేట్ – PbHAsO4
 • లెడ్(II) ఆక్సైడ్ – PbO
 • లెడ్(IV) ఆక్సైడ్ – PbO2
 • లెడ్(II) ఫాస్ఫేట్ – Pb3(PO4)2
 • లెడ్(II) సల్ఫేట్ – Pb(SO4)
 • లెడ్(II) సెలెనైడ్ – PbSe
 • లెడ్ స్టిఫ్నేట్ – C6HN3O8Pb
 • లెడ్(II) సల్ఫైడ్ – PbS
 • లెడ్(II) టెలురైడ్ – PbTe
 • లెడ్ టెట్రాక్సైడ్ – Pb3O4[4]
 • లెడ్ జిర్కోనేట్ టైటనేట్ – Pb[TixZr1-x]O3 (e.g., x = 0.52 ఉంది లెడ్ జిర్కోనియం టైటనేట్)

లిథియం[మార్చు]

 • లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేడ్ – LiAlH4
 • లిథియం బ్రోమైడ్ – LiBr
 • లిథియం బోరోహైడ్రేడ్ – LiBH4
 • లిథియం కార్బొనేట్ (Lithium salt) – Li2CO3
 • లిథియం క్లోరైడ్ – LiCl
 • లిథియం హైపోక్లోరైట్ – LiClO
 • లిథియం క్లోరేట్ – LiClO3
 • లిథియం పెర్క్లోరేట్ – LiClO4
 • లిథియం కోబాల్ట్ ఆక్సైడ్ – LiCoO2
 • లిథియం పెరాక్సైడ్ – Li2O2
 • లిథియం హైడ్రేడ్ – LiH
 • లిథియం హైడ్రాక్సైడ్ – LiOH
 • లిథియం అయొడైడ్ – LiI
 • లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ – FeLiO4P
 • లిథియం నైట్రేట్ – LiNO3
 • లిథియం సల్ఫైడ్ – Li2S
 • లిథియం సల్ఫైట్ – HLiO3S
 • లిథియం సల్ఫేట్ – Li2SO4
 • లిథియం సూపరాక్సైడ్ – LiO2

M[మార్చు]

దస్త్రం:Classification of inorganic compounds, Metals. Magnesium 2.jpg|thumb|అకర్బన పదార్థ లోహం అయిన మెగ్నీషియం ఆక్సిజన్ తో చర్య

మెగ్నీషియం[మార్చు]

 • మెగ్నీషియం ఆంటిమోనైడ్ – MgSb
 • మెగ్నీషియం కార్బొనేట్ – MgCO3
 • మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ – MgCl2
 • మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ – MgO
 • మెగ్నీషియం పెర్క్లోరేట్ – Mg(ClO4)2
 • మెగ్నీషియం ఫాస్ఫేట్ – Mg3(PO4)2
 • మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ – MgSO4

మాంగనీస్[మార్చు]

 • మాంగనీస్ (IV) ఆక్సైడ్ (మాంగనీస్ డైఆక్సైడ్) – MnO2
 • మాంగనీస్ (II) సల్ఫేట్ మోనోహైడ్రేట్ – MnSO4.H2O
 • మాంగనీస్ (II) క్లోరైడ్ – MnCl2
 • మాంగనీస్ (III) క్లోరైడ్ – MnCl3
 • మాంగనీస్ (IV) ఫ్లోరైడ్ – MnF4
 • మాంగనీస్ (II) ఫాస్ఫేట్ – Mn3(PO4)2

పాదరసము|మెర్క్యురి[మార్చు]

 • మెర్క్యురి(I) క్లోరైడ్ – Hg2Cl2
 • మెర్క్యురి(II) క్లోరైడ్ – HgCl2
 • మెర్క్యురి ఫల్మినైట్ – Hg(ONC)2
 • మెర్క్యురి సెలెనైడ్|మెర్క్యురి (II) సెలెనైడ్ – HgSe
 • మెర్క్యురి(I) సల్ఫేట్ – Hg2SO4
 • మెర్క్యురి(II) సల్ఫేట్ – HgSO4
 • మెర్క్యురి(II) సల్ఫైడ్ – HgS
 • మెర్క్యురి టెలురైడ్|మెర్క్యురి (II) టెలురైడ్ – HgTe
 • మెర్క్యురి(II) థయోసైనేట్ – Hg(SCN)2
 • మెటాఫాస్ఫరిక్ ఆమ్లం – HPO3

మాలిబ్డెనం[మార్చు]

 • మాలిబ్డెనం(II) బ్రోమైడ్ – MoBr2
 • మాలిబ్డెనం(III) బ్రోమైడ్ – MoBr3
 • మాలిబ్డెనం(IV) కార్బైడ్ – MoC
 • మాలిబ్డెనం(II) క్లోరైడ్ – Mo6Cl12
 • మాలిబ్డెనం(III) క్లోరైడ్ – MoCl3
 • మాలిబ్డెనం(IV) క్లోరైడ్ – MoCl4
 • మాలిబ్డెనం(V) క్లోరైడ్ – Mo2Cl10
 • మాలిబ్డెనం ట్రైఆక్సైడ్ – MoO3
 • మాలిబ్డెనం డైసల్ఫైడ్ – MoS2
 • మాలిబ్డెనం హెక్సాకార్బొనిల్ – Mo(CO)6
 • మాలిబ్డిక్ ఆమ్లం – H2MoO4

N[మార్చు]

నియోడిమియం[మార్చు]

నికెల్[మార్చు]

 • నికెల్(II) కార్బొనేట్ – NiCO3
 • నికెల్(II) క్లోరైడ్ – NiCl2, హెక్సాహైడ్రేట్
 • నికెల్(II) ఫ్లోరైడ్ – NiF2
 • నికెల్(II) హైడ్రాక్సైడ్ – Ni(OH)2
 • నికెల్(II) నైట్రేట్ – Ni(NO3)2
 • నికెల్(II) అక్సైడ్ – NiO
 • నికెల్(II) సల్ఫమేట్ – Ni(SO3NH2)2
 • నికెల్(II) సల్ఫైడ్ – NiS

నియోబియం [మార్చు]

నైట్రోజన్ [మార్చు]

O[మార్చు]

ఓస్మియం[మార్చు]

ఆక్సిజన్[మార్చు]

P[మార్చు]

పల్లాడియం[మార్చు]

 • పల్లాడియం(II) క్లోరైడ్ – PdCl2
 • పల్లాడియం(II) నైట్రేట్ – Pd(NO3)2
 • పల్లాడియం సల్ఫేట్ – PdSO4[5]

బోరాన్[మార్చు]

 • పెంటాబోరేన్ – B5H9
 • పెంటాసల్ఫైడ్ ఆంటిమొని – Sb2S5
 • పెర్‌బ్రోమిక్ ఆమ్లం – HBrO4
 • పెర్‌క్లోరిక్ ఆమ్లం – HClO4
 • పెర్‌అయొడిక్ ఆమ్లం – HIO4
 • పెర్‌క్లోరైల్ ఫ్లోరైడ్ – ClFO3
 • పెరాక్సీమోనోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం|పెరాసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం (కారోస్ ఆమ్లం) – H2SO5
 • పెర్‌జెనేట్#పెర్‌జెనిక్ ఆమ్లం|పెర్‌జెనిక్ అమ్లము – H4XeO6
 • ఫినైల్‌ఆర్సీన్ ఆక్సైడ్ – (C6H5)AsO
 • ఫినైల్‌ఫాస్ఫీన్ – C6H7P
 • ఫాస్‌జీన్ – COCl2

భాస్వరము|ఫాస్ఫరస్[మార్చు]

 • ఫాస్ఫైన్ – PH3
 • ఫాస్ఫైట్ – HPO32-
 • ఫాస్ఫోమోలిబ్డిక్ ఆమ్లం – H3PMo12O40
 • ఫాస్ఫోరిక్ ఆమ్లం – H3PO4
 • ఫాస్ఫరస్ అమ్లం (ఫాస్ఫోరిక్(III) ఆమ్లం) – H3PO3
 • ఫాస్ఫరస్ పెంటాబ్రోమైడ్ – PBr5
 • ఫాస్ఫరస్ పెంటాఫ్లోరైడ్ – PF5
 • ఫాస్ఫరస్ పెంటాసల్ఫైడ్ – P4S10
 • ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్ – P2O5
 • ఫాస్ఫరస్ సెస్క్విసల్ఫైడ్ – P4S3
 • ఫాస్ఫరస్ ట్రైబ్రోమైడ్ – PBr3
 • ఫాస్ఫరస్ ట్రైక్లోరైడ్ – PCl3
 • ఫాస్ఫరస్ ట్రైఫ్లోరైడ్ – PF3
 • ఫాస్ఫరస్ ట్రైఅయొడైడ్ – PI3
 • ఫాస్ఫొట్ంగ్‌స్టిక్ ఆమ్లం – H3PW12O40

ప్లాటినం[మార్చు]

 • ప్లాటినం(II) క్లోరైడ్ – PtCl2
 • ప్లాటినం(IV) క్లోరైడ్ – PtCl4

ప్లూటోనియం[మార్చు]

 • ప్లూటోనియం(III) క్లోరైడ్ – PuCl3
 • ప్లూటోనియం డైఆక్సైడ్ (ప్లూటోనియం(IV) ఆక్సైడ్) – PuO2

పొటాషియం[మార్చు]

 • పొటాషియం ఆర్సనైట్
 • పొటాష్ ఆలం – K2SO4.Al2(SO4)3·24H2O
 • పొటాషియం అల్యూమినియం ఫ్లోరైడ్ – KAlF4
 • పొటాషియం బొరేట్ – K2B4O7•4H2O
 • పొటాషియం బ్రోమైడ్ – KBr
 • పొటాషియం కాల్షియం క్లోరైడ్ – KCaCl3
 • పొటాషియం బైకార్బోనేట్ – KHCO3
 • పొటాషియం బైసల్ఫైట్ – KHSO3
 • పొటాషియం కార్బోనేట్ – K2CO3
 • పొటాషియం క్లోరెట్ – KClO3
 • పొటాషియం క్లోరైట్ – KClO2
 • పొటాషియం క్లోరైడ్ – KCl
 • పొటాషియం సైనైడ్ – KCN
 • పొటాషియం డైక్రోమేట్ – K2Cr2O7
 • పొటాషియం డైథియోనైట్ – K2S2O4
 • పొటాషియం ఫెర్రిఆక్సలేట్ – K3[Fe(C2O4)3]
 • పొటాషియం ఫెర్రిసైనైడ్ – K3[Fe(CN)]6
 • పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్ – K4[Fe(CN)]6
 • పొటాషియం హైడ్రోజన్‌కార్బొనేట్ – KHCO3
 • పొటాషియం హైడ్రోజన్‌ఫ్లోరైడ్ – HF2K
 • పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ – KOH
 • పొటాషియం అయోడైడ్ – KI
 • పొటాషియం అయొడేట్ – KIO3
 • పొటాషియం మోనోపర్‌సల్ఫేట్ – K2SO4·KHSO4·2KHSO5
 • పొటాషియం నైట్రేట్ – KNO3
 • పొటాషియం పర్‌బ్రోమేట్ – KBrO4
 • పొటాషియం పర్‌క్లోరేట్ – KClO4
 • పొటాషియం పర్‌అయొడేట్ – KIO4
 • పొటాషియం పర్మాంగనేట్ – KMnO4
 • పొటాషియం సల్ఫేట్ – K2SO4
 • పొటాషియం సల్ఫైట్ – K2SO3
 • పొటాషియం సల్ఫైడ్ – K2S
 • పొటాషియం టెట్రాఅయొడోమెర్కురేట్(II) – K2HgI4
 • పొటాషియం థియోసైనేట్ – KSCN
 • పొటాషియం టైటానిల్ ఫాస్ఫేట్ – KTiOPO4
 • పొటాషియం వెనడేట్ – KVO3

ప్రాసియోడిమియం[మార్చు]

 • ప్రాసియోడిమియం(III) క్లోరైడ్ – PrCl3
 • ప్రొటోనేటెడ్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ – H3+
 • ప్రూషియన్ బ్లూ (Iron(III) హెక్సాసైనోఫెర్రేట్(II)) – Fe4[Fe(CN)6]3
 • పరోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం – H2S2O7

Q[మార్చు]

No compounds.

R[మార్చు]

రేడియం[మార్చు]

 • రేడియం క్లోరైడ్ – RaCl2
 • రాడాన్ డైఫ్లూరైడ్ – RnF2

రోడియం[మార్చు]

 • రోడియం(III) క్లోరైడ్ – RhCl3

రుబిడియం[మార్చు]

 • రుబిడియం బ్రోమైడ్ – RbBr
 • రుబిడియం క్లోరైడ్ – RbCl
 • రుబిడియం ఫ్లోరైడ్ – RbF
 • రుబిడియం హైడ్రాక్సైడ్ – RbOH
 • రుబిడియం అయొడైడ్ – RbI
 • రుబిడియం నైట్రేట్ – RbNO3
 • రుబిడియం ఆక్సైడ్ – Rb2O
 • రుబిడియం టెలురైడ్ – Rb2Te

రుథేనియం[మార్చు]

 • రుథేనియం టెట్రాక్సైడ్|రుథేనియం(VIII) ఆక్సైడ్ – RuO4

S[మార్చు]

సమేరియం[మార్చు]

 • సమేరియం(II) అయొడైడ్ – SmI2
 • సమేరియం(III) క్లోరైడ్ – SmCl3

స్కాండియం[మార్చు]

సెలీనియం[మార్చు]

 • సెలెనిక్ ఆమ్లం – H2SeO4
 • సెలెనియస్ ఆమ్లం – H2SeO3
 • సెలీనియం డైఆక్సైడ్ – SeO2
 • సెలీనియం డైసల్ఫైడ్ – SeS2
 • సెలీనియం హెక్సాఫ్లోరైడ్ – SeF6
 • సెలీనియం హెక్సాసల్ఫైడ్ – Se2S6
 • సెలీనియం ఆక్సీబ్రోమైడ్ – SeOBr2
 • సెలీనియం ఆక్సీడైక్లోరైడ్ – SeOCl2
 • సెలీనియం టెట్రాక్లోరైడ్ – SeCl4
 • సెలీనియం టెట్రాఫ్లోరైడ్ – SeF4
 • సెలీనియం ట్రైఆక్సైడ్ – SeO3
 • సెలెనోయిల్ ఫ్లోరైడ్ – SeO2F2

సిలికాన్[మార్చు]

 • సిలేన్ – SiH4
 • సిలికా జెల్l – SiO2·nH2O
 • సిలికా ఆమ్లం – [SiOx(OH)4-2x]n
 • సిలికాక్లోరోఫాం, ట్రైక్లోరోసిలేన్ – Cl3HSi
 • సిలికాఫ్లోరిక్ ఆమ్లం – H2SiF6
 • సిలికాన్ బోరైడ్ – SiB3
 • సిలికాన్ కార్బైడ్ – SiC
 • సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ – SiO2
 • సిలికాన్ మోనాక్సైడ్ – SiO
 • సిలికాన్ నైట్రైడ్ – Si3N4
 • సిలికాన్ టెట్రాబ్రోమైడ్ – SiBr4
 • సిలికాన్ టెట్రాక్లోరైడ్ – SiCl4

వెండి|సిల్వర్[మార్చు]

 • సిల్వర్ అర్జెంటాసైనైడ్ – KAg(CN)2
 • సిల్వర్ ఎజైడ్ – AgN3
 • సిల్వర్ బ్రోమేట్ – AgBrO3
 • సిల్వర్ బ్రోమైడ్ – AgBr
 • సిల్వర్ క్లోరేట్ – AgClO3
 • సిల్వర్ క్లోరైడ్ – AgCl
 • సిల్వర్ క్రోమేట్ – Ag2CrO4
 • సిల్వర్ ఫ్లోరోబొరేట్ – AgBF4
 • సిల్వర్ ఫల్మినేట్ – AgCNO
 • సిల్వర్ హైడ్రాక్సైడ్ – AgOH
 • సిల్వర్ అయొడైడ్ – AgI
 • సిల్వర్ నైట్రేట్ – AgNO3
 • సిల్వర్ నైట్రైడ్ – Ag3N
 • సిల్వర్ ఆక్సైడ్ – Ag2O
 • సిల్వర్ పర్క్లోరేట్ – AgClO4
 • సిల్వర్ ఫాస్ఫేట్ (సిల్వర్ ఆర్థోఫాస్ఫేట్) – Ag3PO4
 • సిల్వర్ సబ్ఫ్లోరైడ్ – Ag2F
 • సిల్వర్ సల్ఫేట్ – Ag2SO4
 • సిల్వర్ సల్ఫైడ్ – Ag2S
 • సిల్వర్ (I) ఫ్లోరైడ్ – AgF
 • సిల్వర్ (II) ఫ్లోరైడ్ – AgF2

సోడియం[మార్చు]

 • సోడా లైం –
 • సోడమైడ్ – NaNH2
 • సోడియం అసిటేట్ CH3COONa
 • సోడియం అల్యూమినేట్ – NaAlO2
 • సోడియం ఆర్సెనేట్ – H24Na3AsO16
 • సోడియం ఎజైడ్ – NaN3
 • సోడియం బైకార్బొనేట్ – NaHCO3
 • సోడియం బైసెలెనైడ్ – NaHSe
 • సోడియం బైసల్ఫైట్ – NaHSo3
 • సోడియం బోరేట్ – Na
  2
  B
  4
  O
  7
 • సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ – NaBH4
 • సోడియం బ్రోమేట్ – NaBrO3
 • సోడియం బ్రోమైడ్ – NaBr
 • సోడియం బ్రోమైట్ – NaBrO2
 • సోడియం కార్బైడ్ – Na2C2
 • సోడియమ్ కార్బొనేట్ – Na2CO3
 • సోడియం క్లోరేట్ – NaClO3
 • సోడియం క్లోరైడ్ – NaCl
 • సోడియం క్లోరైట్ – NaClO2
 • సోడియం కోబాల్టినైట్రైట్ – CoN6Na3O12[6]
 • సోడియం సైనేట్ – NaCNO
 • సోడియం సైనైడ్ – NaCN
 • సోడియం డైక్రోమేట్ – Na2Cr2O7.2H2O
 • సోడియం డైఆక్సైడ్ – NaO2
 • సోడియం డైథియోనైట్ – Na2S2O4
 • సోడియం ఫెర్రోసైనైడ్ – Na4Fe(CN)6
 • సోడియం ఫ్లోరోసిలికేట్F6Na2Si Sodium fluorosilicate
 • సోడియం హైడ్రైడ్ – NaH
 • సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ (సోడియం బైకార్బోనేట్) – NaHCO3
 • సోడియం హైడ్రోసల్ఫైడ్ – NaSH
 • సోడియమ్ హైడ్రాక్సైడ్ – NaOH
 • సోడియం హైపోబ్రోమైట్ – NaBrO
 • సోడియం హైపోక్లోరైట్ – NaOCl
 • సోడియం హైపోఅయొడైట్ – NaIO
 • సోడియం హైపోఫాస్ఫోఫైట్ – NaPO2H2
 • సోడియం అయొడేట్ – NaIO3
 • సోడియం అయొడైడ్ – NaI
 • సోడియం మాంగనేట్ – Na2MnO4
 • సోడియం మోలిబ్డేట్ – Na2MoO4
 • సోడియం మోనోఫ్లోరోఫాస్ఫేట్ (MFP) – Na2PFO3
 • సోడియం నైట్రేట్ – NaNO3
 • సోడియం నైట్రైట్ – NaNO2
 • సోడియం నైట్రోప్రుస్సైడ్ – Na2[Fe(CN)5NO].2H2O
 • సోడియం ఆక్సైడ్ – Na2O
 • సోడియం perborate – NaBO3.nH2O
 • సోడియం perbromate – NaBrO4
 • సోడియం percarbonate – 2Na2CO3·3H2O2
 • సోడియం perchlorate – NaClO4
 • సోడియం periodate – NaIO4
 • సోడియం permanganate – NaMnO4
 • సోడియం పెరాక్సైడ్ – Na2O2
 • సోడియం perrhenate – NaReO4
 • సోడియం persulfate – Na
  2
  S
  2
  O
  8
 • సోడియం persulfate – Na2S2O8
 • సోడియం phosphate; see trisodium phosphate – Na3PO4
 • సోడియం selenate – Na2O4Se
 • సోడియం selenide – Na2Se
 • సోడియం సెలెనైట్ – Na2SeO3
 • సోడియం సెలెకేట్ – Na2SiO3
 • సోడియం సల్ఫేట్ – Na2SO4
 • సోడియం సల్ఫైడ్ – Na2S
 • సోడియం సల్ఫైట్ – Na2SO3
 • సోడియం టెలురైట్ – Na2TeO3
 • సోడియం thioantimoniate – Na3(SbS4).9H2O
 • సోడియం thiocyanate – NaSCN
 • సోడియం thiocyanate – NaSCN
 • సోడియం thiosulfate – Na2S2O3
 • సోడియం tungstate – Na2WO4
 • సోడియం uranate – Na2O7U2
 • సోడియం zincate – H4Na2O4Zn[7]
 • టిన్(II) క్లోరైడ్ (స్టానస్ క్లోరైడ్) – SnCl2

స్టిబియం[మార్చు]

స్ట్రాన్షియం[మార్చు]

సల్ఫర్[మార్చు]

T[మార్చు]

టాంటాలం[మార్చు]

టెలురియం[మార్చు]

టెర్బియం[మార్చు]

వెనేడియం[మార్చు]

థోరియం[మార్చు]

థులియం[మార్చు]

టిన్[మార్చు]

టైటానియం[మార్చు]

టంగ్‌స్టన్[మార్చు]

U[మార్చు]

యురేనియం[మార్చు]

V[మార్చు]

వెనేడియం[మార్చు]

W[మార్చు]

X[మార్చు]

జెనాన్[మార్చు]

Y[మార్చు]

యిటెర్బియం [మార్చు]

యిట్రియం[మార్చు]

Z[మార్చు]

జింక్[మార్చు]

జిర్కోనియం[మార్చు]

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]

 1. chemspider id:10142932
 2. 2.0 2.1 2.2 Therald Moeller, Inorganic Chemistry, Asia Publishing House, 1958 edition p.474
 3. ChemSpider ID:55491
 4. ChemSpider ID:21169908
 5. ChemSpider ID:145977
 6. ChemSpider ID:13198283
 7. ChemSpider ID:19990265