మహారాష్ట్ర శాసనసభ నియోజకవర్గాల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మహారాష్ట్ర శాసనసభ
మహారాష్ట్ర శాసనసభ
రకం
రకం
దిగువ సభ
ఎన్నికలు
ఓటింగ్ విధానం
ఫస్ట్-పాస్ట్-ది-పోస్ట్
మొదటి ఎన్నికలు
మొదటి ఎన్నికలు
సమావేశ స్థలం
విధాన్ భవన్, ముంబై, వేసవి సెషన్ విధాన్ భవన్, నాగ్‌పూర్, శీతాకాల సమావేశాలు
వెబ్‌సైటు
http://mls.org.in/

ప్రస్తుత భారతదేశం లోని మహారాష్ట్ర రాష్ట్రం 1960 మే 1న ఉనికిలోకి వచ్చింది.1960లో మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర శాసనసభ దిగువసభ అయిన మొదటి మహారాష్ట్ర విధానసభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య 264. అందులో షెడ్యూల్డ్ కులాలకు చెందిన అభ్యర్థులకు 33 నియోజకవర్గాలు కేటాయించగా, షెడ్యూల్డ్ తెగల అభ్యర్థులకు 14 స్థానాలు కేటాయించబడ్డాయి.

మహారాష్ట్ర శాసనసభ నియోజకవర్గాలను సూచించే పటం

ప్రస్తుత నియోజకవర్గాల జాబితా (2008 నుండి)[మార్చు]

2008లో శాసనసభ నియోజకవర్గాల విభజన తర్వాత మహారాష్ట్ర విధానసభ నియోజకవర్గాల జాబితా ఈ క్రింది విధంగా ఉంది [1] ప్రస్తుతం 29 నియోజకవర్గాలు షెడ్యూల్డ్ కులాలకు చెందిన అభ్యర్థులకు కేటాయించగా, షెడ్యూల్డ్ తెగలకు చెందిన అభ్యర్థులకు 25 స్థానాలు కేటాయించబడ్డాయి.[2][3]

నియోజకవర్గం సంఖ్య నియోజకవర్గం పేరు కేటాయింపు ఎస్.సి./ఎస్.టి/ఏదీలేదు జిల్లా లోక్‌సభ నియోజకవర్గం
1 అక్కల్కువ ఎస్.టి నందుర్బార్ 01 నందుర్బార్
2 షహదా
3 నందుర్బార్
4 నవపూర్
5 సక్రి ధూలే
6 ధూలే రూరల్ ఏదీలేదు 02 ధూలే
7 ధూలే సిటీ
8 సింధ్‌ఖేడా
9 శిర్పూర్ ఎస్.టి 01 నందుర్బార్
10 చోప్డా జలగావ్ 04 రావర్
11 రావర్ ఏదీలేదు
12 భుసావల్ ఎస్.సి
13 జలగావ్ సిటీ ఏదీలేదు 03 జల్గావ్
14 జలగావ్ రూరల్
15 అమల్నేర్
16 ఎరండోల్
17 చాలీస్‌గావ్
18 పచోరా
19 జామ్నర్ 04 రావర్
20 ముక్తైనగర్
21 మల్కాపూర్ బుల్ఢానా
22 బుల్ఢానా 05 బుల్ఢానా
23 చిఖాలీ
24 సింధ్‌ఖేడ్ రాజా
25 మెహకర్ ఎస్.సి
26 ఖమ్‌గావ్ ఏదీలేదు
27 జల్గావ్ (జామోద్)
28 అకోట్ అకోలా 06 అకోలా
29 బాలాపూర్
30 అకోలా వెస్ట్
31 అకోలా ఈస్ట్
32 మూర్తిజాపూర్ ఎస్.సి
33 రిసోద్ ఏదీలేదు వాషిమ్
34 వాషిమ్ ఎస్.సి 14 యావత్మాల్-వాషిం
35 కరంజా ఏదీలేదు
36 ధమన్‌గావ్ రైల్వే అమరావతి 08 వార్థా
37 బద్నేరా 07 అమరావతి
38 అమరావతి
39 టియోసా
40 దర్యాపూర్ ఎస్.సి
41 మెల్‌ఘాట్ ఎస్.టి
42 అచల్‌పూర్ ఏదీలేదు
43 మోర్షి 08 వార్థా
44 ఆర్వీ వార్ధా
45 డియోలీ
46 హింగన్‌ఘాట్
47 వార్థా
48 కటోల్ నాగపూర్ 09 రాంటెక్
49 సావనెర్
50 హింగ్నా
51 ఉమ్రేద్ ఎస్.సి
52 నాగపూర్ సౌత్ వెస్ట్ ఏదీలేదు 10 నాగపూర్
53 నాగపూర్ దక్షిణ
54 నాగపూర్ ఈస్ట్
55 నాగపూర్ సెంట్రల్
56 నాగపూర్ వెస్ట్
57 నాగపూర్ నార్త్ ఎస్.సి
58 కాంథి ఏదీలేదు 09 రాంటెక్
59 రాంటెక్
60 తుమ్సర్ భండారా 11 బాంద్రా గొండియా
61 భండారా ఎస్.సి 11 బాంద్రా గొండియా
62 సకోలి ఏదీలేదు
63 అర్జుని మోర్గావ్ ఎస్.సి గోండియా
64 తిరోరా ఏదీలేదు
65 గోండియా
66 అమ్‌గావ్ ఎస్.టి 12 గడ్చిరోలి - చిమూర్
67 ఆర్మోరి గడ్చిరోలి
68 గడ్చిరోలి
69 అహేరి
70 రాజురా ఏదీలేదు చంద్రపూర్ 13 చంద్రపూర్
71 చంద్రపూర్ ఎస్.సి
72 బల్లార్‌పూర్ ఏదీలేదు
73 బ్రహ్మపురి 12 గడ్చిరోలి - చిమూర్
74 చిమూర్
75 వరోరా 13 చంద్రపూర్
76 వాని యావత్మల్
77 రాలేగావ్ ఎస్.టి 14 యావత్మాల్-వాషిం
78 యావత్మాల్ ఏదీలేదు
79 డిగ్రాస్
80 ఆర్ని ఎస్.టి 13 చంద్రపూర్
81 పుసాద్ ఏదీలేదు 14 యావత్మాల్-వాషిం
82 ఉమర్‌ఖేడ్ ఎస్.సి 15 హింగోలి
83 కిన్వాట్ ఏదీలేదు నాందేడ్
84 హడ్‌గావ్
85 భోకర్ 16 నాందేడ్
86 నాందేడ్ నార్త్
87 నాందేడ్ సౌత్
88 లోహా 41 లాతూర్
89 నాయిగావ్ 16 నాందేడ్
90 డెగ్లూర్ ఎస్.సి
91 ముఖేడ్ ఏదీలేదు
92 బాస్మత్ హింగోలి 15 హింగోలి
93 కలమ్నూరి
94 హింగోలి
95 జింటూరు పర్భణీ 17 పర్భణీ
96 పర్భణీ
97 గంగాఖేడ్
98 పత్రి
99 పార్టూర్ జాల్నా
100 ఘనసవాంగి
101 జల్నా 18 జల్నా
102 బద్నాపూర్ ఎస్.సి
103 భోకర్దాన్ ఏదీలేదు
104 సిల్లోడ్ ఔరంగాబాద్
105 కన్నాడ్ 19 ఔరంగాబాద్
106 ఫులంబ్రి
107 ఔరంగాబాద్ సెంట్రల్
108 ఔరంగాబాద్ వెస్ట్ ఎస్.సి
109 ఔరంగాబాద్ ఈస్ట్ ఏదీలేదు
110 పైథాన్ 18 జల్నా
111 గంగాపూర్ 19 ఔరంగాబాద్
112 వైజాపూర్
113 నందగావ్ నాసిక్ 20 దిండోరి
114 మాలెగావ్ సెంట్రల్ 02 ధూలే
115 మాలెగావ్ ఔటర్
116 బగ్లాన్ ఎస్.టి
117 కల్వాన్ 20 దిండోరి
118 చందవాడ్ ఏదీలేదు
119 యెవ్లా
120 సిన్నార్ 21 నాసిక్
121 నిఫాద్ 20 దిండోరి
122 దిండోరి ఎస్.టి
123 నాసిక్ తూర్పు ఏదీలేదు 21 నాసిక్
124 నాసిక్ సెంట్రల్
125 నాసిక్ పశ్చిమ
126 డియోలాలి ఎస్.సి
127 ఇగత్‌పురి ఎస్.టి
128 దహను పాల్ఘర్ 22 పాల్ఘర్
129 విక్రమ్‌గడ్
130 పాల్ఘర్
131 బోయిసర్
132 నలసోపరా ఏదీలేదు
133 వసాయ్
134 భివాండి రూరల్ ఎస్.టి థానే 23 భివాండి
135 షాహాపూర్
136 భివాండి పశ్చిమ ఏదీలేదు
137 భివాండి తూర్పు
138 కళ్యాణ్ పశ్చిమ
139 ముర్బాద్
140 అంబర్‌నాథ్ ఎస్.సి 24 కళ్యాణ్
141 ఉల్లాస్‌నగర్ ఏదీలేదు
142 కళ్యాణ్ ఈస్ట్
143 డోంబివిలి
144 కళ్యాణ్ రూరల్
145 మీరా భయందర్ 25 థానే
146 ఓవాలా-మజివాడ
147 కోప్రి-పచ్పఖాడి
148 థానే
149 ముంబ్రా-కాల్వా 24 కళ్యాణ్
150 ఐరోలి 25 థానే
151 బేలాపూర్
152 బోరివలి ముంబై శివారు 26 ముంబై నార్త్
153 దహిసర్
154 మగథానే
155 ములుండ్ 28 ముంబై నార్త్ ఈస్ట్
156 విక్రోలి
157 భాందుప్ వెస్ట్
158 జోగేశ్వరి తూర్పు 27 ముంబై నార్త్ వెస్ట్
159 దిండోషి
160 కండివలి తూర్పు 26 ముంబై నార్త్
161 చార్కోప్
162 మలాడ్ వెస్ఠ్
163 గోరెగావ్ 27 ముంబై నార్త్ వెస్ట్
164 వెర్సోవా
165 అంధేరి వెస్ట్
166 అంధేరి ఈస్ఠ్
167 విలే పార్లే 29 ముంబై నార్త్ సెంట్రల్
168 చండీవలి
169 ఘట్కోపర్ పశ్చిమ 28 ముంబై నార్త్ ఈస్ట్
170 ఘట్కోపర్ తూర్పు
171 మన్‌ఖుర్డ్ శివాజీ నగర్
172 అనుశక్తి నగర్ 30 ముంబై సౌత్ సెంట్రల్
173 చెంబూరు
174 కుర్లా ఎస్.సి 29 ముంబై నార్త్ సెంట్రల్
175 కలినా ఏదీలేదు
176 వాండ్రే తూర్పు
177 వాండ్రే వెస్ట్
178 ధారవి ఎస్.సి ముంబై సిటీ 30 ముంబై సౌత్ సెంట్రల్
179 సియోన్ కోలివాడ ఏదీలేదు
180 వాడలా
181 మహిమ్
182 వర్లి 31 ముంబై సౌత్
183 శివాది
184 బైకుల్లా
185 మలబార్ హిల్
186 ముంబాదేవి
187 కొలాబా
188 పన్వేల్ రాయిగఢ్ 33 మావల్
189 కర్జాత్
190 ఉరాన్
191 పెన్ 32 రాయ్‌గడ్
192 అలీబాగ్
193 శ్రీవర్ధన్
194 మహద్
195 జున్నార్ పూణె 36 షిరూర్
196 అంబేగావ్
197 ఖేడ్ అలండి
198 షిరూర్
199 దౌండ్ 35 బారామతి
200 ఇందాపూర్
201 బారామతి
202 పురందర్
203 భోర్
204 మావల్ 33 మావల్
205 చించ్వాడ్
206 పింప్రి ఎస్.సి
207 భోసారి ఏదీలేదు 36 షిరూర్
208 వడ్గావ్ శేరి 34 పూణే
209 శివాజీనగర్
210 కోత్రుడ్
211 ఖడక్వాస్లా 35 బారామతి
212 పార్వతి 34 పూణే
213 హడప్సర్ 36 షిరూర్
214 పూణే కంటోన్మెంట్ ఎస్.సి 34 పూణే
215 కస్బా పేట్ ఏదీలేదు
216 అకోల్ ఎస్.టి అహ్మద్‌నగర్ 38 షిర్డీ
217 సంగమ్నేర్ ఏదీలేదు
218 [షిర్డీ
219 కోపర్‌గావ్
220 శ్రీరాంపూర్ ఎస్.సి
221 నెవాసా ఏదీలేదు
222 షెవ్‌గావ్ 37 అహ్మద్‌నగర్
223 రాహురి
224 పార్నర్
225 అహ్మద్‌నగర్ సిటీ
226 శ్రీగొండ
227 కర్జాత్ జమ్‌ఖేడ్
228 జియోరాయ్ బీడ్ 39 బీడ్
229 మజల్‌గావ్
230 బీడ్
231 అష్టి
232 కైజ్ ఎస్.సి
233 పర్లి ఏదీలేదు
234 లాతూర్ రూరల్ లాతూర్ 41 లాతూర్
235 లాతూర్ సిటీ
236 అహ్మద్‌పూర్
237 ఉద్గీర్ ఎస్.సి
238 నీలంగా ఏదీలేదు
239 ఔసా 40 ఉస్మానాబాద్
240 ఉమర్గా ఎస్.సి ఉస్మానాబాద్
241 తుల్జాపూర్ ఏదీలేదు
242 ఉస్మానాబాద్
243 పరండా
244 కర్మలా సోలాపూర్ 43 మధా
245 మధా
246 బార్షి 40 ఉస్మానాబాద్
247 మోహోల్ ఎస్.సి 42 షోలాపూర్
248 షోలాపూర్ సిటీ నార్త్ ఏదీలేదు
249 షోలాపూర్ సిటీ సెంట్రల్
250 అక్కల్‌కోట్
251 షోలాపూర్ సౌత్
252 పండర్‌పూర్
253 సంగోలా 43 మధా
254 మల్షిరాస్ ఎస్.సి
255 ఫల్తాన్ సతారా
256 వాయ్ ఏదీలేదు 45 సతారా
257 కోరేగావ్
258 మాన్
259 కరద్ నార్త్
260 కరద్ సౌత్
261 పటాన్
262 సతారా
263 దాపోలి రత్నగిరి 32 రాయ్‌గడ్
264 గుహగర్
265 చిప్లూన్ 46 రత్నగిరి-సింధుదుర్గ్
266 రత్నగిరి
267 రాజాపూర్
268 కంకవ్లి సింధుదుర్గ్
269 కుడాల్
270 సావంత్‌వాడి
271 చంద్‌గడ్ కొల్హాపూర్ 47 కొల్హాపూర్
272 రాధానగరి
273 కాగల్
274 కొల్హాపూర్ సౌత్
275 కార్వీర్
276 కొల్హాపూర్ నార్త్
277 షాహువాడీ 48 హత్కనాంగ్లే
278 హత్కనాంగ్లే ఎస్.సి
279 ఇచల్‌కరంజి ఏదీలేదు
280 షిరోల్
281 మిరాజ్ ఎస్.సి సాంగ్లీ 44 సాంగ్లీ
282 సాంగ్లీ ఏదీలేదు
283 ఇస్లాంపూర్ 48 హత్కనాంగ్లే
284 షిరాల
285 పలుస్-కడేగావ్ 44 సాంగ్లీ
286 ఖానాపూర్
287 తాస్గావ్-కవాతే మహంకల్
288 జాట్

పూర్వ నియోజకవర్గాల జాబితా (2008 నాటికి ఉనికిలేనివి)[మార్చు]

2008లో శాసనసభ నియోజకవర్గాల విభజన తర్వాత మహారాష్ట్ర విధానసభ నియోజకవర్గాల జాబితా క్రింది విధంగా ఉంది [1] ప్రస్తుతం, 29 నియోజకవర్గాలు షెడ్యూల్డ్ కులాలకు చెందిన అభ్యర్థులకు 25 షెడ్యూల్డ్ తెగలకు చెందిన అభ్యర్థులకు రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి:[2][4]

పేరు జిల్లా లోక్ సభ నియోజకవర్గం
అంబోలి ముంబై ప్రాంతం
అంధేరి ముంబై ప్రాంతం / సబర్బ్
భండప్ ముంబై ప్రాంతం
భవానీ పేట పూణే జిల్లా పూణే లోక్‌సభ
భివాండి థానే జిల్లా భివాండి
దాదర్ ముంబై ప్రాంతం ముంబై సౌత్ సెంట్రల్
ఘట్కోపర్ ముంబై ప్రాంతం
గిర్గావ్ ముంబై ప్రాంతం
కళ్యాణ్ ముంబైకి సమీపంలో
కండివాలి ముంబై ప్రాంతం
ఖేర్వాడి ముంబై ప్రాంతం ముంబై శివారు
ఖేత్వాడి ముంబై ప్రాంతం
మలాడ్ ముంబై ప్రాంతం
మాతుంగ ముంబై ప్రాంతం
మజ్‌గావ్ ముంబై ప్రాంతం
నాగపద ముంబై ప్రాంతం
నాయిగావ్ ముంబై ప్రాంతం
నెహ్రూనగర్ ముంబై ప్రాంతం
ఒపేరా హౌస్ ముంబై ప్రాంతం ముంబై సౌత్ లోక్‌సభ స్థానం
పరేల్ ముంబై ప్రాంతం
పుల్గావ్ వార్ధా జిల్లా వార్ధా లోక్‌సభ స్థానం
శాంటా క్రజ్ ముంబై ప్రాంతం
శుక్రవార్ పేట పూణే జిల్లా పూణే లోక్‌సభ స్థానం
ట్రాంబే ముంబై ప్రాంతం
ఉమర్ఖాది ముంబై ప్రాంతం
వాండ్రే / బాంద్రా ముంబై ప్రాంతం
వాడా ముంబై ప్రాంతం
వాల్వా సాంగ్లీ జిల్లా బహుశా సాంగ్లీ లోక్‌సభ స్థానం కావచ్చు
హవేలీ పూణే జిల్లా

ఇది కూడ చూడు[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]

  1. 1.0 1.1 "District wise List of Assembly and Parliamentary Constituencies". Chief Electoral Officer, Maharashtra website. Archived from the original on 18 March 2010. Retrieved 30 November 2009.
  2. 2.0 2.1 "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). The Election Commission of India. pp. 6, 226–249.
  3. Chief Electoral Officer Maharashtra's Notification Archived 2009-08-06 at the Wayback Machine
  4. Chief Electoral Officer Maharashtra's Notification Archived 2009-08-06 at the Wayback Machine

వెలుపలి లంకెలు[మార్చు]