వ్యసనములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చెడు లక్షణములను అలవాటు చేసుకుని వేటి కయితే మనం బానిసలుగా మారుతామో వాటిని వ్యసనములు అంటాము.వాటిలో ముఖ్యమయినవి ఏడు. అవి :

"వెలది, జూదంబు, పానంబు, వేట, పలుకు ప్రల్లదనంబు, దండపరుషము,..." ధనం వృధాగా ఖర్చు చేయడం:

సప్త వ్యసనములు[మార్చు]

శాస్త్రప్రకారము చెప్పబడిన సప్తవ్యసనములు ఇవి.

సంఖ్య వ్యసనము
మొదటిది జూదము
రెండవది మాంసభక్షణము
మూడు సురాపానము (మధ్యము సేవించుట)
నాలుగు వేశ్యాసంగమము
ఐదు వేట
ఆరు దొంగతనము
ఏడు పరస్త్రీల యందు లౌల్యము కలిగి ఉండుట

శాస్త్ర పరంగా[మార్చు]

శ్లోకము
ద్యూత మాంస సురా వేశ్యా
ఖేట చౌర్య పరాంగనాః
మహాపాపాని సప్తైవ
వ్యసనాని త్యజేత్బుధః

ఈ ఏడింటినీ సప్త వ్యసనములుగా మన శాస్త్రములు పేర్కొన్నాయి, కాబట్టి వీటిని మనం ప్రయత్న పూర్వకముగా విడిచిపెట్టాలి.

8. ధూమపానం (పొగ త్రాగే వారికన్నా వారి చుట్టు ప్రక్కల వారికి ఎక్కువ ప్రమాదం)

చిత్రమాలిక[మార్చు]