శాంతి నగర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శాంతి నగర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని నియోజకవర్గాలలో ఒకటి. ఈ నియోజకవర్గం బెంగుళూరు జిల్లా, బెంగళూరు సెంట్రల్ లోక్‌సభ నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఎనిమిది శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో ఒకటి.

ఎన్నికైన సభ్యులు[మార్చు]

మైసూర్ రాష్ట్రం[మార్చు]

కర్ణాటక రాష్ట్రం[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]

 1. "Assembly Election Results in 1967, Karnataka". traceall.in. Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-21.
 2. "Karnataka Assembly Election Results in 1967". elections.in. Retrieved 2020-06-18.
 3. "Karnataka Election Results 1972". www.elections.in.
 4. "Assembly Election Results in 1972, Karnataka". traceall.in. Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-21.
 5. "Karnataka 1978". eci.gov.in.
 6. "Karnataka Election Results 1978". www.elections.in.
 7. "Assembly Election Results in 1978, Karnataka". traceall.in. Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-21.
 8. "Karnataka Election Results 1983". www.elections.in.
 9. "Assembly Election Results in 1983, Karnataka". traceall.in. Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-21.
 10. "Karnataka Election Results 1985". www.elections.in.
 11. "Assembly Election Results in 1985, Karnataka". traceall.in. Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-21.
 12. "Karnataka 1989". eci.gov.in.
 13. "Karnataka Election Results 1989". www.elections.in.
 14. "Assembly Election Results in 1989, Karnataka". traceall.in. Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-21.
 15. "Karnataka 1994". eci.gov.in.
 16. "Karnataka Election Results 1994". www.elections.in.
 17. "Assembly Election Results in 1994, Karnataka". traceall.in. Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-21.
 18. "Karnataka Election Results 1999". www.elections.in.
 19. "Assembly Election Results in 1999, Karnataka". traceall.in. Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-21.
 20. "List of Successful Candidates in Karnataka Assembly Election in 2004". www.elections.in.
 21. "Assembly Election Results in 2004, Karnataka". traceall.in. Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-21.
 22. "List of Successful Candidates in Karnataka Assembly Election in 2008". www.elections.in.
 23. "Assembly Election Results in 2008, Karnataka". traceall.in. Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-21.
 24. "List of Successful Candidates in Karnataka Assembly Election in 2013". www.elections.in.
 25. "Assembly Election Results in 2013, Karnataka". traceall.in. Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-21.
 26. "List of elected members of the Karnataka Legislative Assembly". kar.nic. Retrieved October 9, 2017.
 27. "List of Successful Candidates in Karnataka Assembly Election in 2018". www.elections.in.
 28. "Assembly Election Results in 2018, Karnataka". traceall.in. Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-21.