వికీపీడియా:మీకు తెలుసా? భండారము/పాత విశేషాలు 1

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఫిబ్రవరి 9, 2008 నుంచి ఫిబ్రవరి 16 వరకు మొదటి పేజీలో ప్రదర్శించబడిన వాక్యాలు:
అనిల్ కుంబ్లే
ఫిబ్రవరి 9, 2008 వరకు మొదటి పేజీలో ప్రదర్శించబడిన వాక్యాలు
మురుడేశ్వర్ శివుని విగ్రహం