వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ గ్రామాలు/డిసెంబరు 2018

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

యర్రా రామారావు గారు చేసిన పని[మార్చు]

 1. మంథని
 2. ఎలిగేడు
 3. హస్నాపూర్ (కరీంనగర్)
 4. పోతుగల్ (కరీంనగర్)
 5. తుంకినిపూర్
 6. అమృతవర్షిణి
 7. కాపవరం
 8. నర్సింగపేట-2
 9. సోలిపేట్ (షాబాద్‌)
 10. సురంగల్
 11. సజ్జన్‌పల్లి
 12. వెంకట్ రెడ్డిపల్లి
 13. వట్టినాగులపల్లి
 14. రేగడిదోస్వాడ
 15. రెడ్డిపల్లి (మొయినాబాద్‌)
 16. రంగారెడ్డి పల్లి
 17. మొతుకుపల్లి
 18. యెత్బార్‌పల్లి
 19. యెంకేపల్లి (మొయినాబాద్‌)
 20. యాదారం(మహేశ్వరం)
 21. ముర్తజాగూడ
 22. మాచన్‌పల్లి (షాబాద్‌)
 23. మద్దూర్ (షాబాద్‌)
 24. మణికొండ జాగీర్
 25. మంచిరేవుల
 26. బైరాగిగూడ
 27. బంగాలిగూడ
 28. పోలారం (షాబాద్‌)
 29. పోతుగల్ (షాబాద్‌)
 30. పెద్దమంగళారం
 31. పుప్పల్‌గూడా
 32. పీరంచెరు
 33. న్యాలట
 34. నౌలాయిపల్లి
 35. నేకనాంపూర్
 36. నాగిరెడ్డిగూడ (మొయినాబాద్‌)
 37. నజీబ్‌నగర్
 38. నక్కలపల్లి (మొయినాబాద్‌)
 39. ధర్మన్నగూడ
 40. మల్కాపూర్ (చేవెళ్ల)
 41. పామెన
 42. ఆళ్ళవాడ
 43. కేశవరం (చేవెళ్ల)
 44. కందవాడ
 45. గుండాల్ (చేవెళ్ల)
 46. దెవరాంపల్లి
 47. రెగడ్‌ఘనపూర్
 48. నైన్‌చెరు
 49. మీర్జాగూడ
 50. కిస్టాపూర్ (చేవెళ్ల)
 51. ఖానాపూర్ (చేవెళ్ల)
 52. దామెర్గిద్ద
 53. దేవుని ఎర్రవెల్లి
 54. కుమ్మెర (చేవెళ్ల)
 55. ఇబ్రహీంపల్లి
 56. బస్తిపూర్
 57. దేర్లపల్లి
 58. కమ్మెట
 59. రావులపల్లి
 60. ముడిమ్యాల్
 61. గొల్లపల్లి (చేవెళ్ల)
 62. తంగెడపల్లి
 63. తల్లారం
 64. ఓరెళ్ళ
 65. ఎంకేపల్లి (చేవెళ్ల‌)
 66. హస్తిపూర్
 67. అనంతవరం (చేవెళ్ల)
 68. ఆలూర్ 1
 69. ఆలూర్ 2
 70. ఆలూర్ 3
 71. కౌకుంట్ల (చేవెళ్ల)
 72. చౌదర్‌గూడ
 73. తోల్‌కట్ట
 74. చిన్నషాపూర్
 75. చిన్న మంగళారం
 76. చందానగర్
 77. గోవింద పల్లె(గందీద్)
 78. గంధంగూడా
 79. ఖనాపూర్
 80. కోకాపేట్
 81. కొమెరబండ
 82. కిస్మత్‌పూర్
 83. కందుకూర్
 84. మన్మర్రి
 85. కక్లూర్
 86. కేశవరం (షాబాద్‌)
 87. రంగాపూర్ (షాబాద్‌)
 88. అనంతవరం (షాబాద్‌)
 89. ఓబగుంట
 90. భొంగిర్‌పల్లి
 91. పెద్దవేడ్
 92. దామెర్లపల్లి
 93. నాగర్‌కుంట
 94. హయతాబాద్
 95. బొబ్బిల్‌గాం
 96. తిరుమలాపూర్ (షాబాద్‌)
 97. తడ్లపల్లి
 98. రుద్రారం (షాబాద్‌)
 99. చందన్‌వల్లి
 100. ఏట్ల ఎర్రవల్లి
 101. వూలపల్లి
 102. చదలాడ
 103. అన్నవరం (వరరామచంద్రపురం)
 104. శ్రీరామ్నగర్
 105. మేడిపల్లి(మొయినాబాద్)
 106. కేతిరెడ్డిపల్లి (మొయినాబాద్‌)
 107. కనకమామిడి
 108. హిమాయత్‌నగర్
 109. అజీజ్‌నగర్
 110. అందాపూర్ (మొయినాబాద్‌)
 111. ముచ్చెర్ల (కందుకూర్‌)
 112. పెరుగుగూడ
 113. మీర్‌ఖాన్‌పేట్ (కందుకూర్‌)
 114. ముచ్చింతల్
 115. మొహమ్మద్‌నగర్
 116. నాదర్గుల్
 117. సర్వారావులపల్లి
 118. సిరిగిరిపూర్
 119. కొంగర్ ఖుర్ద్
 120. బండ్లగూడ
 121. కొండగట్టు
 122. దెబ్బడగూడ
 123. పంజగూడ
 124. దాసర్లపల్లి (కందుకూర్‌)
 125. నేదునూర్ (కందుకూర్‌)
 126. బాచుపల్లి (కందుకూర్ మండలం)
 127. తిమ్మాయిపల్లి (కందుకూర్‌)
 128. గుమ్మడవల్లి (కందుకూర్)
 129. మాదాపూర్ (కందుకూర్‌)
 130. తిమ్మాపూర్ (కందుకూర్‌)
 131. లేమూర్ (కందుకూర్‌)
 132. అన్నోజీగూడ (కందుకూర్‌)
 133. గఫూర్‌నగర్
 134. కొత్తూరు (కందుకూర్‌)
 135. గూదూర్ (కందుకూర్‌)
 136. రచలూర్
 137. జైత్వారం (మక్త)
 138. జైత్వారం (ఖల్సా)
 139. చిప్పల్‌పల్లి
 140. మురళినగర్
 141. ధన్నారం (కందుకూర్‌)
 142. పులుమామిడి (కందుకూర్‌)
 143. కందుకూర్‌
 144. అక్బర్జా (కందుకూర్)
 145. జానంపేట (గందీద్)
 146. హిమాయత్‌సాగర్
 147. పడకల్
 148. యడవల్లి (తలకొండపల్లి)
 149. వెంకటాపూర్‌పట్టి వెల్జాల
 150. సేరిరామకృష్ణాపూర్
 151. గర్విపల్లి
 152. చనారం
 153. బద్నాపూర్
 154. గట్టు ఇప్పలపల్లి
 155. అంతారం (తలకొండపల్లి మండలం)
 156. వెల్జాల
 157. వెంకటరావుపేట (తలకొండపల్లి)
 158. మెదక్‌పల్లి
 159. జూలపల్లి (తలకొండపల్లి మండలం)
 160. ఖానాపూర్ (తలకొండపల్లి)
 161. రాంపూర్ (తలకొండపల్లి)
 162. లింగారపల్లి
 163. చుక్కాపూర్ (తలకొండపల్లి)
 164. చీపునూతల
 165. చంద్రదాన
 166. పోలేపల్లి (ఆమన‌గల్)
 167. చెన్నంపల్లి
 168. ఆమనగల్
 169. సెట్టిపల్లి
 170. ఆకుతోటపల్లి
 171. కోనాపూర్ (ఆమన‌గల్)
 172. రామనూతుల
 173. విఠాయిపల్లి
 174. ఆమన‌గల్
 175. నాగిరెడ్డిగూడ (తలకొండపల్లి)
 176. న్యామతపూర్
 177. తక్రాజ్‌గూడ
 178. మక్తమాదారం
 179. రావిచేడు
 180. సాలార్‌పూర్
 181. వంపుగూడ
 182. వాసుదేవపూర్
 183. ముద్విన్
 184. కర్కల్‌పహాడ్
 185. చెరికొండపట్టి కల్వకుర్తి
 186. చెరికొండపట్టి పడ్కల్
 187. ఏక్రాజ్‌గూడ
 188. చెల్లంపల్లి
 189. కడ్తాల్ (ఆమన‌గల్)
 190. రామంతాపూర్
 191. రావలపల్లి కలాన్
 192. సింగాపూర్ (శంకర్‌పల్లి)
 193. సంకేపల్లి (ఖాల్సా)
 194. టంగుటూర్
 195. యెల్వర్తి
 196. యెర్వగూడ
 197. పర్వెడ (చంచలం)
 198. మొకిల
 199. మాసానిగూడ
 200. పర్వెడ ఖాల్సా
 201. ప్రొద్దుటూరు, శంకర్‌పల్లి
 202. హుస్సేనీపూర్
 203. జన్వాడ
 204. కొండకల్
 205. కొత్తపల్లి (శంకర్‌పల్లి)
 206. మహారాజ్‌పేట్
 207. గోపులారం
 208. ఫతేపూర్ (శంకర్‌పల్లి)
 209. దొంతన్‌పల్లి
 210. ధోబీపేట్
 211. కందిప్ప
 212. భుల్కపూర్
 213. అంతప్పగూడ
 214. అయోధ్యానగర్
 215. షేక్ పల్లి
 216. ఎంకేపల్లి (పూడూర్‌‌)
 217. అలిజాపుర్
 218. అమీర్ పేట్(మహేశ్వరం)
 219. తుమ్మలూర్
 220. మొహబ్బత్‌నగర్
 221. ఇమాంగూడ
 222. రవిర్యాల్
 223. శ్రీనగర్ (మహేశ్వరం మండలం)
 224. సర్దార్‌నగర్
 225. బాగ్‌మంఖల్
 226. మంఖల్
 227. గంగారం (మహేశ్వరం)
 228. ఘట్‌పల్లి (మహేశ్వరం)
 229. పోరండ్ల (మహేశ్వరం)
 230. ఆకన్‌పల్లి
 231. దిల్వార్‌గూడ
 232. కొల్లపడ్కల్
 233. దుబ్బచెర్ల
 234. సుభాన్‌పూర్
 235. పెండ్యాల్
 236. కల్వకోల్ (మహేశ్వరం)
 237. తూప్రా ఖుర్ద్
 238. గొల్లూర్
 239. నందిపల్లి
 240. నాగారం (మహేశ్వరం)
 241. మన్సాన్‌పల్లి (మహేశ్వరం)
 242. వెంకన్నగూడ
 243. దబీల్‌గూడ
 244. అల్లాపూర్ (బషీరాబాద్‌‌)
 245. బాలాపూర్ (రంగారెడ్డి)
 246. మామిడిపల్లి (సరూర్‌నగర్‌)
 247. కుర్మల్‌గూడ
 248. అల్మాస్‌గూడ
 249. బడంగ్‌పేట్
 250. పద్మారం
 251. తూంపల్లి
 252. చెన్నారెడ్డిగూడ
 253. మల్కాపహాడ్
 254. చలివేంద్రంపల్లి
 255. వనంపల్లి (కొందుర్గ్‌)
 256. గుంజలపహాడ్
 257. రావిర్యాల్
 258. తుమ్మలపల్లి (కొందుర్గ్‌)
 259. ఎదిర
 260. జాకారం (కొందుర్గ్‌)
 261. ఇంద్రానగర్
 262. గుర్రంపల్లి
 263. పెద్ద ఎల్కిచర్ల
 264. వీరన్నపేట
 265. చేగిరెడ్డి ఘన్‌పూర్
 266. చుక్కమ్మెట్
 267. రేగడి చిలకమర్రి
 268. ముట్పూర్
 269. టేకులపల్లి (కొందుర్గ్)
 270. ఉత్తరాసుపల్లి
 271. భీరంపల్లి
 272. అగిర్యాల్
 273. వెంకిర్యాల్
 274. ఉమ్మెంత్యాల్
 275. మహదేవపూర్ (కొందుర్గ్‌)
 276. విశ్వనాథపూర్
 277. శ్రీరంగాపూర్ (కొందుర్గ్‌)
 278. తంగెళ్ళపల్లి
 279. చిన్నఎల్కిచర్ల
 280. సోమారంపాడ్
 281. పర్వతాపూర్ (కొందుర్గ్‌)
 282. చెరుకుపల్లి (కొందుర్గ్)
 283. కొందుర్గ్ (పశ్చిమ)
 284. కొందుర్గ్ (తూర్పు)
 285. లింగందాన
 286. తొమ్మిదిరేకుల
 287. నిర్దవెల్లి
 288. లేమామిడి
 289. కాకునూర్
 290. చౌలపల్లి (తూర్పు)
 291. చింతకుంటపల్లి
 292. పోమల్‌పల్లి
 293. బోదనంపల్లి
 294. కొత్తపేట (కేశంపేట మండలం)
 295. ఆల్వాల్ (కేశంపేట మండలం)
 296. వేములనర్వ
 297. దత్తాయిపల్లి (కేశంపేట)
 298. ఇప్పలపల్లి (కేశంపేట)
 299. సంతాపూర్
 300. భైర్‌ఖాన్‌పల్లి
 301. ఏక్‌లాష్‌ఖాన్‌పేట
 302. పాపిరెడ్డిగూడ
 303. సంగం (కేశంపేట)
 304. సరూర్‌నగర్‌
 305. సూర్యారావుగూడ
 306. మధురాపూర్
 307. సేరిగూడ మధురాపూర్
 308. బూర్గుల్ (ఫరూఖ్ నగర్)
 309. తిమ్మరాజుపల్లి
 310. రాయికల్ (ఫరూఖ్ నగర్)
 311. గంట్లవెల్లి
 312. చిలకమర్రి (చెలక)
 313. అన్నారం (ఫరూఖ్ నగర్)
 314. వెల్జెర్ల-1
 315. జోగమ్మగూడ
 316. విట్యాల్
 317. కంసాన్‌పల్లి (ఫరూఖ్ నగర్)
 318. భీమారం (ఫరూఖ్ నగర్)
 319. చించోడ్
 320. కందివనం
 321. చౌలపల్లి (పశ్చిమ)
 322. కిషన్‌నగర్
 323. హాజీపల్లి
 324. సోలిపూర్
 325. అల్లిసాబ్‌గూడ
 326. బుచ్చిగూడ
 327. వెల్జర్ల-2
 328. కొంగగూడ
 329. కొండన్నగూడ
 330. దూస్కల్
 331. నాగులపల్లి (షాద్‌నగర్)
 332. చట్టాన్‌పల్లి
 333. ఎలకట్ట
 334. మొగిలిగిద్ద
 335. రంగసముద్రం (ఎల్లంపల్లి)
 336. కొత్తూరు (రంగారెడ్డి జిల్లా )
 337. మల్లాపూర్ (కొత్తూరు)
 338. తిమ్మాపూర్ (కొత్తూరు)
 339. తీగాపూర్
 340. పెంజెర్ల
 341. జహంగీర్ పీర్ దర్గా
 342. ఇన్ముల్‌నర్వ
 343. ఖాజీగూడ
 344. కొడిచర్ల
 345. సేరిగూడ (భద్రాయిపల్లి)
 346. సిద్దాపూర్ (కొత్తూరు)
 347. కర్మన్‌ఘాట్
 348. చేగూర్
 349. ఏదులపల్లి (కొత్తూరు)
 350. మామిడిపల్లి (కొత్తూరు మండలం)
 351. వీర్లపల్లి (కొత్తూరు)
 352. బహదూర్‌గూడ
 353. గోల్కొండ ఖుర్ద్
 354. శంకరపూర్ (శంషాబాద్)
 355. సంఘీగూడ
 356. గోల్కొండ కలాన్
 357. సయ్యద్‌గూడ
 358. ఘన్సీమియాగూడ
 359. హమీదుల్లానగర్
 360. పొశెట్టిగూడ
 361. రషీద్‌గూడ
 362. గొల్లపల్లి ఖుర్ద్
 363. గొల్లపల్లి కలాన్
 364. మక్తబహదూర్ఆలి
 365. కిషన్‌గూడ
 366. ఊట్‌పల్లి (శంషాబాద్)
 367. తొండపల్లి (శంషాబాద్)
 368. గండిగూడ
 369. పెద్దషాపూర్
 370. మదన్‌పల్లి (శంషాబాద్)
 371. పల్మకోల్
 372. పెద్దతోప్రా
 373. జూకల్ (శంషాబాద్)
 374. నానాజ్‌పూర్
 375. పాశంబండ
 376. సాతంరాయి
 377. కొత్వాల్‌గూడ
 378. లంగర్గూడ
 379. రామానుజపూర్
 380. కవేలీగూడ
 381. మల్కారం (శంషాబాద్)
 382. కొల్బోవిదొడ్డి
 383. సుల్తాన్‌పల్లి
 384. కాచారం (శంషాబాద్)
 385. నార్ఖుద
 386. రాయన్నగూడ
 387. మాదాపూర్‌
 388. గచ్చిబౌలి
 389. ఇర్విన్
 390. బ్రాహ్మణపల్లి (మాడ్గుల్ మండలం)
 391. అన్నెబోయినపల్లి (మాడ్గుల్)
 392. సుద్దపల్లి (మాడ్గుల్)
 393. అర్కపల్లి
 394. గిరికొత్తపల్లి
 395. అందుగల్
 396. అవురుపల్లి
 397. దొడ్లపహాడ్
 398. నాగిళ్ళ
 399. అప్పారెడ్డిపల్లి (మాడ్గుల్)
 400. కొలు‌కుల్‌పల్లి
 401. కలకొండ
 402. తక్కెళ్లపల్లి
 403. నజ్దిక్ సింగారం
 404. తూలేఖుర్ద్
 405. నక్కర్త
 406. నల్లవెల్లి (యాచారం)
 407. నానక్‌నగర్
 408. నందివనపర్తి
 409. మేడిపల్లి (యాచారం)
 410. మొగుళ్లవంపు
 411. మంతన్‌గౌరెల్లి
 412. మంతన్‌గౌడ్ (యాచారం)
 413. చౌదర్‌పల్లి (యాచారం)
 414. గుంగల్
 415. కొత్తపల్లి (యాచారం)
 416. కుర్మిద్ద (యాచారం)
 417. మందిగౌరెల్లి
 418. మల్లిఖార్జునగూడ
 419. లోయపల్లి
 420. బండలేమూర్
 421. ఆరుట్ల (మంచాల్‌)
 422. చాంద్‌ఖాన్‌గూడ
 423. అస్మత్‌పూర్
 424. బోడకొండ పెనికర్ల తండా
 425. దడ్‌పల్లి
 426. చీదేడ్
 427. రంగాపూర్ (మంచాల్‌)
 428. జాపాల
 429. కాగజ్‌ఘాట్
 430. ఆగాపల్లి
 431. నోముల (మంచాల్‌)
 432. చిత్తాపూర్ (మంచాల్‌)
 433. తాళ్ళపల్లిగూడ
 434. లింగంపల్లి (మంచాల్‌)
 435. సబిత్‌నగర్
 436. మనోరాబాద్
 437. తూలెకలన్
 438. ఖానాపూర్ (మంచాల్‌)
 439. కప్పపహాడ్
 440. తురుకగూడ
 441. ఎర్రకుంట
 442. మంగల్‌పల్లి
 443. రాంరెడ్డిగూడ
 444. పోచారం (ఇబ్రహీంపట్నం (రంగారెడ్డి))
 445. ఎలిమినేదు
 446. తాడ్లకాల్వ
 447. ముక్నూర్ (ఇబ్రహీంపట్నం)
 448. రైపొల్
 449. యెంగలగూడ
 450. దండుమైలారం
 451. పొల్కంపల్లి
 452. నర్రేపల్లి
 453. కొంగరకలాన్
 454. ఆదిబట్ల
 455. కమ్మగూడ (హయత్ నగర్)
 456. బొంగళూరు
 457. చింతపల్లిగూడ
 458. రాందాస్‌పల్లి
 459. నగంపల్లి
 460. ఇంజాపూర్
 461. తుర్కయంజాల్
 462. తొర్రూర్ (హయాత్‌నగర్‌)
 463. తిమ్మాయిగూడ
 464. గౌరెల్లి
 465. మన్నెగూడ (హయాత్‌నగర్‌)
 466. ముంగనూర్
 467. కుత్బుల్లాపూర్ (హయాత్‌నగర్‌)
 468. మర్రిపల్లి (హయాత్‌నగర్‌)
 469. తట్టి అన్నారం
 470. పసుమాముల
 471. కుంట్లూరు (హయత్ నగర్)
 472. పెద్ద అంబర్‌పేట్
 473. బలిజగూడెం
 474. బాచారం (హయాత్‌నగర్‌)
 475. బండ రావిరాల
 476. బాటా సింగారం
 477. పిగ్లిపూర్
 478. గుంటపల్లి (హయాత్‌నగర్‌)
 479. తారామతిపేట్
 480. మజ్జిద్‌పూర్
 481. సుర్మైగూడ
 482. లష్కర్‌గూడ
 483. కవాడిపల్లి
 484. ఇనాంగూడ
 485. కోహెడ (హయాత్‌నగర్‌)
 486. సైదాబాద్ (జమ్మికుంట మండలం)
 487. అన్మగల్ హయత్‌నగర్‌
 488. సెరాన్‌పల్లి
 489. సత్యవర్
 490. వర్కూరు (మాగనూరు)
 491. వడ్వాట్
 492. లింగంపల్లి (నవాబ్ పేట)
 493. రుద్రసముద్రం (మఖ్తల్‌)
 494. ముస్లాయిపల్లి
 495. ముష్టిపల్లి
 496. భగవాన్‌పల్లి
 497. పెద్దపొర్ల
 498. పెగడబండ
 499. పులుమామిడి (ఊట్కూరు)
 500. పుంజనూర్
 501. పసుపుల్
 502. పరెవాల్
 503. పంచలింగాల్ (మఖ్తల్‌)
 504. పంచదేవుపాడు
 505. కొండదొడ్డి
 506. చిన్నగోపాలపూర్
 507. ఆనుగొండ (మఖ్తల్‌)
 508. ఖానాపూర్ (మఖ్తల్‌)
 509. కర్ని
 510. చిట్యాల్ (మఖ్తల్‌)
 511. గోల్‌పల్లి
 512. యెర్నగన్‌పల్లి
 513. కాట్రేవుపల్లి
 514. చందాపూర్ (మఖ్తల్‌)
 515. తిరుమలాపూర్ (మఖ్తల్‌)
 516. దాసరదొడ్డి
 517. కామత్‌నర్వ
 518. మంథన్‌గౌడ్
 519. సంగంబండ (మఖ్తల్‌)
 520. గుర్లపల్లి
 521. టేకులపల్లి (మఖ్తల్‌)
 522. బొందలకుంట (మఖ్తల్‌)
 523. జౌలాపూర్
 524. గుడిగండ్ల
 525. లింగంపల్లి (మఖ్తల్‌)
 526. మధవర్
 527. సోమేశ్వరబండ
 528. జక్కలేర్
 529. కచ్వర్
 530. ఉప్పరపల్లి (మఖ్తల్‌)
 531. పర్మన్‌దొడ్డి
 532. భైరంపల్లి (మాగనూరు)
 533. మండిపల్లి (మాగనూరు)
 534. కోల్పూర్
 535. అడివిఖానాపూర్
 536. గజరన్‌దొడ్డి
 537. ఉజ్జెల్లి
 538. అడివిసత్యవరం
 539. నెరద్గం
 540. తలంకేరి
 541. చిన్నపొర్ల
 542. కొత్తపల్లి (మాగనూరు మండలం)
 543. ఓబ్లాపూర్ (మాగనూరు)
 544. గురురావులింగంపల్లి
 545. రాంపూర్ (నర్వ)
 546. రాజపల్లి
 547. జంగంరెడ్డిపల్లి (నర్వ)
 548. పాతర్‌చెడ్
 549. యాంకి (నర్వ మండలం)
 550. లక్కెర్‌దొడ్డి
 551. లంకల్
 552. జక్కెనపల్లి
 553. రైకోడ్ (నర్వ)
 554. యెల్లంపల్లి
 555. సీపూర్
 556. బెక్కరపల్లి
 557. నాగిరెడ్డిపల్లి (నర్వ)
 558. కల్వల్
 559. కుమారలింగంపల్లి
 560. కడుమూర్
 561. కొత్తపల్లి (నర్వ)
 562. ఉందెకోడె
 563. నర్వ
 564. ఎడవల్లి (ఊట్కూరు)
 565. పలుదేవర్లపాడు
 566. పలిదేవర్లపాడు
 567. జీరంహళ్ళి
 568. బిజ్వార్ (ఊట్కూరు)
 569. పెద్దజత్రం
 570. లక్ష్మీపల్లి (ఊట్కూరు)
 571. నిడుగర్తి
 572. బాపూర్
 573. తిప్రాస్‌పల్లి
 574. పగిడిమర్రి (ఊట్కూరు)
 575. వల్లంపల్లి (ఊట్కూరు)
 576. మల్లేపల్లి (ఊట్కూరు మండలం)
 577. నాగిరెడ్డిపల్లి (ఊట్కూరు)
 578. సమిస్తాపూర్
 579. సామనూర్
 580. అమీన్‌పూర్
 581. గరాన్‌హళ్ళి
 582. ఎర్గట్‌పల్లి
 583. ఓబలాపూర్
 584. ఊట్కూరు
 585. నందిగం (మద్దూరు మండలం)
 586. లింగాలచేడు
 587. పెద్దాపూర్ (మద్దూరు)
 588. వీరారం (మద్దూరు)
 589. కొమ్మూరు (మద్దూరు)
 590. మన్నాపూర్ (మద్దూరు)
 591. తిమ్మారెడ్డిపల్లి (మద్దూరు)
 592. హిందూపూర్
 593. గుడెబెల్లూరు
 594. మురహరిదొడ్డి
 595. ముడుమాల్
 596. గురుజాల (మాగనూరు)
 597. తంగడి
 598. కుసుమర్తి
 599. కున్సి
 600. అలంపల్లి
 601. చేగుంట (మాగనూరు)
 602. ఐనాపూర్ (మాగనూరు)
 603. శుకుర్లింగంపల్లి
 604. చన్వార్
 605. నిడ్జింత
 606. భూనీడ్
 607. దుప్పట్‌ఘాట్
 608. గోకుల్‌నగర్
 609. అల్లిపూర్ (మద్దూరు)
 610. కొత్తపల్లి (మద్దూరు మండలం)
 611. రెన్వట్ల
 612. మోమినాపూర్
 613. చెన్నారెడ్డిపల్లి (మద్దూరు)
 614. పెద్రిపహాడ్
 615. దోరేపల్లి (మద్దూరు)
 616. చింతలదిన్నె
 617. నాగిరెడ్డిపల్లి (మద్దూరు)
 618. దామగన్‌పురం
 619. పర్సాపురం
 620. పల్లేర్ల
 621. జాదవ్‌రావ్‌పల్లి
 622. లక్కాయిపల్లి
 623. కాజీపురం
 624. మద్దూరు
 625. ఖమ్మం (శాసన సభ నియోజికవర్గం)
 626. హకీంపేట
 627. ముదిరెడ్డిపల్లి
 628. గుండుమాల్
 629. అప్పాయిపల్లి (కోస్గి)
 630. అమ్లికుంట
 631. బలభద్రాయిపల్లి
 632. భక్తిమళ్ళ
 633. భోగారం
 634. చెన్నారం (కోస్గి)
 635. కడంపల్లి
 636. సర్జాఖాన్‌పేట
 637. ముంగిమళ్ళ
 638. బిజ్జారం
 639. మీర్జాపూర్ (కోస్గి)
 640. ముష్రిఫా
 641. ముక్తిపహాడ్
 642. లోధీపూర్
 643. చంద్రవంచ (కోస్గి)
 644. నాచారం (కోస్గి)
 645. తోగాపూర్
 646. కొత్తపల్లి (కోస్గి మండలం)
 647. ఏజీపూర్
 648. పూసలపాడ్
 649. మద్వార్
 650. పస్పూల్
 651. పెద్దచింతకుంట (ధన్వాడ)
 652. తీలేరు
 653. వెంకటాపూర్ (ధన్వాడ)
 654. రాకొండ (ధన్వాడ)
 655. చిత్తనూర్
 656. ఎక్లాస్‌పూర్ (నర్వ)
 657. జిన్నారం (నర్వ)
 658. కణమనూర్
 659. ఎలిగండ్ల
 660. ఇబ్రహీంపట్నం (ధన్వాడ మండలం)
 661. మరికల్ (ధన్వాడ)
 662. మందిపల్లి (ధన్వాడ)
 663. గున్ముక్ల
 664. గోటూరు (ధన్వాడ)
 665. పోతపల్లి (ఊట్కూరు)
 666. కొండాపూర్ (ధన్వాడ)
 667. కిష్టాపూర్ (ధన్వాడ)
 668. ఎమ్నాన్‌పల్లి
 669. కంసాన్‌పల్లి (ధన్వాడ)
 670. వత్తుగుండ్ల
 671. బాపనపల్లి
 672. లింగారెడ్డిపల్లి (దామరగిద్ద)
 673. చాకలివారిపల్లి
 674. పిద్దంపల్లి
 675. గడిమున్కాన్‌పల్లి
 676. సజ్‌నాపూర్
 677. మల్‌రెడ్డిపల్లి
 678. లోకుర్తి
 679. దేశాయిపల్లి
 680. నర్సాపూర్ (దామరగిద్ద మండలం)
 681. లక్ష్మీపూర్ (దామరగిద్ద)
 682. సుద్దవంద
 683. మొగలమడక
 684. విఠలాపూర్ (దామరగిద్ద)
 685. గడప
 686. కంసానిపల్లి (దామరగిద్ద)
 687. క్యాతన్‌పల్లి (దామరగిద్ద)
 688. ఎల్సాన్‌పల్లి
 689. కందన్‌పల్లి
 690. ఉడ్మల్‌గిద్ద
 691. కానుకుర్తి
 692. ఉల్లిగుండం
 693. ఆశన్‌పల్లి
 694. అన్నాసాగర్ (దామరగిద్ద మండలం)
 695. అయ్యవారిపల్లి (నారాయణపేట)
 696. అంత్వార్ (నారాయణపేట మండలం)
 697. కొల్లంపల్లి
 698. లింగంపల్లి (కొల్లంపల్లి)
 699. బొమ్మన్‌పాడ్
 700. చిన్నజత్రం
 701. బోయినపల్లి (నారాయణపేట)
 702. అభంగాపూర్
 703. కోటకొండ (నారాయణపేట)
 704. నరసప్పపల్లి
 705. అమ్మిరెడ్డిపల్లి
 706. అప్పకపల్లి
 707. అప్పిరెడ్డిపల్లి
 708. జాజాపూర్
 709. జలాల్‌పూర్ (నారాయణపేట)
 710. భైరంకొండ
 711. ఎక్లాస్‌పూర్ (నారాయణపేట)
 712. పేరపల్లి (నారాయణపేట)
 713. కొత్తపల్లి (నారాయణపేట మండలం)
 714. సింగూర్ (నారాయణపేట)
 715. కౌకుంట్ల (దేవరకద్ర)
 716. కొల్లూరు (ఊట్కూరు మండలం)
 717. కామత్‌పూల్‌మామిడి
 718. మొహమ్మదాబాద్ (గందీద్‌)
 719. లింగయపల్లి
 720. అన్నారెడ్డిపల్లి
 721. జూలపల్లి (గందీద్ మండలము)
 722. ముకర్లాబాద్
 723. మంగంపేట్ (గందీద్‌)
 724. బల్సుల్గొండ
 725. కొండాపూర్ (గందీద్‌)
 726. మన్సూర్‌పల్లి
 727. కొంరెడ్డిపల్లి
 728. నంచెర్ల (గందీద్‌)
 729. గద్రియాల్
 730. చౌదర్‌పల్లి (గందీద్‌)
 731. పగ్డియాల్
 732. గొవిందపల్లి
 733. సల్కర్‌పేట్
 734. రెడ్డిపల్లి (గందీద్‌)
 735. బైస్‌పల్లి
 736. రుసుంపల్లి
 737. చిన్నవర్వల్
 738. కప్లాపూర్
 739. వెన్నచేడ్
 740. జిన్నారం (గందీద్ మండలము)
 741. పెద్దవర్వల్
 742. చెల్‌మిల్ల
 743. సాలార్‌నగర్
 744. అల్లిపూర్ (చిన్నచింతకుంట)
 745. మద్దూర్ (చిన్నచింతకుంట)
 746. అమ్మాపూర్ (చిన్నచింతకుంట)
 747. గూడూర్ (చిన్నచింతకుంట)
 748. ఉండ్యాల
 749. లక్ష్మిదేవిపూర్
 750. ఏదులాపూర్ (చిన్నచింతకుంట)
 751. తిరుమలాపూర్ (చిన్నచింతకుంట)
 752. దాసర్‌పల్లి
 753. అప్పంపల్లి
 754. వడ్డెమాను (చిన్నచింతకుంట)
 755. దామగ్నాపూర్
 756. సీతారాంపేట (చిన్నచింతకుంట)
 757. బంద్రెపల్లి
 758. లాల్‌కోట
 759. ఫరీద్‌పూర్ (చిన్నచింతకుంట)
 760. పల్లమర్రి
 761. ముచ్చింతల
 762. నెల్లికొండి
 763. కొత్తపల్లి (మిడ్జిల్‌ మండలం)
 764. మాసిగుండ్లపల్లి
 765. వెలుగొమ్ముల
 766. భైరంపల్లి (మిడ్జిల్)
 767. కంచన్‌పల్లి (మిడ్జిల్)
 768. చేదుగట్టు
 769. దోనూర్ (మిడ్జిల్)
 770. బోయినపల్లి (మిడ్జిల్)
 771. సింగందొడ్డి
 772. చిలువేరు
 773. వాస్పుల
 774. వేముల (మిడ్జిల్ మండలం)
 775. కొత్తూర్ (మిడ్జిల్)
 776. వడియాల్
 777. బాదేపల్లి
 778. ఖానాపూర్ (నవాబ్ పేట)
 779. నస్రుల్లాబాద్
 780. నాగసాల
 781. బూరుగుపల్లి (జడ్చర్ల మండలం)
 782. ఆలూర్ (జడ్చర్ల)
 783. చింతబోయినపల్లి
 784. పోలేపల్లి (జడ్చర్ల)
 785. మాచారం (జడ్చర్ల)
 786. గంగాపూర్ (జడ్చర్ల)
 787. మల్లెబోయినపల్లి
 788. బూరెడ్డిపల్లి
 789. శంకరాయపల్లి
 790. ఉద్దండాపూర్ (జడ్చర్ల)
 791. కోడుపర్తి
 792. అమ్మాపల్లి (జడ్చర్ల)
 793. నెక్కొండ (జడ్చర్ల మండలం)
 794. గోపాల్‌పూర్ (కలాన్)
 795. కొందేడ్
 796. చిన్న అదిర్యాల్
 797. పెద్ద అదిర్యాల్
 798. కొడ్గల్
 799. ఈర్లపల్లి (జడ్చర్ల)
 800. గొల్లపల్లి (జడ్చర్ల)
 801. అంబతాపూర్
 802. వల్లూర్ (జడ్చర్ల)
 803. పేరూర్ (దేవరకద్ర మండలం)
 804. రేకులంపల్లి
 805. ఇస్రాంపల్లి
 806. పుట్టపల్లి (దేవరకద్ర)
 807. గోపన్‌పల్లి (దేవరకద్ర)
 808. గుదిబండ (దేవరకద్ర మండలం)
 809. మీనుగువానిపల్లి
 810. జీనుగురాల
 811. లక్ష్మీపల్లి (దేవరకద్ర)
 812. బస్వాయిపల్లి
 813. హాజిలాపూర్
 814. చౌదర్‌పల్లి (దేవరకద్ర)
 815. గోపాల్‌పూర్‌కలాన్
 816. గురకొండ
 817. బస్వాపూర్ (దేవరకద్ర)
 818. బల్సుపల్లి
 819. వెంకటాయిపల్లి (దేవరకద్ర)
 820. గద్దెగూడ
 821. నాగారం (దేవరకద్ర మండలం)
 822. పెద్దరాజ్మూర్
 823. చిన్నరాజ్మూర్
 824. అజిలాపూర్ (దేవరకద్ర)
 825. బొల్లారం (దేవరకద్ర మండలం)
 826. మాగుల్లపల్లి
 827. పురుసంపల్లి
 828. చాకల్‌పల్లి
 829. కన్మన్‌కల్వ
 830. మల్కాపూర్ (కుల్కచర్ల)
 831. కొత్తపల్లి (కుల్కచర్ల)
 832. దేపల్లి
 833. సిద్దోటం
 834. తీగలపల్లి (నవాబ్ పేట)
 835. కుచ్చూర్
 836. కారూర్ (నవాబ్ పేట)
 837. చౌడూర్ (నవాబ్ పేట)
 838. కాకర్జాల
 839. ఇప్పటూర్
 840. కాకర్లపహాడ్
 841. పోమల్
 842. కార్కొండ
 843. రేకులచౌడాపూర్
 844. కొల్లూరు (నవాబ్ పేట మండలం)
 845. వీరసెట్టిపల్లి
 846. హన్మసానిపల్లి
 847. అమ్మాపూర్ (నవాబ్ పేట)
 848. రుద్రారం (నవాబ్ పేట)
 849. కొండాపూర్ (నవాబ్ పేట)
 850. లోకిరేవు
 851. కామారం (నవాబ్ పేట)
 852. హజిలాపూర్
 853. దార్పల్లి
 854. యన్మనగండ్ల
 855. గురుకుంట
 856. కొత్తపేట (హన్వాడ మండలం)
 857. టంకర
 858. బుద్దారం (హన్వాడ)
 859. ఇబ్రహీంబాద్ (హన్వాడ)
 860. గుడిమల్కాపూర్ (హన్వాడ)
 861. దాచెక్‌పల్లి
 862. మాదారం (హన్వాడ)
 863. అమ్మాపూర్ (హన్వాడ)
 864. నాగినోనిపల్లి
 865. పెద్ద దర్పల్లి
 866. చిన్నదర్పల్లి
 867. వేపూర్
 868. గుండియాల్
 869. షేక్‌పల్లి
 870. మునిమోక్షం
 871. ఎరెన్‌పల్లి
 872. రావల్‌పల్లి (భూత్‌పూర్‌)
 873. కప్పెట
 874. పాతమొల్గర
 875. మద్దిగట్ల (భూత్‌పూర్‌)
 876. ఎల్కిచర్ల
 877. కరివెన
 878. కొత్తమొల్గర
 879. గోపాలపూర్ (ఖుర్ద్)
 880. పోతులమడుగు
 881. అన్నాసాగర్ (భూత్‌పూర్ మండలం)
 882. తాడికొండ (భూత్‌పూర్‌)
 883. కొత్తూర్ (భూత్‌పూర్‌)
 884. తాడిపర్తి
 885. అమిస్తాపూర్
 886. హస్నాపూర్ (భూత్‌పూర్‌)
 887. కన్మనూర్
 888. ముత్యాలంపల్లి
 889. వెర్నె
 890. పొన్నకల్
 891. రాచర్ల (అడ్డకల్ మండలం)
 892. పెద్దమునగలచేడు
 893. కాతవరం
 894. శాఖాపూర్ (అడ్డకల్ మండలం)
 895. గుదిబండ (అడ్డకల్ మండలం)
 896. కందూర్
 897. తిమ్మాయిపల్లి (అడ్డకల్ మండలం)
 898. మహానంది
 899. అయ్యవార్‌పల్లి
 900. చందాపూర్ (కోయిలకొండ)
 901. అంకిళ్ళ
 902. జమాల్‌పూర్
 903. నెల్లవల్లి
 904. సాలెపల్లి
 905. అనంతపూర్ (కోయిలకొండ)
 906. వీరంపల్లి
 907. పార్‌పల్లి
 908. చంద్రాస్‌పల్లి
 909. తిరుమలంపల్లి (కోయిలకొండ)
 910. చన్మన్‌పల్లి
 911. కన్నాయిపల్లి (కోయిలకొండ)
 912. లింగుపల్లి (కోయిలకొండ)
 913. లింగాల్చేడ్
 914. సూరారం (కోయిలకొండ)
 915. మల్లాపూర్ (కోయిలకొండ)
 916. కొత్లవాడ్
 917. బూరుగుపల్లి (కోయిలకొండ)
 918. ఎల్లారెడ్డిపల్లి
 919. వింజమూర్ (కోయిలకొండ)
 920. కుష్‌మొహమ్మద్‌పల్లి
 921. మోదీపూర్
 922. సేరివెంకటాపూర్
 923. గార్లపాడ్
 924. మల్కాపూర్ (కోయిలకొండ)
 925. అక్కాయిపల్లి
 926. రాంపూర్ (కోయిలకొండ)
 927. అభాంగపట్నం
 928. ఇబ్రహీంనగర్ (కోయిలకొండ)
 929. ఆచార్యపూర్
 930. కేశవాపూర్ (కోయిలకొండ)
 931. పెర్కివీడు
 932. నందిపేట్ (అడ్డకల్ మండలం)
 933. మొహమ్మద్ హుస్సేన్‌పల్లి
 934. తిమ్మాపూర్ (అడ్డకల్ మండలం)
 935. పోల్కంపల్లి (అడ్డకల్ మండలం)
 936. కంకాపూర్ (అడ్డకల్)
 937. శక్రపూర్
 938. కొమిరెడ్డిపల్లి
 939. జానంపేట (అడ్డకల్ మండలం)
 940. నిజలాపూర్
 941. వేముల (అడ్డకల్ మండలం)
 942. సంకలమద్ది
 943. దాసరిపల్లి
 944. బ్రాహ్మణపల్లి (రామగుండము మండలం)
 945. లింగాపూర్ (రామగుండము)
 946. ముర్మూర్
 947. సోమనపల్లి
 948. పోటియల్
 949. మద్దిరియాల
 950. మొగల్‌పహాడ్
 951. ఆకెన్‌పల్లి
 952. ఎల్లంపల్లి (రామగుండము)
 953. ఏక్లాస్‌పూర్ (రామగుండం)
 954. కుందన్‌పల్లి (రామగుండము మండలం)
 955. గోలివాడ
 956. అంతర్‌గావ్
 957. ఇప్పలపల్లి (భూత్‌పూర్‌ మండలం)
 958. గాజులపేట
 959. ఓబులాయిపల్లి
 960. కోటకదిర
 961. ఫతేపూర్ (మహబూబ్ నగర్ మండలం)
 962. జైనల్లిపూర్
 963. మణికొండ
 964. అల్లీపూర్ (మహబూబ్ నగర్)
 965. ధర్మాపూర్ (మహబూబ్ నగర్ మండలం)
 966. వెంకటాపూర్ (మహబూబ్ నగర్)
 967. జమిస్తాపూర్ (మహబూబ్ నగర్ మండలం)
 968. అప్పాయిపల్లి (మహబూబ్ నగర్ మండలం)
 969. కోడూర్ (మహబూబ్ నగర్ మండలం)
 970. రామచంద్రాపూర్ (మహబూబ్ నగర్ మండలం)
 971. యెదిర
 972. పాలకొండ (గ్రామీణ)
 973. యెర్రవల్లి
 974. యేనుగొండ (గ్రామీణ)
 975. బోయపల్లి (గ్రామీణ)
 976. నాగోల్
 977. తెలుగు
 978. బ్రాహ్మణపల్లి
 979. నారాయణపురం
 980. సీతారాంపురం
 981. గిరిబాబు
 982. ముల్కనూర్ (భీమదేవరపల్లి)
 983. చాంద్రాయణగుట్ట
 984. ఉప్పల్ ఖల్సా
 985. ఉప్పల్
 986. కొమురం భీమ్
 987. అమ్మపల్లి (శంషాబాద్)
 988. కొండాపూర్ (తుర్కపల్లి)
 989. శంకర్‌పల్లి
 990. సంకేపల్లి (పాయగా)
 991. అల్లిఖాన్‌పల్లి
 992. అల్మాస్‌గూడ (మహేశ్వరం)
 993. కొంగర్ ఖుర్ద్ (బి)
 994. మాలిక్‌దాన్‌గూడ
 995. చింతలకుంట (సరూర్‌నగర్‌)
 996. పాపయికుందన్
 997. జాల్‌పల్లి
 998. మేడిబౌలి
 999. గుండ్లకుంట (ఫరూఖ్‌నగర్)
 1000. రామక్రిష్ణాపూర్ (ఫరూఖ్‌నగర్)
 1001. కొత్తూరు
 1002. శంషాబాద్ (పి)
 1003. పోకల్‌వాడ
 1004. పంజంషాజామాల్ బౌలీ
 1005. మక్తాకౌసరాలి
 1006. సికిందర్ గూడ
 1007. జాని బేగం
 1008. సోగ్‌బౌలి
 1009. పల్లెచెరువు (రాజేంద్రనగర్)
 1010. రమణంపల్లి
 1011. మాడ్గుల్
 1012. ఆముదం చెట్టు
 1013. సుల్తాన్‌పూర్ (యాచారం)
 1014. స్రీమంత్‌గూడ
 1015. నల్లచెరువు (మంచాల్)
 1016. జైనమ్మగూడ
 1017. ఇష్మాయిల్ షాపంప్
 1018. రైయిన్‌గూడ
 1019. అలీమియాకుంట
 1020. పిరోజ్‌గూడ
 1021. అక్బర్‌జా
 1022. పొచంపల్లి వాడ
 1023. సాగర్‌పంప్
 1024. దాయిరా
 1025. సాహెబ్‌నగర్‌ కలాన్‌ (హయత్‌నగర్‌)
 1026. అదిలాబాదు (అర్బన్)
 1027. వల్లపురం (సాలూరు)
 1028. ఓదూరు
 1029. చర్లబూత్కూర్
 1030. ధర్మసాగర్ (వరంగల్ పట్టణ జిల్లా)

జిల్లాలు[మార్చు]

 1. వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లా
 2. ఖమ్మం జిల్లా
 3. వికారాబాదు జిల్లా
 4. తూర్పు గోదావరి జిల్లా
 5. మేడ్చల్ జిల్లా
 6. కరీంనగర్ జిల్లా

మండలాలు[మార్చు]

 1. వరంగల్ మండలం
 2. వనపర్తి మండలం
 3. కొత్తగూడెం మండలం
 4. కరీంనగర్ మండలం
 5. ఆత్మకూరు మండలం
 6. ఫరూఖ్‌నగర్ మండలం
 7. కొత్తూరు మండలం
 8. నారాయణపేట మండలం
 9. చిన్నచింతకుంట మండలం
 10. జడ్చర్ల మండలం
 11. మల్కాజ్‌గిరి మండలం
 12. అంతర్గాం మండలం
 13. కూకట్‌పల్లి మండలం
 14. బాలానగర్ మండలం
 15. బాచుపల్లి మండలం
 16. దుండిగల్ గండిమైసమ్మ మండలం
 17. దుండిగల్ మండలం
 18. కుత్బుల్లాపూర్‌ మండలం
 19. అల్వాల్ మండలం
 20. ఉప్పల్ మండలం
 21. మేడ్చల్ మండలం
 22. బాలాపూర్ మండలం
 23. శంషాబాద్ మండలం

నియోజకవర్గాలు[మార్చు]

 1. జూబ్లీహిల్స్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 2. కార్వాన్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 3. ఖైరతాబాదు శాసనసభ నియోజకవర్గం
 4. గద్వాల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 5. ఆలంపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 6. ములుగు శాసనసభ నియోజకవర్గం
 7. భూపాలపల్లి శాసనసభ నియోజకవర్గం
 8. ఘనపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 9. జనగామ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 10. పాలకుర్తి శాసనసభ నియోజకవర్గం
 11. సత్తుపల్లి శాసనసభ నియోజకవర్గం
 12. వైరా శాసనసభ నియోజకవర్గం
 13. మధిర శాసనసభ నియోజకవర్గం
 14. పాలేరు శాసనసభ నియోజకవర్గం
 15. ఖమ్మం శాసనసభ నియోజకవర్గం
 16. సిర్పూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 17. ఆసిఫాబాదు శాసనసభ నియోజకవర్గం
 18. బాన్సువాడ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 19. జుక్కల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 20. కామారెడ్డి శాసనసభ నియోజకవర్గం
 21. ఎల్లారెడ్డి శాసనసభ నియోజకవర్గం
 22. హుజురాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 23. మానుకొండూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం
 24. చొప్పదండి శాసనసభ నియోజకవర్గం
 25. కరీంనగర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 26. బోథ్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 27. ఖానాపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 28. ఆదిలాబాదు శాసనసభ నియోజకవర్గం
 29. ధర్మపురి శాసనసభ నియోజకవర్గం
 30. రామగుండం శాసనసభ నియోజకవర్గం
 31. మంథని శాసనసభ నియోజకవర్గం
 32. జగిత్యాల శాసనసభ నియోజకవర్గం
 33. కోరుట్ల శాసనసభ నియోజకవర్గం
 34. కరీంనగర్ లోకసభ నియోజకవర్గం
 35. కూకట్‌పల్లి శాసనసభ నియోజకవర్గం
 36. కుత్బుల్లాపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 37. ఉప్పల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 38. మేడ్చల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 39. వికారాబాదు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 40. హుజూర్‌నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 41. కోదాడ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 42. షాద్‌నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 43. కొడంగల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 44. మహబూబాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 45. డోర్నకల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 46. పశ్చిమ వరంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 47. భువనగిరి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 48. ఆలేరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 49. తుంగతుర్తి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 50. సూర్యాపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 51. నాగర్‌కర్నూల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 52. కొల్లాపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 53. హుస్నాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 54. సిద్దిపేట శాసనసభ నియోజకవర్గం
 55. దుబ్బాక శాసనసభ నియోజకవర్గం
 56. సంగారెడ్డి శాసనసభ నియోజకవర్గం
 57. పటాన్‌చెరు శాసనసభ నియోజకవర్గం
 58. జహీరాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 59. ఆందోల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 60. భద్రాచలం శాసనసభ నియోజకవర్గం
 61. కొత్తగూడెం శాసనసభ నియోజకవర్గం
 62. అశ్వరావుపేట శాసనసభ నియోజకవర్గం
 63. సిరిసిల్ల శాసనసభ నియోజకవర్గం
 64. వేములవాడ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 65. పెద్దపల్లి శాసనసభ నియోజకవర్గం
 66. ముధోల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 67. మంచిర్యాల శాసనసభ నియోజకవర్గం
 68. బెల్లంపల్లి శాసనసభ నియోజకవర్గం
 69. చెన్నూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 70. నిర్మల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 71. వనపర్తి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 72. కల్వకుర్తి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 73. అచ్చంపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 74. నారాయణ్‌ఖేడ్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 75. గజ్వేల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 76. పరకాల శాసనసభ నియోజకవర్గం
 77. వర్ధన్నపేట శాసనసభ నియోజకవర్గం
 78. నర్సంపేట శాసనసభ నియోజకవర్గం
 79. రాజేంద్రనగర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 80. మల్కాజ్‌గిరి శాసనసభ నియోజకవర్గం
 81. తాండూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
 82. పరిగి శాసనసభ నియోజకవర్గం
 83. పినపాక శాసనసభ నియోజకవర్గం
 84. ఇల్లందు శాసనసభ నియోజకవర్గం
 85. తెలంగాణ లోకసభ నియోజకవర్గాలు
 86. మల్కాజ్‌గిరి లోకసభ నియోజకవర్గం
 87. అంబర్‌పేట్ శాసనసభ నియోజకవర్గం
 88. యాకుత్‌పురా శాసనసభ నియోజకవర్గం