వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు సినిమాలు/సృష్టించవలసిన పేజీలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు సినిమాలు/అవసరమైన పేజీలు లో ఉన్న జాబితా లోని ఎర్ర లింకులను వివిధ పద్ధతుల్లో సరిచేసిన తరువాత మిగిలిపోయిన ఎర్ర లింకుల జాబితా ఇది. ఇక ఈ పేజీలను సృష్టించాలి

ప్రగతి[మార్చు]

  • 2021 మే 28 సాయంత్రం 4:40 సమయానికి ఈ పేజీ లోని ఎర్ర లింకుల్లో 92 లింకులకు పేజీలు తయారయ్యాయి. ఇంకా 480 ఎర్ర లింకులున్నాయి. ఈ డేటాను ఈ క్వారీ పేజీలో చూడవచ్చు.

జాబితా[మార్చు]

క్ర.సం ఎర్ర లింకు ఏ పేజీలో ఉంది
1 బి.వి.రామానందం తెలుగు_సినిమాలు_1933
2 తెలుగు_సినిమాలు_1930లు తెలుగు_సినిమాలు_1935
3 మదన్_థియేటర్స్ తెలుగు_సినిమాలు_1935
4 చండి_చాముండి తెలుగు_సినిమాలు_1982
5 దేవీ_దర్శనం తెలుగు_సినిమాలు_1981
6 బాలనాగమ్మ_(1981_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1981
7 మంత్ర శక్తి_దైవ_భక్తి తెలుగు_సినిమాలు_1981
8 రుద్రతాండవం తెలుగు_సినిమాలు_1981
9 సంధ్యారాగం (1981 సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1981
10 సరదాబాబు తెలుగు_సినిమాలు_1981
11 ఆలయం_(1980_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1980
12 కుక్క_(1980_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1980
13 తల్లి_దండ్రులూ_జాగ్రత్త తెలుగు_సినిమాలు_1980
14 నవ్వుతూ_బ్రతకాలి తెలుగు_సినిమాలు_1980
15 నాయిల్లు_నావాళ్ళు తెలుగు_సినిమాలు_1980
16 పగటి_కలలు తెలుగు_సినిమాలు_1980
17 భావిపౌరులు తెలుగు_సినిమాలు_1980
18 ముద్దు_ముచ్చట తెలుగు_సినిమాలు_1980
19 వీడని_బంధాలు తెలుగు_సినిమాలు_1980
20 శివశక్తి_(1980_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1980
21 రంగన్న_శపధం తెలుగు_సినిమాలు_1972
22 అర్దెషీర్ ఇరానీ తెలుగు_సినిమాలు_1931
23 ఇంపీరియల్‌_ఫిల్మ్‌ తెలుగు_సినిమాలు_1931
24 ఇదో_చరిత్ర తెలుగు_సినిమాలు_1979
25 కొత్త_కోడలు తెలుగు_సినిమాలు_1979
26 తిరుగులేని_మొనగాడు తెలుగు_సినిమాలు_1979
27 గూఢచారి_003 తెలుగు_సినిమాలు_1971
28 తల్లిని_మించిన_తల్లి తెలుగు_సినిమాలు_1971
29 విచిత్ర_ప్రేమ_(1971_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1971
30 నిప్పులాంటి_ఆడది తెలుగు_సినిమాలు_1975
31 పెద్దమనిషి తెలుగు_సినిమాలు_1975
32 ఒక_తల్లి_కథ తెలుగు_సినిమాలు_1977
33 నేరం_ఎవరిది తెలుగు_సినిమాలు_1977
34 రాగద్వేషాలు తెలుగు_సినిమాలు_1977
35 శ్రీ_తిరుపతిక్షేత్ర_మహాత్మ్యం తెలుగు_సినిమాలు_1977
36 మోహినీ_భస్మాసుర_(1936_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1936
37 రేణుకా_ఫిలిమ్స్‌ తెలుగు_సినిమాలు_1943
38 సర్కస్_కింగ్ తెలుగు_సినిమాలు_1944
39 బ్రహ్మరధం_(1949_సినిమా)

బ్రహ్మరథం (1947 సినిమా)

తెలుగు_సినిమాలు_1949
40 ఏసుప్రభువు తెలుగు_సినిమాలు_1973
41 ఒక_అమ్మాయి_కథ తెలుగు_సినిమాలు_1976
42 తల్లిమనసు తెలుగు_సినిమాలు_1976
43 బ్రహ్మముడి_(1976_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1976
44 మహేశ్వరి_మహత్యం తెలుగు_సినిమాలు_1976
45 నాగ_జ్యోతి_(1966_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1966
46 చండీ_చాముండి తెలుగు_సినిమాలు_1983
47 అమ్మాయిలూ_ప్రేమించండి తెలుగు_సినిమాలు_1984
48 కోడె_త్రాచు తెలుగు_సినిమాలు_1984
49 చిటపట_చినుకులు తెలుగు_సినిమాలు_1984
50 దేవుని_రూపాలు తెలుగు_సినిమాలు_1984
51 రైలు_దోపిడి తెలుగు_సినిమాలు_1984
52 సీతాలు తెలుగు_సినిమాలు_1984
53 నిప్పులాంటి_ఆడది తెలుగు_సినిమాలు_1986
54 పరాజిత తెలుగు_సినిమాలు_1986
55 భయం_భయం తెలుగు_సినిమాలు_1986
56 భలేమిత్రులు తెలుగు_సినిమాలు_1986
57 మనోశక్తి తెలుగు_సినిమాలు_1986
58 మానవుడు_-_దానవుడు_(1986_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1986
59 లవ్_మాస్టర్_(1986_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1986
60 లేడీ_జేమ్స్_బాండ్ తెలుగు_సినిమాలు_1986
61 వేటగాళ్ళు తెలుగు_సినిమాలు_1986
62 హాస్యాభిషేకం తెలుగు_సినిమాలు_1986
63 న్యాయానికి_సంకెళ్ళు తెలుగు_సినిమాలు_1987
64 పగబట్టిన_పాంచాలి తెలుగు_సినిమాలు_1987
65 శివుడే_శంకరుడు తెలుగు_సినిమాలు_1987
66 సత్యం_శివం_సుందరం తెలుగు_సినిమాలు_1987
67 ఓ_భార్యకథ తెలుగు_సినిమాలు_1988
68 చిలిపి_దంపతులు తెలుగు_సినిమాలు_1988
69 దొంగ_పెళ్ళి తెలుగు_సినిమాలు_1988
70 పెళ్ళి_కొడుకులొస్తున్నారు తెలుగు_సినిమాలు_1988
71 పెళ్ళిళ్ళ_చదరంగం తెలుగు_సినిమాలు_1988
72 ప్రేమికుల_వేట తెలుగు_సినిమాలు_1988
73 మేనమామ_(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1988
74 మొదటి_అనుభవం తెలుగు_సినిమాలు_1988
75 శ్రీ వేమన చరిత్ర

(యోగి_వేమన_(1988_సినిమా))

తెలుగు_సినిమాలు_1988
76 శ్రీపురం_చిన్నోడు తెలుగు_సినిమాలు_1988
77 సంకెళ్ళు తెలుగు_సినిమాలు_1988
78 ఆఖరిఘట్టం తెలుగు_సినిమాలు_1989
79 ఆదర్శమూర్తులు తెలుగు_సినిమాలు_1989
80 సాక్షి_(1989_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1989
81 కులమా_గుణమా? తెలుగు_సినిమాలు_1991
82 తారకప్రభుని_దీక్షా_మహిమలు తెలుగు_సినిమాలు_1991
83 నాపెళ్ళాం_నాయిష్టం తెలుగు_సినిమాలు_1991
84 పిచ్చి_పుల్లయ్య_(1991_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1991
85 ప్రయత్నం_(1991_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1991
86 సూర్య_ఒ._. తెలుగు_సినిమాలు_1991
87 ఎస్._పి._తేజ తెలుగు_సినిమాలు_1992
88 కరుణించిన_కనకదుర్గ తెలుగు_సినిమాలు_1992
89 గోమాత_వ్రతం తెలుగు_సినిమాలు_1992
90 జగన్నాధం & సన్స్ తెలుగు_సినిమాలు_1992
91 తారకప్రభుని_దీక్షామహిమలు తెలుగు_సినిమాలు_1992
92 దోషి తెలుగు_సినిమాలు_1992
93 భారతం_(1992_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1992
94 శౌర్యచక్ర తెలుగు_సినిమాలు_1992
95 శ్రీమాన్_బ్రహ్మచారి తెలుగు_సినిమాలు_1992
96 అన్నగారు తెలుగు_సినిమాలు_1993
97 జీవనవేదం తెలుగు_సినిమాలు_1993
98 మామా కోడలు తెలుగు_సినిమాలు_1993
99 వాస్తవం తెలుగు_సినిమాలు_1993
100 అధికారి_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
101 అనుమానపు_పెళ్ళాం తెలుగు_సినిమాలు_1996
102 అప్పాజీ తెలుగు_సినిమాలు_1996
103 అమలాపురం_అల్లుడు తెలుగు_సినిమాలు_1996
104 అమ్మాయి_మొగుడు తెలుగు_సినిమాలు_1996
105 అల్లరి_అబ్బాయి తెలుగు_సినిమాలు_1996
106 అల్లరి_మొగుడు_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
107 ఆర్మీ తెలుగు_సినిమాలు_1996
108 ఆర్మీ_కమాండర్ తెలుగు_సినిమాలు_1996
109 ఆశ_ఆశ_ఆశ తెలుగు_సినిమాలు_1996
110 ఉగ్రనేత్రుడు_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
111 ఊహ_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
112 ఎమర్జన్సీ తెలుగు_సినిమాలు_1996
113 ఎర్రకోట_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
114 ఎవడైతే_నాకేంటి? తెలుగు_సినిమాలు_1996
115 కాలేజీ_రౌడీ తెలుగు_సినిమాలు_1996
116 కాలేజ్_గేట్ తెలుగు_సినిమాలు_1996
117 కింగ్_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
118 కిలాడి_బుల్లోడు_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
119 కిల్లర్_రాణాప్రతాప్ తెలుగు_సినిమాలు_1996
120 కోనసీమ_మొనగాడు తెలుగు_సినిమాలు_1996
121 గాంధీ_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
122 గురు_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
123 గూండా_రాజకీయం తెలుగు_సినిమాలు_1996
124 గ్యాంగ్_ఫైటర్ తెలుగు_సినిమాలు_1996
125 ఘరానా_కోడలు తెలుగు_సినిమాలు_1996
126 ఘరానా_హీరో తెలుగు_సినిమాలు_1996
127 ఛాలెంజర్ తెలుగు_సినిమాలు_1996
128 డాడీ_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
129 డేరింగ్_హీరో తెలుగు_సినిమాలు_1996
130 ఢిల్లీ_డైరీ తెలుగు_సినిమాలు_1996
131 త్వరలో తెలుగు_సినిమాలు_1996
132 దాదా_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
133 ది_గ్రేట్_ముస్తఫా తెలుగు_సినిమాలు_1996
134 ది_డాన్ తెలుగు_సినిమాలు_1996
135 పోలీస్_ఎంక్వయిరీ తెలుగు_సినిమాలు_1996
136 పోలీస్_కమెండొ తెలుగు_సినిమాలు_1996
137 పోలీస్_గర్జన తెలుగు_సినిమాలు_1996
138 పోలీస్_పవర్ తెలుగు_సినిమాలు_1996
139 పోలేరమ్మ_(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
140 ప్రిన్స్ తెలుగు_సినిమాలు_1996
141 ప్రేమకోరిక తెలుగు_సినిమాలు_1996
142 ప్రేమించి_పెళ్ళాడుతా తెలుగు_సినిమాలు_1996
143 బావొచ్చాడు తెలుగు_సినిమాలు_1996
144 బుల్లెట్_క్వీన్ తెలుగు_సినిమాలు_1996
145 మిస్టర్_రోమియో తెలుగు_సినిమాలు_1996
146 మేయర్_చక్రవర్తి తెలుగు_సినిమాలు_1996
147 యువసైన్యం తెలుగు_సినిమాలు_1996
148 రాష్ట్రం_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
149 రిపోర్టర్_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
150 రౌడీ_నాయకుడు తెలుగు_సినిమాలు_1996
151 రౌడీ_మొనగాడు తెలుగు_సినిమాలు_1996
152 రౌడీనాగు తెలుగు_సినిమాలు_1996
153 లవ్_బ? తెలుగు_సినిమాలు_1996
154 లేడీ_ఆఫీసర్ తెలుగు_సినిమాలు_1996
155 వెన్నెల్లో_ఆడపిల్ల_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
156 శివశక్తి_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
157 సర్కిల్_ఇన్_స్పెక్టర్ తెలుగు_సినిమాలు_1996
158 సాహసప్రియుడు తెలుగు_సినిమాలు_1996
159 సాహసవీరులు తెలుగు_సినిమాలు_1996
160 సుభాష్ తెలుగు_సినిమాలు_1996
161 సెక్యూరిటీ తెలుగు_సినిమాలు_1996
162 స్టేట్_రౌడీ_(1996_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1996
163 హైదరాబాద్_గూండాయిజం తెలుగు_సినిమాలు_1996
164 అల్లరి_కొడుకు తెలుగు_సినిమాలు_1997
165 నైస్_రాజా తెలుగు_సినిమాలు_1997
166 అమ్మో_పోలీసోళ్ళు తెలుగు_సినిమాలు_1999
167 ఓ_స్త్రీ_రేపురా తెలుగు_సినిమాలు_1999
168 శృంగార_పురుషుడు తెలుగు_సినిమాలు_1999
169 సాంబయ్య_(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1999
170 అందాల_ఓ_చిలకా తెలుగు_సినిమాలు_2001
171 అక్కా బావెక్కడ తెలుగు_సినిమాలు_2001
172 అటు_అమెరికా-ఇటు_ఇండియా తెలుగు_సినిమాలు_2001
173 ఇదే_నా_మొదటి_ప్రేమలేఖ తెలుగు_సినిమాలు_2001
174 ఇష్టం తెలుగు_సినిమాలు_2001
175 ఒరేయ్!_తమ్ముడూ! తెలుగు_సినిమాలు_2001
176 కలిసి_నడుద్దాం! తెలుగు_సినిమాలు_2001
177 చందు_(2001_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2001
178 చిన్న_(2001_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2001
179 చెప్పాలని_ఉంది తెలుగు_సినిమాలు_2001
180 చెప్పుకోండి_చూద్దాం! తెలుగు_సినిమాలు_2001
181 జాక్_పాట్ తెలుగు_సినిమాలు_2001
182 టీన్స్ తెలుగు_సినిమాలు_2001
183 టైంపాస్ తెలుగు_సినిమాలు_2001
184 డార్లింగ్_డార్లింగ్ తెలుగు_సినిమాలు_2001
185 తార_(2001_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2001
186 థ్యాంక్యూ_సుబ్బారావ్ తెలుగు_సినిమాలు_2001
187 నా_మనసిస్తా_రా! తెలుగు_సినిమాలు_2001
188 పిల్లలు_తెచ్చిన_అన్నల_రాజ్యం తెలుగు_సినిమాలు_2001
189 ప్రేమసందడి తెలుగు_సినిమాలు_2001
190 ప్రేమ_సాక్షిగా తెలుగు_సినిమాలు_2001
191 మధుర_క్షణం తెలుగు_సినిమాలు_2001
192 మళ్ళీ_ఇంకొక్కసారి తెలుగు_సినిమాలు_2001
193 రావే_నా_చెలియా తెలుగు_సినిమాలు_2001
194 రేపల్లెలో_రాధ తెలుగు_సినిమాలు_2001
195 రైల్వే_కూలీ తెలుగు_సినిమాలు_2001
196 వీడెక్కడి_మొగుడండీ తెలుగు_సినిమాలు_2001
197 వేచి_ఉంటా తెలుగు_సినిమాలు_2001
198 వైఫ్ తెలుగు_సినిమాలు_2001
199 శుభకార్యం తెలుగు_సినిమాలు_2001
200 శుభాశీస్సులు తెలుగు_సినిమాలు_2001
201 సారీ!_ఆంటీ! తెలుగు_సినిమాలు_2001
202 స్వర్ణం తెలుగు_సినిమాలు_2001
203 2మచ్ తెలుగు_సినిమాలు_2002
204 ఇంద్ర తెలుగు_సినిమాలు_2002
205 ఇన్స్పెక్టర్_విక్రమ్ తెలుగు_సినిమాలు_2002
206 ఎర్రదళం తెలుగు_సినిమాలు_2002
207 ఒకటో_నెంబర్_కుర్రాడు తెలుగు_సినిమాలు_2002
208 కనులు_మూసినా_నీవాయే తెలుగు_సినిమాలు_2002
209 కలలు_కందాం_రా తెలుగు_సినిమాలు_2002
210 క్యాష్ తెలుగు_సినిమాలు_2002
211 చంద్రవంశం తెలుగు_సినిమాలు_2002
212 చెలియా_చెలియా_చిరుకోపమా తెలుగు_సినిమాలు_2002
213 జనం_(2002_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2002
214 జెండా_(2002_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2002
215 డ్రీమ్స్ తెలుగు_సినిమాలు_2002
216 త్రినేత్రం తెలుగు_సినిమాలు_2002
217 దేవి_నాగమ్మ తెలుగు_సినిమాలు_2002
218 నాగప్రతిష్ఠ తెలుగు_సినిమాలు_2002
219 నిన్నే_చేరుకుంటా తెలుగు_సినిమాలు_2002
220 నీవెంటే_నేనుంటా తెలుగు_సినిమాలు_2002
221 నువ్వుంటే_చాలు తెలుగు_సినిమాలు_2002
222 నేను_నిన్ను_ప్రేమిస్తున్నాను తెలుగు_సినిమాలు_2002
223 పట్టుకో తెలుగు_సినిమాలు_2002
224 పీపుల్స్_భారతక్క తెలుగు_సినిమాలు_2002
225 పృథ్వీనారాయణ తెలుగు_సినిమాలు_2002
226 పోలీస్_సిస్టర్స్ తెలుగు_సినిమాలు_2002
227 ప్రేమంటే_(2002_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2002
228 ప్రేమదొంగ తెలుగు_సినిమాలు_2002
229 ప్రేమసాక్షిగా తెలుగు_సినిమాలు_2002
230 బాబి తెలుగు_సినిమాలు_2002
231 బెజవాడ_పోలీస్_స్టేషన్ తెలుగు_సినిమాలు_2002
232 మంగమ్మ_సవాల్ తెలుగు_సినిమాలు_2002
233 మనమిద్దరం తెలుగు_సినిమాలు_2002
234 మనసు_తెలుసుకో తెలుగు_సినిమాలు_2002
235 మనసుంటే_చాలు తెలుగు_సినిమాలు_2002
236 మనసుతో తెలుగు_సినిమాలు_2002
237 మహాచండి తెలుగు_సినిమాలు_2002
238 మీకోసం తెలుగు_సినిమాలు_2002
239 యాక్షన్_నెం.1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
240 రెండు_గుండెల_చప్పుడు తెలుగు_సినిమాలు_2002
241 లగ్నపత్రిక తెలుగు_సినిమాలు_2002
242 లేడీ_బ్యాచిలర్స్ తెలుగు_సినిమాలు_2002
243 వచ్చినవాడు_సూర్యుడు తెలుగు_సినిమాలు_2002
244 వెండిమబ్బులు తెలుగు_సినిమాలు_2002
245 సాహసబాలుడు_విచిత్రకోతి తెలుగు_సినిమాలు_2002
246 సృష్టి_(2002_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2002
247 హృదయాంజలి తెలుగు_సినిమాలు_2002
248 హోలీ_(2002_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2002
249 అడవి_బిడ్డలు_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
250 అపరాధి_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
251 అపరిచితురాలు తెలుగు_సినిమాలు_2006
252 అబద్ధం తెలుగు_సినిమాలు_2006
253 అమతవర్షం తెలుగు_సినిమాలు_2006
254 అయ్యా తెలుగు_సినిమాలు_2006
255 అర్ధరాత్రి_అల్లరి తెలుగు_సినిమాలు_2006
256 ఆగంతకుడు_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
257 ఆదిమానవులు_అందగత్తెలు తెలుగు_సినిమాలు_2006
258 ఈ_రేయి_తీయనిది తెలుగు_సినిమాలు_2006
259 ఎక్స్‌-మెన్‌-3 తెలుగు_సినిమాలు_2006
260 ఒక_'వి'_చిత్రం తెలుగు_సినిమాలు_2006
261 కపాలమందిరం తెలుగు_సినిమాలు_2006
262 కమ్లి తెలుగు_సినిమాలు_2006
263 కలిసుంటే తెలుగు_సినిమాలు_2006
264 కామిని_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
265 కిడ్నాప్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
266 కుమార్‌_వర్సెస్‌_కుమారి తెలుగు_సినిమాలు_2006
267 క్రిష్‌_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
268 గంగ_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
269 గజబలుడు తెలుగు_సినిమాలు_2006
270 గణ_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
271 గమ్మత్తు_గూఢచారి తెలుగు_సినిమాలు_2006
272 గాయం_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
273 గేమ్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
274 గ్రీన్‌సిగ్నల్‌_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
275 చంద్రిక_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
276 చక్రి_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
277 చినుకు_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
278 చిలిపి తెలుగు_సినిమాలు_2006
279 చీకటిలో_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
280 చురకత్తుల_వీరుడు తెలుగు_సినిమాలు_2006
281 ఛాలెంజ్_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
282 జగన్‌_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
283 జయదేవ్‌_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
284 జలకంఠ తెలుగు_సినిమాలు_2006
285 జై_గణేశ్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
286 టెన్త్‌_క్లాస్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
287 డాన్స్‌_చేద్దాం..._రా తెలుగు_సినిమాలు_2006
288 డిష్యుం_డిష్యుం తెలుగు_సినిమాలు_2006
289 డ్రాకులా-2005 తెలుగు_సినిమాలు_2006
290 తిరుపతి_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
291 థ్రిల్‌_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
292 ద_డావిన్సీ_కోడ్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
293 ది_మిత్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
294 ధీరుడు_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
295 ధూమ్‌-2 తెలుగు_సినిమాలు_2006
296 ధూల్‌పేట తెలుగు_సినిమాలు_2006
297 నగ్నసత్యం_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
298 నాయుడమ్మ_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
299 నాయుడు_ఎల్‌.ఎల్‌.బి తెలుగు_సినిమాలు_2006
300 నార్నియా_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
301 నువ్వే_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
302 న్యూస్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
303 పదహారేళ్ళ_మనసు తెలుగు_సినిమాలు_2006
304 పరమశివం తెలుగు_సినిమాలు_2006
305 పరిణయం తెలుగు_సినిమాలు_2006
306 పాతాళ_భైరవుడు తెలుగు_సినిమాలు_2006
307 పాతాళ_లోకం తెలుగు_సినిమాలు_2006
308 పిశాచ_సుందరి తెలుగు_సినిమాలు_2006
309 పులకింత తెలుగు_సినిమాలు_2006
310 పెళ్ళి_కోసం_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
311 పొగరు తెలుగు_సినిమాలు_2006
312 పోకిరి_పిల్ల తెలుగు_సినిమాలు_2006
313 పోకిరి_బ్రదర్స్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
314 పోకిరోడు తెలుగు_సినిమాలు_2006
315 పోలీస్‌_సామ్రాజ్యం తెలుగు_సినిమాలు_2006
316 ప్రపంచానికొక్కడు తెలుగు_సినిమాలు_2006
317 ప్రామిస్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
318 ప్రియసఖి తెలుగు_సినిమాలు_2006
319 ప్రేమఖరీదు_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
320 ప్రేమసంగమం తెలుగు_సినిమాలు_2006
321 ప్రేమాభిషేకం_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
322 ప్రేమించాను_నిన్నే తెలుగు_సినిమాలు_2006
323 ప్రేమించిచూడు_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
324 ప్రేమించొద్దు_ప్రేమించొద్దు తెలుగు_సినిమాలు_2006
325 ప్లీజ్‌_సారీ_ధ్యాంక్స్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
326 ఫిబ్రవరి_14_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
327 ఫోటో_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
328 ఫ్రెండ్‌షిప్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
329 బాల_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
330 బాస్‌_ఐ_లవ్‌_యు తెలుగు_సినిమాలు_2006
331 బుల్లెబ్బాయ్‌_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
332 భగవతి తెలుగు_సినిమాలు_2006
333 భూతాల_దీవి-3 తెలుగు_సినిమాలు_2006
334 భూతాలకోట తెలుగు_సినిమాలు_2006
335 భేతాళ_వీరుడు తెలుగు_సినిమాలు_2006
336 భైరవ_కోట తెలుగు_సినిమాలు_2006
337 మండే_గుండెలు_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
338 మత్యుగుహ తెలుగు_సినిమాలు_2006
339 మనసుంది_కానీ... తెలుగు_సినిమాలు_2006
340 మనసున_మనసై... తెలుగు_సినిమాలు_2006
341 మనోహరా... తెలుగు_సినిమాలు_2006
342 మర్మదీవి తెలుగు_సినిమాలు_2006
343 మహా తెలుగు_సినిమాలు_2006
344 మహానగరంలో_మాయగాడు_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
345 మాణిక్యం_420 తెలుగు_సినిమాలు_2006
346 మాయాద్వీపం తెలుగు_సినిమాలు_2006
347 మిషన్‌_ఇంపాజిబుల్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
348 ముసుగు_దొంగ_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
349 మోసగాళ్ళకు_మోసగాడు_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
350 మౌర్య తెలుగు_సినిమాలు_2006
351 రాగం_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
352 రామాలయం_వీధిలో_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
353 రామ్‌_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
354 రావోయి_మా_ఇంటికి తెలుగు_సినిమాలు_2006
355 రుద్రనాగ తెలుగు_సినిమాలు_2006
356 రుద్రుడు_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
357 వజ్రాల_దొంగలు తెలుగు_సినిమాలు_2006
358 వల్లభ తెలుగు_సినిమాలు_2006
359 వాళ్ళిద్దరి_వయసు_పదహారే_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
360 విమానంలో_విషసర్పాలు తెలుగు_సినిమాలు_2006
361 శంకర్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
362 శబ్దం_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
363 శివ_2006 తెలుగు_సినిమాలు_2006
364 శివకాశి_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
365 శివపురం_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
366 శౌర్య తెలుగు_సినిమాలు_2006
367 శ్రీ_నిలయం_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
368 శ్రీను_కేరాఫ్‌_అను తెలుగు_సినిమాలు_2006
369 షీ తెలుగు_సినిమాలు_2006
370 సంభవామి_యుగే_యుగే తెలుగు_సినిమాలు_2006
371 సక్సెస్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
372 సమ్‌థింగ్‌_స్పెషల్‌_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
373 సర్దార్‌_పాపన్న_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
374 సుందరానికి_తొందరెక్కువ తెలుగు_సినిమాలు_2006
375 సూపర్‌మేన్‌_రిటర్న్స్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
376 సూర్యపుత్రుడు తెలుగు_సినిమాలు_2006
377 సేనాపతి_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
378 స్పైసీస్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
379 స్లితర్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
380 స్వదేశీ తెలుగు_సినిమాలు_2006
381 హనుమాన్‌ తెలుగు_సినిమాలు_2006
382 హోప్‌_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
383 హ్యాపీ_(2006_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2006
384 ఎదురులేని_మొనగాళ్ళు తెలుగు_సినిమాలు_1985
385 కుటుంబ_బంధం తెలుగు_సినిమాలు_1985
386 గుడిగంటలు_మ్రోగాయి తెలుగు_సినిమాలు_1985
387 చిటపట_చినుకులు తెలుగు_సినిమాలు_1985
388 నటన_(1985_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1985
389 మరో_దేవత తెలుగు_సినిమాలు_1985
390 శ్రీమతిగారు తెలుగు_సినిమాలు_1985
391 సువర్ణసుందరి_(1985_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1985
392 ఆడది_(1990_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1990
393 ఉద్యమం_(1990_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1990
394 ఖైదీ_దాదా_(1990_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1990
395 డాక్టర్_భవాని_(1990_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1990
396 నాగాస్త్రం_(1990_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1990
397 పాప_కోసం_(1990_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1990
398 ఖైదీ_నెంబర్._1 తెలుగు_సినిమాలు_1994
399 యం.ధర్మరాజు_ఎం.ఎ. తెలుగు_సినిమాలు_1994
400 రౌడీ_అండ్_ఎం.ఎల్.ఏ. తెలుగు_సినిమాలు_1994
401 786_ఖైదీ_ప్రేమకథ తెలుగు_సినిమాలు_2005
402 అందగాడు_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
403 అతను+ఆమె_=_9 తెలుగు_సినిమాలు_2005
404 అత్తా_నీ_కూతురెక్కడ తెలుగు_సినిమాలు_2005
405 అన్న_సైన్యం తెలుగు_సినిమాలు_2005
406 అమ్మ_మీద_ఒట్టు తెలుగు_సినిమాలు_2005
407 అయిందా_లేదా_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
408 అరె..! తెలుగు_సినిమాలు_2005
409 అలెక్స్_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
410 ఆదిశక్తి_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
411 ఎవరు_నేను_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
412 ఒక్కడే_కానీ_ఇద్దరు తెలుగు_సినిమాలు_2005
413 ఓ_చిరుగాలి_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
414 కన్నెవయసు_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
415 కాదంటే_అవుననిలే తెలుగు_సినిమాలు_2005
416 కిలాడి_కుర్రాళ్లు తెలుగు_సినిమాలు_2005
417 కుంకుమ_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
418 ఖాకీ_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
419 గురు_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
420 గులాబీలు_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
421 గూఢచారి-116_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
422 గోపాలం_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
423 థాంక్స్_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
424 దయ్యం_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
425 దీక్ష_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
426 దేవీఅభయం తెలుగు_సినిమాలు_2005
427 నా_ప్రాణం_కంటే_ఎక్కువ తెలుగు_సినిమాలు_2005
428 నాకు_పెళ్లైంది తెలుగు_సినిమాలు_2005
429 నాయకుడు_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
430 నిక్కీస్_ఎంగేజ్‌మెంట్ తెలుగు_సినిమాలు_2005
431 పాండు_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
432 పుణ్యభూమి_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
433 పౌరుషం_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
434 ప్రయత్నం_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
435 ప్రియమైన_శత్రువు తెలుగు_సినిమాలు_2005
436 ప్రేమిక_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
437 బుచ్చిబాబు_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
438 బ్లూ_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
439 భగవాన్_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
440 భామా_కలాపం_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
441 మదనిక_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
442 మన్మధరావులకోసం తెలుగు_సినిమాలు_2005
443 మానస తెలుగు_సినిమాలు_2005
444 మాస్టర్_మైండ్స్ తెలుగు_సినిమాలు_2005
445 మీనాక్షి_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
446 ముఖచిత్రం_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
447 ముద్దుల_మొగుడు_అల్లరి_పెళ్లాం తెలుగు_సినిమాలు_2005
448 మేఘమాల_ఓ_పెళ్లాం_గోల తెలుగు_సినిమాలు_2005
449 మేస్త్రీ_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
450 యాపిల్_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
451 యూత్_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
452 రంభా_ఐ_లవ్_యూ తెలుగు_సినిమాలు_2005
453 వంశం_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
454 వలయం_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
455 విజిల్స్_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
456 వెంకట్_తో_అలివేలు తెలుగు_సినిమాలు_2005
457 వెన్నెల_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
458 శివ_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
459 శీనుగాడు_చిరంజీవి_ఫ్యాన్ తెలుగు_సినిమాలు_2005
460 శ్లోకం_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
461 శ్వేతా_సేవంత్_‘A’ తెలుగు_సినిమాలు_2005
462 సారీ_వెళ్లొస్తాను_ఇట్లు తెలుగు_సినిమాలు_2005
463 సాహసం_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
464 స్వామి_శంకర్_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
465 హనీమూన్_(2005_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2005
466 ఆయనగారు తెలుగు_సినిమాలు_1998
467 ఉల్టాపల్టా తెలుగు_సినిమాలు_1998
468 గమ్యం తెలుగు_సినిమాలు_1998
469 చీకటి_సూర్యుడు తెలుగు_సినిమాలు_1998
470 తెలుగోడు తెలుగు_సినిమాలు_1998
471 నాగశక్తి తెలుగు_సినిమాలు_1998
472 పెళ్ళివారమండీ తెలుగు_సినిమాలు_1998
473 ప్రతిష్ట తెలుగు_సినిమాలు_1998
474 బావగరూ_బాగున్నారా తెలుగు_సినిమాలు_1998
475 మాయామహల్_రహస్యం తెలుగు_సినిమాలు_1998
476 అనగనగా_ఓ_కుర్రాడు తెలుగు_సినిమాలు_2003
477 అమ్ములు తెలుగు_సినిమాలు_2003
478 ఇందిరమ్మ(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2003
479 ఉగ్రసింహాలు తెలుగు_సినిమాలు_2003
480 ఉషాకిరణాలు తెలుగు_సినిమాలు_2003
481 ఒట్టు ఈ అమ్మాయెవరో తెలీదు! తెలుగు_సినిమాలు_2003
482 కబీర్_దాస్(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2003
483 కుర్రాడొచ్చాడు తెలుగు_సినిమాలు_2003
484 గోల్మాల్ తెలుగు_సినిమాలు_2003
485 గోవా(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2003
486 చంటిగాడు తెలుగు_సినిమాలు_2003
487 చార్మినార్_(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2003
488 జిందాబాద్ తెలుగు_సినిమాలు_2003
489 తొలిపరిచయం తెలుగు_సినిమాలు_2003
490 నాగమనాయుడు(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2003
491 నీతో_వస్తా తెలుగు_సినిమాలు_2003
492 పోలీస్_ఇన్స్పెక్టర్ తెలుగు_సినిమాలు_2003
493 బస్తీ_మే_సవాల్ తెలుగు_సినిమాలు_2003
494 బ్యాక్_పాకెట్ తెలుగు_సినిమాలు_2003
495 భీముడు తెలుగు_సినిమాలు_2003
496 మా బాపు బొమ్మకు పెళ్ళంట తెలుగు_సినిమాలు_2003
497 మిస్సమ్మ తెలుగు_సినిమాలు_2003
498 రహస్యం_(2003_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2003
499 లవ్_ఇన్_అమెరికా తెలుగు_సినిమాలు_2003
500 విజయం తెలుగు_సినిమాలు_2003
501 విలన్ తెలుగు_సినిమాలు_2003
502 శాంభవి_ఐ.పి.ఎస్. తెలుగు_సినిమాలు_2003
503 శివమణి_98480_22338 తెలుగు_సినిమాలు_2003
504 హరివిల్లు(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2003
505 హైటెక్_స్టూడెంట్స్ తెలుగు_సినిమాలు_2003
506 The_Hindu తెలుగు_సినిమాలు_2007
507 ఎమ్.మల్లికార్జునరావు తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
508 టి.జి.లింగప్ప తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
509 దొంగ_రాముడు తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
510 యువకళావాహిని తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
511 యోగానంద్ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
512 లూమియర్_బ్రదర్స్ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
513 వి.రామచంద్రరావు తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
514 వి.విశ్వేశ్వరరావు తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
515 హీరోయిన్ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
516 అందమైన_మనసులో తెలుగు_సినిమాలు_2008
517 అష్టా చమ్మా తెలుగు_సినిమాలు_2008
518 కాళిదాసు (2008 సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2008
519 గోపి-గోపికా-గోదావరి తెలుగు_సినిమాలు_2008
520 జంట తెలుగు_సినిమాలు_2008
521 దశావతారం తెలుగు_సినిమాలు_2008
522 పాండురంగడు తెలుగు_సినిమాలు_2008
523 బుద్ధ తెలుగు_సినిమాలు_2008
524 లక్ష్మీ పుత్రుడు తెలుగు_సినిమాలు_2008
525 విక్టరీ (సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2008
526 వీడు_మామూలోడు_కాదు తెలుగు_సినిమాలు_2008
527 సుందర_కాండ_(2008_సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2008
528 జయహే (సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2009
529 ద్రోణ_(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2009
530 నిన్ను కలిశాక తెలుగు_సినిమాలు_2009
531 అప్పల్రాజు_(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2011
532 జర్నీ_(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2011
533 ద_డర్టీ_పిక్ఛర్_(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2011
534 దునియా_(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2011
535 దొంగల ముఠా తెలుగు_సినిమాలు_2011
536 పిల్లజమీందార్ (2011 సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2011
537 ప్రేమ కావాలి తెలుగు_సినిమాలు_2011
538 రాజన్న తెలుగు_సినిమాలు_2011
539 వాడు_వీడు_(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2011
540 సరదాగా కాసేపు తెలుగు_సినిమాలు_2011
541 సెగ_(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2011
542 సోలో తెలుగు_సినిమాలు_2011
543 అసుర తెలుగు_సినిమాలు_2015
544 ఆంధ్రాపోరి తెలుగు_సినిమాలు_2015
545 కిక్_2 తెలుగు_సినిమాలు_2015
546 జ్యోతిలక్ష్మీ (2015 సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_2015
547 రాజా_వన్నెంరెడ్డి తెలుగు_సినిమాలు_2015
548 రామ్‌లీల తెలుగు_సినిమాలు_2015
549 లేడీస్ అండ్ జెంటిల్ మెన్ తెలుగు_సినిమాలు_2015
550 వన్యా_మిశ్రా తెలుగు_సినిమాలు_2015
551 శ్రీ_వేంకటేశ్వర_క్రియేషన్స్ తెలుగు_సినిమాలు_2015
552 ఛలో అసెంబ్లీ తెలుగు_సినిమాలు_2000
553 చిత్రం తెలుగు_సినిమాలు_2000
554 టెన్షన్లో_టెన్షన్ తెలుగు_సినిమాలు_2000
555 బ్యాడ్_బాయ్స్ తెలుగు_సినిమాలు_2000
556 భవానీ తెలుగు_సినిమాలు_2000
557 శుభవేళ తెలుగు_సినిమాలు_2000
558 హిందూస్థాన్ తెలుగు_సినిమాలు_2000
559 ఆరుగురు_పతివ్రతలు తెలుగు_సినిమాలు_2004
560 ఇంక అంతా శుభమే పెళ్ళి జరిపించండి తెలుగు_సినిమాలు_2004
561 ఎక్స్_ట్రా తెలుగు_సినిమాలు_2004
562 ఐతే_ఏంటి తెలుగు_సినిమాలు_2004
563 కేడీ_నం.1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
564 పల్లకీలో_పెళ్ళికూతురు తెలుగు_సినిమాలు_2004
565 ప్రేమంటే_మాదే తెలుగు_సినిమాలు_2004
566 ప్రేమించుకున్నాం_పెళ్ళికి_రండి తెలుగు_సినిమాలు_2004
567 మాస్ తెలుగు_సినిమాలు_2004
568 మీ ఇంటికొస్తే ఏం ఇస్తారు మా ఇంటికొస్తే ఏం తెస్తారు తెలుగు_సినిమాలు_2004
569 వాళ్ళిద్దరూ ఒక్కటే తెలుగు_సినిమాలు_2004
570 శివ_పుత్రుడు తెలుగు_సినిమాలు_2004
571 శివ్ శంకర్ తెలుగు_సినిమాలు_2004
572 అమ్మాయిగోల_శ్రీకృష్ణలీల తెలుగు_సినిమాలు_2016