వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు సినిమాలు/అవసరమైన పేజీలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రవేశిక[మార్చు]

గమనిక: ఈ జాబితా లోని ఎర్రలింకులను వివిధ పాద్ధతుల్లో సవరించిన తరువాత మిగిలిపోయిన వాటిని చేర్చి తుది జాబితాను రూపొందించి వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు సినిమాలు/సృష్టించవలసిన పేజీలు లో చేర్చాం. ఆ పేజీ లోని ఎర్రలింకులకు పేజీలను సృష్టించవలసినది. ఈ పేజీలో ఉన్న ఎర్ర లింకులకు పేజీలను సృష్టించవద్దు. 

వర్గం:విడుదల సంవత్సరం వారీగా తెలుగు సినిమాలు అనే వర్గం లోని పేజీల్లో ఉన్న ఎర్రలింకులను కింది జాబితాలో చూడవచ్చు.

 1. పరిశీలించిన మొత్తం పేజీలు: 91 జాబితా పేజీలు
 2. గమనించిన మొత్తం ఎర్ర లింకులు: 1170
 3. ఆయా లింకులు ఎన్నేసి పేజీల్లో ఉన్నాయో మూడవ నిలువు వరుస చూపిస్తుంది.
 4. ఒకే పేజీలో ఉన్న ఎర్ర లింకులు (65 నుండి 1170 వరకు ఉన్న లింకులు) ఏ పేజీలో ఉన్నాయో నాలుగవ నిలువు వరుసలో చూడవచ్చు.
 5. వీటికి కొత్త పేజీలను సృష్టించే ముందు కింది పరిశీలనలు చెయ్యాలి
  1. కొన్నిటికి అసలు లింకులు తీసివెయ్యాలి. ఎందుకంటే వీటికి ఎప్పటికీ పేజీలను సృష్టించం. ఉదా: ఇంగ్లీషు పేర్లతో ఉన్న లింకులు
  2. కొన్ని లింకుల్లో అక్షర క్రమాన్ని సవరించాల్సి ఉంటుంది. ఉదా: "బావగరూ బాగున్నారా" (#911)
  3. కొన్నిటికి లింకులను సవరించాలి ఉదా: "పదండి ముందుకు" అనే పేజీ పదండి ముందుకు (1962 సినిమా) గానీ పదండి ముందుకు (1985 సినిమా) గానీ అయి ఉండవచ్చు. సోగ్గాడు (#902) అనే ఎర్రలింకు స్థానంలో సోగ్గాడు (2005 సినిమా) ఉండాలి.
  4. వీటిలో కొన్నిటిని దారిమార్పుగా సృష్టిస్తే సరిపోతుంది. ఉదా: తెలుగు_సినిమాలు_ఞ
 6. మిగతా వాటికి వ్యాసం పేజీలను సృష్టించాలి

ఒక గమనిక: ఎర్రలింకులను సవరించాల్సినది ఈ ప్రాజెక్టు పేజీలో కాదు, ఆ ఎర్రలింకులున్న జాబితా పేజీలో (నాలుగవ నిలువువరుసలో ఉన్న లింకుకు చెందిన పేజీలో)! ఆ పేజీలో లింకులను సవరించాక, ఈ ప్రాజెక్టు పేజీలో చివరి నిలువు వరుసలో టిక్కు పెట్టడం గానీ, రెండవ నిలువు వరుస లోని లింకును సవరించడం గాని చెయ్యాలి. ఏదో ఒకటి తప్పనిసరిగా చెయ్యాలి; లేకపోతే ఆ పని జరిగినట్లు తోటి వాడుకరులకు తెలియదు. లేదా రెండూ చెయ్యవచ్చు. కానీ అసలు జాబితా పేజీలో లింకు సరిచెయ్యకపోతే, ఈ ప్రాజెక్టు పేజీలో ఎంత పనిచేసినా వృథాయే!

కనీసం రెండు పేజీల్లో ఉన్న ఎర్ర లింకులు[మార్చు]

చర్య తీసుకున్నాక, సంబంధిత అడ్డువరుసలో చివరి గడిలో {{Tick}} అనే మూసను చేర్చండి

క్ర.సం ఎర్ర లింకు ఎన్ని పేజీల్లో ఉంది ఏ పేజీలో ఈ లింకు ఉంది చర్య
1 తెలుగు_సినిమాలు_2019 91 సినిమా వ్యాసం సృష్టి. {{తెలుగు సినిమాలు విడుదల సంవత్సరాలను అనుసరించి}} లోని అన్ని వ్యాసాలకు ఈ లింకు ఉంది. checkY
2 తెలుగు_సినిమాలు_2020 91 సినిమా వ్యాసం సృష్టి. {{తెలుగు సినిమాలు విడుదల సంవత్సరాలను అనుసరించి}} లోని అన్ని వ్యాసాలకు ఈ లింకు ఉంది. checkY
3 తెలుగు_సినిమాలు_2021 91 సినిమా వ్యాసం సృష్టి. {{తెలుగు సినిమాలు విడుదల సంవత్సరాలను అనుసరించి}} లోని అన్ని వ్యాసాలకు ఈ లింకు ఉంది. checkY
4 తెలుగు_సినిమాలు_2019 91 ఇది క్రమ సంఖ్య 1 లో ఉన్న వ్యాసం. పునరావృతమైంది.
5 తెలుగు_సినిమాలు_అః 89 {{తెలుగు సినిమాల జాబితా}} లో ఈ సినిమా వ్యాస లింకు తొలగింపు checkY
6 తెలుగు_సినిమాలు_ఋ 89 {{తెలుగు సినిమాల జాబితా}} లో ఈ సినిమా వ్యాస లింకు తొలగింపు checkY
7 తెలుగు_సినిమాలు_ఐ 89 {{తెలుగు సినిమాల జాబితా}} మూస ఉన్న అన్ని వ్యాసాలకు లింకు ఉంది. వ్యాసం సృష్టించడమైనది.; checkY
8 తెలుగు_సినిమాలు_ఙ 89 {{తెలుగు సినిమాల జాబితా}} లో ఈ సినిమా వ్యాస లింకు తొలగింపు checkY
9 తెలుగు_సినిమాలు_ఞ 89 {{తెలుగు సినిమాల జాబితా}} లో ఈ సినిమా వ్యాస లింకు తొలగింపు checkY
10 తెలుగు_సినిమాలు_ఠ 89 తెలుగు సినిమాలు ట, ఠ కు దారిమార్పు చేసితిని. ఉన్నఒక్క వ్యాసం ఠాగూరు సినిమాను అందులో చేర్చితిని. checkY
11 తెలుగు_సినిమాలు_ఢ 89 తెలుగు సినిమాలు డ, ఢ పుట సృష్టించి దానికి ఈ వ్యాసం దారిమార్పు చేసితిని. ఢతో ప్రారంభమయ్యే రెండు సినిమాలను చేర్చితిని. checkY
12 తెలుగు_సినిమాలు_ణ 89 ణ తో ప్రారంభమయ్యే సినిమాలు లేవు. {{తెలుగు సినిమాల జాబితా}} లో ఈ సినిమా వ్యాస లింకు తొలగింపు. checkY
13 తెలుగు_సినిమాలు_థ 89 థ అక్షరంతో మొదలయ్యే సినిమా వ్యాసాలు లేనందున {{తెలుగు సినిమాల జాబితా}} నుండి ఈ ఎర్ర లింకుల తొలగింపు checkY
14 తెలుగు_సినిమాలు_ఱ 89 ఱ అక్షరంతో మొదలయ్యే సినిమా వ్యాసాలు లేనందున {{తెలుగు సినిమాల జాబితా}} ఈ ఎర్ర లింకుల తొలగింపు checkY
15 తెలుగు_సినిమాలు_ళ 89 ళ అక్షరంతో మొదలయ్యే సినిమా వ్యాసాలు లేనందున {{తెలుగు సినిమాల జాబితా}} ఈ ఎర్ర లింకుల తొలగింపు checkY
16 తెలుగు_సినిమాలు_ౠ 89 {{తెలుగు సినిమాల జాబితా}} లో ఈ సినిమా వ్యాస లింకు తొలగింపు checkY
17 ముందడుగు 3 checkY
18 గురు 3 3 వ్యాసాలలో ఉన్న ఈ లింకును సినిమా వ్యాస లింకుగా సవరించాను. checkY
19 తీర్పు 3 ఈ వ్యాసం న్యాయ పదజాలానికి సంబంధించినది అయినందున అనేక వ్యాసాలలో ఉంది. కనుక అన్ని వ్యాసాలలో సరైన సినిమా లింకులను, న్యాయ శాస్త్ర సంబంధిత వ్యాసాలలో తీర్పు (న్యాయ శాస్త్రం) లింకును చేర్చితిని. checkY
20 రేచుక్క 3 ఈ వ్యాసంతో లింకులున్న అన్ని వ్యాసాలలో సంబంధిత సినిమా లింకులు చేర్చితిని. checkY
21 పదండి_ముందుకు 3 9 వ్యాసాలలో ఎర్ర లింకు ఉంది. వాటన్నింటినీ 1985, 1962 సినిమా లింకులను చేర్చితిని. checkY
22 అమరజీవి 2 4 సినిమాలు, ఒక నాటక వ్యాస లింకులను సరైన సినిమాలతో లింకులను మార్పు checkY
23 ఈనాడు_(సినిమా) 2 5 వ్యాసాలలో ఉన్న ఎర్ర లింకులను సరైన సినిమా లింకులతో సరిచేసితిని. checkY
24 కొత్తనీరు 2 6 వ్యాసాలలో ఉన్న ఎర్ర లింకులను సరైన లింకులతో సరిచేసితిని checkY
25 చండీరాణి 2 5 వ్యాసాలలో ఉన్న చండీరాణి ఎర్రలింకులను సరిచేసితిని checkY
26 ధర్మపోరాటం 2 తెలుగు సినిమాలు 1982 checkY
27 పెళ్ళిచూపులు 2 12 వ్యాసాలలో ఉన్న లింకులను సరైన వ్యాసాల లింకులతో సరిచేసితిని. checkY
28 పెళ్ళిచేసి_చూపిస్తాం 2 ఇందుకూరి రామకృష్ణంరాజు checkY
29 పోలీసు_వెంకటస్వామి 2 తెలుగు సినిమాలు 1982 checkY
30 ప్రళయగర్జన 2 తెలుగు సినిమాలు 1982 checkY
31 ప్రేమపిచ్చోళ్ళు 2 తెలుగు సినిమాలు 1982 checkY
32 ముద్దుల_మొగుడు 2 తెలుగు సినిమాలు 1982, మరో 3 సినిమా రంగ వ్యాసాలలో ఎర్ర లింకు సవరింపు checkY
33 రఘురాముడు 2 తెలుగు సినిమాలు 1983, 6 సినిమా వ్యాసాలలో లింకు సవరణ checkY
34 లంకెబిందెలు 2 తెలుగు సినిమాలు 1982 checkY
35 విముక్తికోసం 2 తెలుగు సినిమాలు 1982 checkY
36 సిరిపురం_మొనగాడు 2 మూలాల ప్రకారం శ్రీపురం మొనగాడు సినిమాను సిరిపురం మొనగాడు గా తరలించితిని. లింకులలో సరిచేసితిని. checkY
37 క్రాంతి 2 2 సినిమా వ్యాసాలు, రెండు ఇతర వ్యాసాలలో లింకుల సరిచేసితిని. checkY
38 మాతృభూమి 2 తెలుగు సినిమాలు 1996 తెలుగు సినిమాలు 1980 checkY
39 పెళ్ళికూతురు 2 పేర్ల వారీగా తెలుగు సినిమాల జాబితా తెలుగు సినిమాలు 1951 checkY
40 బంగారు_బాబు 2 10 వ్యాసాలలో ఎర్ర లింకు సవరింపు checkY
41 హెచ్‌.యమ్‌.రెడ్డి 2 తెలుగు సినిమాలు 1931తెలుగు సినిమాలు 1938 లలో లింకు సవరణ checkY
42 నిప్పులాంటి_ఆడది 2 నిప్పులాంటి ఆడది సినిమా 2021 మే 19 నాటికి ఉనికిలో లేదు. దానిని సృష్టించాలి. checkY
43 పరివర్తన 2 8 పేజీలలో ఎర్రలింకులను సరైన వ్యాసాల లింకులతో సరిచేసితిని. checkY
44 బి.యన్‌.రెడ్డి 2 బి.యన్‌.రెడ్డి దారిమార్పు పుట సృష్టి. ఈ శీర్షికన ఎర్రలింకులు లేవు. checkY
45 కృష్ణలీల 2 రెండు సినిమా లింకులలలో సరిచేసితిని. checkY
46 ప్రేమాయణం 2 కె.వి.మహదేవన్, పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి, హేమా చౌదరి checkY
47 ప్రేమ 2 ఈ పేరుతో 98 ఎర్ర లింకులున్నాయి. సినిమా విషయాలలో 15 వ్యాసాలలో ప్రేమ (నటి), ప్రేమ (1952 సినిమా), ప్రేమ (1989 సినిమా) వంటి లింకులను సరిచేసితిని. checkY
48 పల్లె_పడుచు 2 తెలుగు సినిమాలు 1954 , తెలుగు సినిమా చరిత్ర ,‎ అంజలీదేవి నటించిన సినిమాల జాబితా checkY
49 పిన్ని 2 తెలుగు సినిమాలు 1967 ‎ , రమణారెడ్డి (నటుడు) ‎ , ఉమ్మడి కుటుంబం ‎ , శోభన్ బాబు నటించిన చిత్రాలు checkY
50 రహస్యం 2 తెలుగు సినిమాలు 1967 ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు తెలుగు సినిమాలు 2003తాడేపల్లి లక్ష్మీ కాంతారావు వేదాంతం రాఘవయ్య కృష్ణకుమారి (నటి) సి.హెచ్. నారాయణరావు తో పాటు మరి 9 చిత్రాలలో లింకుల మార్పు checkY
51 రాము 2 3 వ్యసాలలో లింకులు సరిచేసితిని checkY
52 స్టేట్_రౌడీ 2 భీమనేని శ్రీనివాసరావు checkY
53 ప్రయత్నం 2 ప్రయత్నం (1991 సినిమా), ప్రయత్నం (2005 సినిమా) సినిమాలు ఉనికిలో లేవు. ఐదు ఎర్రలింకులలో సరిచేసితిని. checkY
54 అపరాధి 2 checkY
55 వంశం 2 తెలుగు సినిమాలు 2000 checkY
56 గమ్యం 2 checkY
57 Brahmanandam 2 checkY
58 Kota_Srinivasa_Rao 2 checkY
59 Prakash_Raj 2 checkY
60 Priya_Banerjee 2 checkY
61 Rahul_Ravindran 2 checkY
62 Sundeep_Kishan 2
63 Romantic_Comedy_film 2

64 - 300[మార్చు]

చర్య తీసుకున్నాక, సంబంధిత అడ్డువరుసలో చివరి గడిలో {{Tick}} అను చేర్చండి.

క్ర.సం ఎర్ర లింకు ఎన్ని పేజీల్లో ఉంది ఏ పేజీలో ఈ లింకు ఉంది చర్య తీసుకున్నారా
64 పోతిన_శ్రీనివాసరావు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1933 checkY
65 బి.వి.రామానందం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1933
66 తెలుగు_సినిమాలు_1930లు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1935
67 రాణి_ప్రేమలత(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1935
68 ఈ పిల్లకు పెళ్ళవుతుందా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
69 ఎం. ఎల్. ఏ. ఏడుకొండలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
70 కళ్యాణ వీణ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
71 కాంతమ్మ_కనకయ్య 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982
72 కొంటె కోడళ్ళు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
73 ఖైదీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
74 గూఢచారి నెం.1 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
75 చండి_చాముండి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982
76 చట్టానికి వేయికళ్లు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
77 డాక్టర్ మాలతి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
78 డాక్టర్ సినీ యాక్టర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
79 తెలుగునాడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
80 తోడూ నీడ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
81 దేవీ శ్రీదేవి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
82 నిజం చెబితే నేరమా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
83 ప్రళయరుద్రుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
84 ప్రేమ సంకెళ్ళు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
85 మంచుపల్లకి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
86 మనిషికో చరిత్ర 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
87 మా ఇంటి ప్రేమాయణం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
88 మూడు ముళ్ళు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
89 రాజు రాణీ జాకి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
90 శుభ ముహూర్తం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1982 checkY
91 అగ్నిపరీక్ష (1981 సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981
92 ఓ ఇంటి కథ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981 checkY
93 కెప్టెన్ రాజు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981 checkY
94 తల్లిదండ్రులూ_జాగ్రత్త 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981
95 తెలుగునాడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981 checkY
96 దేవీ దర్శనం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981
97 ప్రియా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981 checkY
98 బాలనాగమ్మ (1981 సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981
99 మంత్రాలయ శక్తి – దైవ భక్తి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981
100 నా మొగుడు బ్రహ్మచారి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981 checkY
101 రుద్రతాండవం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981
102 శ్రీలక్ష్మి_నిలయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981 checkY
103 సంధ్యారాగం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981
104 సరదాబాబు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981
105 సావిత్రి_(సినిమా),_1981 1 తెలుగు_సినిమాలు_1981
106 కాళరాత్రి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1980
107 ధర్మనిర్ణయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1980
108 నవ్వుతూ_బ్రతకాలి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1980
109 నాయిల్లు_నావాళ్ళు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1980
110 పగటి_కలలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1980
111 భావిపౌరులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1980
112 మనవూరి_మారుతి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1980 checkY
113 మనవూరి_రాముడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1980
114 మహాశక్తి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1980 checkY
115 ముద్దు_ముచ్చట 1 తెలుగు_సినిమాలు_1980
116 రాహువు_కేతువు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1980
117 వీడని_బంధాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1980
118 శివ_కేశవులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1980
119 షోకిల్లా_రాయుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1980
120 తెలుగు_సినిమాలు_1970లు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1970 checkY
121 భక్త_కాళిదాసు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1970
122 కత్తుల_కాంతయ్య 1 తెలుగు_సినిమాలు_1972 checkY
123 కన్నతల్లి_(1972) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1972 checkY
124 కిలాడీ_బుల్లోడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1972 checkY
125 బస్తీమే_సవాల్_ఏజెంట్_007 1 తెలుగు_సినిమాలు_1972 checkY
126 రంగన్న_శపధం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1972
127 హంతకులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1972
128 ఆర్దెషీర్‌_ఇరానీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1931
129 ఇంపీరియల్‌_ఫిల్మ్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1931
130 ఇదో_చరిత్ర 1 తెలుగు_సినిమాలు_1979
131 కొత్త_కోడలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1979
132 పోకిళ్ళరాయుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1979
133 మంచితనం_లేదు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1979
134 సినీగోల 1 తెలుగు_సినిమాలు_1979
135 గూఢచారి_003 1 తెలుగు_సినిమాలు_1971
136 చిన్నారి_చిట్టిబాబు_(1971_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1971
137 తల్లిని_మించిన_తల్లి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1971
138 దొంగ_ఓడితే_దొరకడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1971
139 విచిత్ర_ప్రేమ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1971
140 నాకూ_స్వాతంత్ర్యం_వచ్చింది 1 తెలుగు_సినిమాలు_1975 checkY
141 పూజ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1975 checkY
142 పెద్దమనిషి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1975
143 బ్రతుకే_ఒకపండుగ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1975 checkY
144 భక్తతుకారం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1975 checkY
145 అన్నదమ్ముల_శపధం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1977
146 ఒక_తల్లి_కథ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1977
147 ధైర్యమే_జయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1977
148 నేరం_ఎవరిది? 1 తెలుగు_సినిమాలు_1977
149 భలే_రాజు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1977 checkY
150 మంచిని_పెంచాలి_(1977_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1977
151 రాగద్వేషాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1977
152 శ్రీ_తిరుపతిక్షేత్ర_మహాత్మ్యం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1977
153 సాహసగాళ్లు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1977
154 ఎంకి_నాయుడుబావ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1978 checkY
155 ఎదురులేని_కథానాయకుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1978
156 కుమార_రాజా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1978 checkY
157 కేడి_నెం._1 1 తెలుగు_సినిమాలు_1978 checkY
158 ఖైదీ_నెం._77 1 తెలుగు_సినిమాలు_1978 checkY
159 గోరంతదీపం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1978 checkY
160 తిరుగులేని_మొనగాడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1978
161 దొంగలవేట 1 తెలుగు_సినిమాలు_1978 checkY
162 ప్రత్యక్షదైవం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1978 checkY
163 ప్రియ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1978
164 మార్పు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1978 checkY
165 ముగ్గురు_మూర్కురాళ్ళు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1978 checkY
166 మూడుపువ్వులు_ఆరుకాయలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1978 checkY
167 రిక్షారాజి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1978 checkY
168 కబీర్_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1936
169 పి.వి.దాస్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1936 checkY
170 మళ్ళీ_పెళ్ళి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1939 checkY
171 యెమ్.యెస్.రామారావు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1939 checkY
172 ఊర్వశి_(1941_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1941
173 చూడామణి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1941 checkY
174 నాజీభూతం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1941
175 మహాత్మాగాంధీ_(1941_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1941
176 రేణుకా_ఫిలిమ్స్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1943
177 తాహసీల్దార్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1944
178 త్రిలోక_సుందరి_(1944_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1944
179 సర్కస్_కింగ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1944
180 పాదుకా_పట్టాభిషేకం_(_జెమిని) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1945
181 బ్రహ్మరధం_(1949_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1949
182 ఏసుప్రభువు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1973
183 కనకదుర్గ_పూజామహిమ_(1973) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1973
184 జ్యోతిలక్ష్మి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1973
185 ధర్మ_విజయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1973
186 పరోపకారి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1973
187 బుల్లెబ్బాయి_పెళ్ళి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1973
188 ఉత్తమురాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
189 ఒక_అమ్మాయి_కథ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976
190 తల్లిమనసు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976
191 దొరలు_దొంగలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
192 నాడు_నేడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
193 నాపేరే_భగవాన్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
194 పిచ్చోడిపిళ్ళి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
195 పీటలమీదపెళ్ళి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976
196 పెద్ద_అన్నయ్య 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
197 పెళ్ళికాని_పెళ్ళి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
198 ప్రచండవీరుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
199 ప్రేమబంధం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
200 బంగారుమనిషి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
201 బ్రహ్మముడి_(1976_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976
202 మంచికి_మరో_పేరు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
203 మనఊరి_కథ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
204 మహేశ్వరి_మహత్యం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976
205 మోసగాళ్ళకి_సవాల్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
206 రత్తాలు_రాంబాబు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
207 రాజువెడలె 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
208 శ్రీతిరుపతి_వేంకటేశ్వరకళ్యాణం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
209 శ్రీరాజేశ్వరీవిలాస్_కాఫీక్లబ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976 checkY
210 సీతమ్మ_శపథం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1976
211 భక్త_జయదేవ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1938
212 సత్యనారాయణవ్రతం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1938
213 జీవిత_నౌక 1 తెలుగు_సినిమాలు_1951
214 పేరంటాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1951
215 బంగారుభూమి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1951
216 రూపవతి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1951
217 అపేక్ష 1 తెలుగు_సినిమాలు_1953
218 కన్నతల్లి_(1953) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1953
219 ప్రపంచం_(1953_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1953
220 మనోహరం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1954
221 రాజీ_నాప్రాణం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1954
222 పసుపు_కుంకుమ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1955
223 వదిన 1 తెలుగు_సినిమాలు_1955
224 ఆలుమగలు_(1957_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1957
225 ఉత్తమ_ఇల్లాలు_(1958_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1958 checkY
226 భూకైలాస్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1958 checkY
227 స్త్రీశపధం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1958 checkY
228 అభిమానం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1960 checkY
229 కనకదుర్గ_పూజామహిమ_(1960) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1960 checkY
230 దీపావళి_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1960 checkY
231 అనుమానం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1961 checkY
232 ఉషాపరిణయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1961 checkY
233 కన్యకాపరమేశ్వరి_మహాత్యం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1961 checkY
234 తల్లి_ఇచ్చిన_ఆజ్ఞ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1961
235 పెళ్ళికాని_పిల్లలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1961 checkY
236 యోధానుయోధుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1961 checkY
237 విప్లవ_వీరుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1961
238 విప్లవ_శ్రీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1961 checkY
239 విరసిన_వెన్నెల 1 తెలుగు_సినిమాలు_1961 checkY
240 స్వర్ణ_ప్రతిమ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1961
241 ఖడ్గవీరుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1962
242 దక్షయజ్ఞం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1962
243 పెళ్ళి_తాంబూలం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1962
244 మాయా_మోహిని 1 తెలుగు_సినిమాలు_1962
245 అనుబంధాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1963
246 నిరపరాధి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1963
247 హంతకుడెవరు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1964
248 భీష్మ_ప్రతిజ్ఞ_(1965_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1965
249 నాగ_జ్యోతి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1966
250 దెబ్బకు_దెబ్బ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1968
251 భయంకర్_బడా_చోర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1968
252 మంగళ_విజయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1968
253 కోటివిద్యలు_కూటికొరకే 1 తెలుగు_సినిమాలు_1974 checkY
254 గుణవంతులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1974 checkY
255 గౌరవం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1974 checkY
256 ఛైర్మన్_చెలమయ్య 1 తెలుగు_సినిమాలు_1974 checkY
257 దేవుడుచేసిన_పెళ్ళి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1974 checkY
258 దేవుడుచేసిన_మనుషులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1974 checkY
259 ధనవంతులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1974 checkY
260 రాధమ్మపెళ్ళి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1974 checkY
261 రామయ్యతండ్రి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1974 checkY
262 నాగపంచమి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1956
263 నా_మాటంటే 1 తెలుగు_సినిమాలు_1967
264 శభాష్_రంగస 1 తెలుగు_సినిమాలు_1967
265 సతీ_తులసి_(1967_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1967
266 ఆదర్శ_పెళ్లిల్లు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1969
267 దొరలా_దొంగలా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1969
268 ప్రతిజ్ఞ_(సినిమా),_1969 1 తెలుగు_సినిమాలు_1969
269 అక్కమొగుడు-చెల్లెలి_కాపురం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
270 అమాయకుడుకాదు_అసాధ్యుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
271 ఇది_పెళ్ళంటారా? 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
272 ఈ_దేశంలో_ఒక_రోజు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
273 ఈ_పిల్లకు_పెళ్ళవుతుందా? 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
274 కీర్తి-కాంత-కనకం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
275 గాజుబొమ్మలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
276 గూఢచారి_నెంబర్_1 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
277 చండి-చాముండి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983
278 చట్టానికి_వేయి_కళ్ళు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
279 చిలకజోస్యం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
280 తోడు-నీడ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
281 దేవి-శ్రీదేవి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
282 నిజం_చెపితే_నేరమా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
283 నేటిభారతం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
284 పులి-బెబ్బులి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
285 భార్యా_భర్తల_సవాల్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
286 మాయింటి_ప్రేమాయణం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
287 మాయింటికి_రండి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
288 రంగుల_పులి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
289 రాకాసిలోయ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
290 రాజు-రాణి-జాకీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
291 రామరాజ్యంలోభీమరాజు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1983 checkY
292 అనుబంధం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984 checkY
293 అమ్మాయిలూ_ప్రేమించండి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984
294 ఈ_చరిత్ర_ఇంకెన్నాళ్ళు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984 checkY
295 ఎస్._పి._భయంకర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984 checkY
296 కథానాయకుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984 checkY
297 కలలుకనే_కళ్ళు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984
298 కోడెత్రాచు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984
299 ఘరానారౌడి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984 checkY
300 చిటపట_చినుకులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984

301 - 600[మార్చు]

చర్య తీసుకున్నాక, సంబంధిత అడ్డువరుసలో చివరి గడిలో {{Tick}} అను చేర్చండి.

క్ర.సం ఎర్ర లింకు ఎన్ని పేజీల్లో ఉంది ఏ పేజీలో ఈ లింకు ఉంది చర్య తీసుకున్నారా
301 డిస్కోకింగ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984 checkY
302 దేవుని_రూపాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984
303 రావూ_గోపాలరావు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984 checkY
304 రైలు_దోపిడి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984
305 రౌడీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984 checkY
306 శ్రీ_వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి_చరిత్ర 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984 checkY
307 సంపూర్ణప్రేమాయణం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984 checkY
308 సీతాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1984
309 ఒకరాధ_ఇద్దరుకృష్ణులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986 checkY
310 కృష్ణపరమాత్మ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986 checkY
311 కోనసీమకుర్రోడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986 checkY
312 గురుబ్రహ్మ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986 checkY
313 చాణక్యశపథం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986 checkY
314 జీవనరాగం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986
315 పరాజిత 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986
316 బంధం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986 checkY
317 భయం_భయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986
318 భలేమిత్రుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986
319 మనోశక్తి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986
320 మాకూ_స్వాతంత్ర్యం_కావాలి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986 checkY
321 మానవుడే_దానవుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986
322 రేపటిపౌరులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986 checkY
323 లవ్_మాస్టర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986
324 లేడీ_జేమ్స్_బాండ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986
325 వేటగాళ్ళు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986
326 శ్రావణమేఘాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986 checkY
327 సంసారం_ఒక_సంగీతం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986 checkY
328 హాస్యాభిషేకం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1986
329 అత్తగారూ_జిందాబాద్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987
330 అల్లుడుకోసం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
331 ఇంటిదొంగ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
332 ఉమ్మడిమొగుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
333 కథ_అడ్డం_తిరిగింది 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987
334 కార్తీకపౌర్ణమి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
335 చిన్నారిదేవత 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
336 తండ్రికొడుకుల_చాలెంజ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
337 తల్లిగోదావరి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
338 తాయారమ్మ_తాండవకృష్ణ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
339 దొంగకాపురం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
340 దొంగగారూ_స్వాగతం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
341 నేనేరాజు_నేనేమంత్రి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
342 న్యాయానికి_సంకెళ్ళు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987
343 పగ_సాధిస్తా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
344 పగబట్టిన_పాంచాలి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987
345 పడమట_సంధ్యారాగం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
346 పుణ్యదంపతులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
347 పున్నమిచంద్రుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
348 ప్రేమదీపాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
349 మకుటంలేని_మహారాజు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
350 మన్మధలీల_కామరాజుగోల 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
351 మరణశాసనం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
352 మావూరి_మగాడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
353 రౌడీ_బాబాయ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987
354 విజేత_విక్రమ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
355 శారదాంబ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987
356 శివుడే_శంకరుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987
357 సర్దార్_కృష్ణమ_నాయుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
358 స్వాతంత్ర్యానికి_ఊపిరి_పోయండి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
359 హంతకుడివేట 1 తెలుగు_సినిమాలు_1987 checkY
360 ఇంటింటి_భాగోతం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988 checkY
361 ఓ_భార్యకథ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
362 కలియుగ_కృష్ణుడు_(1988_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
363 చిలిపి_దంపతులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
364 దొంగపెళ్ళి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
365 దొరకని_దొంగ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
366 దొరవారింట్లో_దొంగోడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988 checkY
367 పృధ్వీరాజ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988 checkY
368 పెళ్ళి_కొడుకులొస్తున్నారు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
369 పెళ్ళి_చదరంగం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
370 ప్రేమికుల_వేట 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
371 బుర్రిపాలెం_చిన్నోడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
372 మాఇంటి_మహారాజు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988 checkY
373 మేన_మామ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
374 మొదటి_అనుభవం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
375 యోగివేమన(1988_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
376 రక్తతిలకం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988 checkY
377 రౌడీ_నెం._1 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988 checkY
378 సంకెళ్ళు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
379 సత్యం_శివం_సుందరం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
380 సాహసం_సేయరా_డింబకా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988 checkY
381 సిరిపురం_చిన్నోడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1988
382 అజాత_శత్రువు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
383 అశోకచక్రవర్తి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
384 ఆఖరిక్షణం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
385 ఆఖరిఘట్టం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989
386 ఆదర్శమూర్తులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989
387 ఎర్రమట్టి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
388 ఒంటరిపోరాటం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
389 గూండా_రాజ్యం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
390 గోపాల్రావుగారి_అబ్బాయి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989
391 చలాకీ_మొగుడు_చాదస్తపు_పెళ్ళాం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
392 జూ_లకటక 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
393 టూటౌన్_రౌడీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
394 తాతయ్యపెళ్ళి_మనవడి_శోభనం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
395 నేరం_నాదికాదు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
396 పల్నాటిరుద్రయ్య 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
397 పాపే_మాప్రాణం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
398 బలిపీఠంపై_భారతనారి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
399 మంచి_కుటుంబం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
400 సాహసమే_నా_ఊపిరి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
401 స్వాతిచినుకులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
402 హాయ్_హాయ్_నాయకా! 1 తెలుగు_సినిమాలు_1989 checkY
403 ఇద్దరు_పెళ్ళాల_ముద్దుల_పోలీస్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
404 ఎదురింటి_మొగుడు_పక్కింటి_పెళ్ళాం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
405 కడప_రెడ్డమ్మ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
406 కీచురాళ్ళు_అస్త్రం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
407 కులమా_గుణమా? 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991
408 చిత్రం_భాళారే_విచిత్రం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
409 తారకప్రభుని_దీక్షా_మహిమలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991
410 నాపెళ్ళాం_నాయిష్టం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991
411 నాయిల్లే_నాస్వర్గం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
412 పందిరిమంచం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
413 పిచ్చి_పుల్లయ్య_(1991_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991
414 పీపుల్స్_ఎన్కౌంటర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
415 పెళ్ళిపుస్తకం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
416 ప్రార్థన 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991
417 ప్రేమ_చిత్రం_పెళ్ళి_విచిత్రం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
418 ప్రేమపంజరం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
419 మహాయజ్ఞం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
420 ముగ్గురత్తల_ముద్దులఅల్లుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
421 యుగళగీతం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991
422 రౌడీగారి_పెళ్లాం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
423 లంబాడోళ్ళ_రాందాస్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
424 వదినమాట 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
425 శాంతి_క్రాంతి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
426 శ్రీశైల_భ్రమరాంబిక_కటాక్షం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991 checkY
427 సూర్య_ఒ._. 1 తెలుగు_సినిమాలు_1991
428 ఎస్._పి._తేజ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992
429 ఏటిబావా_మరీనూ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
430 కరుణించిన_కనకదుర్గ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992
431 కాలరాత్రిలో_కన్నెపిల్ల 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
432 కాలేజీబుల్లోడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
433 గోమాత_వ్రతం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992
434 గ్యాంగ్_వార్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
435 చిల్లరమొగుడు_అల్లరికొడుకు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
436 జంబలకడిపంబ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
437 జగన్నాధం_అండ్_సన్స్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992
438 డబ్బు_బలే_జబ్బు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
439 డాక్టర్_అంబేద్కర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
440 తారకప్రభుని_దీక్షామహిమలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992
441 దొంగపొలీస్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
442 దోషి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992
443 పెళ్ళంటే_నూరేళ్ళపంట 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
444 పెళ్ళి_నీకు_శుభం_నాకు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
445 ప్రియతమ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
446 ప్రేమ_ద్రోహి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
447 ప్రేమవిజేత 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
448 బంగారుమామ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
449 భలేఖైదీలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
450 మొగుడూపెళ్ళాల_దొంగాట 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
451 మొరటోడు_నామొగుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
452 లాల్_సలామ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
453 వాలుజడ_తోలుబెల్టు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
454 శౌర్యచక్ర 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992
455 శ్రీమాన్_బ్రహ్మచారి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992
456 సామ్రాట్_అశోక 1 తెలుగు_సినిమాలు_1992 checkY
457 అన్నగారు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1993
458 ఇన్స్‌పెక్టర్_అశ్విని 1 తెలుగు_సినిమాలు_1993 checkY
459 ఇన్స్‌పెక్టర్_ఝాన్సీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1993 checkY
460 జీవనవేదం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1993
461 మామాకోడలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1993
462 వన్_బైటు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1993 checkY
463 వాస్తవం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1993
464 తెలుగువీర_లేవరా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1995 checkY
465 లీడర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1995 checkY
466 అనుమానపు_పెళ్ళాం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
467 అప్పాజీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
468 అమలాపురం_అల్లుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
469 అమ్మా!_నాగమ్మా! 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
470 అమ్మా_అమ్మను_చూడాలని_వుంది 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
471 అమ్మాదుర్గమ్మా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
472 అమ్మాయి_మొగుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
473 అమ్మో_అల్లుడా_! 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
474 అల్లరి_అబ్బాయి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
475 ఆర్మీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
476 ఆర్మీ_కమాండర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
477 ఆశ_ఆశ_ఆశ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
478 ఊహ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
479 ఎమర్జన్సీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
480 ఎవడైతే_నాకేంటి_? 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
481 కళ్యాణప్రాప్తిరస్తు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
482 కాలేజి_స్టూడెంట్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
483 కాలేజీ_రౌడీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
484 కాలేజ్_గేట్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
485 కింగ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
486 కిల్లర్_రాణాప్రతాప్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
487 కోనసీమ_మొనగాడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
488 గూండా_రాజకీయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
489 గ్యాంగ్_ఫైటర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
490 ఘరానా_కోడలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
491 ఘరానా_హీరో 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
492 ఛాలెంజర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
493 డేరింగ్_హీరో 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
494 ఢిల్లీ_డైరీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
495 త్వరలో 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
496 ది_గ్రేట్_ముస్తఫా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
497 ది_డాన్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
498 పుట్టింటిగౌరవం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
499 పోలీస్_ఎంక్వయిరీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
500 పోలీస్_కమెండొ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
501 పోలీస్_గర్జన 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
502 పోలీస్_పవర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
503 ప్రతిజ్ఞ_(సినిమా),_1996 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
504 ప్రిన్స్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
505 ప్రేమకోరిక 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
506 ప్రేమప్రయాణం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
507 ప్రేమించి_పెళ్ళాడుతా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
508 బావొచ్చాడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
509 బుల్లెట్_క్వీన్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
510 భామనే!_సత్యభామనే!! 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
511 మాఇంటి_ఆడపడుచు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
512 మిస్టర్_రోమియో 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
513 మృగం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
514 మేయర్_చక్రవర్తి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
515 యువసైన్యం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
516 రాయుడుగారు_నాయుడుగారు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
517 రెండు_కుటుంబాలకథ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
518 రౌడీ_నాయకుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
519 రౌడీ_మొనగాడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
520 రౌడీనాగు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
521 లవ్_బ? 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
522 లాఠీచార్జి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
523 లేడీ_ఆఫీసర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
524 సర్కిల్_ఇన్_స్పెక్టర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
525 సహనం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
526 సాహసప్రియుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
527 సాహసవీరులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
528 సుభాష్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
529 సెక్యూరిటీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
530 సోగ్గాడిపెళ్లాం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
531 హలో_నీకూ_నాకూ_పెళ్ళంట 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
532 హలోగురూ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996 checkY
533 హైదరాబాద్_గూండాయిజం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1996
534 మంత్రవాది 1 తెలుగు_సినిమాలు_1959
535 మనోరమ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1959
536 అల్లరి_కొడుకు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1997
537 అహో_బ్రహ్మా_ఒహో_శిష్యా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1997 checkY
538 ఎన్_కౌంటర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1997 checkY
539 ఏమండీ_మనమ్మాయే 1 తెలుగు_సినిమాలు_1997 checkY
540 ఏవండీ_పెళ్ళి_చేసుకోండి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1997 checkY
541 ఒక_చిన్న_మాట 1 తెలుగు_సినిమాలు_1997 checkY
542 నైస్_రాజా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1997
543 మామా_బాగున్నావా? 1 తెలుగు_సినిమాలు_1997 checkY
544 వైఫాఫ్_వి_వరప్రసాద్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1997 checkY
545 అమ్మో_పోలీసోళ్ళు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1999
546 ఓ_స్త్రీ_రేపురా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1999
547 టైం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1999 checkY
548 శృంగార_పురుషుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1999
549 సాంబయ్య 1 తెలుగు_సినిమాలు_1999
550 అందాల_ఓ_చిలకా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
551 అక్కా!_బావెక్కడ? 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
552 అటు_అమెరికా-ఇటు_ఇండియా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
553 ఇదే_నా_మొదటి_ప్రేమలేఖ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
554 ఇష్టం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
555 ఒరేయ్!_తమ్ముడూ! 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
556 కలిసి_నడుద్దాం! 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
557 చిన్న 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
558 చెప్పాలని_ఉంది 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
559 చెప్పుకోండి_చూద్దాం! 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
560 జాక్_పాట్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
561 టీన్స్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
562 టైంపాస్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
563 డార్లింగ్_డార్లింగ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
564 థ్యాంక్యూ_సుబ్బారావ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
565 నా_మనసిస్తా_రా! 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
566 నువ్వు-నేను 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001 checkY
567 పిల్లలు_తెచ్చిన_అన్నల_రాజ్యం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
568 ప్రేమ_సందడి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
569 ప్రేమ_సాక్షిగా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
570 మధుర_క్షణం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
571 మళ్ళీ_ఇంకొక్కసారి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
572 రావే_నా_చెలియా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
573 రేపల్లెలో_రాధ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
574 రైల్వే_కూలీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
575 వీడెక్కడి_మొగుడండీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
576 వేచి_ఉంటా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
577 వైఫ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
578 శుభకార్యం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
579 శుభాశీస్సులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
580 సారీ!_ఆంటీ! 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
581 స్వర్ణం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2001
582 2మచ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
583 అల్లరి_రాముడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002 checkY
584 ఇంద్ర 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002 checkY
585 ఇన్స్పెక్టర్_విక్రమ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
586 ఎర్రదళం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
587 ఒకటో_నెంబర్_కుర్రాడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
588 కనులు_మూసినా_నీవాయే 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
589 కలలు_కందాం_రా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
590 క్యాష్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
591 గర్ల్_ఫ్రెండ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002 checkY
592 చంద్రవంశం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
593 చెలియా_చెలియా_చిరుకోపమా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
594 జనం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
595 జయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002 checkY
596 డ్రీమ్స్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
597 త్రినేత్రం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
598 దేవి_నాగమ్మ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
599 నాగప్రతిష్ట 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
600 నిన్నే_చేరుకుంటా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002

601 - 900[మార్చు]

చర్య తీసుకున్నాక, సంబంధిత అడ్డువరుసలో చివరి గడిలో {{Tick}} అను చేర్చండి.

క్ర.సం ఎర్ర లింకు ఎన్ని పేజీల్లో ఉంది ఏ పేజీలో ఈ లింకు ఉంది చర్య తీసుకున్నారా
601 నీవెంటే_నేనుంటా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
602 నువ్వుంటే_చాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
603 నేను_నిన్ను_ప్రేమిస్తున్నాను 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
604 పట్టుకో_(ఎక్కడ_ఎలా_ఎప్పుడు) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
605 పీపుల్స్_భారతక్క 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
606 పృథ్వీనారాయణ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
607 పోలీస్_సిస్టర్స్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
608 ప్రేమంటే 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
609 ప్రేమదొంగ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
610 ప్రేమసాక్షిగా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
611 బాబి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
612 బెజవాడ_పోలీస్_స్టేషన్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
613 మంగమ్మ_సవాల్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
614 మనమిద్దరం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
615 మనసు_తెలుసుకో 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
616 మనసుంటే_చాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
617 మనసుతో 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
618 మహాచండి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
619 మీకోసం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
620 యాక్షన్_నెం.1 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
621 రెండు_గుండెల_చప్పుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
622 లగ్నపత్రిక 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
623 లేడీ_బ్యాచిలర్స్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
624 వచ్చినవాడు_సూర్యుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
625 వెండిమబ్బులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
626 శివరామరాజు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002 checkY
627 సాహసబాలుడు_విచిత్రకోతి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
628 సృష్టి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
629 హృదయాంజలి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2002
630 అడవి_బిడ్డలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
631 అపరిచితురాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
632 అబద్ధం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
633 అమతవర్షం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
634 అయ్యా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
635 అర్ధరాత్రి_అల్లరి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
636 ఆగంతకుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
637 ఆదిమానవులు_అందగత్తెలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
638 ఇండియన్‌_బ్యూటీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006 checkY
639 ఈ_రేయి_తీయనిది 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
640 ఎక్స్‌-మెన్‌-3 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
641 ఏవండోయ్‌_శ్రీవారు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006 checkY
642 ఒక_'వి'_చిత్రం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
643 కపాలమందిరం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
644 కమ్లి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
645 కలిసుంటే 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
646 కామిని 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
647 కిడ్నాప్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
648 కుమార్‌_వర్సెస్‌_కుమారి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
649 క్రిష్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
650 గజబలుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
651 గణా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
652 గమ్మత్తు_గూఢచారి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
653 గేమ్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006 checkY
654 గోపి_-_గోడమీద_పిల్లి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006 checkY
655 గ్రీన్‌సిగ్నల్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
656 చంద్రిక 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
657 చినుకు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
658 చిన్నోడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006 checkY
659 చిలిపి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
660 చీకటిలో.... 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
661 చురకత్తుల_వీరుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
662 ఛాలెంజ్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
663 జగన్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
664 జయదేవ్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
665 జలకంఠ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
666 జై_గణేశ్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
667 టెన్త్‌_క్లాస్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006 checkY
668 టెన్త్‌క్లాస్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006 checkY
669 డాన్స్‌_చేద్దాం..._రా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
670 డిష్యుం_డిష్యుం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
671 డ్రాకులా-2005 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
672 త్రిల్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
673 ద_డావిన్సీ_కోడ్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
674 ది_మిత్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
675 ధూమ్‌-2 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
676 ధూల్‌పేట 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
677 నాయుడు_ఎల్‌.ఎల్‌._బి. 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
678 నార్నియా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
679 న్యూస్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
680 పందెంకోడి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
681 పదహారేళ్ళ_మనసు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
682 పరమశివం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
683 పరిణయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
684 పాతాళ_భైరవుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
685 పాతాళ_లోకం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
686 పిశాచ_సుందరి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
687 పులకింత 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
688 పెళ్ళి_కోసం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
689 పొగరు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
690 పోకిరి_పిల్ల 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
691 పోకిరి_బ్రదర్స్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
692 పోకిరోడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
693 పోలీస్‌_సామ్రాజ్యం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
694 ప్రపంచానికొక్కడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
695 ప్రామిస్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
696 ప్రియసఖి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
697 ప్రేమఖరీదు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
698 ప్రేమసంగమం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
699 ప్రేమించాను_నిన్నే 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
700 ప్రేమించొద్దు_ప్రేమించొద్దు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
701 ప్లీజ్‌_సారీ_ధ్యాంక్స్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
702 ఫోటో 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
703 ఫ్రెండ్‌షిప్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
704 బాల 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
705 బాస్‌_ఐ_లవ్‌_యు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
706 బుల్లెబ్బాయ్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
707 భగవతి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
708 భాగ్యలక్ష్మి_బంపర్‌_డ్రా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006 checkY
709 భూతాల_దీవి-3 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
710 భూతాలకోట 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
711 భేతాళ_వీరుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
712 భైరవ_కోట 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
713 మత్యుగుహ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
714 మనసుంది_కానీ... 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
715 మనసున_మనసై... 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
716 మనోహరా... 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
717 మర్మదీవి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
718 మహా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
719 మాణిక్యం_420 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
720 మాయాద్వీపం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
721 మిషన్‌_ఇంపాజిబుల్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
722 ముళ్ళకిరీటం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
723 ముసుగుదొంగ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
724 మౌర్య 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
725 రామాలయం_వీధిలో... 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
726 రామ్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
727 రావోయి_మా_ఇంటికి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
728 రుద్రనాగ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
729 రుద్రుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
730 వజ్రాల_దొంగలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
731 వల్లభ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
732 వాళ్ళిద్దరి_వయసు_పదహారే 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
733 విమానంలో_విషసర్పాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
734 వీథి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
735 శంకర్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
736 శివ_2006 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
737 శౌర్య 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
738 శ్రీ_నిలయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
739 శ్రీను_కేరాఫ్‌_అను 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
740 షాక్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006 checkY
741 షీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
742 సంభవామియుగేయుగే 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
743 సక్సెస్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
744 సమ్‌థింగ్‌_స్పెషల్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
745 సర్దార్‌_పాపన్న 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
746 సుందరానికి_తొందరెక్కువ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
747 సూపర్‌మేన్‌_రిటర్న్స్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
748 సూర్యపుత్రుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
749 స్టాలిన్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
750 స్పైసీస్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
751 స్లితర్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
752 స్వదేశీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
753 హనుమాన్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006
754 హాయ్‌_సుబ్రహ్మణ్యం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006 checkY
755 హోప్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2006 checkY
756 అనురాగ_బంధం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
757 ఆడపడచు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
758 ఆనందభైరవి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
759 ఇల్లాలూ_వర్ధిల్లు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
760 ఉద్ధండుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
761 ఎదురులేని_మొనగాళ్ళు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
762 ఏడడుగుల_బంధం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
763 ఓటుకు_విలువివ్వండి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
764 కంచుకవచం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
765 కంచుకాగడా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
766 కుటుంబ_బంధం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
767 కొత్తపెళ్ళి_కూతురు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
768 గరం_మసాలా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
769 గర్జన 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
770 గుడిగంటలు_మ్రోగాయి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
771 చిటపటచినుకులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
772 చిరంజీవి_(సినిమా),_1985 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
773 జై_భేతాళ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
774 ఢాకు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
775 తెల్లగులాబి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
776 దండయాత్ర 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
777 దర్జాదొంగ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
778 దేశంలో_దొంగలుపడ్డారు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
779 దొంగల్లో_దొర 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
780 దోపిడి_దొంగలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
781 నాగ_భైరవి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
782 న్యాయం_మీరేచెప్పాలి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
783 పుణ్యంకొద్దీ_పురుషుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
784 పుత్తడిబొమ్మ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
785 పెళ్ళి_మీకు_అక్షింతలు_నాకు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
786 బంగారు_కాపురం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
787 బంగారుచిలుక 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
788 బెబ్బులివేట 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
789 భలే_తమ్ముడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
790 భారతంలో_శంఖారావం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
791 భోలా_శంకరుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
792 మరో_దేవత 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
793 మహాసంగ్రామం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
794 మాంగల్యబంధం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
795 మాపల్లెలో_గోపాలుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
796 మాయామోహిని 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
797 మిష్టర్_విజయ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
798 మొగుడూ_పెళ్ళాలూ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
799 రంగుల_కల 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
800 రగిలే_గుండెలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
801 రారాజు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
802 వస్తాదు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
803 విషకన్య 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
804 వ్రతమహత్యం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
805 శ్రీకష్ణలీలలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
806 శ్రీమతిగారు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
807 శ్రీషిర్డీ_సాయిబాబా_మహత్యం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
808 శ్రీసంతోషిమాత 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985
809 సంతానం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
810 సజీవమూర్తులు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
811 సుందరీ_సుబ్బారావు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
812 సూర్యచంద్ర 1 తెలుగు_సినిమాలు_1985 checkY
813 ఇంటింటా_దీపావళి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990 checkY
814 ఇదేంపెళ్ళాం_బాబోయ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990 checkY
815 ఇద్దరూ_ఇద్దరే 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990 checkY
816 ఖైదీదాదా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990
817 జస్టిస్_రుద్రమదేవి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990 checkY
818 డాక్టర్_భవాని 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990
819 నాగాస్త్రం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990
820 పద్మావతి_కళ్యాణం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990 checkY
821 పాపకోసం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990
822 ప్రేమయుద్ధం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990 checkY
823 బాలచంద్రుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990 checkY
824 బుజ్జిగాడి_బాబాయ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990 checkY
825 మనసు_మమత 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990 checkY
826 మాఇంటి_కథ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990 checkY
827 మామా_అల్లుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990 checkY
828 యమ_ధర్మరాజు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990 checkY
829 రంభ_రాంబాబు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1990 checkY
830 అత్తాకోడళ్ళు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
831 ఆవేశం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
832 ఎస్.పి.పరశురామ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
833 ఓతండ్రీ_ఓకొడుకు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
834 క్రిమినల్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
835 ఖైదీ_నెంబర్._1 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994
836 గాంఢీవం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
837 జీవితఖైదీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
838 దొంగరాస్కేల్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
839 దొరగారికి_దొంగపెళ్ళాం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
840 పచ్చతోరణం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
841 ప్రేమ_అండ్_కో 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
842 బంగారు_మొగుడూ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
843 బాయ్_ఫ్రెండ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
844 భలేపెళ్ళాం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
845 మావూరి_మారాజు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
846 ముద్దులప్రియుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
847 యం.ధర్మరాజు_ఎం.ఎ. 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994
848 రిక్షారుద్రయ్య 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
849 రౌడీ_అండ్_ఎం.ఎల్.ఏ. 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
850 సమరం_1993 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
851 సుందరవదనా_సుబ్బలక్ష్మి_మొగుడా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1994 checkY
852 786_ఖైదీ_ప్రేమకథ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
853 అతను+ఆమె_=_9 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
854 అత్తా_నీ_కూతురెక్కడ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
855 అన్న_సైన్యం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
856 అమ్మ_మీద_ఒట్టు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
857 అయిందా_లేదా_(2005_తెలుగు_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005 checkY
858 అరేయ్.! 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
859 అలెక్స్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
860 ఆది_శక్తి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
861 ఎవరు_నేను 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
862 ఒక్కడే_కానీ_ఇద్దరు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
863 ఓ_చిరుగాలి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
864 కాదంటే_అవుననిలే 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
865 ఖాకీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
866 ఖిలాడీ_కుర్రాళ్లు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
867 గులాబీలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
868 గూఢచారి-116 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
869 థాంక్స్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
870 దీక్ష 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
871 దేవీ_అభయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
872 నా_ప్రాణం_కంటే_ఎక్కువ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
873 నాకు_పెళ్లైంది 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
874 నాయకుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
875 నిక్కీస్_ఎంగేజ్‌మెంట్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
876 పుణ్యభూమి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
877 పెళ్ళికాని_పెళ్లాం_అవుతుంది 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005 checkY
878 పౌరుషం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
879 ప్రియమైన_శత్రువు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
880 ప్రేమిక 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
881 బ్లూ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
882 మన్మధరావులకోసం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
883 మానస 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
884 మాస్టర్_మైండ్స్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
885 మీనాక్షి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
886 ముఖచిత్రం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
887 ముద్దుల_మొగుడు_అల్లరి_పెళ్లాం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
888 మేఘమాల_ఓ_పెళ్లాం_గోల 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
889 మొగుడు_పెళ్లాల_దొంగాట 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
890 మొగుడ్స్-పెళ్లాంస్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005 checkY
891 యూత్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
892 రంభ-ఊర్వశి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005 checkY
893 రంభా_ఐ_లవ్_యూ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
894 వలయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
895 విజిల్స్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
896 వీరీ_వీరీ_గుమ్మడి_పండు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005 checkY
897 వెంకట్_తో_అలివేలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
898 శీనుగాడు_చిరంజీవి_ఫ్యాన్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
899 శ్లోకం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
900 శ్వేతా_సేవంత్_‘A’ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005

901 కి పైన[మార్చు]

చర్య తీసుకున్నాక, సంబంధిత అడ్డువరుసలో చివరి గడిలో {{Tick}} అనే మూసను చేర్చండి.

క్ర.సం ఎర్ర లింకు ఎన్ని పేజీల్లో ఉంది ఏ పేజీలో ఈ లింకు ఉంది చర్య తీసుకున్నారా
901 సారీ_వెళ్లొస్తాను_ఇట్లు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
902 సోగ్గాడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
903 స్వామి-శంకర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2005
904 ఆయనగారు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1998
905 ఉల్టాపల్టా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1998
906 చీకటి_సూర్యుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1998
907 తెలుగోడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_1998
908 నాగశక్తి 1 తెలుగు_సినిమాలు_1998
909 పెళ్ళివారమండీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_1998
910 ప్రతిష్ట 1 తెలుగు_సినిమాలు_1998
911 బావగరూ_బాగున్నారా 1 తెలుగు_సినిమాలు_1998
912 మాయామహల్_రహస్యం 1 తెలుగు_సినిమాలు_1998
913 అనగనగా_ఓ_కుర్రాడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
914 అమ్ములు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
915 ఇందిరమ్మ(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
916 ఉగ్రసింహాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
917 ఉషాకిరణాలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
918 ఒట్టు_ఈ_అమాయెవరో_తెలీదు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
919 కబీర్_దాస్(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
920 కుర్రాడొచ్చాడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
921 గోల్మాల్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
922 గోవా(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
923 చంటిగాడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
924 చార్మినార్_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
925 జిందాబాద్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
926 తొలిపరిచయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
927 నాగమనాయుడు(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
928 నీతో_వస్తా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
929 పోలీస్_ఇన్స్పెక్టర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
930 ఫూల్స్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
931 బస్తీ_మే_సవాల్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
932 బ్యాక్_పాకెట్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
933 భీముడు_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
934 మా_బాపు_బొమ్మకి_పెళ్ళంట 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
935 మిస్సమ్మ(కొత్త_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
936 లవ్_ఇన్_అమెరికా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
937 విజయం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
938 విలన్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
939 శాంభవి_ఐ.పి.ఎస్. 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
940 శివమణి_98480_22338 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
941 హరివిల్లు(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
942 హైటెక్_స్టూడెంట్స్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2003
943 The_Hindu 1 తెలుగు_సినిమాలు_2007
944 7 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
945 ఆర్.ఎస్.ప్రకాష్ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
946 ఎమ్.ఎల్.ఎ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
947 ఎమ్.మల్లికార్జునరావు 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
948 ఎస్.పి.బాల_సుబ్రహ్మణ్యం 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
949 కనకథార 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
950 కె.రామనాధ్ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
951 కోదండరామి_రెడ్డి 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
952 క్రాంతికుమార్ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
953 జముననారాణి 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
954 టి.జి.లింగప్ప 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
955 తెలుగు_చలన_చిత్ర_పరిశ్రమ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
956 దొంగ_రాముడు 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
957 ద్రోహి 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
958 నవోదయ_బుక్_హౌజ్ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
959 నూతన్_ప్రసాద 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
960 నెక్స్ట్_స్టెప్_పబ్లికేషన్స్ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
961 ప్రజాశక్తి_బుక్_హౌజ్ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
962 ప్రతిజ్ఞ_(సినిమా),_1953 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
963 ప్రసాద_బాబు 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
964 భారతీయ_చలనచిత్ర_చరిత్ర 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
965 మా_ఇంటి_మహలక్ష్మి 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
966 మాయింటి_మహలక్ష్మి 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
967 మూగ_మనసులు 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
968 యార్లగడ్డ_శివరామప్రసాద్ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
969 యువకళావాహిని 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
970 యోగానంద్ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
971 రాంగోపాల_వర్మ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
972 రాజ_శేఖర్ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
973 లూమియర్_బ్రదర్స్ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
974 వి.రామచంద్రరావు 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
975 వి.విశ్వేశ్వరరావు 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
976 వేదాతం_రాఘవయ్య 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
977 శ్రీ_శ్రీ_శ్రీ_మర్యాద_రామన్న_కథ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
978 శ్రీవెంకటేశ్వర_మహాత్యం 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
979 హీరోయిన్ 1 తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
980 అందమైన_మనసులొ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2008
981 అష్టా-చమ్మ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2008
982 కాళిదాసు_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2008
983 గోపి-గోపికా-గోదావరి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2008
984 జంట 1 తెలుగు_సినిమాలు_2008
985 దశవతారమ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2008
986 పాండురంగడు_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2008
987 బుద్ధ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2008
988 లక్ష్మిపుత్రుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2008
989 విక్టరి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2008
990 వీడు_మామూలోడు_కాదు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2008
991 సుందర_కాండ_(2008_సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2008
992 జయహే_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2009
993 ద్రోణ_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2009
994 నిన్ను_కలిశాక_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2009
995 అప్పల్రాజు_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2011
996 జర్నీ_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2011
997 ద_డర్టీ_పిక్ఛర్_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2011
998 దునియా_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2011
999 దొంగల_ముఠా_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2011
1000 పిల్ల_జమిందారు_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2011
1001 ప్రేమకావాలి_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2011
1002 రాజన్న_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2011
1003 వాడు_వీడు_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2011
1004 సరదాగా_కాసెపు_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2011
1005 సెగ_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2011
1006 సోలో_(సినిమా) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2011
1007 24_Frames_Factory 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1008 Abijeet_(actor) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1009 Ajay_(actor) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1010 Andhra_Pori 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1011 Aran_Media_Works 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1012 Asura_(2015_film) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1013 Babu_Mohan 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1014 Chalapathi_Rao 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1015 Charmy_Kaur 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1016 Havish 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1017 Jadoogadu 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015 checkY
1018 Jyothi_Lakshmi_(2015_film) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1019 Krishna_Bhagavan 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1020 Naga_Shourya 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1021 Nanditha_Raj 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1022 Nara_Rohit 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1023 Prince_Cecil 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1024 Puri_Jagannadh 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1025 Ram_Leela_(2015_Telugu_film) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1026 Richa_Panai 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1027 Sampoornesh_Babu 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1028 Saptagiri_(Telugu_actor) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1029 Seerat_Kapoor 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1030 Sonarika_Bhadoria 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1031 Sridhar_Lagadapati 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1032 Tiger_(2015_film) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015 checkY
1033 Ulka_Gupta 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1034 Varun_Sandesh 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1035 Yogie 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1036 ఎ_శ్యామ్_గోపాల్_వర్మ_ఫిల్మ్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1037 కిక్_2 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1038 బోమన్_ఇరాని 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1039 మధుబాల 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1040 రాజా_వన్నెంరెడ్డి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1041 లేడీస్_అండ్_జెంటిల్‌మెన్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1042 వన్యా_మిశ్రా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1043 శ్రీ_వేంకటేశ్వర_క్రియేషన్స్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2015
1044 చలో_అసెంబ్లీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2000
1045 చిత్రం 1 తెలుగు_సినిమాలు_2000
1046 టెన్షన్లో_టెన్షన్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2000
1047 బ్యాడ్_బాయ్స్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2000
1048 భవానీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2000
1049 శుభవేళ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2000
1050 హిందూస్థాన్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2000
1051 అందరు_దొంగలే_దొరికితే 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1052 ఆరుగురు_పతివ్రతలు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1053 ఇక_అంతా_శుభమే_పెళ్ళి_జరిపించండి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1054 ఎక్స్_ట్రా 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1055 ఐతే_ఏంటి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1056 కేడీ_నం.1 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1057 గౌరీ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1058 పల్లకీలో_పెళ్ళికూతురు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1059 ప్రేమంటే_మాదే 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1060 ప్రేమించుకున్నాం_పెళ్ళికి_రండి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1061 మాస్‌ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1062 మీ_ఇంటికొస్తే_ఏం_ఇస్తారు...మా_ఇంటికొస్తే_ఏం_తెస్తారు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1063 లక్ష్మి_నరసింహ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1064 వాళ్లిద్దరు_ఒక్కటే 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1065 శివ_పుత్రుడు 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1066 శివశంకర్ 1 తెలుగు_సినిమాలు_2004
1067 Adivi_Sesh 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1068 Adult_film 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1069 Akkineni_Nagarjuna 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1070 Ali_(actor) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1071 Anjali_(actress_born_1986) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1072 Anjali_Gupta 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1073 Anushka_Shetty 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1074 Aparna_Pillai 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1075 Arya_(actor) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1076 Ashish_Vidyarthi 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1077 Asmita_Sood 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1078 Avika_Gor 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1079 Black_comedy 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1080 Boman_Irani 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1081 Brahmaji 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1082 Cheran_(director) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1083 Chitti_babu 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1084 Comedy_drama 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1085 Crime_drama 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1086 Daggubati_Venkatesh 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1087 Dev_Gill 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1088 Dhanya_Balakrishna 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1089 Gangster_film 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1090 Geetha_Pallavi 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1091 Govindaya_Namaha 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1092 Hansika_Motwani 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1093 Harish_Shankar 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1094 Irandam_Ulagam 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1095 Jai_Akash 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1096 Jr._NTR 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1097 K._Vijaya_Bhaskar 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1098 Karthi 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1099 Kovai_Sarala 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1100 Krish_J._Sathaar 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1101 Krishnudu 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1102 Lakshmi_(actress) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1103 Lavanya_Tripathi 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1104 M.S_.Chowdary 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1105 M._S._Narayana 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1106 Mahat_Raghavendra 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1107 Mahesh_Thakur 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1108 Malini_22_Palayamkottai 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1109 Manoj_Manchu 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1110 Musical_film 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1111 N._Santhanam 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1112 Nadiya_Moidu 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1113 Nithya_Menen 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1114 OMICS_Creation 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1115 PVP_Cinema 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1116 Pawan_Kalyan 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1117 Peela_Gangadhar 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1118 Political_drama 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1119 Poonam_Kaur 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1120 Pranitha_Subhash 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1121 Prasanna 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1122 Premgi_Amaren 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1123 Punarnavi 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1124 Raadhika_Sarathkumar 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1125 Raghu_Babu 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1126 Raghumudri_Srihari 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1127 Rainbow_Pictures 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1128 Raj_Tarun 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1129 Raj_Virat 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1130 Rajiv_Kanakala 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1131 Rakul_Preet_Singh 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1132 Ram_Gopal_Varma 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1133 Ram_Pothineni 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1134 Ramayya_Vasthavayya 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1135 Ramki 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1136 Richa_Gangopadhyay 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1137 Romantic_drama 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1138 Samantha_Ruth_Prabhu 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1139 Sanjjanaa 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1140 Selvaraghavan 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1141 Shanvi_Srivastava 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1142 Sharwanand 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1143 Shazahn_Padamsee 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1144 Shruthi_Hassan 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1145 Simran_Kaur_Mundi 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1146 Singeetam_Srinivasa_Rao 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1147 Singeetham_Srinivasa_Rao 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1148 Sonu_Sood 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1149 Sri_Sravanthi_Movies 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1150 Sripriya 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1151 Sudheer_Babu 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1152 Suman_(actor) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1153 Suresh_(actor) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1154 Suresh_Productions 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1155 Sushanth 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1156 Tagubothu_Ramesh 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1157 Tanvi_Vyas 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1158 Thriller_(genre) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1159 Trivikram_Srinivas 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1160 Tulasi_(actress) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1161 Udaya_Bhanu_(actress) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1162 Veeru_Potla 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1163 Venkat_Prabhu 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013
1164 Vidyullekha_Raman 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1165 Virinchi_Varma 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1166 Vishnu_Manchu 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1167 Vithika_Sheru 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1168 ఆశీష్_విద్యార్థి 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1169 వి._సముద్ర) 1 తెలుగు_సినిమాలు_2013 checkY
1170 భైరవ_గీత 1 తెలుగు_సినిమాలు_2018 checkY