వాడుకరి:యర్రా రామారావు/మొలకల విస్తరణ ఋతువు 2020 లో నా కృషి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

(వికీపీడియా నిర్వహణకు సృష్టించబడింది)

జూన్[మార్చు]

జూన్ 2020 నెలలో అభివృద్ధి చేసిన మొలక వ్యాసాలు
క్ర.సం విస్తరణ తేదీ వ్యాసం పేరు మొలక వర్గం ముందు పరిమాణం తరువాతి పరిమాణం చేర్చిన బైట్లు పేజీ సృష్టించిన వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేదీ
1 07.06.2020 చాపలమడుగు రామయ్య చౌదరి వర్గం:వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1740 5467 3727 Viggu 14.12.2007
2 06.06.2020 విశ్వవిద్యాలయం వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 1676 8708 7032 Dev 02.02.2008
3 06.06.2020 అనపర్తి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1935 4383 2448 Bhaskaranaidu 15.01.2019
4 06.06.2020 అనుమలకొండ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1292 11810 10518 Vyzbot 07.10.2007
5 06.06.2020 అయినవిల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1846 3102 1256 Bhaskaranaidu 16.01.2019
6 06.06.2020 అయ్యపరాజుపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1910 12898 10988 Vyzbot 07.10.2006
7 07.06.2020 అర్ధవీడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1963 3838 1875 Bhaskaranaidu 10.01.2019
8 07.06.2020 ఆకివీడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2034 4802 2768 Bhaskaranaidu 17.01.2019
9 07.06.2020 ఆత్రేయపురం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2044 3254 1210 Bhaskaranaidu 16.01.2019
10 08.06.2020 ఇంకొల్లు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1307 4621 3314 Bhaskaranaidu 10.01.2019
11 08.06.2020 ఈటమాపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1868 17014 15146 అజ్ఞాతవాడుకరి 24.05.2014
12 08.06.2020 ఉలవపాడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1426 4522 3096 Bhaskaranaidu 10.01.2019
13 08.06.2020 ఎం.నిడమలూరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1957 13019 11062 Vyzbot 07.10.2006
14 08.06.2020 ఏలూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2027 5101 3074 Bhaskaranaidu 10.12.2018
15 09.06.2020 ఏలేశ్వరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1985 4023 2038 Bhaskaranaidu 14.01.2019
16 09.06.2020 ఐ.పోలవరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1812 4629 3017 Bhaskaranaidu 16.01.2019
17 09.06.2020 కంకణంపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1975 13516 11541 Vyzbot 07.10.2006
18 09.06.2020 కంకణంపాడు అగ్రహారం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1442 13493 12051 Vyzbot 07.10.2006
19 09.06.2020 కంచరగుంట వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1782 11984 10202 Vyzbot 07.10.2006
20 09.06.2020 కందుకూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1909 4793 2884 Chaduvari 16.11.2018
21 09.06.2020 కరీంనగర్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1809 5736 3927 Mpradeepbot 21.04.2006
22 09.06.2020 కర్రోల్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1316 12990 11674 Vyzbot 07.10.2006
23 09.06.2020 కలగట్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1396 12490 11094 Vyzbot 07.10.2006
24 10.06.2020 మంచిర్యాల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 929 4050 3121 Chaduvari 21.11.2018
25 10.06.2020 రంప వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1814 11816 10002 Chaduvari 17.04.2006
26 10.06.2020 గంగవరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 958 4702 3744 Chaduvari 11.09.2019
27 10.06.2020 కాంచీపురం (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1308 11951 10643 Vyzbot 07.10.2006
28 10.06.2020 కాకుటూరు (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2040 13688 11648 Mpradeepbot 26.06.2007
29 10.06.2020 వీరన్నపాలెం (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1338 13249 11911 Mpradeepbot 27.06.2007
30 10.06.2020 పొలినేనిచెరువు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2080 14284 12204 Vyzbot 07.10.2006
31 10.06.2020 రామచంద్రాపురం (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1477 13238 2511 Vyzbot 07.10.2006
32 10.06.2020 నవాబుపాలెం (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1998 13899 11901 Mpradeepbot 26.06.2007
33 10.06.2020 తూర్పు పొలినేనిపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1441 13727 12286 Vyzbot 07.10.2006
34 10.06.2020 రామలింగపురం (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1343 12293 10350 Mpradeepbot 27.06.2007
35 10.06.2020 జెడ్.ఉప్పలపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1233 13435 12202 Vyzbot 07.10.2006
36 10.06.2020 నూకవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1611 13317 11706 Vyzbot 07.10.2006
37 10.06.2020 కొండారెడ్డిపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1489 12972 11483 Vyzbot 07.10.2006
38 10.06.2020 కాకినాడ (గ్రామీణ) మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2021 4579 2558 Bhaskaranaidu 14.01.2019
39 10.06.2020 కుక్కునూరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1313 16416 15103 అజ్ఞాతవాడుకరి 04.082005
40 11.06.2020 కామేపల్లి అగ్రహారం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1368 12830 11462 Vyzbot 07.10.2006
41 11.06.2020 కారంచేడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1229 4422 3193 Bhaskaranaidu 10.01.2019
42 11.06.2020 కృష్టంపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1321 12664 11343 Vyzbot 07.10.2006
43 11.06.2020 కృష్ణాపురం (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1702 12081 10379 Mpradeepbot 04.07.2007
44 11.06.2020 కె.రాజుపాలెం (ఉలవపాడు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1670 14065 12395 Vyzbot 07.10.2006
45 11.06.2020 కెల్లంపల్లి (మర్రిపూడి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2034 13200 11166 Mpradeepbot 26.06.2007
46 11.06.2020 కొండపి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2047 4939 2892 Bhaskaranaidu 10.01.2019
47 11.06.2020 చినగంజాము మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1262 3943 2681 Bhaskaranaidu 10.01.2019
48 11.06.2020 యద్దనపూడి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1295 4597 3302 Bhaskaranaidu 12.01.2019
49 12.06.2020 రాజుపాలెం మండలం (గుంటూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1499 4457 2958 Chaduvari 26.11.2018
50 12.06.2020 మార్టూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1427 3487 2060 Bhaskaranaidu 12.01.2019
51 12.06.2020 మొగల్తూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1464 4522 3058 Bhaskaranaidu 17.01.2019
52 12.06.2020 కొండపి గడియారంవారి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1538 13846 12308 Vyzbot 07.10.2006
53 12.06.2020 కొండబయనపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1277 13354 12077 Vyzbot 07.10.2006
54 12.06.2020 తలనీలమల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 936 11043 10107 Vyzbot 07.10.2006
55 12.06.2020 కొండముడుసుపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1684 13255 11571 Vyzbot 07.10.2006
56 13.06.2020 కొత్తపట్నం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1452 4363 2911 Bhaskaranaidu 10.01.2019
57 13.06.2020 పాయకారి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1377 12607 11230 Vyzbot 07.10.2006
58 13.06.2020 కొత్తపేట మండలం (తూర్పు గోదావరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1927 5130 3203 Bhaskaranaidu 16.01.2019
59 13.06.2020 కొత్తమామిడిపాలెం (గ్రామీణ) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1888 11509 9621 Vyzbot 07.10.2006
60 13.06.2020 కొత్తూరు (తుని) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 831 16017 15186 Mpradeepbot 04.07.2007
61 13.06.2020 కొరిశపాడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1833 4933 3100 Bhaskaranaidu 10.01.2019
62 13.06.2020 కోటలపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1683 12941 11258 Vyzbot 07.10.2006
63 13.06.2020 క్రిష్ణాపురం (దర్శి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1951 13754 11803 Mpradeepbot 26.06.2007
64 13.06.2020 గంగపాలెం (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1720 13625 11905 Mpradeepbot 26.06.2007
65 13.06.2020 గంజిపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1409 12125 10716 Vyzbot 07.10.2006
66 14.06.2020 గణేశునిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1359 12528 11169 Vyzbot 07.10.2006
67 14.06.2020 గన్నవరం (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1712 13008 11296 Vyzbot 07.10.2006
68 14.06.2020 చోడవరం (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1774 13034 11260 Vyzbot 07.10.2006
69 14.06.2020 జంగం నరసయ్యపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1377 12788 11411 Vyzbot 07.10.2006
70 14.06.2020 నాగిరెడ్డిపల్లి (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1675 13347 11672 Mpradeepbot 26.06.2007
71 14.06.2020 పండువ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1779 12732 10953 Vyzbot 07.10.2006
72 14.06.2020 పండువ నాగులవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1698 14034 12336 Vyzbot 07.10.2006
73 14.06.2020 పులికుంట్ల రాళ్లపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1675 13238 11563 Vyzbot 07.10.2006
74 14.06.2020 పెరుగుపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1383 13272 11889 Vyzbot 07.10.2006
75 14.06.2020 బల్లవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1775 13409 11634 Vyzbot 07.10.2006
76 14.06.2020 మరపగుంట వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2018 13680 11662 Vyzbot 07.10.2006
77 14.06.2020 రామగోపాలపురం (వెలిగండ్ల మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2015 14411 12396 కాసుబాబు 20.12.2006
78 14.06.2020 రామలింగపురం (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1913 13954 12041 Mpradeepbot 27.06.2007
79 14.06.2020 వెదుళ్లచెరువు (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 916 12564 11738 Mpradeepbot 27.06.2007
80 14.06.2020 గుంటచెన్నంపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1374 12691 11317 Vyzbot 07.10.2006
81 14.06.2020 గుడిమెల్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1811 11995 10184 Vyzbot 07.10.2006
82 14.06.2020 గుమ్మలంపాడు (పామూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1314 13802 12488 Mpradeepbot 26.06.2007
83 14.06.2020 గొరుగుంతలపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1337 12845 11508 Vyzbot 07.10.2006
84 14.06.2020 గోసుకొండ అగ్రహారం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1237 12676 11439 Vyzbot 07.10.2006
85 14.06.2020 గోసులవీడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1757 13206 11449 Vyzbot 07.10.2006
86 14.06.2020 గౌరిబిదనూరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1279 9103 8824 అజ్ఞాతవాడుకరి 21.06.2011
87 15.06.2020 చట్టిరెడ్డిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1644 13115 11471 Vyzbot 07.10.2006
88 15.06.2020 చింతలపాలెం (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1378 12849 11471 Mpradeepbot 26.06.2007
89 15.06.2020 చిట్యాల మండలం (నల్గొండ జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2054 4367 2313 Chaduvari 23.11.2018
90 15.06.2020 చిట్యాల (నల్గొండ జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1328 6001 4673 Mpradeep 23.01.2006
91 15.06.2020 చిన ఇర్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1963 13097 11134 Vyzbot 07.10.2006
92 15.06.2020 చినగొల్లపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1411 13292 11881 Vyzbot 07.10.2006
93 15.06.2020 చినపవని వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2011 13667 11656 Vyzbot 07.10.2006
94 15.06.2020 చీమలపెంట (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1348 13728 12380 Mpradeepbot 26.06.2007
95 15.06.2020 జంగంరెడ్డి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1394 13249 11855 Vyzbot 07.10.2006
96 15.06.2020 తిమ్మారెడ్డి పాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2085 14740 12655 Vyzbot 07.10.2006
97 15.06.2020 తూనుగుంట వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1381 13600 12219 Vyzbot 07.10.2006
98 15.06.2020 పెంట్రాల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1755 13834 12079 Vyzbot 07.10.2006
99 15.06.2020 రాచెరువు రాజుపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1708 13801 12093 Vyzbot 07.10.2006
100 15.06.2020 ముక్తేశ్వరం (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1402 13396 11994 Mpradeepbot 26.06.2007
101 15.06.2020 చిన్న ఆరుట్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1323 10259 8936 Vyzbot 07.10.2006
102 15.06.2020 జమ్మలమడక (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1973 13078 11105 Mpradeepbot 26.06.2007
103 15.06.2020 జిళ్లెలమూడి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1979 13083 11113 Vyzbot 07.10.2006
104 15.06.2020 జీ.మేకపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1974 13177 11203 Vyzbot 07.10.2006
105 16.06.2020 జే.పంగులూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1708 5440 3732 Bhaskaranaidu 11.01.2019
106 16.06.2020 టంగుటూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1847 5258 3411 Bhaskaranaidu 11.01.2019
107 16.06.2020 తణుకు బ్లాకు-1 (తణుకు మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 751 5788 5037 Bhaskaranaidu 19.12.2018
108 16.06.2020 తిరగండ్లదిన్నె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 899 12178 11279 Vyzbot 07.10.2006
109 16.06.2020 తుంగోడు (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 942 11267 10325 Mpradeepbot 26.06.2007
110 16.06.2020 తుమ్మగుంట (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 949 12033 11084 Mpradeepbot

26.06.2007

111 16.06.2020 త్రిపురాపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1336 13360 12024 Vyzbot 07.10.2006
112 16.06.2020 దతి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 838 14025 13187 Vyzbot 16.10.2006
113 16.06.2020 దేవకిమర్రి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1399 11670 10271 Vyzbot 07.10.2006
114 17.06.2020 దోర్నాల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1693 4839 3146 JVRKPRASAD 08.02.2019
115 17.06.2020 నరసపురం (ఒంగోలు మండలము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1786 11839 10053 Mpradeepbot 26.06.2007
116 17.06.2020 నరసాపురం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1642 5195 3553 Chaduvari 06.11.2018
117 17.06.2020 పాలేటిపాడు మాచర్లవారి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1425 12534 11109 Vyzbot 07.10.2006
118 17.06.2020 రామచంద్రాపురం (జరుగుమిల్లి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2059 12561 10502 Vyzbot 07.10.2006
119 17.06.2020 ఎన్.ఎం.వీ.ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1355 12421 11066 Vyzbot 07.10.2006
120 17.06.2020 నలజనంపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 974 12306 11332 Vyzbot 07.10.2006
121 17.06.2020 నాగిరెడ్డిపల్లి (కొమరోలు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1590 13022 11432 Mpradeepbot 26.06.2007
122 17.06.2020 నాగులవరం (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 974 12297 11323 Mpradeepbot 20.06.2007
123 17.06.2020 నాతవరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1717 4328 2611 Chaduvari 13.09.2019
124 17.06.2020 నాయనిపల్లి (గ్రామీణ) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1414 13392 11978 Vyzbot 07.10.2006
125 17.06.2020 నిర్మాణపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1443 12612 11169 Vyzbot 07.10.2006
126 17.06.2020 నాసికత్రయంబకం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1343 12327 10984 Vyzbot 07.10.2006
127 17.06.2020 నీలకంఠపురం (హనుమంతునిపాడు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1435 13070 11635 Mpradeepbot 26.06.2007
128 17.06.2020 రాజుపాలెం (మర్రిపూడి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1293 12198 10905 Vyzbot 07.10.2006
129 17.06.2020 వంకమర్రిపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1218 12348 11130 Vyzbot 07.10.2006
130 17.06.2020 వల్లయపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1245 12005 10760 Vyzbot 07.10.2006
131 17.06.2020 వెంకటకృష్ణపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1222 11956 10734 Vyzbot 07.10.2006
132 17.06.2020 వేమవరం (మర్రిపూడి మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1181 11982 10801 Chaduvari 24.12.2006
133 17.06.2020 నిమ్మ మహేశ్వరపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 912 12120 11208 Vyzbot 07.10.2006
134 18.06.2020 పరకొండపాడు అగ్రహారం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1380 12112 10732 Vyzbot 07.10.2006
135 18.06.2020 పలుకూరు (కందుకూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1895 13737 11842 Mpradeepbot 26.06.2007
136 18.06.2020 పశ్చిమ కోడిగుడ్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1373 13191 11818 Vyzbot 07.10.2006
137 18.06.2020 పాలకోడేరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1922 5085 3163 Bhaskaranaidu 17.01.2019
138 18.06.2020 విశ్వనాధపురం (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 812 12346 11534 Mpradeepbot 27.06.2007
139 18.06.2020 విజయగోపాలపురం (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 817 12347 11530 Mpradeepbot 27.06.2007
140 18.06.2020 వంగపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1673 12752 11079 Vyzbot 07.10.2006
141 18.06.2020 రాచగుండ్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 816 12077 11261 Vyzbot 07.10.2006
142 18.06.2020 పేరం గుడిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1738 13329 11591 Vyzbot 07.10.2006
143 18.06.2020 పాలూరు (కందుకూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1788 12974 11186 Vyzbot 07.10.2006
144 18.06.2020 పుట్టమ్నాయుడు పల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 937 12243 11306 Vyzbot 07.10.2006
145 18.06.2020 మోట్రావులపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1347 13173 11826 Vyzbot 07.10.2006
146 18.06.2020 పెదగోగులపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1980 13034 11054 Vyzbot 07.10.2006
147 18.06.2020 పెదవారిమడుగు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1393 12625 11232 Vyzbot 07.10.2006
148 18.06.2020 పైడిపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1967 13400 11433 Vyzbot 07.10.2006
149 18.06.2020 పొన్నలూరు గూడవారి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1289 12553 11264 Vyzbot 07.10.2006
150 19.06.2020 బత్తెపాడు (దొనకొండ) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1338 12603 11265 Mpradeepbot 26.06.2007
151 19.06.2020 బాన్స్‌వాడ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1142 7282 6140 వైజాసత్య 19.02.2006
152 19.06.2020 బాలానగర్ (మేడ్చల్ జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1556 2732 1176 Mpradeepbot 25.04.2006
153 19.06.2020 బూపనగుంట్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1155 13181 12026 Vyzbot 07.10.2006
154 19.06.2020 బెడుసుపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1346 12597 11251 Vyzbot 07.10.2006
155 19.06.2020 బెల్లంపల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1792 3109 1317 Chaduvari 21.11.2018
156 19.06.2020 బొంతవారిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1386 12402 11016 Vyzbot 07.10.2006
157 19.06.2020 బోడావులదిన్నె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1387 13542 12155 Vyzbot 07.10.2006
158 19.06.2020 భట్ల మాచవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1409 13735 12326 Vyzbot 07.10.2006
159 19.06.2020 భామిని మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2032 4763 2731 Bhaskaranaidu 20.01.2019
160 19.06.2020 మంగళాద్రిపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1799 12351 10552 Vyzbot 07.10.2006
161 19.06.2020 మంగినపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1241 12500 11259 Vyzbot 07.10.2006
162 19.06.2020 మందమర్రి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1400 5388 3988 Chaduvari 21.11.2018
163 19.06.2020 మట్టిపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1405 13607 12202 Vyzbot 07.10.2006
164 19.06.2020 మదనగోపాలపురం (కందుకూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1394 12190 10796 Mpradeepbot 26.06.2007
165 19.06.2020 మాణే సముద్రం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2064 12586 10522 Bhaskaranaidu 02.04.2014
166 19.06.2020 మాసయపేట వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1667 13193 11526 Vyzbot 07.10.2006
167 19.06.2020 ముండ్లపాడు (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1195 12949 11754 Mpradeepbot 26.06.2007
168 19.06.2020 వలిచెర్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1911 12921 11010 Vyzbot 07.10.2006
169 19.06.2020 వీరగరెడ్డిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 964 12214 11250 Vyzbot 07.10.2006
170 19.06.2020 రామయపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1350 13037 11687 Vyzbot 07.10.2006
171 19.06.2020 రశీదుపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1250 13386 12136 Vyzbot 07.10.2006
172 19.06.2020 ముడుమాల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 893 14751 13858 అజ్ఞాతవాడుకరి 25.04.2011
173 19.06.2020 ముసునూరు (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 979 12964 11985 Vyzbot 07.10.2006
174 19.06.2020 మేదనులు వెంగనపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1402 12883 11481 Vyzbot 07.10.2006
175 19.06.2020 మైలవరం (చీమకుర్తి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1421 12598 11177 Vyzbot 07.10.2006
176 19.06.2020 మొట్టుపల్లె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1238 12723 11485 Vyzbot 07.10.2006
177 19.06.2020 మోడంపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1753 12845 11092 Vyzbot 07.10.2006
178 19.06.2020 యర్రబాలెం (కంభం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1486 13726 12240 అజ్ఞాతవాడుకరి 14.05.2004
179 19.06.2020 యేకునాంపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1068 12472 11404 Vyzbot 07.10.2006
180 19.06.2020 రంగనాయునిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 906 12299 11393 Vyzbot 07.10.2006
181 19.06.2020 రేగులచిలక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2016 13796 11780 Vyzbot 07.10.2006
182 20.06.2020 రంగసాయిపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 911 12777 11866 Vyzbot 07.10.2006
184 20.06.2020 రాజమండ్రి (గ్రామీణ) మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1961 6109 4148 Bhaskaranaidu 15.01.2019
185 20.06.2020 రాజమండ్రి (పట్టణ) మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1804 4964 3160 Bhaskaranaidu 15.01.2019
186 20.06.2020 రామగోవిందపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1303 12468 11165 Vyzbot 07.10.2006
187 20.06.2020 రామచంద్రపురం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2038 5173 3135 Chaduvari 15.11.2018
188 20.06.2020 రామవారిపల్లె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1151 12352 11201 Vyzbot 07.10.2006
189 20.06.2020 వెన్నంపల్లె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1259 12709 11450 Vyzbot 07.10.2006
190 20.06.2020 రామాపురం మండలం (వైఎస్‌ఆర్ జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1889 5051 3162 Bhaskaranaidu 17.01.2019
191 20.06.2020 రెట్లపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1291 12831 11540 Vyzbot 07.10.2006
192 20.06.2020 లక్ష్మక్కపల్లి (పెదచెర్లోపల్లి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2068 13614 11546 Mpradeepbot 27.06.2007
193 20.06.2020 లింగంగుంట (పొన్నలూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1280 12871 11591 Mpradeepbot 27.06.2007
194 20.06.2020 లింగారెడ్డిపల్లె (కొమరోలు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1270 12765 11495 Mpradeepbot 27.06.2007
195 20.06.2020 వట్లబయలు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 927 12405 11478 Vyzbot 07.10.2006
196 20.06.2020 వాసెపల్లిపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1891 12183 10292 Vyzbot 07.10.2006
197 20.06.2020 విశ్వనాధపురం (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1713 14125 12412 Mpradeepbot 27.06.2007
198 20.06.2020 వీరరామాపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1779 13126 11347 Vyzbot 07.10.2006
199 21.06.2020 వీరవాసరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1828 4810 2982 Bhaskaranaidu 17.01.,2019
200 21.06.2020 వెంకటయ్య చెరువు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 911 12374 11463 Vyzbot 07.10.2006
201 21.06.2020 వెంగళాపురం (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1320 13277 11957 Mpradeepbot 27.06.2007
202 21.06.2020 వెలగపూడి (టంగుటూరు మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1990 12036 10046 Chaduvari 26.12.2006
203 21.06.2020 వెల్దాం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 615 14431 13816 Bhaskaranaidu 23.01.2019
204 21.06.2020 వేముల (ముండ్లమూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1145 12667 11522 Vyzbot 07.10.2006
205 21.06.2020 కొత్తగూడెం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 985 3469 2484 Chaduvari 22.11.2018
206 21.06.2020 సూర్యాపేట మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1743 3964 2221 Chaduvari 23.11.2018
207 21.06.2020 సిర్గాపూర్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1686 3557 1871 Chaduvari 12.12.2018
208 21.06.2020 సిరిసిల్ల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1693 3921 2228 Vyzbot 22.09.2006
209 21.06.2020 సింగరాయకొండ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1421 5455 4034 Chaduvari 16.11.2018
210 21.06.2020 సంబేపల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1909 5455 3546 Bhaskaranaidu 17.01.2019
211 21.06.2020 సిద్దిపేట (పట్టణ) మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1959 3799 1840 Chaduvari 22.11.2018
212 21.06.2020 పి.వి. నరసింహారావు ఎక్స్‌ప్రెస్ పైదారి వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు పి.వి. నరసింహారావు ఎక్స్‌ప్రెస్ వే పేజీకి దారిమార్పు చేసాను -- Sssprkrao 05.10.2011
213 21.06.2020 సంతమాగులూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1755 5309 3554 Bhaskaranaidu 12.01.2019
214 21.06.2020 సంగారెడ్డి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1854 4400 2546 Chaduvari 22.11.2018
215 22.06.2020 వేములవాడ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1822 4012 2190 Chaduvari 22.11.2018
216 22.06.2020 వేముల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1918 4938 3020 Bhaskaranaidu 17.01.2019
217 22.06.2020 వరంగల్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 6067 1638 -4429 Mpradeepbot 26.04.2006
218 22.06.2020 యర్రగుంట్ల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2078 5912 3834 Chaduvari 15.11.2018
219 23.06.2020 కురిచేడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1863 5451 3588 JVRKPRASAD 07.02.2019
220 23.06.2020 నిర్మల్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1450 4533 3083 Chaduvari 21.11.2018
221 23.06.2020 మెండోర మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1571 3893 2322 00raviteja 27.02.2017
222 23.06.2020 చుంచుపల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1117 4992 3875 Chaduvari 22.11.2018
223 24.06.2020 చొప్పదండి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2026 5184 3158 Ajaybanbi 23.01.2019
224 24.06.2020 జగిత్యాల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 820 4458 3638 Chaduvari 21.11.2018
225 24.06.2020 జనగాం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1653 8040 6387 Chaduvari 23.11.2018
226 24.06.2020 కంది మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1460 4080 2620 Chaduvari 09.11.2018
227 24.06.2020 కొండమల్లేపల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1474 6074 4600 Chaduvari 23.11.2018
228 25.06.2020 నస్పూర్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1364 4676 3312 Chaduvari 21.11.2018
229 25.06.2020 ఆత్మకూరు (వనపర్తి జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1714 10888 9174 Mpradeepbot 24.04.2006
230 26.06.2020 ఎడవల్లి (లింగపాలెం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 817 15275 14458 Vyzbot 07.10.2006
231 26.06.2020 ఎల్లారెడ్డి (కామారెడ్డి జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 676 7231 6555 వైజాసత్య 19.02.2006
232 26.06.2020 ఉమ్మనపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1688 13241 11553 Vyzbot 07.10.2006
233 26.06.2020 ఎనికేపాడు (సంతనూతలపాడు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1643 13486 11843 అజ్ఞాతవాడుకరి 01.05.2014
234 26.06.2020 ఏ. కొత్తపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1712 16530 14818 Srikumarb 12.02.2011
235 27.06.2020 కళ్యాణదుర్గం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1537 9939 8402 Mpradeepbot 20.042006
236 27.06.2020 దొండపాడు (కందుకూరు మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1839 12907 11068 Chaduvari 26.12.2006
237 27.06.2020 మొగళ్ళూరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 896 13109 12213 అజ్ఞాతవాడుకరి 09.12.2015
238 28.06.2020 కొమ్మాది వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1901 4305 2404 అజ్ఞాతవాడుకరి 09.02.2011
239 28.06.2020 జైనూర్ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1146 7483 6337 Mpradeepbot 19.04.2006
240 28.06.2020 పటాన్‌చెరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 902 8613 7711 Mpradeepbot 25.04.2006
241 29.06.2020 పెందుర్తి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1027 6566 5539 Chaduvari 14.09.2019
243 29.06.2020 రామచంద్రాపురం (సంగారెడ్డి జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1017 8269 7252 Mpradeepbot 25.04.2006
243 30.06.2020 శివరాంపల్లి జాగీర్ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 684 3643 2959 Vyzbot 16.08.2007
244 30.06.2020 పెదగంట్యాడ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 931 6602 5671 Chaduvari 14.09.2019
245 30.06.2020 యర్రగుంట్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1867 5733 3866 వైజాసత్య 19.10.2005

జూలై[మార్చు]

2020 సం. జులై నెలలో అభివృద్ధి చేసిన మొలక వ్యాసాలు
క్ర.సం విస్తరణ తేదీ వ్యాసం పేరు మొలక వర్గం ముందు పరిమాణం తరువాతి పరిమాణం చేర్చిన బైట్లు పేజీ సృష్టించిన వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేదీ
1 01.07.2020 శ్రీరాంనగర్ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1095 6384 5289 అజ్ఞాత వాడుకరి 02.04.2007
2 01.07.2018 రంపచోడవరం పట్టణం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు రంపచోడవరం వ్యాసం పేజీలో విలీనం Chaduvari 15.11.2018
3 02.07.2020 రంపచోడవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1821 5722 3901 Chaduvari 15.11.2018
4 02.07.2020 డా. రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1181 11421 10240 బాటసారి 21.12.2006
5 03.07.2020 కామారెడ్డి పురపాలక సంఘం వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1810 8043 6233 C.Chandra Kanth Rao 16.03.2014
6 03.07.2020 మహబూబాబాదు పురపాలక సంఘం వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1799 6489 4690 C.Chandra Kanth Rao 07.03.2014
7 03.07.2020 కర్మన్‌ఘాట్ వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1513 8819 7306 రహ్మానుద్దీన్ 15.02.2013
8 03.07.2020 అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ, దేవగఢ్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1901 11970 10069 YVSREDDY 22.02.2020
9 04.07.2020 నిమ్మగడ్డి వర్గం:వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 1789 8780 6991 Rajasekhar 21.11.2007
10 04.07.2020 మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1059 7882 6823 Gattagoni 04.02.2008
11 05.07.2020 ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1802 6645 4843 Rajasekhar 05.08.2009
12 06.07.2020 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మైసూర్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1794 9501 7707 C.Chandra Kanth Rao 04.12.2007
13 06.07.2020 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సౌరాష్ట్ర వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1043 9446 8403 C.Chandra Kanth Rao 04.12.2007
14 07.07.2020 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండోర్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 924 4040 3116 C.Chandra Kanth Rao 04.12.2007
15 07.07.2020 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బికనూర్ & జైపూర్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1981 4952 2971 C.Chandra Kanth Rao 04.12.2007
16 07.07.2020 ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1696 12714 11018 Sirapriyadassi 28.07.2008
17 08.07.2020 కార్యాలయం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1585 6101 4516 Rajasekhar 03.01.2008
18 09.07.2020 ఆచార్య ఎన్‌.జి.రంగా వ్యవసాయ కళాశాల, బాపట్ల వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 1394 7169 5775 Varudhini 08.06.2007
19 10.07.2020 లకుముకి పిట్ట వర్గం:జంతుశాస్త్రం మొలక వ్యాసాలు 1822 5661 3839 Ch Maheswara Raju 22.02.2020
20 11.07.2020 పొన్నగంటికూర వర్గం:వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 970 13105 12135 Bhaskaranaidu 06.05.2012
21 12.07.2020 మత్స్య పురాణం వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1925 7773 5848 T.sujatha 19.02.2010
22 12.07.2020 ప్రియవ్రతుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 2006 10484 8478 Bhaskaranaidu 15.03.2014
23 13.07.2020 ఇంద్రద్యుమ్నుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1682 13100 11418 Bhaskaranaidu 15.03.2014
24 13.07.2020 ముఖ్య కార్యనిర్వాహక అధికారి వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1712 8236 6524 YVSREDDY 12.08.2015
25 14.07.2020 మంథర వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1481 8815 7334 Rajasekhar1961 04.06.2011
26 14.07.2020 మలబారు వేప వర్గం:వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 783 7716 6933 అజ్ఞాత వాడుకరి 19.10.2014
27 15.07.2020 వాయుదేవుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 706 15860 15154 Rajasekhar1961 26.09.2008
28 15.07.2020 శబరి వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 787 12459 11672 Rajasekhar1961 24.07.2009
29 17.07.2020 బంగారు పతకం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1788 7375 5587 రవిచంద్ర 17.03.2010
30 18.07.2020 కన్నడ సినిమా రంగం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1929 10736 8807 Meena gayathri.s 01.12.2016
31 18.07.2020 ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 977 6038 5061 కాసుబాబు 08.09.2006
32 19.07.2020 వరుణుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1446 10956 9510 YVSREDDY 26.06.2013
33 19.07.2020 శూర్పణఖ వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 893 11401 10508 రవిచంద్ర 12.10.2007
34 20.07.2020 కర్మాగారం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1483 6193 4710 Rajasekhar1961 12.08.2008
35 20.07.2020 దేనా బ్యాంకు వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1998 9228 7230 C.Chandra Kanth Rao 10.12.2007
36 21.07.2020 రామాలయం (ప్రాముఖ్యత) వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1210 5986 4776 Chaduvari 22.11.2006
37 21.07.2020 అమరావతి (స్వర్గం) వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1876 7715 5839 కాసుబాబు 15.07.2008
38 22.07.2020 గోల్కొండ వజ్రం వర్గం:చరిత్ర మొలక వ్యాసాలు 1970 10689 8719 YVSREDDY 23.06.2014
39 22.07.2020 గురువారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 781 5342 4561 Veeven 20.03.2006
40 23.07.2020 బుధవారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1441 5866 4425 Veeven 20.03.2006
41 23.07.2020 మంగళవారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 717 5475 4758 Veeven 20.03.2006
42 24.07.2020 శనివారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1387 11811 10424 Veeven 18.03.2006
43 25.07.2020 శుక్రవారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1819 10041 8222 Veeven 20.03.2006
44 26.07.2020 ఫిబ్రవరి వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1680 7382 5702 Veeven 24.02.2006
45 26.07.2020 ఋణానుబంధం వర్గం:తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 548 13706 13158 Mpradeepbot 03.07.2007
46 27.07.2020 అక్టోబరు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 450 17837 17387 Veeven 01.03.2006
47 28.07.2020 ఆగష్టు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1855 20428 18573 Veeven 01.03.2006
48 28.07.2020 శాఖా గ్రంథాలయం వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1296 7230 5934 Gopiradha 20.04.2016
49 29.07.2020 ఏప్రిల్ వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 344 20062 19718 Veeven 01.03.2006
50 29.07.2020 జూన్ వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 325 18758 18433 Veeven 01.03.2006
51 30.07.2020 జూలై వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 324 18731 18407 Veeven 01.03.2006
52 30.07.2020 నవంబరు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 333 21339 21006 Veeven 01.03.2006
53 31.07.2020 మే వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 620 20351 19731 Veeven 01.03.2006
54 31.07.2020 సెప్టెంబరు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 350 17866 17516 Veeven 01.03.2006
55 31.07.2020 డిసెంబరు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 2017 19375 17358 వైజాసత్య 30.11.2005

ఆగష్టు[మార్చు]

క్ర.సం విస్తరణ తేదీ వ్యాసం పేరు మొలక వర్గం ముందు పరిమాణం తరువాతి పరిమాణం చేర్చిన బైట్లు పేజీ సృష్టించిన వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేదీ
1 01.08.2020 హిందూ సామ్రాజ్య దినోత్సవం వర్గం:ఘటన మొలక వ్యాసాలు 1367 9148 7781 YVSREDDY 31.05.2015
2 01.08.2020 తమాల వృక్షం వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 2050 10514 8464 Hnaluru 18.02.2018
3 02.08.2020 నల్ల తుమ్మ వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 1781 7497 5716 అజ్ఞాత వాడుకరి 14.11.2010
4 02.08.2020 జాతీయ టెడ్డీబేర్ దినోత్సవం వర్గం:ఘటన మొలక వ్యాసాలు 2639 7067 4428 YVSREDDY 09.09.2014
5 03.08.2020 ఆప్తమిత్రులు వర్గం:తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1782 9715 7933 Vyzbot 07.08.2006
6 03.08.2020 బడ్జెటు వర్గం:ఆర్థిక మొలక వ్యాసాలు 1715 12959 11244 Chavakiran 17.09.2205
7 04.08.2020 సత్యయుగం వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1586 8162 6576 Chavakiran 15.01.2005
8 05.08.2020 ఈ సంవత్సరం కాలెండరు వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 234 4690 4456 Arkrishna 23.12.2013
9 05.08.2020 నైఋతి వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 405 6383 5978 Rajasekhar1961 12.111.2007
10 05.08.2020 వాయువ్యం వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 416 8054 7638 Rajasekhar1961 12.11.2007
11 06.08.2020 రాసిపురం తాలూకా వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1486 4649 3163 Kaliru 08.05.2018
12 06.08.2020 కాళేశ్వరరావు మార్కెటు వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1002 8593 7591 Vijayamounika 16.12.2013
13 07.08.2020 సంఘటన వర్గం:ఘటన మొలక వ్యాసాలు 1891 7220 5329 Rajasekhar1961 18.10.2008
14 07.08.2020 అనిరుద్ధుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1517 17228 15711 Rajasekhar1961 25.05.2013
15 08.08.2020 గుహాలయాలు వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 717 15867 15150 YVSREDDY 10.08.2012
16 08.08.2020 ఎర్రవరం గుహలు వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1857 2686 829 T.sujatha 10.23.2016
17 08.08.2020 చంచల్‌గూడ జైలు వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1613 9591 7978 Nrahamthulla 13.01.2009
18 09.08.2020 మౌంట్ సిన్హా వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 963 6777 5814 YVSREDDY 02.7.2014
19 09.08.2020 2016 మే 11 బాగ్దాద్ బాంబుదాడులు వర్గం:ఘటన మొలక వ్యాసాలు 1592 6313 4721 Pavan santhosh.s 14.05.2016
20 10.08.2020 హిమ్మత్ పురా ఆనంద్ బస్తీ వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 2044 3241 1197 వాడుకరి:Ajaybanbi 31.07.2019
21 11.08.2020 రంభ వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 795 7476 6681 Rajasekhar1961 11.03.2008
22 11.08.2020 ఘృతాచి వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 2068 6946 4878 Rajasekhar1961 09.06.2008
23 11.08.2020 సహజన్య వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1850 3200 1350 Pavan santhosh.s 12.03.2014
24 11.08.2020 భూగోళం వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు భూమి వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు -- వాడుకరి:కాసుబాబు 31.01.2007
25 12.08.2020 పోలిట్‌బ్యూరో వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 933 6412 5479 వాడుకరి:Pvr726 23.05.2014
26 12.08.2020 బాత్ పార్టీ వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 1672 7226 5554 అజ్ఞాతవాడుకరి 03.11.2008
27 12.08.2020 రాష్ట్రం వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 955 7307 6352 అజ్ఞాతవాడుకరి 06.02.2008
28 12.08.2020 ప్రతిపక్ష నాయకుడు వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 1558 6242 4684 YVSREDDY 16.05.2014
29 13.08.2020 రాజకీయవేత్త వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 1659 7739 6080 YVSREDDY 07.07.2013
30 13.08.2020 మంత్రి వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 1585 3819 2234 Rajasekhar1961 27.12.2007
31 13.08.2020 చట్టసభలు వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 1821 8515 6694 అజ్ఞాతవాడుకరి 23.12.2006
32 14.08.2020 భారత పార్లమెంటు ఎన్నికలు, 2009 వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 1262 14443 13181 రవిచంద్ర 17.05.2009
33 14.08.2020 సంగీత పాఠశాల వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 1938 12015 10077 YVSREDDY 31.01.2016
34 15.08.2020 సహవిద్య వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 2040 17750 15710 YVSREDDY 04.03.2016
35 15.08.2020 విద్యా మండలి వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 1864 4824 2960 YVSREDDY 03.03.2016
36 15.08.2020 శిక్షణ వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 1409 3705 2296 YVSREDDY 26.03.2016
37 15.08.2020 స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 1537 5809 4272 వాడుకరి:Alakapudi 24.11.2009
0
38 16.08.2020 భారతదేశంలోని జపనీస్ కార్లు     వర్గం:ఆర్థిక మొలక వ్యాసాలు 1959 5809 3850 వాడుకరి:Veera.sj 03.05.2010
39 16.08.2020 కూపన్ మాల్ వర్గం:ఆర్థిక మొలక వ్యాసాలు 1794 4208 2414 వాడుకరి:Veera.sj 22.08.2010
40 17.08.2020 రాచరికం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 273 11045 10772 రవిచంద్ర 21.02.2008
41 17.08.2020 కుశనాభుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1079 5855 4776 వాడుకరి:Bhaskaranaidu 14.03.2014
42 17.08.2020 చిత్రకేతుఁడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 2076 6289 4213 వాడుకరి:Bhaskaranaidu 25.02.2014
43 18.08.2020 గడియార స్తంభం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1936 8980 7044 వాడుకరి:రవిచంద్ర 20.04.2011
44 18.08.2020 ఆయిల్ అండ్ నాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1696 9535 7839 వాడుకరి:రవిచంద్ర 20.03.2010
45 20.08.2020 ఆకాశహర్మ్యం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1474 12733 11259 YVSREDDY 02.07.2014
46 21.08.2020 కొత్త ముడివేముల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు ముడివేముల వ్యాసం పేజీకి తరలించాను వాడుకరి:T.sujatha 27.04.2013
47 21.08.2020 అమెస్ జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్లాంట్ వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు 1990 6836 4846 YVSREDDY 19.07.2016
48 22.08.2020 గౌహతి- సికింద్రాబాద్ ఎక్స్‌ప్రెస్ వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు 781 5844 5063 Subramanyam parinam 13.10.2018
49 22.08.2020 చింతామణి (రత్నం) వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1550 10995 9445 వాడుకరి:Rajasekhar1961 16.03.2009
50 23.08.2020 తిరుపతి - కరీంనగర్ సూపర్‌ఫాస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు 1637 5681 4044 User:JVRKPRASAD 30.11.2015
51 23.08.2020 చాముండి ఎక్స్‌ప్రెస్ వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు 2010 5202 3192 User:JVRKPRASAD 01.10.2015
52 23.08.2020 రేవతి వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 253 6832 6579 వాడుకరి:Rajasekhar1961 21.04.2008
53 24.08.2020 జలవిద్యుత్ కేంద్రాలు వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు జలవిద్యుత్ కేంద్రాలు జాబితాకు తరలించాను వాడుకరి:B.K.Viswanadh 05.11.2007
54 25.08.2020 గృహోపకరణాలు వర్గం:పరికరాల మొలక వ్యాసాలు 1533 16173 14640 YVSREDDY 26.08.2012
55 25.08.2020 దంతిపార వర్గం:పరికరాల మొలక వ్యాసాలు వ్యవసాయ పరికరాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు YVSREDDY 29.04.2012
56 25.08.2020 గొడ్డలి వర్గం:పరికరాల మొలక వ్యాసాలు వ్యవసాయ పరికరాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:Rajasekhar1961 15.12.2007
57 25.08.2020 దోకురుపార వర్గం:పరికరాల మొలక వ్యాసాలు వ్యవసాయ పరికరాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు YVSREDDY 29.04.2012
58 25.08.2020 పలుగుపార వర్గం:పరికరాల మొలక వ్యాసాలు వ్యవసాయ పరికరాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు YVSREDDY 29.04.2012
59 25.08.2020 అపక వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Bhaskaranaidu 30.05.2013
60 25.08.2020 మూకుడు వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:B.K.Viswanadh 21.12.2013
61 25.08.2020 తలుపు వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:Rajasekhar1961 21.07.2008
62 25.08.2020 తువ్వాలు వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:Nagaraju raveender 23.03.2009
63 25.08.2020 తొట్టి వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Rajasekhar1961 08.04.2009
64 25.08.2020 తక్కెడ వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:B.K.Viswanadh 28.10.2007
65 25.08.2020 తలగడ వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:Nagaraju raveender 23.03.209
66 25.08.2020 ద్వారం వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Rajasekhar1961 16.04.2008
67 25.08.2020 చట్టి వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Bhaskaranaidu 30.05.2013
68 25.08.2020 చుట్ట కుదురు వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Bhaskaranaidu 30.05.2013
69 25.08.2020 దుప్పటి వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు YVSREDDY 12.12.2012
70 25.08.2020 పిడక వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:సుల్తాన్ ఖాదర్ 20.09.2011
71 25.08.2020 పరుపు వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Rajasekhar1961 29.11.2007
72 25.08.2020 గరిటె వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Rajasekhar1961 01.11.2010
73 25.08.2020 సోఫా వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Rajasekhar1961 19.08.2008
74 25.08.2020 బెంచి వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Rajasekhar1961 10.08.2008
75 26.08.2020 తహసీల్దార్ వర్గం:సామాజిక మొలక వ్యాసాలు 1504 5615 4111 వాడుకరి:Nrahamthulla 07.07.2008
76 28.08.2020 తెలుగు వెలుగు వర్గం:మీడియా మొలక వ్యాసాలు 1727 5003 3276 వాడుకరి:Pavan santhosh.s 19.12.2013
77 28.08.2020 వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రము ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు వేంకటేశ్వరుడు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:Rajasekhar1961 06.06.2012
78 28.08.2020 శ్రీ లలితా అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రము ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు పార్వతి వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:Aja1210 16.11.2010
79 28.08.2020 రత్నమాల (రామాయణం) వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు జనకుడు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:Dev 01.03.2008
80 29.08.2020 రిక్షా వర్గం:పరికరాల మొలక వ్యాసాలు 1239 13294 12055 వాడుకరి:B.K.Viswanadh 30.01.2009
81 29.08.2020 కలుపు వర్గం:వ్యవసాయ మొలక వ్యాసాలు కలుపుమొక్క వ్యాసానికి దారిమార్పు YVSREDDY 11.11.2012
82 30.08.2020 రాధ వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1037 12373 11336 వాడుకరి:Rajasekhar1961 12.03.2008
83 30.08.2020 పట్టాభిషేకం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1303 9090 7787 వాడుకరి:Rajasekhar1961 21.07.2008
84 30.08.2020 పుష్కరిణి వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1779 6836 5057 YVSREDDY 01.04.2012
85 30.08.2020 విరాటుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1371 8602 7231 వాడుకరి:మురళీధర్ 01.06.2008
86 30.08.2020 ఎబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1419 3607 2188 అజ్ఞాతవాడుకరి 15.10.2009
87 30.08.2020 స్మిత్ అద్దకపు గాజు కిటికీల సంగ్రహాలయం వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1998 6974 4976 వాడుకరి:Navamoini 08.12.2009
88 30.08.2020 రూపకాలంకారము వర్గం:సాహిత్యం మొలక వ్యాసాలు 1236 2651 1415 అజ్ఞాతవాడుకరి 27.02.2015
89 30.08.2020 రూపకాలంకారం వర్గం:సాహిత్యం మొలక వ్యాసాలు రూపకాలంకారము వ్యాసానికి దారిమార్పు అజ్ఞాతవాడుకరి 11.01.2019
90 30.08.2020 విరాట రాజు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు విరాటుడు వ్యాసానికి దారిమార్పు వాడుకరి:Rajasekhar1961 02.06.2008
91 30.08.2020 గోగర్భం ఆనకట్ట వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు తిరుమల వ్యాసానికి దారిమార్పు YVSREDDY 19.08.2016
92 30.08.2020 తిరుమల ఉభయ నాంచారులు వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు తిరుమల వ్యాసానికి దారిమార్పు వాడుకరి:YVSREDDY 10.03.2012
93 30.08.2020 వీర నాట్యం వర్గం:కళల మొలక వ్యాసాలు వీరనాట్యమే వీరుల కొలువు వ్యాసానికి దారిమార్పు వాడుకరి:Ajaybanbi 05.09.2017
94 31.08.2020 సిరా వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 2052 8246 6194 వాడుకరి:Rajasekhar1961 18.03.2009
95 31.08.2020 తాడు ఆట వర్గం:ఆటల మొలక వ్యాసాలు తెలుగు రాష్ట్రాల గ్రామీణ క్రీడలు వ్యాసానికి దారి మార్పు వాడుకరి:Rajasekhar1961 04.10.2004
96 31.08.2020 దాగుడు మూతలు (పిల్లలు ఆడుకునే ఆట) వర్గం:ఆటల మొలక వ్యాసాలు తెలుగు రాష్ట్రాల గ్రామీణ క్రీడలు వ్యాసానికి దారి మార్పు వాడుకరి:కాసుబాబు 12.04.2007
97 31.08.2020 దాడి ఆట వర్గం:ఆటల మొలక వ్యాసాలు తెలుగు రాష్ట్రాల గ్రామీణ క్రీడలు వ్యాసానికి దారి మార్పు వాడుకరి:Rajasekhar1961 12.11.2011
98 31.08.2020 వెన్నెటి గుడ్లు వర్గం:ఆటల మొలక వ్యాసాలు తెలుగు రాష్ట్రాల గ్రామీణ క్రీడలు వ్యాసానికి దారి మార్పు వాడుకరి:రవిచంద్ర 19.01.2008
99 31.08.2020 మేజర్ చంద్రకాంత్ వర్గం:తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1257 6684 5427 వాడుకరి:Vyzbot 16.03.2007
100 31.08.2020 నీలమణి వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1249 8127 6878 వాడుకరి:Rajasekhar1961 24.09.2007