ఇటీవలి మార్పులు

Jump to navigation Jump to search

వికీలో ఇటీవలే జరిగిన మార్పులను ఈ పేజీలో గమనించవచ్చు.

ఇటీవలి మార్పుల ఎంపికలు గత 1 | 3 | 7 | 14 | 30 రోజుల లోని చివరి 50 | 100 | 250 | 500 మార్పులను చూపించు
నమోదైన వాడుకరులను దాచు | అజ్ఞాత సభ్యులను దాచు | నా దిద్దుబాట్లను దాచు | బాట్లను చూపించు | చిన్న మార్పులను దాచు | పేజీ వర్గీకరణ చూపించు | వికీడేటా చూపించు
24 సెప్టెంబరు 2021, 03:29 తో మొదలుపెట్టి ఆ తరువాత జరిగిన మార్పులను చూపించు
   
సంక్షేపాల (ఎబ్రీవియేషన్లు) జాబితా:
డే
వికీడేటా సవరణ
కొ
ఈ దిద్దుబాటు కొత్త పేజీని సృష్టించింది (కొత్త పేజీల జాబితాను కూడా చూడండి)
చి
ఇదొక చిన్న దిద్దుబాటు
బా
ఈ మార్పును ఒక బాటు చేసింది
(±123)
ఈ పేజీ పరిమాణంలో ఇన్ని బైట్ల మార్పు జరిగింది
తాత్కాలిక వీక్షణలో ఉన్న పేజీ

24 సెప్టెంబరు 2021

      03:27 కొత్త వాడుకరుల చిట్టా వాడుకరి ఖాతా Kranthi tentu చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎ ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
      03:18  వాడుకరి:Ch Maheswara Raju/ప్రయోగశాల తేడాలుచరితం +8,085 Ch Maheswara Raju చర్చ రచనలు ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు Advanced mobile edit
      03:14  అమీర్ హైదర్ ఖాన్‎‎ 5 మార్పులు చరిత్ర +64 [Ch Maheswara Raju‎ (5×)]
      
03:14 (ప్రస్తు | గత) +172 Ch Maheswara Raju చర్చ రచనలు ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు Advanced mobile edit
      
02:33 (ప్రస్తు | గత) −1,346 Ch Maheswara Raju చర్చ రచనలు ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు Advanced mobile edit
      
02:33 (ప్రస్తు | గత) +1,128 Ch Maheswara Raju చర్చ రచనలు ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు Advanced mobile edit
      
02:27 (ప్రస్తు | గత) +104 Ch Maheswara Raju చర్చ రచనలు ట్యాగులు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు Advanced mobile edit
      
02:26 (ప్రస్తు | గత) +6 Ch Maheswara Raju చర్చ రచనలు ట్యాగులు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు Advanced mobile edit
      02:20  అమల అక్కినేని‎‎ 3 మార్పులు చరిత్ర +1,621 [KINNERA ARAVIND‎ (3×)]
      
02:20 (ప్రస్తు | గత) +1,479 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు →‎అవార్డులు, గౌరవాలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిట్: మార్చారు
      
02:07 (ప్రస్తు | గత) +58 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      
02:05 (ప్రస్తు | గత) +84 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      02:01  వాడుకరి చర్చ:K.Venkataramana‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర +1,326 [K.Venkataramana‎ (2×)]
      
02:01 (ప్రస్తు | గత) +12 K.Venkataramana చర్చ రచనలు →‎తెవికీ నిర్వహణపై ఆసక్తి ట్యాగు: 2017 source edit
      
01:57 (ప్రస్తు | గత) +1,314 K.Venkataramana చర్చ రచనలు →‎తెవికీ నిర్వహణపై ఆసక్తి ట్యాగు: 2017 source edit
      01:59  శ్రీ ప్రకాశ తేడాలుచరితం −83 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు
      01:58  బాబుభాయ్ జె. పటేల్ తేడాలుచరితం −83 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు
      01:58  బినోద్ కనుంగొ తేడాలుచరితం +13 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు
      01:57  భగవత్ ఝా ఆజాద్ తేడాలుచరితం +13 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు
      01:56  గణపతిరావు జాదవ్ తేడాలుచరితం −83 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు
      01:55  ధన్ సింగ్ గుర్జర్ తేడాలుచరితం +13 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు
      01:53  గులాబ్ కౌర్ తేడాలుచరితం +13 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు
      01:53  గోరూర్ రామస్వామి అయ్యంగార్ తేడాలుచరితం +13 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు
 కొ    01:51  వాడుకరి చర్చ:Jalapati saikumar తేడాలుచరితం +9,980 Nrgullapalli చర్చ రచనలు వికీపీడియాకు స్వాగతం! (TW)
 కొ    01:50  హరిభావ్ ఉపాధ్యాయ‎‎ 5 మార్పులు చరిత్ర +4,548 [KINNERA ARAVIND‎ (5×)]
      
01:50 (ప్రస్తు | గత) +13 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు
      
01:46 (ప్రస్తు | గత) +280 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు
      
01:45 (ప్రస్తు | గత) +720 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు
      
01:41 (ప్రస్తు | గత) +328 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిట్: మార్చారు
 కొ    
01:34 (ప్రస్తు | గత) +3,207 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు ##AMRUT ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
 కొ    01:50  వాడుకరి చర్చ:NUTHHAN తేడాలుచరితం +9,960 Nrgullapalli చర్చ రచనలు వికీపీడియాకు స్వాగతం! (TW)
 కొ    01:49  సరాయికేలా తేడాలుచరితం +7,182 Chaduvari చర్చ రచనలు "Saraikela" పేజీని అనువదించి సృష్టించారు ట్యాగులు: వ్యాసాల అనువాదం ContentTranslation2
      01:49  వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/ఆజాది కా అమృత్ మహోత్సవం/స్వాతంత్ర్య సమర యోధుల జాబితా తేడాలుచరితం +123 KINNERA ARAVIND చర్చ రచనలు →‎వ్యాసాల జాబితా
 కొ    01:31  వర్గం:గోవా వ్యక్తులు తేడాలుచరితం +80 Chaduvari చర్చ రచనలు +వర్గాలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      01:31  గొట్టిపాటి కొండపనాయుడు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర +268 [D.V.A.CHOWDARY‎ (2×)]
      
01:31 (ప్రస్తు | గత) +267 D.V.A.CHOWDARY చర్చ రచనలు →‎మూలాలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      
01:24 (ప్రస్తు | గత) +1 D.V.A.CHOWDARY చర్చ రచనలు →‎మూలాలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
 కొ    01:27  వర్గం:గోవా స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర +156 [Chaduvari‎ (2×)]
  చి   
01:27 (ప్రస్తు | గత) +13 Chaduvari చర్చ రచనలు వర్గం:స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు ను తీసివేసారు; వర్గం:భారత స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
 కొ    
01:27 (ప్రస్తు | గత) +143 Chaduvari చర్చ రచనలు +వర్గాలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
  చి   
01:26 (ప్రస్తు | గత) +96 Chaduvari చర్చ రచనలు వర్గం:గోవా స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
01:25 (ప్రస్తు | గత) +58 Chaduvari చర్చ రచనలు వర్గం:మరాఠీ రచయితలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
 కొ    
01:21 (ప్రస్తు | గత) +18,303 Chaduvari చర్చ రచనలు "Balakrishna Bhagwant Borkar" పేజీని అనువదించి సృష్టించారు ట్యాగులు: వ్యాసాల అనువాదం ContentTranslation2
      01:22  లంకా దినకర్ బాబు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర +10 [D.V.A.CHOWDARY‎ (2×)]
      
01:22 (ప్రస్తు | గత) +7 D.V.A.CHOWDARY చర్చ రచనలు →‎మూలాలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      
01:16 (ప్రస్తు | గత) +3 D.V.A.CHOWDARY చర్చ రచనలు →‎రాజకీయ జీవితం ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      
01:21 (ప్రస్తు | గత) +5 Pepakayala Prasad చర్చ రచనలు తప్పుల సవరణ ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
      
01:19 (ప్రస్తు | గత) +25 Pepakayala Prasad చర్చ రచనలు తప్పుల సవరణ ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
 కొ    00:31  వాడుకరి చర్చ:Assistant accountant తేడాలుచరితం +9,986 Nrgullapalli చర్చ రచనలు వికీపీడియాకు స్వాగతం! (TW)
 కొ    00:31  వాడుకరి చర్చ:Revanth Maadhastu తేడాలుచరితం +9,980 Nrgullapalli చర్చ రచనలు వికీపీడియాకు స్వాగతం! (TW)
 కొ    00:30  వాడుకరి చర్చ:Nikhilsaimj తేడాలుచరితం +9,968 Nrgullapalli చర్చ రచనలు వికీపీడియాకు స్వాగతం! (TW)
 కొ    00:29  వాడుకరి చర్చ:Languaeditor తేడాలుచరితం +9,970 Nrgullapalli చర్చ రచనలు వికీపీడియాకు స్వాగతం! (TW)
 కొ    00:28  వాడుకరి చర్చ:K.Archana 1 తేడాలుచరితం +9,968 Nrgullapalli చర్చ రచనలు వికీపీడియాకు స్వాగతం! (TW)
 కొ    00:28  వాడుకరి చర్చ:Rameshreddy artist and screen writer తేడాలుచరితం +10,018 Nrgullapalli చర్చ రచనలు వికీపీడియాకు స్వాగతం! (TW)
 కొ    00:27  వాడుకరి చర్చ:Ajay darling butti తేడాలుచరితం +9,982 Nrgullapalli చర్చ రచనలు వికీపీడియాకు స్వాగతం! (TW)
 కొ    00:26  వాడుకరి చర్చ:Kalyan938 తేడాలుచరితం +9,964 Nrgullapalli చర్చ రచనలు వికీపీడియాకు స్వాగతం! (TW)
 కొ    00:26  వాడుకరి చర్చ:SVR KRISHNA తేడాలుచరితం +9,968 Nrgullapalli చర్చ రచనలు వికీపీడియాకు స్వాగతం! (TW)

23 సెప్టెంబరు 2021

      19:09  వాడుకరి చర్చ:Pranayraj1985 తేడాలుచరితం +1,267 Nskjnv చర్చ రచనలు ట్యాగు: 2017 source edit
      19:07  వాడుకరి చర్చ:యర్రా రామారావు తేడాలుచరితం +1,352 Nskjnv చర్చ రచనలు ట్యాగు: 2017 source edit
      19:05  వాడుకరి చర్చ:Rajasekhar1961 తేడాలుచరితం +1,300 Nskjnv చర్చ రచనలు ట్యాగు: 2017 source edit
      19:02  నేదురుమల్లి జనార్ధనరెడ్డి‎‎ 5 మార్పులు చరిత్ర −5 [49.205.245.51‎; Riyazmoin‎ (4×)]
      
19:02 (ప్రస్తు | గత) +1 Riyazmoin చర్చ రచనలు →‎బాల్యం, వ్యక్తిగత జీవితం ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
      
19:01 (ప్రస్తు | గత) −6 Riyazmoin చర్చ రచనలు ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
      
19:00 (ప్రస్తు | గత) 0 Riyazmoin చర్చ రచనలు ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
      
18:59 (ప్రస్తు | గత) 0 Riyazmoin చర్చ రచనలు Fixed typo ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
      
18:56 (ప్రస్తు | గత) 0 49.205.245.51 చర్చ ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
      19:00  వాడుకరి చర్చ:K.Venkataramana తేడాలుచరితం +1,311 Nskjnv చర్చ రచనలు →‎తెవికీ నిర్వహణపై ఆసక్తి: కొత్త విభాగం ట్యాగు: 2017 source edit
      18:57  (కొత్త వాడుకరుల చిట్టా) [Riyazmoin‎; Mothukuru Suryaprabha‎]
      
18:57 వాడుకరి ఖాతా Riyazmoin చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎ ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
      
10:31 వాడుకరి ఖాతా Mothukuru Suryaprabha చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎ ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
      18:32  ప్రణయ్‌రాజ్ వంగరి తేడాలుచరితం 0 Nskjnv చర్చ రచనలు →‎ఇతర లింకులు: కీమన్స్ -> కామన్స్ ట్యాగు: 2017 source edit
  చి   18:21  నరుహితో తేడాలుచరితం +44 Nskjnv చర్చ రచనలు వర్గం:1960 జననాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
 కొ    18:17  పి.ఎస్. శ్రీధరన్ పిళ్ళై‎‎ 10 మార్పులు చరిత్ర +6,001 [Nskjnv‎ (10×)]
      
18:17 (ప్రస్తు | గత) +225 Nskjnv చర్చ రచనలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
  చి   
18:14 (ప్రస్తు | గత) +61 Nskjnv చర్చ రచనలు వర్గం:కేరళ వ్యక్తులు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
18:12 (ప్రస్తు | గత) +70 Nskjnv చర్చ రచనలు వర్గం:మిజోరాం గవర్నర్లు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
18:12 (ప్రస్తు | గత) +61 Nskjnv చర్చ రచనలు వర్గం:గోవా గవర్నర్లు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
18:11 (ప్రస్తు | గత) +73 Nskjnv చర్చ రచనలు వర్గం:జీవిస్తున్న ప్రజలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
18:11 (ప్రస్తు | గత) +45 Nskjnv చర్చ రచనలు వర్గం:1954 జననాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
      
18:10 (ప్రస్తు | గత) +1 Nskjnv చర్చ రచనలు ట్యాగు: 2017 source edit
      
18:05 (ప్రస్తు | గత) +1,846 Nskjnv చర్చ రచనలు ట్యాగు: 2017 source edit
      
17:54 (ప్రస్తు | గత) +1,283 Nskjnv చర్చ రచనలు ట్యాగు: 2017 source edit
 కొ    
17:42 (ప్రస్తు | గత) +2,336 Nskjnv చర్చ రచనలు Created page with ''''శ్రీధరన్ పిళ్ళై''' (జననం 1954 డిసెంబరు 1) భారతదేశానికి చెందిన రాజకీయ నాయకుడు రచయిత ప్రస్తుతం గోవా రాష్ట్రానికి 19వ గవర్నర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఇంతకు పూర్వం ఈయన మిజోర...' ట్యాగు: 2017 source edit
      18:16  దస్త్రం:Gurka Jaipal Yadav.jpg తేడాలుచరితం +252 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      18:15  గుర్కా జైపాల్ యాదవ్‎‎ 7 మార్పులు చరిత్ర +2,909 [Pranayraj1985‎ (7×)]
      
18:15 (ప్రస్తు | గత) +22 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      
18:13 (ప్రస్తు | గత) +222 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
  చి   
18:11 (ప్రస్తు | గత) +98 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:రంగారెడ్డి జిల్లా వ్యక్తులు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
      
18:10 (ప్రస్తు | గత) +2,291 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      
18:03 (ప్రస్తు | గత) −21 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు →‎రాజకీయ విశేషాలు
      
18:03 (ప్రస్తు | గత) −29 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      
18:02 (ప్రస్తు | గత) +326 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      18:15  (ఎక్కింపుల చిట్టా) [స్వరలాసిక‎; Batthini Vinay Kumar Goud‎ (4×); Pranayraj1985‎ (5×)]
      
18:15 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, దస్త్రం:Gurka Jaipal Yadav.jpg ను ఎక్కించారు ‎(గుర్కా జైపాల్ యాదవ్)
      
17:32 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, దస్త్రం:T. Prakash Goud.jpeg ను ఎక్కించారు ‎(టి.ప్రకాశ్‌ గౌడ్‌)
      
17:01 Batthini Vinay Kumar Goud చర్చ రచనలు, దస్త్రం:Jonnalagadda Padmavathi.jpg ను ఎక్కించారు ‎(జొన్నలగడ్డ పద్మావతి)
      
16:54 Batthini Vinay Kumar Goud చర్చ రచనలు, దస్త్రం:Shankar-narayana.jpg ను ఎక్కించారు ‎(మాలగుండ్ల శంకర నారాయణ)
      
16:48 Batthini Vinay Kumar Goud చర్చ రచనలు, దస్త్రం:Kethireddy-Venkata-Rami-Reddy.jpg ను ఎక్కించారు ‎(కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి)
      
16:45 Batthini Vinay Kumar Goud చర్చ రచనలు, దస్త్రం:Meda mallikarjun.jpg ను ఎక్కించారు ‎(మేడా వెంకట మల్లికార్జునరెడ్డి)
      
16:34 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, దస్త్రం:Arekapudi Gandhi.jpeg ను ఎక్కించారు ‎(అరికెపూడి గాంధీ)
      
14:51 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, దస్త్రం:Khammam Police Commissionerate.jpg ను ఎక్కించారు ‎(ఖమ్మం పోలీస్ కమీషనరేట్)
      
11:06 స్వరలాసిక చర్చ రచనలు, దస్త్రం:Aadarsha Pellillu (1969).jpg ను ఎక్కించారు ‎({{Non-free use rationale | Description = ఇది ఆదర్శపెళ్ళిళ్ళు అనే సినిమాకు చెందిన పోస్టర్ | Source = https://indiancine.ma/documents/CJD/ | Article = | Portion = | Low_resolution = | Purpose = సమాచారపెట్టె | Replaceability = | other_information = }})
      
10:41 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, దస్త్రం:Alampur Museum.jpg ను ఎక్కించారు ‎(ఆలంపూర్ మ్యూజియం)
  చి   17:59  వర్గం:ధర్మసాగర్‌ మండలంలోని గ్రామాలు‎‎ 4 మార్పులు చరిత్ర 0 [యర్రా రామారావు‎ (4×)]
  చి   
17:59 (ప్రస్తు | గత) +6 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్ జిల్లా గ్రామాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:హన్మకొండ జిల్లా గ్రామాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి) ట్యాగు: Manual revert
  చి   
17:59 (ప్రస్తు | గత) +6 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్ జిల్లా మండలాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:హన్మకొండ జిల్లా మండలాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి) ట్యాగు: Reverted
  చి   
13:36 (ప్రస్తు | గత) −6 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:హన్మకొండ జిల్లా గ్రామాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా గ్రామాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి) ట్యాగు: Reverted
  చి   
13:35 (ప్రస్తు | గత) −6 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:హన్మకొండ జిల్లా మండలాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా మండలాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి) ట్యాగు: Reverted
      17:56  ముఠా గోపాల్‌ తేడాలుచరితం +524 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      17:56  దానం నాగేందర్‌ తేడాలుచరితం +1,094 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      17:55  కందాల ఉపేందర్‌ రెడ్డి తేడాలుచరితం +524 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      17:55  గండ్ర వెంకట రమణారెడ్డి తేడాలుచరితం +524 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      17:52  రేగ కాంతారావు తేడాలుచరితం +524 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      17:52  వనమా వెంకటేశ్వరరావు తేడాలుచరితం +524 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      17:52  నన్నపునేని నరేందర్‌ తేడాలుచరితం +524 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      17:52  కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డి తేడాలుచరితం +508 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      17:50  గాదరి కిషోర్ కుమార్ తేడాలుచరితం +508 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      17:49  జోరంతంగ తేడాలుచరితం +19 Nskjnv చర్చ రచనలు ట్యాగు: 2017 source edit
      17:49  పైళ్ల శేఖర్ రెడ్డి తేడాలుచరితం +508 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      17:49  తెలంగాణ మండలాలు తేడాలుచరితం −27 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిట్: మార్చారు
      17:49  మెచ్చా నాగేశ్వరరావు తేడాలుచరితం +508 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      17:47  ప్రమోద్ సావంత్ తేడాలుచరితం +40 Nskjnv చర్చ రచనలు ట్యాగు: 2017 source edit
      17:44  (తొలగింపుల చిట్టా) [యర్రా రామారావు‎ (10×)]
      
17:44 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా మండలాలు పేజీని తొలగించారు ‎(ఎలాంటి వ్యాసాలు, ఉపవర్గాలు లేని ఖాళీ వర్గం: ఖాళీ చెయ్యకముందు పేజీలో ఉన్న విషయ సంగ్రహం: 'వర్గం:వరంగల్ జిల్లా')
      
17:25 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:ఆత్మకూరు (వరంగల్ గ్రామీణ) మండలంలోని గ్రామాలు పేజీని తొలగించారు ‎(G8: Redirect to deleted page "వర్గం:ఆత్మకూరు (వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లా) మండలంలోని గ్రామాలు" (TW))
      
17:25 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:ఆత్మకూరు (వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లా) మండలంలోని గ్రామాలు పేజీని తొలగించారు ‎(G6: Housekeeping and routine (non-controversial) cleanup (TW))
      
17:23 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు ఆత్మకూరు,వరంగల్ జిల్లా పేజీని తొలగించారు ‎(G6: Housekeeping and routine (non-controversial) cleanup (TW))
      
16:43 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్ పట్టణ జిల్లా దర్గాలు పేజీని తొలగించారు ‎(ఎలాంటి వ్యాసాలు, ఉపవర్గాలు లేని ఖాళీ వర్గం: ఖాళీ చెయ్యకముందు పేజీలో ఉన్న విషయ సంగ్రహం: 'వర్గం:హన్మకొండ జిల్లా')
      
16:04 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు పట్టణ జిల్లా చారిత్రిక ప్రదేశాలు పేజీని తొలగించారు ‎(ఎలాంటి వ్యాసాలు, ఉపవర్గాలు లేని ఖాళీ వర్గం: ఖాళీ చెయ్యకముందు పేజీలో ఉన్న విషయ సంగ్రహం: 'వర్గం:తెలంగాణ పర్యాటక ప్రదేశాలు')
      
16:03 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు పట్టణ జిల్లా పుణ్యక్షేత్రాలు పేజీని తొలగించారు ‎(ఎలాంటి వ్యాసాలు, ఉపవర్గాలు లేని ఖాళీ వర్గం: ఖాళీ చెయ్యకముందు పేజీలో ఉన్న విషయ సంగ్రహం: 'వర్గం:హన్మకొండ జిల్లా')
      
15:58 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లా పేజీని తొలగించారు ‎(ఎలాంటి వ్యాసాలు, ఉపవర్గాలు లేని ఖాళీ వర్గం: ఖాళీ చెయ్యకముందు పేజీలో ఉన్న విషయ సంగ్రహం: 'వర్గం:తెలంగాణ జిల్లాలు')
      
15:23 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు పట్టణ జిల్లా పేజీని తొలగించారు ‎(జిల్లాపేరు మారింది కనక వర్గం ఉనికిలోలేదు (TW))
      
12:41 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు శతాబ్దం పేజీని తొలగించారు ‎(తరలింపుకు వీలుగా తొలగించాం)
      17:43  చిరుమర్తి లింగయ్య తేడాలుచరితం +524 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      17:43  జాజుల సురేందర్ తేడాలుచరితం +1,094 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు →‎జననం, విద్య ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      17:42  సండ్ర వెంకటవీరయ్య తేడాలుచరితం +524 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      17:41  భేతి సుభాష్‌ రెడ్డి తేడాలుచరితం +524 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      17:38  టి.ప్రకాశ్‌ గౌడ్‌‎‎ 17 మార్పులు చరిత్ర +5,296 [Pranayraj1985‎ (17×)]
  చి   
17:38 (ప్రస్తు | గత) +84 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:తెలంగాణ శాసన సభ్యులు (2018) ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:38 (ప్రస్తు | గత) +117 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:పార్టీలు ఫిరాయించిన రాజకీయ నాయకులు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:38 (ప్రస్తు | గత) +84 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:తెలంగాణ శాసన సభ్యులు (2014) ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:37 (ప్రస్తు | గత) +99 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన సభ్యులు (2009) ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:37 (ప్రస్తు | గత) +146 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:రంగారెడ్డి జిల్లా నుండి ఎన్నికైన శాసన సభ్యులు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:37 (ప్రస్తు | గత) +111 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:రంగారెడ్డి జిల్లా రాజకీయ నాయకులు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:37 (ప్రస్తు | గత) +98 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:రంగారెడ్డి జిల్లా వ్యక్తులు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:36 (ప్రస్తు | గత) +44 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:1959 జననాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
      
17:36 (ప్రస్తు | గత) +300 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు →‎రాజకీయ విశేషాలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      
17:35 (ప్రస్తు | గత) 0 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు →‎శాసనసభకు పోటీ
      
17:34 (ప్రస్తు | గత) 0 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు →‎రాజకీయ విశేషాలు
      
17:32 (ప్రస్తు | గత) +20 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      
17:30 (ప్రస్తు | గత) +392 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      
17:29 (ప్రస్తు | గత) −470 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు →‎జననం, విద్య ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      
17:27 (ప్రస్తు | గత) +1,830 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      
17:21 (ప్రస్తు | గత) +1,094 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      
17:20 (ప్రస్తు | గత) +1,347 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
  చి   17:37  వర్గం:సంగం (వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లా) మండలంలోని గ్రామాలు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర −56 [యర్రా రామారావు‎ (2×)]
  చి   
17:37 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా గ్రామాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా గ్రామాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:37 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా మండలాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా మండలాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   17:37  వర్గం:వర్ధన్నపేట మండలంలోని గ్రామాలు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర −56 [యర్రా రామారావు‎ (2×)]
  చి   
17:37 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా గ్రామాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా గ్రామాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:36 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా మండలాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా మండలాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
      17:36  భానుశ్రీ తేడాలుచరితం +26 Batthini Vinay Kumar Goud చర్చ రచనలు →‎నటించిన సినిమాలు
  చి   17:36  వర్గం:రాయపర్తి మండలంలోని గ్రామాలు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర −56 [యర్రా రామారావు‎ (2×)]
  చి   
17:36 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా గ్రామాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా గ్రామాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:36 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా మండలాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా మండలాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
      17:36  భారత జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాలు - ఉత్తమ నేపథ్య గాయని తేడాలుచరితం +172 Ajay darling butti చర్చ రచనలు ట్యాగులు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
  చి   17:35  వర్గం:పర్వతగిరి మండలంలోని గ్రామాలు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర −56 [యర్రా రామారావు‎ (2×)]
  చి   
17:35 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా గ్రామాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా గ్రామాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:35 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా మండలాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా మండలాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   17:35  వర్గం:నెక్కొండ మండలంలోని గ్రామాలు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర −56 [యర్రా రామారావు‎ (2×)]
  చి   
17:35 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా గ్రామాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా గ్రామాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:35 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా మండలాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా మండలాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   17:34  వర్గం:నల్లబెల్లి మండలంలోని గ్రామాలు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర −56 [యర్రా రామారావు‎ (2×)]
  చి   
17:34 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా గ్రామాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా గ్రామాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:34 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా మండలాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా మండలాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
      17:34  వాడుకరి:Ch Maheswara Raju‎‎ 3 మార్పులు చరిత్ర −48 [Ch Maheswara Raju‎ (3×)]
      
17:34 (ప్రస్తు | గత) +1 Ch Maheswara Raju చర్చ రచనలు ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు Advanced mobile edit
      
14:13 (ప్రస్తు | గత) −17 Ch Maheswara Raju చర్చ రచనలు →‎ఈ-మెయిల్ ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు Advanced mobile edit
      
14:12 (ప్రస్తు | గత) −32 Ch Maheswara Raju చర్చ రచనలు ట్యాగులు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు Advanced mobile edit
  చి   17:33  వర్గం:నర్సంపేట మండలంలోని గ్రామాలు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర −56 [యర్రా రామారావు‎ (2×)]
  చి   
17:33 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా గ్రామాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా గ్రామాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:32 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా మండలాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా మండలాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
      17:33  దస్త్రం:T. Prakash Goud.jpeg తేడాలుచరితం +246 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
  చి   17:31  వర్గం:నడికూడ మండలంలోని గ్రామాలు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర −44 [యర్రా రామారావు‎ (2×)]
  చి   
17:31 (ప్రస్తు | గత) −22 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా గ్రామాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:హన్మకొండ జిల్లా గ్రామాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:31 (ప్రస్తు | గత) −22 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా మండలాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:హన్మకొండ జిల్లా మండలాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   17:29  వర్గం:దుగ్గొండి మండలంలోని గ్రామాలు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర −56 [యర్రా రామారావు‎ (2×)]
  చి   
17:29 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా గ్రామాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా గ్రామాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:29 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా మండలాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా మండలాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   17:29  వర్గం:చెన్నారావుపేట మండలంలోని గ్రామాలు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర −56 [యర్రా రామారావు‎ (2×)]
  చి   
17:29 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా గ్రామాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా గ్రామాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:28 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా మండలాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా మండలాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   17:28  వర్గం:గీసుకొండ మండలంలోని గ్రామాలు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర −56 [యర్రా రామారావు‎ (2×)]
  చి   
17:28 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా గ్రామాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా గ్రామాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:28 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా మండలాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా మండలాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   17:27  వర్గం:ఖానాపూర్ (వరంగల్ గ్రామీణ) మండలంలోని గ్రామాలు‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర −56 [యర్రా రామారావు‎ (2×)]
  చి   
17:27 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా గ్రామాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా గ్రామాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
17:27 (ప్రస్తు | గత) −28 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు వర్గం:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా మండలాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:వరంగల్ జిల్లా మండలాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
      17:25  ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ - 2021‎‎ 2 మార్పులు చరిత్ర +726 [Batthini Vinay Kumar Goud‎ (2×)]
      
17:25 (ప్రస్తు | గత) +183 Batthini Vinay Kumar Goud చర్చ రచనలు →‎ఐపీఎల్‌ 2021 సెకండ్‌ ఫేజ్‌
      
14:04 (ప్రస్తు | గత) +543 Batthini Vinay Kumar Goud చర్చ రచనలు →‎ఐపీఎల్‌ 2021 సెకండ్‌ ఫేజ్‌
      17:21  బ్రాహ్మణపల్లి తేడాలుచరితం −213 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      17:20  ఆత్మకూరు మండలం (హన్మకొండ జిల్లా) తేడాలుచరితం −23 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      17:18  కె. ఎస్. చిత్ర తేడాలుచరితం +2,233 Ajay darling butti చర్చ రచనలు →‎అవార్డులు: I love chitra Amma ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
      17:16  రాప్తాడు శాసనసభ నియోజకవర్గం తేడాలుచరితం +98 Batthini Vinay Kumar Goud చర్చ రచనలు →‎పూర్వపు, ప్రస్తుత శాసనసభ్యుల జాబితా
      17:13  పెద్దాపూర్ (ఆత్మకూరు) తేడాలుచరితం +9 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు మండలంలోని గ్రామాలు మూస ఎక్కించాను ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      17:13  మూస:ఆత్మకూరు మండలం (హన్మకొండ జిల్లా) లోని గ్రామాలు‎‎ 3 మార్పులు చరిత్ర −107 [యర్రా రామారావు‎ (3×)]
      
17:13 (ప్రస్తు | గత) −12 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు
      
17:05 (ప్రస్తు | గత) −11 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు
      
13:05 (ప్రస్తు | గత) −84 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు
      17:12  బ్రాహ్మణపల్లి (ఆత్మకూరు) తేడాలుచరితం +9 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు మండలంలోని గ్రామాలు మూస ఎక్కించాను ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      17:11  (తరలింపుల చిట్టా) [యర్రా రామారావు‎ (6×)]
      
17:11 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు, పేజీ బ్రాహ్మణ్‌పల్లి (ఆత్మకూరు) ను బ్రాహ్మణపల్లి (ఆత్మకూరు) కు తరలించారు ‎
      
14:09 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు, పేజీ మూస:వరంగల్లు గ్రామీణ జిల్లా మండలాలు ను మూస:వరంగల్ జిల్లా మండలాలు కు దారిమార్పు లేకుండా తరలించారు ‎
      
13:10 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు, పేజీ చర్చ:ఆత్మకూరు (వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లా) ను చర్చ:ఆత్మకూరు (హన్మకొండ) కు దారిమార్పు లేకుండా తరలించారు ‎
      
13:10 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు, పేజీ ఆత్మకూరు (వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లా) ను ఆత్మకూరు (హన్మకొండ) కు దారిమార్పు లేకుండా తరలించారు ‎
      
13:01 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు, పేజీ మూస:ఆత్మకూరు (వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లా) మండలంలోని గ్రామాలు ను మూస:ఆత్మకూరు మండలం (హన్మకొండ జిల్లా) లోని గ్రామాలు కు దారిమార్పు లేకుండా తరలించారు ‎(సరియైన పేరు)
      
12:41 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు, పేజీ శతాబ్దము ను శతాబ్దం కు తరలించారు ‎(ము అనుస్వారం సమస్య)
      17:10  మలక్‌పేట్ (ఆత్మకూరు) తేడాలుచరితం +9 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు మండలంలోని గ్రామాలు మూస ఎక్కించాను ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      17:09  హౌస్ బుజుర్గ్ తేడాలుచరితం +9 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు మండలంలోని గ్రామాలు మూస ఎక్కించాను ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      17:09  పెంచికల్‌పేట్ (ఆత్మకూరు) తేడాలుచరితం +9 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు మండలంలోని గ్రామాలు మూస ఎక్కించాను ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      17:08  నీరుకుళ్ళ (ఆత్మకూరు) తేడాలుచరితం +9 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు మండలంలోని గ్రామాలు మూస ఎక్కించాను ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      17:08  జొన్నలగడ్డ పద్మావతి‎‎ 4 మార్పులు చరిత్ర +109 [Batthini Vinay Kumar Goud‎ (4×)]
      
17:08 (ప్రస్తు | గత) +62 Batthini Vinay Kumar Goud చర్చ రచనలు →‎జననం, విద్యాభాస్యం
      
17:07 (ప్రస్తు | గత) +20 Batthini Vinay Kumar Goud చర్చ రచనలు
      
17:01 (ప్రస్తు | గత) 0 Batthini Vinay Kumar Goud చర్చ రచనలు
      
17:01 (ప్రస్తు | గత) +27 Batthini Vinay Kumar Goud చర్చ రచనలు
      17:08  చౌడ్లపల్లి తేడాలుచరితం +11 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు మండలంలోని గ్రామాలు మూస ఎక్కించాను ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      17:08  అరికెపూడి గాంధీ‎‎ 17 మార్పులు చరిత్ర +1,911 [Pranayraj1985‎ (17×)]
  చి   
17:08 (ప్రస్తు | గత) +84 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:తెలంగాణ శాసన సభ్యులు (2018) ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
      
17:07 (ప్రస్తు | గత) +245 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు →‎జననం, విద్యాభాస్యం ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      
17:06 (ప్రస్తు | గత) +11 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు →‎జననం, విద్యాభాస్యం ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      
17:02 (ప్రస్తు | గత) +226 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు →‎జననం, విద్యాభాస్యం ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
  చి   
16:55 (ప్రస్తు | గత) +84 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:తెలంగాణ శాసన సభ్యులు (2014) ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
16:55 (ప్రస్తు | గత) +143 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:హైదరాబాదు జిల్లా నుండి ఎన్నికైన శాసన సభ్యులు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
16:55 (ప్రస్తు | గత) +117 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:పార్టీలు ఫిరాయించిన రాజకీయ నాయకులు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
16:55 (ప్రస్తు | గత) +108 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:హైదరాబాదు జిల్లా రాజకీయ నాయకులు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
16:54 (ప్రస్తు | గత) +95 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:హైదరాబాదు జిల్లా వ్యక్తులు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
      
16:54 (ప్రస్తు | గత) +5 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
  చి   
16:53 (ప్రస్తు | గత) +73 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:జీవిస్తున్న ప్రజలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
  చి   
16:53 (ప్రస్తు | గత) 0 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు వర్గం:1962 జననాలు ను తీసివేసారు; వర్గం:1961 జననాలు ను చేర్చారు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)
      
16:36 (ప్రస్తు | గత) +243 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ
      
16:34 (ప్రస్తు | గత) +21 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు
      
16:23 (ప్రస్తు | గత) −22 Pranayraj1985 చర్చ రచనల