బ్రహ్మచర్యం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బ్రహ్మచార్య అనేది భారతీయ మతాలలో ఒక భావన, దీని అర్ధం "బ్రహ్మానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించడం" లేదా "బ్రాహ్మణ మార్గంలో". యోగా, హిందూ మతం, బౌద్ధమతంలో ఇది సాధారణంగా లైంగిక వాంఛల అదుపు లేదా సంయమనం ద్వారా వర్గీకరించబడిన జీవనశైలిని సూచిస్తుంది[1].

బ్రహ్మచార్య "సిలిబసి" అనే ఆంగ్ల పదానికి కొంత భిన్నంగా ఉంటుంది, అంటే లైంగిక కార్యకలాపాలలో పాల్గొనకపోవడం. బ్రహ్మచర్యం అనగా కోరికలను అదుపులో ఉ౦చుకోవడం. క్రింది శ్లోకం బ్రహ్మచర్యం యొక్క విశిష్టతను తెలియజేస్తుంది.

బ్రహ్మచర్యం ప్రపక్ష్యామి బ్రహ్మప్రాప్తికరమ్ నృణామ్
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం మనస్స్యాస్థ్యం శివాత్మకమ్

 • అది సకల జనులకును
 • బ్రహ్మప్రాప్తిని (మోక్షమును) గలుగజేయును. ఆయుస్సును, జ్ఞానసంపత్తును,
 • మనస్సుకు నిలకడను కలిగించును., ఆ బ్రహ్మఛర్య మనునది
 • శివస్వరూపము. అనగా మంగళరూపము, పరమశివమైనది.

సామాన్యంగా జనబాహుళ్యంలో బ్రహ్మచర్యం అంటే పెళ్ళి చేసుకోకుండా ఉండిపోవడం అనే అర్థం ఉంది.

ఒక సందర్భంలో, బ్రహ్మచర్యం మానవ జీవితంలోని నాలుగు ఆశ్రమాలలో (వయస్సు-ఆధారిత దశలు) మొదటిది, గృహస్థ (గృహస్థుడు), వానప్రస్థ (అటవీ నివాసి), సన్యాసం (త్యజించడం) ఇతర మూడు ఆశ్రమాలు. బాల్యం నుండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయస్సు వరకు - బ్రహ్మచర్య దశ విద్యపై దృష్టి కేంద్రీకరించింది. బ్రహ్మచర్యం యొక్క అభ్యాసాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ సందర్భంలో, ఇది ఒక గురువు నుండి నేర్చుకునే ప్రయోజనాల కోసం, ఆధ్యాత్మిక విముక్తి (సంస్కృత: మోక్షం) సాధించే ప్రయోజనాల కోసం జీవిత తరువాతి దశలలో పవిత్రతను సూచిస్తుంది[2][3].

మూలాలు

[మార్చు]
 1. James Lochtefeld, "Brahmacharya" in The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, Vol. 1: A–M, pp. 120, Rosen Publishing. ISBN 9780823931798
 2. Georg Feuerstein, The Encyclopedia of Yoga and Tantra, Shambhala Publications, ISBN 978-1590308790, 2011, pg 76, Quote – "Brahmacharya essentially stands for the ideal of chastity"
 3. W.J. Johnson (2009), "The chaste and celibate state of a student of the Veda", Oxford Dictionary of Hinduism, Oxford University Press, ISBN 978-2713223273, pg 62

వనరులు

[మార్చు]

ఇతర పఠనాలు

[మార్చు]
 • Carl Olson, Celibacy and Religious Traditions, Oxford University Press, ISBN 978-0195306323
 • Elisabeth Haich, Sexual Energy and Yoga. Aurora Press, ISBN 978-0943358031 (1982)
 • Stuart Sovatsky: "Eros, Consciousness and Kundalini: Tantric Celibacy and the Mysteries of Eros". Inner Traditions, Rochester, VT. (1999)
 • Swami Narayanananda: The Way to Peace, Power and Long Life. N.U. Yoga Trust, Denmark, 2001 (1st ed. 1945)
 • Swami Narayanananda: Brahmacharya, Its Necessity and Practice for Boys and Girls. N.U. Yoga Trust, Denmark, 2001 (1st ed. 1960)

బాహ్య లంకెలు

[మార్చు]