మనుస్మృతి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Matsya pulls a boat carrying Saint Manu and Saptrishi during floods or Pralaya

మనుస్మృతి పురాతనమైన హిందూ ధర్మశాస్త్రాలలో ఒకటి. దీన్ని మనుధర్మ శాస్త్రం అని, మానవ ధర్మ శాస్త్రం అని అంటారు. క్రీస్తు పూర్వం 200 - క్రీస్తు శకం 200 మధ్య మను అను ఋషి వ్రాశాడు. మనుస్మృతిని మొదటిసారిగా 1776 లో సర్ విలియమ్ జోన్స్ అను అంగ్లేయుడు ఆంగ్లంలో తర్జుమా చేశాడు. ఇదlLaw|last=Jr|first=Donald R. Davis|last2=Davis|first2=Donald Richard|date=2010-01-21|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-521-87704-6|language=en}}</ref> ఈ శా సంప్రదాయం ప్రకారం మనుస్మృతి బ్రహ్మ వాక్కుల సంపుటి అని నమ్మకం.

హిందూ ధర్మ శాస్త్రాలలో మనుధర్మ శాస్త్రం ఒకటి. దీనిని మానవ ధర్మ శాస్త్రం అని కూడా అంటారు. 2,684 వాక్యములు 12 అధ్యాయాలుగా విభజింపబడ్డాయి. గృహ, సామాజిక, మతపరమైన నియమాలు  

కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు[మార్చు]

  • బ్రాహ్మణులను వేద పండితులు, గురువులుగా, క్షత్రియులు పరిపాలకులుగా, వైశ్యులు వ్యాపారులు, వ్యవసాయదారులుగా, శూద్రులు సేవకులుగా ఆశీర్వదించాడు మనువు.
  • 8 సంవత్సరాల బ్రాహ్మణుడికి, 11 సంవత్సరాల క్షత్రియుడికి, 12 సంవత్సరాల వైశ్యుడుకి ఉపనయనం జరుపవలెను.
  • గురువు బ్రాహ్మణుడి ప్రతిరూపము, తండ్రి ప్రజాపతి రూపము, తల్లి భూదేవి రూపము, పెద్ద సోదరుడు తన స్వరూపము.
  • స్త్రీలు తమ సోదరుల చేతను, తండ్రుల చేతను, భర్తల చేతను, మరుదుల చేతను గౌరవించబడవలెను, ఆరాధించబడవలెను.
  • స్త్రీలు గౌరవింపబడిన చోట దేవుళ్ళు ఆనందించుదురు. గౌరవింపబడనిచోట ఎటువంటి కార్యాలు చేసినా ఫలితము ఉండదు.
  • స్త్రీలు బాధపడిన కుటుంబము సర్వనాశనమవుతుంది. వారు సంతోషించిన కుటుంబము ఆశీర్వదింపబడుతుంది.
  • పురుషులు తమ క్షేమం కోసం వస్త్రములతోను, ఆభరణములతోను, స్త్రీలను గౌరవించాలి.
  • భార్య పట్ల భర్త, భర్త పట్ల భార్య ఆనందించిన కుటుంబము కలకాలం వర్ధిల్లుతుంది.
  • ఇంటి పనుల్లోను, గృహోపకరణాలు శుభ్రపరచుటలోను, ఆర్థిక విషయాల్లో స్త్రీ తెలివిగా, చురుకుగా ఉండాలి.

ఇతర విషయములు[మార్చు]

స్త్ ఫలితంగా ఏర్పడిన మహిళా సంఘాలు మనుధర్మ శాస్త్రాన్ని వ్ఖచాయి. మమని వారు అభిప్రాయతున్నారు. శూద్ర కులాల వ చిన్న సిందని పెక్ర్న్నయి. భారత దేశ ప్రజలందరికీకు అతీతంగా సమాన హక్కులు ఇచ్చింది. అందువల్ర్మ శాస్త్రము బ్ర

ఇంకా చదవండి[మార్చు]

లంకెలు[మార్చు]

http://sanskritdocuments.org/all_pdf/manusmriti.pdf