భృగు వంశము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భృగులు జాతి వారిని, భార్గవులు అని కూడా పిలుస్తారు, హిందూ పురాణాలలో, ఒక పురాతన అగ్ని-పూజారి అయిన భృగువు నకు చెందినవారు. వీరు బ్రహ్మ నుండి జన్మించినట్లు చెబుతారు (బ్రహ్మచే సృష్టించబడిన ప్రాజాపతుల లో ఒకరు, సృష్టి యొక్క దేవుడు).

మహర్షి భృగు ( సంస్కృతం : Bhṛgu) ఏడు గొప్ప ఋషులు ఒకరు, సప్తఋషులలో ఒకరు, అనేక ప్రజాపతులలో (సృష్టి యొక్క దూతలు) ఒకరు, బ్రహ్మ (సృష్టి యొక్క దేవుడు) రూపొందించినవారు, [1] ఊహాత్మక జ్యోతిషశాస్త్రం మొదటి కంపైలర్, జ్యోతిషశాస్త్ర (జ్యోతిషం) క్లాసిక్. భృగు సంహిత రచయిత కూడా, భృగు బ్రహ్మ మొక్క ఒక మానస (మనస్సు-జన్మించిన కుమారుడు) పుత్రుడుగా భావిస్తారు. భార్గవ పేరు యొక్క విశేషణ రూపం, వారి వారసులు సూచించడానికి ఉపయోగిస్తారు, భృగు పాఠశాల కూడా ఉంది.

భృగులు సోమ మొక్కల రసం దేవతలకు అందజేయడం యొక్క ఆచారాన్ని స్థాపించినట్లు చెబుతారు. వీరిలో కొందరు యోధులు, యాజకులు ఉన్నారు. అధర్వణ వేదం, ఋగ్వేదం యొక్క కూర్పుతో భృగులకు దగ్గర సంబంధం ఉంది. అలాగే వత్స, బిడా, అరిష్టసేనా, దైవదాస, శౌనక మర్కండెయ లు భృగు వంశానికి చెందినవి. ఈ వంశావళిలోని పురాణాల్లో ప్రస్తావించబడిన ప్రముఖ వ్యక్తులు (ప్రవరములు): భార్గవ, చ్యవన, ఆప్నావాన, ఔరవ, జమదగ్న్య (జమదగ్ని కుమారుడు), పరశురాముడు మొదలైనవారు. హిందూ సంస్కృతులలో, భృగుని కుమారులలో ఒకరు ప్లానెట్ వీనస్ నకు శుక్ర అని పేరు. శుక్రుడు దైత్య (దైవ ఆరాధకులకు శత్రువులు), దేవస్ (దేవతలు) యొక్క ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శినిగా శుక్ర అయ్యాడు. భృగువుకు మరో కుమారుడు చ్యవన, మను కుమార్తె అరుషిని (సుకన్య అని కూడా పిలుస్తారు) వివాహం చేసుకున్నాడు. [2]

భృగు వంశావలి[మార్చు]

బ్రహ్మ - మానస పుత్రుడు "భృగు మహర్షి"

భృగువు దక్ష ప్రజాపతి పుత్రిక (కుమార్తె ) ఖ్యాతిదేవితో వివాహం జరిగింది. వీరికి ముగ్గురు సంతానం కలిగారు. 1) దాత 2) విధాత 3) శ్రీ మహాలక్ష్మి

1) దాత - అయతి (మేరు పర్వతరాజు) వారల సంతానం - ప్రాణుండు ప్రాణుండు: బ్రహ్మ చర్య వ్రత దీక్ష తీస్కొనెను

3) శ్రీ మహాలక్ష్మీ - శ్రీ మహా విష్ణువుకి ఇచ్చి వివాహం చేసిరి

2) విధాత - నియతి (మేరు పర్వతరాజు) వారల సంతానం -

మృఖండ మహర్షి - మనస్విని (ముద్గల మహర్షి) వారల సంతానం

మార్కండేయుడు -దూమ్రావతి దేవి (అగ్ని) వారల సంతానం

శ్రీ మహా విష్ణువు అంశ భావణారాయణుడు (వేద శీర్షుడు) - భద్రావతి దేవి (సూర్య పుత్రిక) వారల సంతానం

101 మంది ఋషి శ్రేష్టులు (పద్మశాలీ అను బిరాదాంకితులు)

భృగు మహర్షి -పులోమ (కర్థమ ప్రజాపతి) వారల సంతానం

చ్యవణుడు -1) అర్శిని 2) సుకన్య వారల సంతానం

1) ఔర్వుడు -ప్రమద్వర వారల సంతానం

ఋచిక మహర్షి - సత్యవతి వారల సంతానం

జమదగ్ని మహర్షి - రేణుక దేవి వారల సంతానం

1) కమణ్వత 2) సుశేన 3) వసు 4) విశ్వావసు 5) పరశు రామ (విష్ణువు దశావతారములలో ఒకటి)

భృగు మహర్షి - ఉషనల (ఊర్జ మహా ఋషి) వారల సంతానం 1) జావంతి 2) సుజన్మద్ 3) శుచి 4) కామ 5) మూర్థ్న 6) తాజ్య 7) వసు 8) ప్రభవ 9) అత్యాయు 10) దక్ష్య 11) ఇతివర 12) శుక్రాచార్యుడు (దైత్య గురువు, నవ గ్రహములలో ఒకరు)

శుక్రాచార్యుడు -1) గోమతి 2) ఊర్జ సతి 3) జయంతి అను ముగ్గరు భార్యలు వారల సంతానం 1) చండ, అర్క 2) తార్ష్య, వరుచ 3) దేవయాని

పుత్ర పౌత్రాదులచే భృగు వంశము వర్థిల్లెను

మూలాలు[మార్చు]

  1. Narada said.. The Mahabharata translated by Kisari Mohan Ganguli (1883 -1896), Book 2: Sabha Parva: Lokapala Sabhakhayana Parva, section:XI. p. 25 And Daksha, Prachetas, Pulaha, Marichi, the master Kasyapa, Bhrigu, Atri, and Vasistha and Gautama, and also Angiras, and Pulastya, Kraut, Prahlada, and Kardama, these Prajapatis, and Angirasa of the Atharvan Veda, the Valikhilyas, the Marichipas; Intelligence, Space, Knowledge, Air, Heat, Water, Earth, Sound, Touch, Form, Taste, Scent; Nature, and the Modes (of Nature), and the elemental and prime causes of the world – all stay in that mansion beside the lord Brahma. And Agastya of great energy, and Markandeya, of great ascetic power, and Jamadagni and Bharadwaja, and Samvarta, and Chyavana, and exalted Durvasa, and the virtuous Rishyasringa, the illustrious 'Sanatkumara' of great ascetic merit and the preceptor in all matters affecting Yoga..."
  2. "ఆర్కైవ్ నకలు". Archived from the original on 2009-10-27. Retrieved 2009-10-27.