నవ అవస్థలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

(శరీరావస్థలు)

  1. నిషేకము,
  2. గర్భము
  3. జన్మము
  4. బాల్యము
  5. కౌమారము
  6. తారుణ్యము
  7. ప్రౌడత్వము
  8. వృద్యత్వము
  9. మరణము.