వికీపీడియా:ప్రతీ వికీపీడియాలోనూ ఉండాల్సిన పదివేల వ్యాసాల జాబితా/భౌగోళికం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భౌగోళికం, 1000[మార్చు]

meta:List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Geography నుంచి స్వీకరించినది.

భౌతికశాస్త్రం జాబితాలో భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం కూడా చూడండి.

Basics, 48[మార్చు]

Physical geography, 385[మార్చు]

Bodies of water, 207[మార్చు]

Oceans and seas, 67[మార్చు]
 1. Arctic Ocean - ఆర్క్‌టిక్ మహాసముద్రం
  1. Baffin Bay -
  2. Barents Sea -
  3. Beaufort Sea -
  4. Chukchi Sea -
  5. East Siberian Sea -
  6. Greenland Sea -
  7. Hudson Bay -
  8. Kara Sea -
  9. Laptev Sea -
  10. White Sea -
 2. Atlantic Ocean - అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం
  1. Baltic Sea -
   1. Gulf of Bothnia -
  2. Bay of Biscay -
  3. Gulf of Guinea -
  4. Irish Sea -
  5. Labrador Sea -
  6. North Sea -
  7. Norwegian Sea -
  8. Sargasso Sea -
 3. Black Sea - నల్ల సముద్రం
  1. Sea of Azov -
 4. Caribbean Sea -
  1. Gulf of Mexico -
  2. Gulf of Saint Lawrence -
 5. Mediterranean Sea - మధ్యధరా సముద్రము
  1. Adriatic Sea -
  2. Aegean Sea -
  3. Ionian Sea -
  4. Ligurian Sea -
  5. Sea of Marmara -
  6. Tyrrhenian Sea -
 6. Indian Ocean - హిందూ మహాసముద్రం
  1. Andaman Sea - అండమాన్ సముద్రం
  2. Arabian Sea - అరేబియా సముద్రము
  3. Bay of Bengal - బంగాళాఖాతము
  4. Persian Gulf -
  5. Red Sea - ఎర్ర సముద్రం
  6. Timor Sea -
 7. Pacific Ocean - పసిఫిక్ మహాసముద్రం
  1. Arafura Sea -
  2. Bering Sea -
  3. Celebes Sea -
  4. Coral Sea -
  5. East China Sea -
  6. Flores Sea -
  7. Gulf of Alaska -
  8. Gulf of California -
  9. Gulf of Carpentaria -
  10. Gulf of Thailand -
  11. Java Sea -
  12. Molucca Sea -
  13. Philippine Sea -
  14. Sea of Japan - జపాన్ సముద్రం
  15. Sea of Okhotsk -
  16. Solomon Sea -
  17. South China Sea -
  18. Sulu Sea -
  19. Tasman Sea -
  20. Yellow Sea -
 8. Southern Ocean - దక్షిణ మహాసముద్రం
  1. Amundsen Sea -
  2. Great Australian Bight -
  3. Ross Sea -
  4. Scotia Sea -
  5. Weddell Sea -
Straits, 29[మార్చు]
Rivers, 71[మార్చు]
Africa, 12[మార్చు]
 1. Congo River - కాంగో నది
  1. Kasai River -
  2. Ubangi River -
 2. Limpopo River -
 3. Niger River -
  1. Benue River -
 4. Nile - నైలు నది
  1. Blue Nile -
  2. White Nile -
 5. Orange River -
 6. Senegal River -
 7. Zambezi -
North America, 9[మార్చు]
 1. Colorado River - కొలరాడో నది
 2. Columbia River -
 3. Mackenzie River -
 4. Mississippi River - మిసిసిపీ నది
  1. Missouri River - మిస్సోరి నది
  2. Ohio River -
 5. Rio Grande -
 6. Saint Lawrence River -
 7. Yukon River -
South America, 9[మార్చు]
 1. Amazon River - అమెజాన్ నది
  1. Madeira River -
  2. Rio Negro (Amazon) -
  3. Tocantins River -
 2. Magdalena River -
 3. Orinoco -
 4. Paraná River - పరనా నది
 5. Uruguay River -
 6. São Francisco River -
Asia, 27[మార్చు]
 1. Yangtze - యాంగ్జీ నది
 2. Yellow River - (Huang He)
 3. Mekong - మెకాంగ్ నది
 4. Lena River - లెనా నది
 5. Yenisei River - యెనిసెయి నది
  1. Angara River -
 6. Ob River - ఓబ్ నది
  1. Irtysh River -
 7. Indus River - సింధూ నది
 8. Brahmaputra River - బ్రహ్మపుత్రా నది
 9. Amur River -
  1. Songhua River -
 10. Euphrates - యూఫ్రటీసు నది
 11. Amu Darya -
 12. Ganges - గంగా నది
  1. Yamuna - యమునా నది
 13. Salween River -
 14. Ural River -
 15. Syr Darya -
 16. Irrawaddy River -
 17. Kolyma River -
 18. Pearl River (China) -
 19. Tigris -
 20. Indigirka River -
 21. Godavari River - గోదావరి
 22. Krishna River - కృష్ణా నది
 23. Liao River -
Europe, 13[మార్చు]
 1. Volga River - వోల్గా నది
 2. Danube - డానుబే
 3. Dnieper -
 4. Don River (Russia) -
 5. Pechora River -
 6. Northern Dvina River -
 7. Rhine -
 8. Elbe -
 9. Vistula -
 10. Tagus -
 11. Daugava -
 12. Loire -
 13. Oder -
Oceania, 1[మార్చు]
 1. Murray River - ముర్రే నది
Lakes, 37[మార్చు]
Canals, 3[మార్చు]

Islands, 60[మార్చు]

Africa, 3[మార్చు]
 1. Canary Islands - కానరీ ద్వీపములు
 2. Mascarene Islands -
 3. Zanzibar Archipelago -
Americas, 21[మార్చు]
Central America and Caribbean, 3
 1. Greater Antilles -
  1. Hispaniola -
 2. Lesser Antilles -
North America, 13
 1. Greenland - గ్రీన్‌లాండ్
 2. Canadian Arctic Archipelago -
  1. Queen Elizabeth Islands -
   1. Ellesmere Island -
  2. Banks Island -
  3. Baffin Island -
  4. Victoria Island (Canada) -
  5. Axel Heiberg Island -
  6. Melville Island (Northwest Territories and Nunavut) -
  7. Southampton Island -
  8. Prince of Wales Island (Nunavut) -
 3. Newfoundland (island) -
 4. Vancouver Island -
South America, 5
 1. Easter Island - ఈస్టర్ ఐల్యాండ్
 2. Galápagos Islands -
 3. Tierra del Fuego -
 4. Marajó -
 5. Falkland Islands -
Asia, 19[మార్చు]
 1. Malay Archipelago -
  1. Maluku Islands -
  2. Luzon -
  3. Mindanao -
  4. Sunda Islands -
   1. Borneo - బోర్నియో
   2. Sumatra -
   3. Sulawesi -
   4. Java - జావా (ద్వీపం)
   5. Lesser Sunda Islands -
    1. Timor -
 2. Honshu -
 3. Hokkaido -
 4. Sakhalin -
 5. Kyushu -
 6. Severnaya Zemlya -
 7. New Siberian Islands -
 8. Shikoku -
 9. Taiwan (island) -
Europe, 10[మార్చు]
 1. British Isles -
  1. Great Britain -
  2. Ireland - ఐర్లాండ్
 2. Novaya Zemlya -
 3. Spitsbergen -
 4. Sicily - సిసిలీ
 5. Sardinia - సార్డీనియా
 6. Franz Josef Land -
 7. Corsica -
 8. Zealand -
Oceania, 6[మార్చు]
 1. Hawaiian Islands -
 2. New Britain -
 3. New Guinea -
 4. North Island -
 5. South Island -
 6. Tasmania -
Antarctica, 1[మార్చు]
 1. Alexander Island -

Peninsulas, 23[మార్చు]

Land relief, 75[మార్చు]

Africa, 4[మార్చు]
 1. Atlas Mountains -
 2. Drakensberg -
 3. Ethiopian Highlands -
 4. Great Rift Valley -
Americas, 16[మార్చు]
 1. American Cordillera -
North America, 11
 1. Adirondack Mountains -
 2. Appalachian Mountains -
 3. Black Hills -
 4. Bryce Canyon National Park -
 5. Canadian Shield -
 6. Grand Canyon - గ్రాండ్ కేనియన్
 7. Great Plains -
 8. Columbia Plateau -
 9. Pacific Coast Ranges -
  1. Sierra Nevada (U.S.) -
 10. Rocky Mountains - రాకీ పర్వతాలు
South America, 4
 1. Andes - ఆండీస్ పర్వతాలు
  1. Altiplano -
 2. Brazilian Highlands -
 3. Guiana Shield -
Asia, 26[మార్చు]
Central Asia, Caucasus, Iran, Afghanistan, 7
 1. Iranian Plateau -
 2. Zagros Mountains -
 3. Hindu Kush -
 4. Caucasus Mountains -
 5. Tian Shan -
 6. Alborz -
 7. Turan Depression -
Eastern Asia, 5
 1. North China Plain -
 2. Tibetan Plateau -
 3. Kunlun Mountains -
 4. Yunnan–Guizhou Plateau -
 5. Mongolian Plateau -
Northern Asia, 6
 1. West Siberian Plain -
 2. Central Siberian Plateau -
 3. Altai Mountains -
 4. Sayan Mountains -
 5. Verkhoyansk Range -
 6. Sikhote-Alin -
Southern Asia, 5
 1. Deccan Plateau - దక్కన్ పీఠభూమి
 2. Himalayas - హిమాలయాలు
 3. Karakoram - కారకోరం
 4. Indo-Gangetic Plain -
 5. Western Ghats - పడమటి కనుమలు
Southeastern Asia, 0
Western Asia, 3
 1. Pontic Mountains -
 2. Taurus Mountains -
 3. Najd -
Europe, 9[మార్చు]
 1. Alps - ఆల్ప్స్ పర్వతాలు
 2. Apennine Mountains -
 3. Balkan Mountains -
 4. Carpathian Mountains -
 5. East European Plain -
 6. North European Plain -
 7. Pyrenees -
 8. Scandinavian Mountains -
 9. Ural Mountains -
Oceania, 2[మార్చు]
 1. Great Dividing Range -
 2. Southern Alps -
Antarctica, 1[మార్చు]
 1. Transantarctic Mountains -
Mountain peaks, 17[మార్చు]

Ocean floor, 7[మార్చు]

Deserts, 10[మార్చు]

Others, 3[మార్చు]

Parks and preserves, 39[మార్చు]

World Heritage Sites, 33[మార్చు]

 1. World Heritage Site - ఆసియా మరియు ఆస్ట్రలేషియాలోని ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాల జాబితా
Africa, 10
 1. Aïr Mountains -
 2. Tassili n'Ajjer -
 3. Selous Game Reserve -
 4. Salonga National Park -
 5. Manovo-Gounda St. Floris National Park -
 6. Serengeti National Park -
 7. Okapi Wildlife Reserve -
 8. Banc d'Arguin National Park -
 9. Comoé National Park -
 10. Ngorongoro Conservation Area -
Asia, 4
 1. Sundarbans National Park -
 2. Kaziranga National Park - కాజీరంగా జాతీయవనం
 3. Lorentz National Park -
 4. Tropical Rainforest Heritage of Sumatra -
Europe, 3
 1. Białowieża Forest -
 2. Virgin Komi Forests -
 3. Giant's Causeway -
North America, 12
 1. Yellowstone National Park - ఎల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్క్
 2. Redwood National and State Parks -
 3. Chaco Culture National Historical Park -
 4. Mesa Verde National Park -
 5. Yosemite National Park -
 6. Olympic National Park -
 7. Everglades National Park -
 8. Kluane / Wrangell–St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek -
 9. La Amistad International Park -
 10. Sian Ka'an -
 11. Great Smoky Mountains National Park -
 12. Papahānaumokuākea Marine National Monument -
Oceania, 1
 1. Te Wahipounamu -
South America, 2
 1. Serra do Mar -
 2. Jaú National Park -

Protected areas, 6[మార్చు]

 1. Northeast Greenland National Park -
 2. Great Limpopo Transfrontier Park -
 3. Central Kalahari Game Reserve -
 4. Wood Buffalo National Park -
 5. Gates of the Arctic National Park and Preserve -
 6. Tumucumaque Mountains National Park -

Cities, 300[మార్చు]

Asia[మార్చు]

 1. Abu Dhabi -
 2. Ahmedabad -
 3. Almaty -
 4. Amman -
 5. Ankara - అంకారా
 6. Ashgabat -
 7. Astana -
 8. Baghdad -
 9. Baku -
 10. Bangalore - బెంగుళూరు
 11. Bangkok - బ్యాంకాక్
 12. Beijing - బీజింగ్
 13. Beirut -
 14. Bishkek -
 15. Busan -
 16. Chengdu -
 17. Chennai - చెన్నై
 18. Chongqing -
 19. Colombo - కొలంబో
 20. Damascus -
 21. Delhi - ఢిల్లీ
 22. Dhaka - ఢాకా
 23. Dili -
 24. Doha -
 25. Dubai - దుబాయ్
 26. Dushanbe -
 27. Isfahan -
 28. Gaza City -
 29. Guangzhou -
 30. Hanoi -
 31. Ho Chi Minh City -
 32. Hong Kong - హాంగ్‌కాంగ్
 33. Hyderabad - హైదరాబాదు
 34. Islamabad - ఇస్లామాబాద్
 35. Istanbul - ఇస్తాంబుల్
 36. İzmir -
 37. Jaipur -
 38. Jakarta - జకార్తా
 39. Jeddah -
 40. Jerusalem - జెరూసలేం
 41. Kabul -
 42. Karachi - కరాచీ
 43. Kathmandu - కాఠ్మండు
 44. Kolkata - కోల్‌కాతా
 45. Kuala Lumpur - కౌలాలంపూర్
 46. Kuwait City -
 47. Kyoto -
 48. Lahore - లాహోర్
 49. Lhasa (prefecture-level city) -
 50. Manama -
 51. Manila - మనీలా
 52. Mecca - మక్కా
 53. Moroni, Comoros -
 54. Mumbai - ముంబై
 55. Muscat - మస్కట్
 56. Nagoya -
 57. Nanjing -
 58. Naypyidaw -
 59. New Delhi - క్రొత్త ఢిల్లీ
 60. Osaka -
 61. Phnom Penh -
 62. Pyongyang -
 63. Pune - పూణే
 64. Ramallah -
 65. Riyadh -
 66. Samarkand -
 67. Sana'a -
 68. Sapporo -
 69. Seoul -
 70. Shanghai - షాంఘై
 71. Shenzhen - షెన్‌జెన్
 72. Singapore - సింగపూరు
 73. Surabaya -
 74. Surat - సూరత్
 75. Taipei -
 76. Tashkent - తాష్కెంట్
 77. Tbilisi -
 78. Tehran - టెహరాన్
 79. Tel Aviv -
 80. Thimphu - థింపూ
 81. Tianjin -
 82. Tokyo - టోక్యో
 83. Ulaanbaatar -
 84. Vientiane -
 85. Vladivostok -
 86. Wuhan -
 87. Xi'an -
 88. Yangon - యాంగోన్
 89. Yerevan -
 90. Yokohama -

Africa[మార్చు]

 1. Abuja -
 2. Accra -
 3. Addis Ababa - అద్దిస్ అబాబా
 4. Alexandria - అలెగ్జాండ్రియా
 5. Algiers -
 6. Antananarivo -
 7. Bamako -
 8. Bissau -
 9. Brazzaville -
 10. Bujumbura -
 11. Cairo - కైరో
 12. Cape Town - కేప్ టౌన్
 13. Casablanca - కాసాబ్లాంకా
 14. Conakry -
 15. Dakar -
 16. Dar es Salaam -
 17. Durban - డర్బన్
 18. Gaborone -
 19. Harare -
 20. Johannesburg -
 21. Kampala -
 22. Khartoum -
 23. Kinshasa -
 24. Lagos - లాగోస్
 25. Libreville -
 26. Lilongwe -
 27. Lomé -
 28. Luanda -
 29. Lusaka -
 30. Malabo -
 31. Malé - మాలే
 32. Maputo -
 33. Maseru -
 34. Mbabane -
 35. Mogadishu -
 36. Monrovia -
 37. Nairobi -
 38. N'Djamena -
 39. Niamey -
 40. Nouakchott -
 41. Ouagadougou -
 42. Port Louis -
 43. Porto-Novo -
 44. Praia -
 45. Pretoria - ప్రిటోరియా
 46. Rabat -
 47. São Tomé -
 48. Tripoli -
 49. Tunis -
 50. Victoria, Seychelles -
 51. Windhoek -
 52. Yaoundé -

Americas[మార్చు]

South America
 1. Asunción -
 2. Bogotá -
 3. Brasília -
 4. Buenos Aires -
 5. Caracas -
 6. Curitiba - కురితీబా
 7. Georgetown, Guyana -
 8. La Paz -
 9. Lima -
 10. Montevideo -
 11. Paramaribo -
 12. Quito -
 13. Recife -
 14. Rio de Janeiro - రియో డి జనీరో
 15. Santiago -
 16. São Paulo -
 17. Sucre -
 18. Valparaíso - వల్పరైజో
USA and Canada
 1. Atlanta - అట్లాంటా
 2. Boston - బోస్టన్
 3. Chicago - చికాగో
 4. Dallas - డల్లాస్
 5. Denver - డెన్వర్
 6. Detroit - డెట్రాయిట్
 7. Houston - హ్యూస్టన్
 8. Los Angeles - లాస్ ఏంజలెస్
 9. Las Vegas - లాస్ వెగాస్
 10. Miami - మయామి
 11. Montreal - మాంట్రియల్
 12. New Orleans -
 13. New York City - న్యూయార్క్
 14. Ottawa - అటావా
 15. Philadelphia - ఫిలడెల్ఫియా
 16. Phoenix, Arizona - ఫీనిక్స్ నగరం
 17. St. Louis - సెయింట్ లూయిస్
 18. San Francisco - శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో
 19. Seattle - సియాటెల్
 20. Toronto - టొరంటో
 21. Vancouver - వాంకోవర్
 22. Washington, D.C. - వాషింగ్టన్, డి.సి.
Middle America
 1. Bridgetown -
 2. Castries -
 3. Guadalajara -
 4. Guatemala City -
 5. Havana -
 6. Kingston, Jamaica -
 7. Kingstown -
 8. Managua -
 9. Mexico City -
 10. Monterrey -
 11. Nassau, Bahamas -
 12. Panama City -
 13. Port-au-Prince -
 14. Port of Spain -
 15. Roseau -
 16. San Juan, Puerto Rico -
 17. San José, Costa Rica -
 18. San Salvador -
 19. Santo Domingo -
 20. St. George's, Grenada -
 21. St. John's, Antigua and Barbuda -
 22. Tegucigalpa -

Europe[మార్చు]

 1. Bratislava -
 2. Budapest -
 3. Lisbon - లిస్బన్
 4. Ljubljana -
 5. Nicosia -
 6. Prague -
 7. Valletta -
 8. Amsterdam -
 9. Brussels -
 10. The Hague -
Scandinavia
 1. Copenhagen - కోపెన్‌హాగన్
 2. Helsinki -
 3. Oslo -
 4. Reykjavík -
 5. Stockholm - స్టాక్‌హోమ్
Balkans
 1. Athens - ఏథెన్స్
 2. Belgrade - బెల్‌గ్రేడ్
 3. Bucharest -
 4. Podgorica -
 5. Sarajevo -
 6. Skopje -
 7. Sofia -
 8. Thessaloniki -
 9. Tirana -
 10. Zagreb -
Germany, Austria and Switzerland
 1. Berlin - బెర్లిన్
 2. Bern -
 3. Cologne - కొలోన్
 4. Dresden -
 5. Düsseldorf -
 6. Frankfurt -
 7. Geneva -
 8. Hamburg -
 9. Hanover -
 10. Munich -
 11. Nuremberg -
 12. Stuttgart -
 13. Vienna - వియన్నా
 14. Zürich -
United Kingdom and Ireland
 1. Birmingham - బర్మింగ్‌హామ్
 2. Dublin -
 3. Edinburgh -
 4. Glasgow - గ్లాస్గో
 5. Leeds - లీడ్స్
 6. Liverpool - లివర్‌పూల్
 7. London - లండన్
 8. Manchester - మాంచెస్టర్
France
 1. Bordeaux -
 2. Lyon -
 3. Marseille - మార్సే (ప్రాన్స్)
 4. Paris - పారిస్
 5. Strasbourg -
 6. Toulouse -
Italy and Spain
 1. Barcelona -
 2. Florence - ఫ్లోరెన్స్
 3. Genoa -
 4. Madrid -
 5. Milan - మిలన్
 6. Naples -
 7. Palermo -
 8. Rome - రోమ్
 9. Seville -
 10. Turin -
 11. Valencia -
 12. Venice - వెనిస్
Russia, Ukraine, Moldova and Belarus
 1. Chișinău -
 2. Kharkiv -
 3. Kiev - క్యివ్
 4. Lviv -
 5. Minsk -
 6. Moscow - మాస్కో
 7. Nizhny Novgorod -
 8. Novosibirsk -
 9. Odessa -
 10. Saint Petersburg - సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్
 11. Volgograd -
 12. Yekaterinburg -
Poland and Baltic region
 1. Gdańsk -
 2. Kraków -
 3. Riga -
 4. Tallinn -
 5. Vilnius -
 6. Warsaw -

Oceania[మార్చు]

 1. Canberra -
 2. Funafuti -
 3. Honiara -
 4. Honolulu -
 5. Majuro -
 6. Melbourne - మెల్‌బోర్న్
 7. Nukuʻalofa -
 8. Palikir -
 9. Perth -
 10. Port Vila -
 11. Suva -
 12. Sydney - సిడ్నీ
 13. Wellington -

Countries/territories, 209[మార్చు]

 1. List of sovereign states - దేశాల జాబితా.
 2. Abkhazia - అబ్‌ఖజియా
 3. Afghanistan - ఆఫ్ఘనిస్తాన్
 4. Albania - అల్బేనియా
 5. Algeria - అల్జీరియా
 6. American Samoa -
 7. Andorra - అండొర్రా
 8. Angola - అంగోలా
 9. Antigua and Barbuda - ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా
 10. Argentina - అర్జెంటీనా
 11. Armenia - ఆర్మేనియా
 12. Aruba - అరుబా
 13. Australia - ఆస్ట్రేలియా
 14. Austria - ఆస్ట్రియా
 15. Azerbaijan - అజర్‌బైజాన్
 16. The Bahamas - బహామాస్
 17. Bahrain - బహ్రయిన్
 18. Bangladesh - బంగ్లాదేశ్
 19. Barbados - బార్బడోస్
 20. Belarus - బెలారస్
 21. Belgium - బెల్జియం
 22. Belize - బెలిజ్
 23. Benin - బెనిన్
 24. Bermuda - బెర్ముడా
 25. Bhutan - భూటాన్
 26. Bolivia - బొలీవియా
 27. Bosnia and Herzegovina - బోస్నియా మరియు హెర్జెగొవీనా
 28. Botswana - బోత్సువానా
 29. Brazil - బ్రెజిల్
 30. Brunei - బ్రూనై
 31. Bulgaria - బల్గేరియా
 32. Burkina Faso - బర్కీనా ఫాసో
 33. Myanmar - మయన్మార్
 34. Burundi - బురుండి
 35. Cambodia - కంబోడియా
 36. Cameroon - కామెరూన్
 37. Canada - కెనడా
 38. Cape Verde - కేప్ వర్దె
 39. Central African Republic - సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్
 40. Chad - చాద్
 41. Chile - చిలీ
 42. China - చైనా
 43. Colombia - కొలంబియా
 44. Comoros - కొమొరోస్
 45. Republic of the Congo - కాంగో రిపబ్లిక్
 46. Democratic Republic of the Congo -
 47. Cook Islands -
 48. Costa Rica - కోస్టారీకా
 49. Ivory Coast - కోటె డి ఐవొరి
 50. Croatia - క్రొయేషియా
 51. Cuba - క్యూబా
 52. Cyprus - సైప్రస్
 53. Czech Republic - చెక్ రిపబ్లిక్
 54. Denmark - డెన్మార్క్
 55. Djibouti - జిబౌటి
 56. Dominica - డొమినికా
 57. Dominican Republic - డొమినికన్ రిపబ్లిక్
 58. East Timor - తూర్పు తైమూర్
 59. Ecuador - ఈక్వడార్
 60. Egypt - ఈజిప్టు
 61. El Salvador - ఎల్ సాల్వడోర్
 62. Equatorial Guinea -
 63. Eritrea - ఎరిత్రియా
 64. Estonia - ఎస్టోనియా
 65. Ethiopia - ఇథియోపియా
 66. Faroe Islands -
 67. Fiji - ఫిజీ
 68. Finland - ఫిన్‌లాండ్
 69. France - ఫ్రాన్సు
 70. Gabon - గబాన్
 71. The Gambia - గాంబియా
 72. Georgia (country) - జార్జియా (దేశం)
 73. Germany - జర్మనీ
 74. Ghana - ఘనా
 75. Gibraltar -
 76. Greece - గ్రీస్
 77. Grenada - గ్రెనడా
 78. Guam -
 79. Guatemala - గౌతమాలా
 80. Guinea -
 81. Guinea-Bissau -
 82. Guyana - గయానా
 83. Haiti - హైతి
 84. Honduras - హోండురాస్
 85. Hungary - హంగేరి
 86. Iceland - ఐస్‌లాండ్
 87. India - భారత దేశము
 88. Indonesia - ఇండోనేషియా
 89. Iran - ఇరాన్
 90. Iraq - ఇరాక్
 91. Republic of Ireland - రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్
 92. Israel - ఇజ్రాయిల్
 93. Italy - ఇటలీ
 94. Jamaica - జమైకా
 95. Japan - జపాన్
 96. Jordan - జోర్డాన్
 97. Kazakhstan - కజకస్తాన్
 98. Kenya - కెన్యా
 99. Kiribati - కిరిబటి
 100. South Korea - దక్షిణ కొరియా
 101. North Korea - ఉత్తర కొరియా
 102. Kosovo - కొసావో
 103. Kuwait - కువైట్
 104. Kyrgyzstan - కిర్గిజిస్తాన్
 105. Laos - లావోస్
 106. Latvia - లాట్వియా
 107. Lebanon - లెబనాన్
 108. Lesotho -
 109. Liberia - లైబీరియా
 110. Libya - లిబియా
 111. Liechtenstein - లైచెన్‌స్టెయిన్
 112. Lithuania - లిథువేనియా
 113. Luxembourg - లక్సెంబర్గ్
 114. Republic of Macedonia - మేసిడోనియా
 115. Madagascar - మడగాస్కర్
 116. Malawi -
 117. Malaysia - మలేషియా
 118. Maldives - మాల్దీవులు
 119. Mali -
 120. Malta - మాల్టా
 121. Marshall Islands - మార్షల్ దీవులు
 122. Mauritania - మౌరిటానియ
 123. Mauritius - మారిషస్
 124. Mexico - మెక్సికో
 125. Federated States of Micronesia -
 126. Moldova - మోల్డోవా
 127. Monaco - మొనాకో
 128. Mongolia - మంగోలియా
 129. Montenegro - మాంటెనెగ్రో
 130. Morocco - మొరాకో
 131. Mozambique - మొజాంబిక్
 132. Namibia - నమీబియా
 133. Nauru -
 134. Nepal - నేపాల్
 135. Netherlands - నెదర్లాండ్స్
 136. New Zealand - న్యూజీలాండ్
 137. Nicaragua - నికరాగ్వా
 138. Niger - నైజర్
 139. Nigeria - నైజీరియా
 140. Northern Cyprus -
 141. Norway - నార్వే
 142. Oman - ఒమన్
 143. Pakistan - పాకిస్తాన్
 144. Palau -
 145. Palestine (region) -
 146. Panama - పనామా
 147. Papua New Guinea -
 148. Paraguay - పరాగ్వే
 149. Peru - పెరూ
 150. Philippines - ఫిలిప్పీన్స్
 151. Poland - పోలాండ్
 152. Portugal - పోర్చుగల్
 153. Puerto Rico - ఫ్యూర్టో రికో
 154. Qatar - ఖతార్
 155. Romania - రొమేనియా
 156. Russia - రష్యా
 157. Rwanda - రువాండా
 158. Saint Kitts and Nevis -
 159. Saint Lucia - సెయింట్ లూసియా
 160. Saint Vincent and the Grenadines - సెయింట్ విన్సెంట్, గ్రెనడిన్స్
 161. Samoa - సమోవా
 162. San Marino - సాన్‌మారినో
 163. São Tomé and Príncipe -
 164. Saudi Arabia - సౌదీ అరేబియా
 165. Senegal - సెనెగల్
 166. Serbia - సెర్బియా
 167. Seychelles -
 168. Sierra Leone -
 169. Slovakia - స్లొవేకియా
 170. Slovenia - స్లోవేనియా
 171. Solomon Islands - సోలమన్ దీవులు
 172. Somalia - సొమాలియా
 173. South Africa - దక్షిణ ఆఫ్రికా
 174. South Ossetia -
 175. South Sudan - దక్షిణ సూడాన్
 176. Spain - స్పెయిన్
 177. Sri Lanka - శ్రీలంక
 178. Sudan - సూడాన్
 179. Suriname - సురినామ్
 180. Swaziland - స్వాజీల్యాండ్
 181. Sweden - స్వీడన్
 182. Switzerland - స్విట్జర్లాండ్
 183. Syria - సిరియా
 184. Taiwan - తైవాన్
 185. Tajikistan - తజికిస్తాన్
 186. Tanzania - టాంజానియా
 187. Thailand - థాయిలాండ్
 188. Togo -
 189. Tonga -
 190. Trinidad and Tobago - ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో
 191. Tunisia - ట్యునీషియా
 192. Turkey - టర్కీ
 193. Turkmenistan - తుర్కమేనిస్తాన్
 194. Tuvalu -
 195. Uganda - ఉగాండా
 196. Ukraine - ఉక్రెయిన్
 197. United Arab Emirates - యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్
 198. United Kingdom - యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్
 199. United States - అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు
 200. Uruguay - ఉరుగ్వే
 201. Uzbekistan - ఉజ్బెకిస్తాన్
 202. Vanuatu - వనాటు
 203. Vatican City - వాటికన్ నగరం
 204. Venezuela - వెనుజులా
 205. Vietnam - వియత్నాం
 206. Western Sahara -
 207. Yemen - యెమన్
 208. Zambia - జాంబియా
 209. Zimbabwe - జింబాబ్వే

Regions, 19[మార్చు]