నవధూపాంగములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. వట్టివేళ్ళు
  2. మంచి గంధము
  3. గుగ్గిలము
  4. మహిసాక్షి
  5. కర్పూరము
  6. అగరు
  7. కచ్చూరము
  8. తుంగ ముస్తెలు
  9. సాంబ్రాణి
  10. ఆవు నెయ్యి