అష్టఅధికారములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

1. జలాధికారము, 2. స్థలాధికారము, 3. గ్రామాధికారము, 4. బ్రహ్మాసనము, 5. కులలేఖనము, 6. దండ వినియోగము, 7. పౌరోహిత్యము, 8. జ్యోతిషము.