దశగురువిద్యలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

దశగురు విద్యలు

  1. లిపి
  2. వ్యాకరణము
  3. కావ్యము
  4. రాజనీతి
  5. అర్ధశాస్త్రము
  6. దండనీతి
  7. గణితము
  8. ఆయుర్వేదము
  9. శిల్పశాస్త్రము
  10. గాంధర్యము