దశరుద్రకళలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కళలలో పది

  1. తీక్షణ
  2. రౌద్రి
  3. భయ
  4. నిద్ర
  5. తంద్ర
  6. క్షుత్క్రోద్ర
  7. క్రియ
  8. ఉద్గారి
  9. పయ
  10. మృత్యువు