దశవాహనములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

దేవును సేవలలో ఉపయోగించు దశ వాహనములు.

 1. హంస
 2. గరుత్మంతుడు
 3. సింహము
 4. శేషుడు
 5. ఆంజనేయుడు
 6. సూర్యప్రభ
 7. చంద్రప్రభ
 8. రధము
 9. అశ్వము
 10. గజము
 11. పుష్పకము