దశవిధబ్రాహ్మణులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

దశవిధ బ్రాహ్మణ్యంలో వర్గాలు

  1. ఆంధ్రులు
  2. ద్రావిడులు
  3. మహరాష్ట్రులు
  4. కర్నాటకులు
  5. ఘూర్జరులు
  6. సారస్వతులు
  7. కన్యాకుబ్జులు
  8. గౌడులు
  9. ఉత్కళులు
  10. మైదిలిలు