దశవిధవైష్ణవులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వైష్ణవులలో కల పది వర్గాలు

  1. శ్రీ వైష్ణవులు
  2. కులశేఖరులు
  3. త్రైవర్ణికులు
  4. చాత్తాదులు
  5. నంబిళులు
  6. నీంజియ్యరులు
  7. తళములు
  8. గౌణులు
  9. కైవర్తులు
  10. నాచ్చాంభిళ్ళులు