నవధర్మములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. పుణ్యము
  2. న్యాయము
  3. సామ్యము
  4. స్వభావము
  5. ఆచారము
  6. అహింస
  7. వేదోక్తవిధి
  8. ఉపనిషత్తు
  9. యజ్ఞము