నవ సంచార నిషిద్ధ స్థలములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. చింపి పీలికలు
  2. ఎముకలు
  3. ముండ్లు
  4. మలమూత్రములు
  5. వెండ్రుకలు
  6. వరిపొట్టు
  7. బూడిద
  8. కుండ పెంకులు
  9. స్నానము చేసిన నీరు పారు స్థలము