షోడష కళాస్థానములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. తల
 2. ఎదురుఱొమ్ము
 3. చేతులు
 4. కుచములు
 5. తొడలు
 6. నాభి
 7. నుదురు
 8. కడుపు
 9. పిరుదులు
 10. వీపు
 11. చంకలు
 12. మర్మస్థానము
 13. మోకాళ్ళు
 14. పిక్కలు
 15. పాదములు
 16. బొటనవ్రేళ్ళు