అష్టాదశ పురాణాల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. . మత్స్యపురాణం - దీనిలో 14000 శ్లోకాలున్నవి. మత్స్యవతార మెత్తిన విష్ణువుచే మానవునకు బోధింపబడినది.
 2. . మార్కండేయ పురాణము- ఇందులో 9000 శ్లోకములు కలవు. మార్కండేయ మహర్షిచే చెప్పబడినది.
 3. . భాగవత పురాణం
 4. . భవిష్య పురాణం
 5. . బ్రహ్మపురాణం
 6. . బ్రహ్మాండ పురాణం
 7. . బ్రహ్మవైవర్త పురాణం
 8. . వరాహ పురాణము
 9. . వామన పురాణము
 10. . వాయు పురాణము
 11. . విష్ణు పురాణము
 12. . అగ్ని పురాణము
 13. . నారద పురాణము
 14. . స్కంద పురాణము
 15. . లింగ పురాణము
 16. . గరుడ పురాణము
 17. . కూర్మ పురాణము
 18. . పద్మపురాణము