వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గ్రామాలు/సమాచారపెట్టె మెరుగు/వికీడేటా/గ్రామాల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీడేటాలో జనాభా, స్థానం చేర్చవలసిన లేక పరీక్షించవలసిన ప్రకాశం గ్రామాల జాబితా[మార్చు]

పద్ధతి, (2019-05-03 న స్థితి)
 • తెలుగువికీలో ప్రకాశం గ్రామాల పేజీలు 1398, క్రింద పట్టిక చూడండి. (మండలాలపేజీలు కూడా లెక్కించబడివుండవచ్చు). వాటిని వదిలివేయండి.
 • లింకుల ద్వారా గ్రామ పేజీకి, వికీడేటా పేజీకి వెళ్లండి.
 • జనాభా వివరము లేకపోతే చేర్చండి, జనాభా వివరము(population) లో 2011 జనాభా అంశాన్ని ఇష్టమైనదిగా(preferred) చేయండి. (970గ్రామాలకు జనాభా వివరము చేర్చబడినది. క్వెరీతో తాజా స్థితి చూడండి)
 • విస్తీర్ణం, పిన్ కోడ్, ఫోన్ కోడ్ లాంటి వివరాలు లేకపోతే చేర్చండి. కాలాన్ని బట్టి మారే అంశాలకు ఇటీవలిదాన్ని ఇష్టమైనదిగా చేయండి.
 • అక్షాంశరేఖాంశము(coordinates) లేకపోతే చేర్చండి. coordinates వికీపీడియా పేజీనుండి తీసుకున్నట్లయితే దానికి మూలంగా wikimedia import urlఎంచుకొని, ఆ వికీపీడియా పేజీ వికీలింకు, మరియు గమనించిన రోజు వివరము Point of Time Qualifier తో చేర్చండి. పటములో సరియైన స్థానం అనగా జిల్లా పరిధిలో వుందేమో చూడండి. (137 గ్రామాలకు స్థానవివరము చేర్చబడినది. క్వెరీతో తాజా స్థితి చూడండి)
 • కేవలం తెలుగు వికీపీడియా నుండి చేర్చిన గ్రామాలకు వికీడేటాలో పేజీశీర్షిక ఉండదు. వాటికి ఇంగ్లీషు పేజీ శీర్షిక, క్లుప్తవివరణ చేర్చండి.
 • అలగే మండల పేరు చేర్చకపోతే మండల సమాచారం చేర్చండి. (1047 అంశాలకు సమాచారం చేర్చబడింది.క్వెరీతో తాజా స్థితి చూడండి)
 • మండలాలు ఈ జాబితాలో వున్నట్లైతే వాటి వివరాలు అంటే గ్రామ పేజీ వుంటే దానికి వేరే వికీడేటా అంశముండేటట్లు సరిచేయండి. మండల వ్యాసం గ్రామాల జాబితాలో వుండకుండా వుండటానికి. మూస సరిచేయాలి. (ఒంగోలు మండలం సరిచేసిన ఉదాహరణ
 • ఒక గ్రామానికి ఎక్కువపేజీలు కనబడితే సరియైన పేజీని వుంచి మిగతావాటిని తొలగించే ప్రయత్నం చేయండి.
 • గ్రామ సవరణ పూర్తయిన తరువాత క్రింద పట్టిక చివరి నిలువవరుసలో {{టిక్కు}}చేర్చండి.
గమనిక
 • పై వికీడేటా క్వెరీలలో వేరే జిల్లాకు వివరము కావలిస్తే దాని QID, wd:Q15390 స్థానంలో ప్రవేశపెట్టి నడపండి.

వనరులు[మార్చు]

పట్టిక[మార్చు]

ముడి గ్రామాల జాబితాకు లింకు (ఉదా:ప్రకాశం జిల్లా)
status నిలువవరుసపై నొక్కి పని పూర్తయిన వాటిని చూడొచ్చు.
sl_no mandal page_title wikidata_url status({{టిక్కు}})
1 అద్దంకి అద్దంకి https://www.wikidata.org/wiki/Q3429091
2 అద్దంకి అద్దంకి(ఉత్తర)_గ్రామం https://www.wikidata.org/wiki/Q57608131
3 అద్దంకి అద్దంకి(దక్షణం) https://www.wikidata.org/wiki/Q16309291
4 అద్దంకి ఉప్పలపాడు_(అద్దంకి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15690612 Yes check.svg
5 అద్దంకి కట్టకిందపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25567818
6 అద్దంకి కలవకూరు_(అద్దంకి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15692024 Yes check.svg
7 అద్దంకి కాకానిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16312833
8 అద్దంకి కుంకుపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12993558
9 అద్దంకి కొంగపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12994047
10 అద్దంకి కొటికలపూడి_(అద్దంకి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15693334
11 అద్దంకి కొత్తరెడ్డిపాలెం(అద్దంకి) https://www.wikidata.org/wiki/Q6433964
12 అద్దంకి కొప్పరం(అద్దంకి) https://www.wikidata.org/wiki/Q25567074
13 అద్దంకి గుర్రంవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q31493766
14 అద్దంకి గొరకాయపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25573411
15 అద్దంకి గోపాలపురం_(అద్దంకి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15699416
16 అద్దంకి గోవాడ_(అద్దంకి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15699563
17 అద్దంకి చక్రాయపాలెం_(అద్దంకి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15699899
18 అద్దంకి చినకొత్తపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12996921
19 అద్దంకి చెరువుకొమ్మువారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15701100
20 అద్దంకి జర్లపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12997819
21 అద్దంకి తిమ్మాయపాలెం_(అద్దంకి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15702914
22 అద్దంకి ధర్మవరం_(అద్దంకి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15704797
23 అద్దంకి ధేనువకొండ https://www.wikidata.org/wiki/Q5269513
24 అద్దంకి నంబూరిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25566546
25 అద్దంకి నన్నూరుపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15705053
26 అద్దంకి నర్రావారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25566568
27 అద్దంకి నాగులపాడు_(అద్దంకి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15705415
28 అద్దంకి పసుమర్తిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q31497100
29 అద్దంకి పార్వతీపురము https://www.wikidata.org/wiki/Q25565067
30 అద్దంకి పెరాయపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16339868
31 అద్దంకి పేరాయపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25563827
32 అద్దంకి బత్తులవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16315302
33 అద్దంకి బొమ్మనంపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13568655
34 అద్దంకి మణికేశవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q13005357
35 అద్దంకి మణికేశ్వరం https://www.wikidata.org/wiki/Q24944754
36 అద్దంకి మైలవరం_(అద్దంకి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006991
37 అద్దంకి మోదేపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16343978
38 అద్దంకి రామయపాలెం_(అద్దంకి) https://www.wikidata.org/wiki/Q16344545
39 అద్దంకి వంగపాడు_(అద్దంకి) https://www.wikidata.org/wiki/Q16318147
40 అద్దంకి విప్పర్లవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16346051
41 అద్దంకి వెంకటాపురం(అద్దంకి) https://www.wikidata.org/wiki/Q7920077
42 అద్దంకి వెంపరాల https://www.wikidata.org/wiki/Q13009957
43 అద్దంకి వేలమూరిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16313851
44 అద్దంకి శంఖవరప్పాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16314815
45 అద్దంకి సింగరకొండపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13011319
46 అర్ధవీడు అచ్చంపేట(అర్ధవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q19803666
47 అర్ధవీడు అయ్యవారిపల్లి_(అర్ధవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15689048
48 అర్ధవీడు అర్ధవీడు https://www.wikidata.org/wiki/Q4788031
49 అర్ధవీడు కాకర్ల_(అర్ధవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12993169
50 అర్ధవీడు కొత్తూరు_(అర్ధవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q31486744
51 అర్ధవీడు గన్నేపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15697733
52 అర్ధవీడు దొనకొండ_(అర్ధవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15704625
53 అర్ధవీడు నాగులవరం(అర్ధవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16315278
54 అర్ధవీడు పాపినేనిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13002003
55 అర్ధవీడు పెదకందుకూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q16308512
56 అర్ధవీడు పొట్టిబసవయ్యపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16340237
57 అర్ధవీడు పోతురాజుటూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q25573750
58 అర్ధవీడు బొమ్మిలింగం https://www.wikidata.org/wiki/Q16310469
59 అర్ధవీడు బొల్లుపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13004537
60 అర్ధవీడు బోగోలు_(అర్ధవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13004552
61 అర్ధవీడు మగుటూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q13005304
62 అర్ధవీడు మొహిద్దీన్_పురం https://www.wikidata.org/wiki/Q16343944
63 అర్ధవీడు మొహిద్దీన్_పురం(అర్ధవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16343945
64 అర్ధవీడు యాచవరం_(అర్ధవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16312427
65 అర్ధవీడు యెర్రగుంట్ల_(అర్ధవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13007324
66 అర్ధవీడు రంగాపురం_(అర్ధవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16344037
67 అర్ధవీడు లక్ష్మీపురం_(అర్ధవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q31495832
68 అర్ధవీడు వెలగలపాయ https://www.wikidata.org/wiki/Q16309564
69 ఇంకొల్లు ఇంకొల్లు https://www.wikidata.org/wiki/Q6034647
70 ఇంకొల్లు ఇడుపులపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15690248
71 ఇంకొల్లు కొణికి_(ఇంకొల్లు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12994282
72 ఇంకొల్లు గంగవరం_(ఇంకొల్లు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12995098
73 ఇంకొల్లు గోరంట్లవారిపాలెము https://www.wikidata.org/wiki/Q12996283
74 ఇంకొల్లు దుద్దుకూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q15704299
75 ఇంకొల్లు నాగండ్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q6958427
76 ఇంకొల్లు పావులూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q13002108
77 ఇంకొల్లు పూసపాడు_(ఇంకొల్లు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13002496
78 ఇంకొల్లు భీమవరం_(ఇంకొల్లు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13004981
79 ఇంకొల్లు హానుమూజి_పాలెం_(ఇంకొల్లు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13012135
80 ఉలవపాడు ఆత్మకూరు_(ఉలవపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12991092
81 ఉలవపాడు ఉలవపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q11055567
82 ఉలవపాడు కారేడు https://www.wikidata.org/wiki/Q24950434
83 ఉలవపాడు కే.రాజుపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15693003
84 ఉలవపాడు క్రిష్ణాపురం_(ఉలవపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15696461
85 ఉలవపాడు చాకిచెర్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q15700077
86 ఉలవపాడు చాగల్లు_(ఉలవపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12996644
87 ఉలవపాడు పెదపట్టపుపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25563512
88 ఉలవపాడు బద్దెపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q16315378
89 ఉలవపాడు భీమవరం_(ఉలవపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13004983
90 ఉలవపాడు మన్నేటికోట https://www.wikidata.org/wiki/Q16343110
91 ఉలవపాడు రామయపట్నం https://www.wikidata.org/wiki/Q7289134
92 ఉలవపాడు వీరెపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16346450
93 ఒంగోలు ఉలిచి https://www.wikidata.org/wiki/Q12991915
94 ఒంగోలు కరవది https://www.wikidata.org/wiki/Q24931616
95 ఒంగోలు కొత్తమామిడిపాలెం_(గ్రామీణ) https://www.wikidata.org/wiki/Q12994436
96 ఒంగోలు కొప్పోలు_(గ్రామీణ) https://www.wikidata.org/wiki/Q12994532
97 ఒంగోలు గుండయ_పాళెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12995574
98 ఒంగోలు గుడిమెల్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15698508
99 ఒంగోలు చింతాయ_గారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12996801
100 ఒంగోలు చెరువుకొమ్ముపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12997383
101 ఒంగోలు చేజెర్ల_(ఒంగోలు_మండలము) https://www.wikidata.org/wiki/Q12997434
102 ఒంగోలు త్రోవగుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q15703854
103 ఒంగోలు దశరాజుపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25563725
104 ఒంగోలు దేవరంపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12999998
105 ఒంగోలు దేవరంపాడు_దళితవాడ https://www.wikidata.org/wiki/Q25572940
106 ఒంగోలు నడిగడ్డపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15705030
107 ఒంగోలు నరసపురం_(ఒంగోలు_మండలము) https://www.wikidata.org/wiki/Q13000558
108 ఒంగోలు పాతపాడు(ఒంగోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q25565043
109 ఒంగోలు పెళ్లూరు_(గ్రామీణ) https://www.wikidata.org/wiki/Q16339930
110 ఒంగోలు బొద్దులూరివారి_పాళెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16309007
111 ఒంగోలు మంగళాద్రిపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q13005130
112 ఒంగోలు మండువవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q6748257
113 ఒంగోలు ముక్తినూతలపాడు_(గ్రామీణ) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006488
114 ఒంగోలు యెరజెర్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q16314023
115 ఒంగోలు వలేటి_వారిపాళెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16345473
116 ఒంగోలు విరాట్_నగర్ https://www.wikidata.org/wiki/Q16346089
117 ఒంగోలు వెంగముక్కపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16346732
118 ఒంగోలు సర్విరెడ్డిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16317659
119 ఒంగోలు సర్వేరెడ్డిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25566849
120 కందుకూరు అనంతసాగరం_(కందుకూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15688663
121 కందుకూరు అనందపురం_(కందుకూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q57607501
122 కందుకూరు ఓగూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q15691399
123 కందుకూరు కంచరగుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q15691472
124 కందుకూరు కందుకూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q2564821
125 కందుకూరు కందుకూరు_మండలం_(ప్రకాశం_జిల్లా) https://www.wikidata.org/wiki/Q58792723
126 కందుకూరు కొండముడుసు_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12994116
127 కందుకూరు కొండికందుకూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q12994181
128 కందుకూరు కోవూరు_(కందుకూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q6434906
129 కందుకూరు జిళ్లెలమూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q12997966
130 కందుకూరు జీ.మేకపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12997975
131 కందుకూరు దివివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25576719
132 కందుకూరు దూబగుంట_(కందుకూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15704364
133 కందుకూరు దొండపాడు_(కందుకూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15704579
134 కందుకూరు పందలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13001491
135 కందుకూరు పాలుకూరు_(కందుకూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q7128815
136 కందుకూరు పాలూరు_(కందుకూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13002085
137 కందుకూరు మదనగోపాలపురం_(కందుకూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16342954
138 కందుకూరు మహదేవపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q16343379
139 కందుకూరు మాచవరం_(కందుకూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006045
140 కందుకూరు మోపాడు_(కందుకూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16309222
141 కందుకూరు విక్కిరాలపేట https://www.wikidata.org/wiki/Q13009492
142 కందుకూరు వెంకటాద్రిపాలెం_(కందుకూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16346593
143 కంభం అనంతపల్లి_(కంభం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12990225
144 కంభం ఔరంగాబాదు https://www.wikidata.org/wiki/Q12992461
145 కంభం కందులపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q12992548
146 కంభం కందులాపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q15691552
147 కంభం కంభం https://www.wikidata.org/wiki/Q10997530
148 కంభం కంభం_మండలం https://www.wikidata.org/wiki/Q58776970
149 కంభం కాగితాలగూడెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12993193
150 కంభం చినకంభం https://www.wikidata.org/wiki/Q12996914
151 కంభం చిన్న_నల్లకాల్వ https://www.wikidata.org/wiki/Q25573053
152 కంభం జంగంగుంట్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q15701378
153 కంభం తురిమెల్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q15703258
154 కంభం దర్గా(గ్రామం) https://www.wikidata.org/wiki/Q25563557
155 కంభం నడింపల్లి_(కంభం) https://www.wikidata.org/wiki/Q31502361
156 కంభం నడింపల్లి(కంభం) https://www.wikidata.org/wiki/Q16315195
157 కంభం నర్సిరెడ్డిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q25563957
158 కంభం పెద్ద_నల్ల_కాల్వ https://www.wikidata.org/wiki/Q16311522
159 కంభం పెద్ద_నల్లకాల్వ https://www.wikidata.org/wiki/Q25563971
160 కంభం పోరుమామిళ్ళపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16340764
161 కంభం యర్రబాలెం_(కంభం) https://www.wikidata.org/wiki/Q25563796
162 కంభం యెర్రబాలెం_(కంభం) https://www.wikidata.org/wiki/Q16314267
163 కంభం రావిపాడు_(కంభం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008194
164 కంభం లంజకోట https://www.wikidata.org/wiki/Q16316457
165 కంభం లింగాపురం_(కంభం_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008851
166 కంభం లింగాపురం_ఖండ్రిక https://www.wikidata.org/wiki/Q16317409
167 కంభం లింగోజిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16344978
168 కంభం సైదాపురం(కంభం) https://www.wikidata.org/wiki/Q25563536
169 కంభం హజరత్‌గూడెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16341545
170 కనిగిరి కంచర్లవారిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25575336
171 కనిగిరి కనిగిరి_మండలం https://www.wikidata.org/wiki/Q3428178
172 కనిగిరి కమ్మవారిపల్లి_(కనిగిరి) https://www.wikidata.org/wiki/Q25570885
173 కనిగిరి కలగట్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q12992974
174 కనిగిరి కాంచీపురం_(కనిగిరి) https://www.wikidata.org/wiki/Q12993137
175 కనిగిరి కృష్ణాపురం_(కనిగిరి) https://www.wikidata.org/wiki/Q12993885
176 కనిగిరి గానుగపెంట_(కనిగిరి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12995473
177 కనిగిరి గుడిపాడు_(కనిగిరి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15698482
178 కనిగిరి గురవాజీపేట https://www.wikidata.org/wiki/Q15698742
179 కనిగిరి గోసులవీడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12996352
180 కనిగిరి చళ్లగిరిగల https://www.wikidata.org/wiki/Q12996622
181 కనిగిరి చాకిరాల https://www.wikidata.org/wiki/Q12996633
182 కనిగిరి చింతలపాలెం(కనిగిరి) https://www.wikidata.org/wiki/Q25568012
183 కనిగిరి చిన_ఇర్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12996894
184 కనిగిరి చినాలవలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15700569
185 కనిగిరి చీర్లదిన్నె https://www.wikidata.org/wiki/Q15700900
186 కనిగిరి జమ్మలమడక_(కనిగిరి) https://www.wikidata.org/wiki/Q12997766
187 కనిగిరి తక్కెళ్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q7678423
188 కనిగిరి తాళ్లూరు_(కనిగిరి) https://www.wikidata.org/wiki/Q12998676
189 కనిగిరి తుమ్మగుంట_(కనిగిరి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15703185
190 కనిగిరి దిరిసవంచ https://www.wikidata.org/wiki/Q15704224
191 కనిగిరి నారపరెడ్డిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q31491787
192 కనిగిరి నిమ్మ_మహేశ్వరపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q15705632
193 కనిగిరి నేలటూరి_గొల్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q25576631
194 కనిగిరి పశ్చిమ_కోడిగుడ్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16316037
195 కనిగిరి పాలూరివారిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q31501401
196 కనిగిరి పునుగోడు https://www.wikidata.org/wiki/Q7260620
197 కనిగిరి పేరం_గుడిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13002970
198 కనిగిరి పోలవరం_(కనిగిరి) https://www.wikidata.org/wiki/Q16340796
199 కనిగిరి బడుగులేరు https://www.wikidata.org/wiki/Q13003667
200 కనిగిరి బల్లిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13003787
201 కనిగిరి బాలవెంకటపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q16316375
202 కనిగిరి బొటికర్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q25568442
203 కనిగిరి బొమ్మిరెడ్డిపల్లి_(కనిగిరి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13004492
204 కనిగిరి భైరవకొన https://www.wikidata.org/wiki/Q16342642
205 కనిగిరి యడవల్లి_(కనిగిరి) https://www.wikidata.org/wiki/Q16310726
206 కనిగిరి రాచగుండ్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13007701
207 కనిగిరి వంగపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16318142
208 కనిగిరి విజయగోపాలపురం_(కనిగిరి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13009511
209 కనిగిరి విశ్వనాధపురం_(కనిగిరి) https://www.wikidata.org/wiki/Q16346203
210 కనిగిరి శంకవరం_(కనిగిరి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13010340
211 కనిగిరి హాజీస్‌పురం https://www.wikidata.org/wiki/Q16341776
212 కారంచేడు ఆదిపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q15689777
213 కారంచేడు కారంచేడు https://www.wikidata.org/wiki/Q3428202
214 కారంచేడు కుంకలమర్రు https://www.wikidata.org/wiki/Q12993551
215 కారంచేడు కేశవరప్పాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15693050
216 కారంచేడు కొడవలివారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15693365
217 కారంచేడు తిమిడితపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q7781274
218 కారంచేడు దగ్గుబాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12999556
219 కారంచేడు నందిగుంటపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13000431
220 కారంచేడు నాయుడువారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15705504
221 కారంచేడు యర్రంవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16311439
222 కారంచేడు స్వర్ణ_(గ్రామం) https://www.wikidata.org/wiki/Q16341463
223 కురిచేడు అలవలపాడు_(కురిచేడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12990750
224 కురిచేడు ఆవులమంద_(గ్రామం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15690113
225 కురిచేడు కల్లూరు_(కురిచేడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12993051
226 కురిచేడు కురిచేడు https://www.wikidata.org/wiki/Q6445981
227 కురిచేడు గంగదొనకొండ https://www.wikidata.org/wiki/Q15696966
228 కురిచేడు దేకనకొండ https://www.wikidata.org/wiki/Q12999965
229 కురిచేడు నమశ్శివాయపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q13000538
230 కురిచేడు పడమర_గంగవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q25564127
231 కురిచేడు పశ్చిమ_కాశీపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q16316032
232 కురిచేడు పశ్చిమ_గంగవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q13001840
233 కురిచేడు పశ్చిమ_నాయుడుపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16316052
234 కురిచేడు పశ్చిమ_వీరయపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13001844
235 కురిచేడు పెద్దవరం_(కురిచేడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13002811
236 కురిచేడు పేరంభొట్లపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16340028
237 కురిచేడు పొట్లపాడు_(కురిచేడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13003051
238 కురిచేడు బయ్యవరం_(కురిచేడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q16315480
239 కురిచేడు బోదనంపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13004574
240 కురిచేడు ముష్ట్ల_గంగవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q16343598
241 కొండపి అనకర్లపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q15688691
242 కొండపి ఇలవెర https://www.wikidata.org/wiki/Q15690361
243 కొండపి కట్టావారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15691620
244 కొండపి కే.ఉప్పలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q6432731
245 కొండపి కొండపి https://www.wikidata.org/wiki/Q11108030
246 కొండపి కొండపి_గడియారంవారి_ఖండ్రిక https://www.wikidata.org/wiki/Q12994100
247 కొండపి గుర్రప్పడియ https://www.wikidata.org/wiki/Q12995815
248 కొండపి గోగినేనివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12996160
249 కొండపి చినకండ్ల_గుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q12996915
250 కొండపి చినవెంకన_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15700564
251 కొండపి చోడవరం_(కొండపి) https://www.wikidata.org/wiki/Q5103762
252 కొండపి జాళ్ళపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16314876
253 కొండపి దేవి_రెడ్డి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q31492080
254 కొండపి నెన్నూరుపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15705818
255 కొండపి నేతివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q31500850
256 కొండపి పెట్లూరు_(కొండపి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13002554
257 కొండపి పెదకండ్ల_గుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q13002585
258 కొండపి పెరిదేపి https://www.wikidata.org/wiki/Q16339876
259 కొండపి మిట్టపాలెం_(కొండపి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006339
260 కొండపి ముప్పవరం_(కొండపి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q16318177
261 కొండపి మూగచింతల_(కొండపి) https://www.wikidata.org/wiki/Q30593398
262 కొండపి వెన్నూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q30594576
263 కొండపి సి.జి.అనంతభొట్లవారి_ఖండ్రిక https://www.wikidata.org/wiki/Q16339406
264 కొత్తపట్నం అలూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q15689171
265 కొత్తపట్నం అల్లూరు_(కొత్తపట్నం) https://www.wikidata.org/wiki/Q28402828
266 కొత్తపట్నం అల్లూరు_కొత్తపట్నం https://www.wikidata.org/wiki/Q42899889
267 కొత్తపట్నం ఈతముక్కల https://www.wikidata.org/wiki/Q5402856
268 కొత్తపట్నం కె.పల్లెపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15692956
269 కొత్తపట్నం కొత్తపట్నం https://www.wikidata.org/wiki/Q6434013
270 కొత్తపట్నం గమళ్ళపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15697754
271 కొత్తపట్నం గాదె_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15697973
272 కొత్తపట్నం గుండమాల https://www.wikidata.org/wiki/Q25564063
273 కొత్తపట్నం పాదర్తి https://www.wikidata.org/wiki/Q7123260
274 కొత్తపట్నం పాయకారి_ఖండ్రిక https://www.wikidata.org/wiki/Q13002025
275 కొత్తపట్నం మదనూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q16342961
276 కొత్తపట్నం మోటుమాల https://www.wikidata.org/wiki/Q25570443
277 కొత్తపట్నం రాజుపాలెం_(కొత్తపట్నం) https://www.wikidata.org/wiki/Q16344367
278 కొత్తపట్నం వజ్జిరెడ్డిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q31502634
279 కొత్తపట్నం సంకువారికుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q25565066
280 కొనకనమిట్ల అంబాపురం_(కొనకనమిట్ల_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12989930
281 కొనకనమిట్ల ఇరసలగుండం https://www.wikidata.org/wiki/Q19891961
282 కొనకనమిట్ల కాట్రగుంట_(కొనకనమిట్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q15692277
283 కొనకనమిట్ల కొనకనమిట్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q3445032
284 కొనకనమిట్ల గనివానిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15697702
285 కొనకనమిట్ల గరిమనపెంట https://www.wikidata.org/wiki/Q15697786
286 కొనకనమిట్ల గార్లదిన్నె_(కొనకనమిట్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q15698042
287 కొనకనమిట్ల గుర్రాలమడుగు https://www.wikidata.org/wiki/Q12995822
288 కొనకనమిట్ల గొట్లగట్టు https://www.wikidata.org/wiki/Q15699154
289 కొనకనమిట్ల చింతగుంట_(కొనకనమిట్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q12996719
290 కొనకనమిట్ల చిన_అరికట్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q12996891
291 కొనకనమిట్ల చినమనగుండం https://www.wikidata.org/wiki/Q12996957
292 కొనకనమిట్ల తువ్వపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15703362
293 కొనకనమిట్ల నాగంపల్లి_(కొనకనమిట్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q15705297
294 కొనకనమిట్ల నాగరాజుగుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q15705328
295 కొనకనమిట్ల నాగిరెడ్డిపల్లె(కొనకనమిట్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q25563534
296 కొనకనమిట్ల నాయుడుపేట(కొనకనమిట్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q25563901
297 కొనకనమిట్ల పుట్లూరివారిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25569981
298 కొనకనమిట్ల పెద_అరికట్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q13002562
299 కొనకనమిట్ల బచ్చలకూరపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13003641
300 కొనకనమిట్ల బసవాపురం_(కొనకనమిట్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q13003822
301 కొనకనమిట్ల బుడంకాయలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13004105
302 కొనకనమిట్ల బురదపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13004155
303 కొనకనమిట్ల బోదపాడు_(కొనకనమిట్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q13004575
304 కొనకనమిట్ల మర్రిపాలెం_(కొనకనమిట్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q13005642
305 కొనకనమిట్ల మునగపాడు_(కొనకనమిట్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006639
306 కొనకనమిట్ల ముమ్మాయపాలెం_(కొనకనమిట్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006687
307 కొనకనమిట్ల రేగుమానిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16315757
308 కొనకనమిట్ల వద్దిమడుగు https://www.wikidata.org/wiki/Q16345223
309 కొనకనమిట్ల వాగెమడుగు https://www.wikidata.org/wiki/Q13009376
310 కొనకనమిట్ల వింజవర్తిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16345833
311 కొనకనమిట్ల వీరభద్రాపురం_(కొనకనమిట్ల_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q16346360
312 కొనకనమిట్ల వెదురురాళ్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16346808
313 కొనకనమిట్ల వెలిగండ్ల_(కొనకనమిట్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q16309991
314 కొనకనమిట్ల సలనూతల https://www.wikidata.org/wiki/Q16317724
315 కొనకనమిట్ల సిద్దవరం_(కొనకనమిట్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q13011403
316 కొమరోలు అక్కపల్లె_(కొమరోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q25571322
317 కొమరోలు అయ్యవారిపల్లె_(కొమరోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16309878
318 కొమరోలు అల్లినగరం https://www.wikidata.org/wiki/Q24910009
319 కొమరోలు ఇడమకల్లు https://www.wikidata.org/wiki/Q12991457
320 కొమరోలు కృష్టంపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12993842
321 కొమరోలు కొమరోలు https://www.wikidata.org/wiki/Q6428159
322 కొమరోలు గూడూరు_మొరవాయిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q15698967
323 కొమరోలు గోపాలునిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q15699445
324 కొమరోలు చింతలపల్లె_(కొమరోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15700284
325 కొమరోలు తాటిచెర్ల_(కొమరోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12998562
326 కొమరోలు దద్దవాడ https://www.wikidata.org/wiki/Q12999565
327 కొమరోలు దామెర్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q21704470
328 కొమరోలు ద్వారకచర్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q25571274
329 కొమరోలు నర్సింపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25573510
330 కొమరోలు నల్లగుంట్ల_(కొమరోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15705186
331 కొమరోలు నాగిరెడ్డిపల్లి_(కొమరోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15705393
332 కొమరోలు పుల్లారెడ్డిపల్లె_(కొమరోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13002396
333 కొమరోలు పొట్టిపల్లి(కొమరోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16340233
334 కొమరోలు పొట్టిరెడ్డిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25573515
335 కొమరోలు పోసుపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q31499721
336 కొమరోలు బసువపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16315859
337 కొమరోలు బాదినేనిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q16316116
338 కొమరోలు బాలిరెడ్డిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25573522
339 కొమరోలు బెడుసుపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16317853
340 కొమరోలు బ్రాహ్మణపల్లి_(కొమరోలు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q16314383
341 కొమరోలు భావాపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q25570927
342 కొమరోలు మదవపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q31493266
343 కొమరోలు ముక్తాపురం_(కొమరోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q6933615
344 కొమరోలు మొట్టుపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q27037166
345 కొమరోలు రాజుపాలెం_(కొమరోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13007813
346 కొమరోలు రామవారిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q13008032
347 కొమరోలు రావులపల్లె_(కొమరోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q25573524
348 కొమరోలు రెడ్డిచెర్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q7305608
349 కొమరోలు రౌతుపల్లె_(కొమరోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q25573525
350 కొమరోలు లింగారెడ్డిపల్లె_(కొమరోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16317501
351 కొమరోలు వర్దనపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q31492678
352 కొమరోలు వెంకటాపురం_(కొమరోలు) https://www.wikidata.org/wiki/Q25573530
353 కొమరోలు వెన్నంపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q13009996
354 కొమరోలు సూరావారిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q13011759
355 కొమరోలు హనుమంతరాయునిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25573537
356 కొరిశపాడు అనమనమూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q12990266
357 కొరిశపాడు కనగాలవారిపాలెం_(కొరిశపాడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12992739
358 కొరిశపాడు కుర్రావానిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25563548
359 కొరిశపాడు కృష్ణంరాజువారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25563943
360 కొరిశపాడు కొరిశపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q3445019
361 కొరిశపాడు తక్కెళ్ళపాడు(కొరిశపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16315002
362 కొరిశపాడు తమ్మవరం_(కొరిశపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q25571310
363 కొరిశపాడు తిమ్మనపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12998755
364 కొరిశపాడు దైవాల_రావూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q13000094
365 కొరిశపాడు పమిడిపాడు_(కొరిశపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q7129310
366 కొరిశపాడు పిచికలగుడిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16317544
367 కొరిశపాడు ప్రాసంగులపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13003408
368 కొరిశపాడు బొడ్డువాని_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16342219
369 కొరిశపాడు మాలెంపాటివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16316638
370 కొరిశపాడు మేదరమెట్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q17072794
371 కొరిశపాడు రాచపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q13007715
372 కొరిశపాడు రావినూతల_(కొరిశపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16344724
373 కొరిశపాడు సోమవరప్పాడు_(కొరిశపాడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q25561972
374 గిద్దలూరు అంకాలమ్మపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q12989785
375 గిద్దలూరు అంకిరెడ్డిపల్లె_(గిద్దలూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q25576560
376 గిద్దలూరు అంబవరము https://www.wikidata.org/wiki/Q12989924
377 గిద్దలూరు అక్కలరెడ్డిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q31493458
378 గిద్దలూరు ఆదిమూర్తిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q15689785
379 గిద్దలూరు ఇసుకగుండం_గూడెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12991597
380 గిద్దలూరు ఉయ్యాలవాడ_(గిద్దలూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15690694
381 గిద్దలూరు ఎగ్గెన్నపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q16338486
382 గిద్దలూరు ఎల్లుపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q15691112
383 గిద్దలూరు ఓబులాపురం_(గిద్దలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15691415
384 గిద్దలూరు కంచిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15691481
385 గిద్దలూరు కృష్ణంరాజుపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25571081
386 గిద్దలూరు కొంగలవీడు_(గిద్దలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12994053
387 గిద్దలూరు కొత్తకోట_(గిద్దలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12994318
388 గిద్దలూరు కొత్తపల్లి_(గిద్దలూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15693446
389 గిద్దలూరు కొమ్మునూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q15694085
390 గిద్దలూరు క్రిష్టంశెట్టిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12994937
391 గిద్దలూరు గడికోట_(గిద్దలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12995255
392 గిద్దలూరు గిద్దలూరు_మండలం https://www.wikidata.org/wiki/Q26789456
393 గిద్దలూరు చట్టిరెడ్డిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12996549
394 గిద్దలూరు జమ్ములపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q12997779
395 గిద్దలూరు జయరాంపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q12997789
396 గిద్దలూరు జయరాంపురం_తాండ https://www.wikidata.org/wiki/Q15701710
397 గిద్దలూరు తంబళ్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15702428
398 గిద్దలూరు తాళ్లపల్లె_(గిద్దలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12998671
399 గిద్దలూరు తిమ్మాపురం_(గిద్దలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15702898
400 గిద్దలూరు త్రిపురాపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q12999482
401 గిద్దలూరు దంతెలపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q15703888
402 గిద్దలూరు దిగువమెట్ట https://www.wikidata.org/wiki/Q5276378
403 గిద్దలూరు దూరీచింతల్_తాండ(వెంకటాపురం_తాండ) https://www.wikidata.org/wiki/Q12999933
404 గిద్దలూరు దేవనగరం https://www.wikidata.org/wiki/Q15704423
405 గిద్దలూరు దొడ్డంపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q15704605
406 గిద్దలూరు నరవ_(గిద్దలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15705074
407 గిద్దలూరు నరవ_బెనపలె https://www.wikidata.org/wiki/Q15705076
408 గిద్దలూరు నరసింహునిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13000594
409 గిద్దలూరు పరమెశ్వరీనగరీ_తాండా https://www.wikidata.org/wiki/Q15706356
410 గిద్దలూరు పాములపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25564122
411 గిద్దలూరు పొదలకొండపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13003077
412 గిద్దలూరు బురుజుపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q12442316
413 గిద్దలూరు బురుజుపల్లె_తాండ https://www.wikidata.org/wiki/Q16317370
414 గిద్దలూరు బొగద https://www.wikidata.org/wiki/Q13004368
415 గిద్దలూరు మాలకొండపెంట_గూడెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16343470
416 గిద్దలూరు ముండ్లపాడు_(గిద్దలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16343497
417 గిద్దలూరు మోడంపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16343961
418 గిద్దలూరు వెంకటాపురం_(గిద్దలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q25573706
419 గిద్దలూరు వెంగళరెడ్డీపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q16346747
420 గిద్దలూరు సంజీవరావుపేట https://www.wikidata.org/wiki/Q16316489
421 గిద్దలూరు సింగంపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q16339434
422 గుడ్లూరు అమ్మవారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15688990
423 గుడ్లూరు ఏలూరుపాడు_(గుడ్లూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15691269
424 గుడ్లూరు కొత్తపేట_(గుడ్లూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12994417
425 గుడ్లూరు గుండ్లపాలెం_(గుడ్లూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12995622
426 గుడ్లూరు గుడ్లూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q5614653
427 గుడ్లూరు చినల_త్రాపి https://www.wikidata.org/wiki/Q15700552
428 గుడ్లూరు చేవూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q12997457
429 గుడ్లూరు తెట్టు_(గుడ్లూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q31486878
430 గుడ్లూరు దప్పలంపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12999578
431 గుడ్లూరు దారకానిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15704124
432 గుడ్లూరు నాయుడుపాలెం_(గుడ్లూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13000992
433 గుడ్లూరు పరకొండపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15706342
434 గుడ్లూరు పరకొండపాడు_అగ్రహారం https://www.wikidata.org/wiki/Q15706343
435 గుడ్లూరు పూరేటిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13002465
436 గుడ్లూరు పొట్లూరు_(గుడ్లూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13003054
437 గుడ్లూరు బసిరెడ్డి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q24905997
438 గుడ్లూరు మొగళ్ళూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q25574530
439 గుడ్లూరు మోచెర్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q16343949
440 గుడ్లూరు రావూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q16344777
441 గుడ్లూరు వెంకంపేట_(గుడ్లూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16346507
442 గుడ్లూరు స్వర్ణాజిపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q16341472
443 చంద్రశేఖరపురం అంబవరం_(చంద్రశేఖరపురం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12989921
444 చంద్రశేఖరపురం అనికళ్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15688716
445 చంద్రశేఖరపురం అరివేముల https://www.wikidata.org/wiki/Q12990687
446 చంద్రశేఖరపురం ఉప్పలపాడు_(చంద్రశేఖరపురం_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15690617
447 చంద్రశేఖరపురం కంభంపాడు_(చంద్రశేఖరపురం_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12992574
448 చంద్రశేఖరపురం కొండబయనపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12994106
449 చంద్రశేఖరపురం కొత్తపల్లి_(చంద్రశేఖరపురం‌_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12994350
450 చంద్రశేఖరపురం కోమటిగుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q15695719
451 చంద్రశేఖరపురం కోవిలంపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q6434880
452 చంద్రశేఖరపురం గుంటచెన్నంపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15698201
453 చంద్రశేఖరపురం చంద్రశేఖరపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q3430274
454 చంద్రశేఖరపురం చింతపూడి_(చంద్రశేఖరపురం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12996742
455 చంద్రశేఖరపురం చింతలపాలెం_(చంద్రశేఖరపురం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12996769
456 చంద్రశేఖరపురం చెన్నపనాయునిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12997306
457 చంద్రశేఖరపురం తలనీలమల https://www.wikidata.org/wiki/Q15702593
458 చంద్రశేఖరపురం తుంగోడు_(చంద్రశేఖరపురం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15703142
459 చంద్రశేఖరపురం తుమ్మగుంట_(చంద్రశేఖరపురం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15703186
460 చంద్రశేఖరపురం దర్శి_తిమ్మక్కపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15704013
461 చంద్రశేఖరపురం దర్శిగుంటపేట https://www.wikidata.org/wiki/Q12999630
462 చంద్రశేఖరపురం దేవకిమర్రి https://www.wikidata.org/wiki/Q12999973
463 చంద్రశేఖరపురం నలజనంపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15705170
464 చంద్రశేఖరపురం నల్లమడుగుల https://www.wikidata.org/wiki/Q16315251
465 చంద్రశేఖరపురం నాగులవరం_(చంద్రశేఖరపురం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13000923
466 చంద్రశేఖరపురం పెదగోగులపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13002612
467 చంద్రశేఖరపురం పెదరాజుపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13002669
468 చంద్రశేఖరపురం బొంతవారిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13004352
469 చంద్రశేఖరపురం బోడావులదిన్నె https://www.wikidata.org/wiki/Q16342252
470 చంద్రశేఖరపురం బోయమడుగుల https://www.wikidata.org/wiki/Q16313049
471 చంద్రశేఖరపురం మిట్టపాలెం_(చంద్రశేఖరపురం_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006340
472 చంద్రశేఖరపురం ముండ్లపాడు_(చంద్రశేఖరపురం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006439
473 చంద్రశేఖరపురం ముసునూరు_(చంద్రశేఖరపురం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006788
474 చంద్రశేఖరపురం మేదనులు_వెంగనపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16343776
475 చంద్రశేఖరపురం యేకునాంపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q16314794
476 చంద్రశేఖరపురం రంగనాయునిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13007410
477 చంద్రశేఖరపురం రేగులచిలక https://www.wikidata.org/wiki/Q16315772
478 చంద్రశేఖరపురం వట్లబయలు https://www.wikidata.org/wiki/Q16345107
479 చంద్రశేఖరపురం వెంకటయ్య_చెరువు https://www.wikidata.org/wiki/Q16346559
480 చినగంజాము కడవకుదురు https://www.wikidata.org/wiki/Q12992648
481 చినగంజాము కొత్తపాలెం(చినగంజాం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15693501
482 చినగంజాము గొనసపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q15699185
483 చినగంజాము చింతగుంపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q5101345
484 చినగంజాము చినగంజాము https://www.wikidata.org/wiki/Q5100085
485 చినగంజాము నీలాయపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25571116
486 చినగంజాము పల్లెపాలెం(చినగంజాం) https://www.wikidata.org/wiki/Q25563495
487 చినగంజాము పెదగంజాం https://www.wikidata.org/wiki/Q16308940
488 చినగంజాము మూలగానివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25567433
489 చినగంజాము మోటుపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13007117
490 చినగంజాము సంతరావూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q13010908
491 చినగంజాము సొపిరాల https://www.wikidata.org/wiki/Q16341087
492 చీమకుర్తి ఇలపావులూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q12991566
493 చీమకుర్తి ఏలూరివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q5367924
494 చీమకుర్తి కందూరివారి_అగ్రహారం https://www.wikidata.org/wiki/Q15691553
495 చీమకుర్తి కె.వి.పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q17027366
496 చీమకుర్తి గాడిపర్తివారిపలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25563696
497 చీమకుర్తి గుండువారి_లక్ష్మీపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q12995595
498 చీమకుర్తి గుడిపూడివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15698494
499 చీమకుర్తి గోనుగుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q12996190
500 చీమకుర్తి చండ్రపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12996454
501 చీమకుర్తి చినరావిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12996968
502 చీమకుర్తి చీమకుర్తి https://www.wikidata.org/wiki/Q3428272
503 చీమకుర్తి తొర్రగుడిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15703739
504 చీమకుర్తి దేవరపాలెం_(చీమకుర్తి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13472841
505 చీమకుర్తి నిప్పట్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13001150
506 చీమకుర్తి నేకునాంబాదు https://www.wikidata.org/wiki/Q15705889
507 చీమకుర్తి పడమటినాయుడుపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q7117038
508 చీమకుర్తి పల్లమల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16315756
509 చీమకుర్తి పిడతలపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q13002161
510 చీమకుర్తి పులికొండ https://www.wikidata.org/wiki/Q13002343
511 చీమకుర్తి బండ్లమూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q16315151
512 చీమకుర్తి బుధవాడ_(చీమకుర్తి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13004140
513 చీమకుర్తి బూదవాడ_(చీమకుర్తి) https://www.wikidata.org/wiki/Q25570394
514 చీమకుర్తి భూసురపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13005060
515 చీమకుర్తి మంచికలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16342750
516 చీమకుర్తి మర్రిచెట్లపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25570438
517 చీమకుర్తి మువ్వావారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16343588
518 చీమకుర్తి మైలవరం_(చీమకుర్తి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006992
519 చీమకుర్తి యెర్రగుడిపాడు_(చీమకుర్తి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13007332
520 చీమకుర్తి రంగసాయిపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q13007430
521 చీమకుర్తి రాజుపాలెం_లక్ష్మీపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q16344371
522 చీమకుర్తి రామచంద్రాపురం_(చీమకుర్తి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13007917
523 చీమకుర్తి రామతీర్ధం_(చీమకుర్తి) https://www.wikidata.org/wiki/Q25574565
524 చీరాల ఈపూరుపాలెం_(గ్రామీణ) https://www.wikidata.org/wiki/Q12991677
525 చీరాల కావూరువారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25573748
526 చీరాల గవినివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15697883
527 చీరాల గాంధీనగర్(చీరాల) https://www.wikidata.org/wiki/Q25567764
528 చీరాల చీరాల_మండలం https://www.wikidata.org/wiki/Q18111218
529 చీరాల జాండ్రపేట https://www.wikidata.org/wiki/Q13638995
530 చీరాల తోటవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15703787
531 చీరాల దేవాంగపురి https://www.wikidata.org/wiki/Q16315157
532 చీరాల పిట్టువారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16317649
533 చీరాల పేరాల https://www.wikidata.org/wiki/Q16340041
534 చీరాల బుర్లవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13004175
535 చీరాల వాడరేవు https://www.wikidata.org/wiki/Q16345644
536 జరుగుమల్లి అక్కచెరువుపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15687865
537 జరుగుమల్లి ఎడ్లూరుపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12992062
538 జరుగుమల్లి ఎన్.ఎం.వీ.ఖండ్రిక https://www.wikidata.org/wiki/Q15690955
539 జరుగుమల్లి కామేపల్లి_(జరుగుమిల్లి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15692352
540 జరుగుమల్లి కామేపల్లి_అగ్రహారం https://www.wikidata.org/wiki/Q15692356
541 జరుగుమల్లి కె.బిట్రగుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q15692998
542 జరుగుమల్లి చతుకుపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15699909
543 జరుగుమల్లి చింతలపాలెం_(జరుగుమల్లి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15700293
544 జరుగుమల్లి చిర్రికూరపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12997131
545 జరుగుమల్లి జనార్ధనపురం(జరుగుమిల్లి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15701622
546 జరుగుమల్లి జరుగుమల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q3445658
547 జరుగుమల్లి తూమడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12999095
548 జరుగుమల్లి దవగూడూర్ https://www.wikidata.org/wiki/Q24906244
549 జరుగుమల్లి నందనవనం_(జరుగుమిల్లి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13000395
550 జరుగుమల్లి నరసింగోలు https://www.wikidata.org/wiki/Q13000585
551 జరుగుమల్లి నరసింహనాయని_ఖండ్రిక https://www.wikidata.org/wiki/Q16315213
552 జరుగుమల్లి పచ్చవ https://www.wikidata.org/wiki/Q15706171
553 జరుగుమల్లి పాలేటిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16338734
554 జరుగుమల్లి పాలేటిపాడు_మాచర్లవారి_ఖండ్రిక https://www.wikidata.org/wiki/Q16317299
555 జరుగుమల్లి పైడిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13003001
556 జరుగుమల్లి రామచంద్రాపురం_(జరుగుమిల్లి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13007912
557 జరుగుమల్లి రెడ్డిపాలెం_(జరుగుమల్లి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008327
558 జరుగుమల్లి వర్ధినేనిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16345429
559 జరుగుమల్లి వావిలేటిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16345748
560 జే.పంగులూరు అలవాలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12990753
561 జే.పంగులూరు ఆరికట్లవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25573460
562 జే.పంగులూరు కల్లంవారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q6353536
563 జే.పంగులూరు కశ్యపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q15692177
564 జే.పంగులూరు కొండ_మంజులూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q6428939
565 జే.పంగులూరు కొండమూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q6428940
566 జే.పంగులూరు కోటపాడు_(జే.పంగులూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12994705
567 జే.పంగులూరు చండలూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q12996448
568 జే.పంగులూరు చినమల్లవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q12996960
569 జే.పంగులూరు జనకవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q16314859
570 జే.పంగులూరు జాగర్లమూడివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12997868
571 జే.పంగులూరు జే.పంగులూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q11103433
572 జే.పంగులూరు తూర్పు_కొప్పెరపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15703421
573 జే.పంగులూరు తూర్పు_తక్కెళ్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12999123
574 జే.పంగులూరు నార్నె_వారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15705544
575 జే.పంగులూరు నూజెండ్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15705779
576 జే.పంగులూరు బుధవాడ_(జే.పంగులూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16317283
577 జే.పంగులూరు బైట_మంజులూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q13004318
578 జే.పంగులూరు భగవాన్_రాజు_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25563653
579 జే.పంగులూరు ముప్పవరం_(జే.పంగులూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006670
580 జే.పంగులూరు రామకూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q13007889
581 జే.పంగులూరు రేణింగవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q13008398
582 టంగుటూరు అనంతవరం_(టంగుటూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12990238
583 టంగుటూరు ఆలకూరపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q4705760
584 టంగుటూరు ఎం.నిడమలూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q15690844
585 టంగుటూరు కందుకూరు_(టంగుటూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15691542
586 టంగుటూరు కారుమంచి_(టంగుటూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12993315
587 టంగుటూరు కొణిజేడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15693383
588 టంగుటూరు జమ్ములపాలెం(టంగుటూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q25563535
589 టంగుటూరు జయవరం_(టంగుటూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12997795
590 టంగుటూరు టంగుటూరు_(ప్రకాశం_జిల్లా) https://www.wikidata.org/wiki/Q7683175
591 టంగుటూరు తూరుపునాయుడుపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q7668551
592 టంగుటూరు పొందూరు_(టంగుటూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q7227746
593 టంగుటూరు మర్లపాడు_(టంగుటూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13005670
594 టంగుటూరు మల్లవరపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13005763
595 టంగుటూరు వల్లూరు_(టంగుటూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16345537
596 టంగుటూరు వాసెపల్లిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16345795
597 టంగుటూరు వెలగపూడి_(టంగుటూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13010022
598 టంగుటూరు సూరారెడ్డిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16340818
599 తర్లుపాడు ఓబయపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12992429
600 తర్లుపాడు కందళ్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15691528
601 తర్లుపాడు కలుజువ్వలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12993026
602 తర్లుపాడు కారుమనిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12993317
603 తర్లుపాడు కేతగుడిపి https://www.wikidata.org/wiki/Q15693011
604 తర్లుపాడు కొండారెడ్డిపల్లి_(తర్లుపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15693266
605 తర్లుపాడు గానుగపెంట_(తర్లుపాడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15697989
606 తర్లుపాడు గొరుగుంతలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12996034
607 తర్లుపాడు గొల్లపల్లి_(తర్లుపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12996082
608 తర్లుపాడు చెన్నారెడ్డిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12997332
609 తర్లుపాడు జంగమ్రెడ్డిపల్లి_(తర్లుపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12997579
610 తర్లుపాడు జగన్నాధపురం_(తర్లుపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15701540
611 తర్లుపాడు తర్లుపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q3445028
612 తర్లుపాడు తాడివారిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15702718
613 తర్లుపాడు తుమ్మలచెరువు_(తర్లుపాడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12999029
614 తర్లుపాడు నాగెండ్లముడుపు https://www.wikidata.org/wiki/Q15705433
615 తర్లుపాడు నాయుడుపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13000989
616 తర్లుపాడు పాతేపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q16338654
617 తర్లుపాడు పోతలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13003179
618 తర్లుపాడు మంగలకుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q16342701
619 తర్లుపాడు మిర్జాపేట https://www.wikidata.org/wiki/Q6807691
620 తర్లుపాడు రాగసముద్రం https://www.wikidata.org/wiki/Q13007665
621 తర్లుపాడు రొలగంపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13008482
622 తర్లుపాడు లక్ష్మక్కపల్లి_(తర్లుపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008591
623 తర్లుపాడు సీతనాగులవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q16340046
624 తర్లుపాడు సూరేపల్లి_(తర్లుపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16340840
625 తాళ్ళూరు కొత్త_పాలెం(తాళ్ళూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q6433962
626 తాళ్ళూరు తాళ్ళూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q7709730
627 తాళ్ళూరు తురకపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12999048
628 తాళ్ళూరు తూర్పు_గంగవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q15703425
629 తాళ్ళూరు తోటవెంగన్నపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15703789
630 తాళ్ళూరు దోసకాయలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13000228
631 తాళ్ళూరు నాగంభొట్లపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13000820
632 తాళ్ళూరు బెల్లంకొండవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13004286
633 తాళ్ళూరు బొద్దికూరపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13004429
634 తాళ్ళూరు మన్నేపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13005554
635 తాళ్ళూరు మల్కపురం_(తాళ్ళూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13005689
636 తాళ్ళూరు మాధవరం_(తాళ్ళూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16315854
637 తాళ్ళూరు రమణాలవారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13007553
638 తాళ్ళూరు రాజానగరం_(తాళ్ళూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16344348
639 తాళ్ళూరు రామభద్రాపురం_(తాళ్ళూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13007986
640 తాళ్ళూరు లక్కవరం_(తాళ్ళూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008570
641 తాళ్ళూరు విఠలాపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q13009539
642 తాళ్ళూరు వెలుగు_వారి_పాలెం_(తాళ్ళూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13010057
643 తాళ్ళూరు శివరాంపురం_(తాళ్ళూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13010466
644 తాళ్ళూరు సోమవరప్పాడు_(తాళ్ళూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13011897
645 త్రిపురాంతకము ఎండూరివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15690870
646 త్రిపురాంతకము ఒడ్డుపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12992389
647 త్రిపురాంతకము కంకణాలపల్లి_(త్రిపురాంతకము_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15691448
648 త్రిపురాంతకము కేశినేనిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q15693060
649 త్రిపురాంతకము కొత్తఅన్నసముద్రం https://www.wikidata.org/wiki/Q15693415
650 త్రిపురాంతకము కొత్తముడివేముల https://www.wikidata.org/wiki/Q25565877
651 త్రిపురాంతకము గణపవరం_(త్రిపురాంతకము) https://www.wikidata.org/wiki/Q5520504
652 త్రిపురాంతకము గుట్టలఉమ్మడివరం https://www.wikidata.org/wiki/Q12995656
653 త్రిపురాంతకము గొల్లపల్లి_(త్రిపురాంతకము) https://www.wikidata.org/wiki/Q12996085
654 త్రిపురాంతకము గొల్లపల్లి(త్రిపురాంతకం) https://www.wikidata.org/wiki/Q25564118
655 త్రిపురాంతకము గొల్లవాండ్లపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25565943
656 త్రిపురాంతకము చెరువుకొమ్ముతాండ https://www.wikidata.org/wiki/Q25565896
657 త్రిపురాంతకము ఛెర్లోపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q25565880
658 త్రిపురాంతకము డి.వి.యన్.కాలని https://www.wikidata.org/wiki/Q12998297
659 త్రిపురాంతకము త్రిపురాంతకము https://www.wikidata.org/wiki/Q11106561
660 త్రిపురాంతకము దివ్వేపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q25565929
661 త్రిపురాంతకము దువ్వలి https://www.wikidata.org/wiki/Q15704357
662 త్రిపురాంతకము దూపాడు_(ఫ్రకాశం_జిల్లా) https://www.wikidata.org/wiki/Q5315911
663 త్రిపురాంతకము నడిగడ్డ_(త్రిపురాంతకము) https://www.wikidata.org/wiki/Q15705029
664 త్రిపురాంతకము నడిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25565907
665 త్రిపురాంతకము నరసింగాపురం_(త్రిపురాంతకము) https://www.wikidata.org/wiki/Q15705107
666 త్రిపురాంతకము నాసరరెడ్డినగర్ https://www.wikidata.org/wiki/Q25565919
667 త్రిపురాంతకము పాత_అన్నసముద్రం https://www.wikidata.org/wiki/Q13001922
668 త్రిపురాంతకము పాత_ముడివేముల https://www.wikidata.org/wiki/Q25565862
669 త్రిపురాంతకము పాపన్నపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25565904
670 త్రిపురాంతకము బాలాజితాండ https://www.wikidata.org/wiki/Q25565894
671 త్రిపురాంతకము బి.టి.యస్.కాలని https://www.wikidata.org/wiki/Q25565911
672 త్రిపురాంతకము బొంకూరివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25565875
673 త్రిపురాంతకము మిట్టపాలెం_(త్రిపురాంతకం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006341
674 త్రిపురాంతకము మిరియంపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16343487
675 త్రిపురాంతకము ముడివేముల https://www.wikidata.org/wiki/Q16317635
676 త్రిపురాంతకము మేడపి https://www.wikidata.org/wiki/Q13006913
677 త్రిపురాంతకము యానాదికాలని https://www.wikidata.org/wiki/Q25565901
678 త్రిపురాంతకము రాజుపాలెం_(త్రిపురాంతకము) https://www.wikidata.org/wiki/Q16344368
679 త్రిపురాంతకము రామసముద్రం_(త్రిపురాంతకము) https://www.wikidata.org/wiki/Q16344569
680 త్రిపురాంతకము లేళ్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16317855
681 త్రిపురాంతకము విశ్వనాధపురం_(త్రిపురాంతకము) https://www.wikidata.org/wiki/Q13009634
682 త్రిపురాంతకము వెంగాయపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25565881
683 త్రిపురాంతకము వెల్లంపల్లి(త్రిపురాంతకం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13010096
684 త్రిపురాంతకము సోమేపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16341291
685 దర్శి అన్నవరం_(దర్శి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15688790
686 దర్శి అబ్బయపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12990463
687 దర్శి కే.ఎస్.పాలెం_జమ్మిగంపల https://www.wikidata.org/wiki/Q15692992
688 దర్శి కొత్తపల్లి_(దర్శి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12994362
689 దర్శి కొత్తరెడ్డిపాలెం(దర్శి) https://www.wikidata.org/wiki/Q25566777
690 దర్శి కొర్లమడుగు https://www.wikidata.org/wiki/Q12994627
691 దర్శి క్రిష్ణాపురం_(దర్శి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15696475
692 దర్శి గణేశ్వరపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q12995303
693 దర్శి చందలూరు_(దర్శి) https://www.wikidata.org/wiki/Q12996476
694 దర్శి చలివేంద్ర https://www.wikidata.org/wiki/Q15700031
695 దర్శి చిన_ఉయ్యాలవాడ https://www.wikidata.org/wiki/Q12996895
696 దర్శి చెరువుకొమ్మపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12997382
697 దర్శి జముకులదిన్నె https://www.wikidata.org/wiki/Q15701666
698 దర్శి తానం_చింతల https://www.wikidata.org/wiki/Q15702748
699 దర్శి తిమ్మాయపాలెం_(దర్శి) https://www.wikidata.org/wiki/Q12998828
700 దర్శి తుమ్మెదలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15703241
701 దర్శి తూర్పు_చౌటపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q5328087
702 దర్శి తూర్పు_వీరయపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12999135
703 దర్శి తూర్పు_వెంకటాపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q15703442
704 దర్శి త్రిపురసుందరిపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q12999481
705 దర్శి దర్శి https://www.wikidata.org/wiki/Q3298990
706 దర్శి దేవవరం_(దర్శి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13000030
707 దర్శి పాపిరెడ్డిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13002008
708 దర్శి పెద_ఉయ్యాలవాడ https://www.wikidata.org/wiki/Q16339651
709 దర్శి పోతకామూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q16340608
710 దర్శి పోతవరం_(దర్శి) https://www.wikidata.org/wiki/Q16340648
711 దర్శి బండివెలిగండ్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q16315123
712 దర్శి బసిరెడ్డిపల్లి_(దర్శి) https://www.wikidata.org/wiki/Q4867554
713 దర్శి బొట్లపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25563734
714 దర్శి బొప్పిడివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16309513
715 దర్శి యెర్రోబనపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13007357
716 దర్శి రాజంపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16344295
717 దర్శి రామచంద్రాపురం_(దర్శి) https://www.wikidata.org/wiki/Q16344502
718 దర్శి లంకోజనపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13008543
719 దర్శి లక్ష్మీనారాయణపురం_(దర్శి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008652
720 దర్శి వెంకటాచలంపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q23808467
721 దర్శి సామంతపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q13011209
722 దొనకొండ అనంతవరం_(దొనకొండ_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12990240
723 దొనకొండ ఆరవల్లిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15689903
724 దొనకొండ ఇండ్లచెరువు https://www.wikidata.org/wiki/Q12991389
725 దొనకొండ కొచ్చెర్లకోట https://www.wikidata.org/wiki/Q15693327
726 దొనకొండ గుడిపాడు_(దొనకొండ_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15698489
727 దొనకొండ చందవరం_(దొనకొండ_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12996478
728 దొనకొండ తెల్లపాడు_(దొనకొండ) https://www.wikidata.org/wiki/Q12999316
729 దొనకొండ దొనకొండ https://www.wikidata.org/wiki/Q11056979
730 దొనకొండ నరసింహనాయునిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13000591
731 దొనకొండ పడమటి_వెంకటాపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q15706212
732 దొనకొండ పడమర_లక్ష్మీపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q15706216
733 దొనకొండ పశ్చిమ_కంభంపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16316022
734 దొనకొండ పెద్దన్నపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13002757
735 దొనకొండ పోలేపల్లి_(దొనకొండ) https://www.wikidata.org/wiki/Q16340873
736 దొనకొండ బత్తెపాడు_(దొనకొండ) https://www.wikidata.org/wiki/Q13003688
737 దొనకొండ బాదాపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q13003659
738 దొనకొండ భూమనపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13005052
739 దొనకొండ మంగినపూడి_(దొనకొండ) https://www.wikidata.org/wiki/Q13005137
740 దొనకొండ మల్లంపేట_(దొనకొండ) https://www.wikidata.org/wiki/Q13005742
741 దొనకొండ యెర్రబాలెం_(దొనకొండ) https://www.wikidata.org/wiki/Q16314274
742 దొనకొండ రంగమక్కపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13007415
743 దొనకొండ రామాపురం_(దొనకొండ) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008068
744 దొనకొండ రుద్రసముద్రం_(దొనకొండ) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008266
745 దొనకొండ వద్దిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13009171
746 దొనకొండ వబ్బపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q16345331
747 దొనకొండ వీరవేంకటాపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q16346394
748 దొనకొండ సంగాపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q16339125
749 దొనకొండ సిద్దయపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13011400
750 దోర్నాల ఐనముక్కల https://www.wikidata.org/wiki/Q12992350
751 దోర్నాల కటకానిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12993217
752 దోర్నాల చింతల https://www.wikidata.org/wiki/Q15700254
753 దోర్నాల చినమంతనాల https://www.wikidata.org/wiki/Q12996955
754 దోర్నాల చిన్న_ఆరుట్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q15700576
755 దోర్నాల చిన్న_దోర్నాల https://www.wikidata.org/wiki/Q12997004
756 దోర్నాల చిలకచెర్ల_గూడెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15700761
757 దోర్నాల తుమ్మలబైలు_(దోర్నాల) https://www.wikidata.org/wiki/Q15703226
758 దోర్నాల దోర్నాల https://www.wikidata.org/wiki/Q5298100
759 దోర్నాల నల్లగుంట్ల_(దోర్నాల) https://www.wikidata.org/wiki/Q13000709
760 దోర్నాల నల్లగుంట్ల_గూడెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15705187
761 దోర్నాల పెద_ఆరుట్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q16339644
762 దోర్నాల పెద_బొమ్మలాపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q4940868
763 దోర్నాల పెదచామ https://www.wikidata.org/wiki/Q13002613
764 దోర్నాల పెదమంతనాల https://www.wikidata.org/wiki/Q13002658
765 దోర్నాల మర్రిపాలెం_(దోర్నాల) https://www.wikidata.org/wiki/Q13005646
766 దోర్నాల యడవల్లి_(దోర్నాల) https://www.wikidata.org/wiki/Q16310791
767 దోర్నాల యెగువ_చెర్లోపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13007287
768 దోర్నాల రోల్లపెంట https://www.wikidata.org/wiki/Q16316239
769 నాగులుప్పలపాడు అమ్మనబ్రోలు https://www.wikidata.org/wiki/Q15688976
770 నాగులుప్పలపాడు ఈదుమూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q5341331
771 నాగులుప్పలపాడు ఉప్పుగుండూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q7899181
772 నాగులుప్పలపాడు ఒమ్మెవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q15691385
773 నాగులుప్పలపాడు ఓబనపాలెము_(_నాగులుప్పలపాడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q24912956
774 నాగులుప్పలపాడు కండ్లగుంట_(నాగులుప్పలపాడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12992554
775 నాగులుప్పలపాడు కనపర్తి_(నాగులుప్పలపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12992750
776 నాగులుప్పలపాడు కె.తక్కెళ్ళపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q25567931
777 నాగులుప్పలపాడు కేశినేనివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25564985
778 నాగులుప్పలపాడు కొత్తకోట_(నాగులుప్పలపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15693423
779 నాగులుప్పలపాడు చదలవాడ_(నాగులుప్పలపాడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15699941
780 నాగులుప్పలపాడు చవటపాలెం_(నాగులుప్పలపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15700061
781 నాగులుప్పలపాడు చీర్వానుప్పలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12997237
782 నాగులుప్పలపాడు చెకూరపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q5089771
783 నాగులుప్పలపాడు టి.అగ్రహారం https://www.wikidata.org/wiki/Q15702222
784 నాగులుప్పలపాడు తిమ్మసముద్రం_(నాగులుప్పలపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16901567
785 నాగులుప్పలపాడు దాసరివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15704154
786 నాగులుప్పలపాడు నాగులుప్పలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q6959072
787 నాగులుప్పలపాడు నిడమానూరు_(నాగులుప్పలపాడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15262305
788 నాగులుప్పలపాడు పోతవరం_(నాగులుప్పలపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16340652
789 నాగులుప్పలపాడు మట్టిగుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q13005335
790 నాగులుప్పలపాడు మద్దిరాల_-_ముప్పాళ్ళ https://www.wikidata.org/wiki/Q16342999
791 నాగులుప్పలపాడు మద్దిరాలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13005439
792 నాగులుప్పలపాడు మాచవరం_(నాగులుప్పలపాడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006048
793 నాగులుప్పలపాడు రాపర్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q16344445
794 నాగులుప్పలపాడు వినోదరాయునిపాలెము https://www.wikidata.org/wiki/Q17126619
795 పర్చూరు అడుసుమల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q4685999
796 పర్చూరు అన్నంభొట్లవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12990333
797 పర్చూరు ఇనగల్లు https://www.wikidata.org/wiki/Q12991482
798 పర్చూరు ఉప్పుటూరు_(పర్చూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q7943686
799 పర్చూరు ఏదుబాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15690906
800 పర్చూరు కొత్తపాలెం(పర్చూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q31486963
801 పర్చూరు కొమర్నెనివారిపాలెము https://www.wikidata.org/wiki/Q25563786
802 పర్చూరు కొల్లావారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16313750
803 పర్చూరు గర్నెపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q15697843
804 పర్చూరు గొల్లపూడి_(పర్చూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15699293
805 పర్చూరు చింతగుంటపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15700213
806 పర్చూరు చిననందిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15700512
807 పర్చూరు చెన్నుభొట్ల_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12997335
808 పర్చూరు చెరుకూరు_(పర్చూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12997375
809 పర్చూరు తిమ్మరాజుపాలెం_(పర్చూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15702884
810 పర్చూరు దేవరపల్లి_(పర్చూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13000011 Yes check.svg
811 పర్చూరు నాగులపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q18379051
812 పర్చూరు నూతలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15705786
813 పర్చూరు పర్చూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q3426001 Yes check.svg
814 పర్చూరు బోడవాడ(పర్చూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13004557
815 పర్చూరు రమణయ్యపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13007545
816 పర్చూరు వీరన్నపాలెం_(పర్చూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q7918179
817 పామూరు అనుమలకొండ https://www.wikidata.org/wiki/Q15688739
818 పామూరు అయ్యన్నకోట https://www.wikidata.org/wiki/Q15689036
819 పామూరు అయ్యవారిపల్లె_(పామూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12990644
820 పామూరు ఇనిమెర్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q12991487
821 పామూరు కంబాలదిన్నె_(పామూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q6356263
822 పామూరు కట్టకిందపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12992626
823 పామూరు కర్రోల్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12992958
824 పామూరు కోడిగుంపల https://www.wikidata.org/wiki/Q25563560
825 పామూరు గుమ్మలంపాడు_(పామూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12995755
826 పామూరు చింతలపాలెం_(పామూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12996771
827 పామూరు చిలకపాడు_(పామూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q57607726
828 పామూరు చిలమకూరు_(పామూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15700786
829 పామూరు తిరగండ్లదిన్నె https://www.wikidata.org/wiki/Q12998849
830 పామూరు తూర్పు_కోడిగుడ్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12999117
831 పామూరు దాదిరెడ్డిపల్లె_(పామూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12999681
832 పామూరు దూబగుంట_(పామూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15704365
833 పామూరు నాసికత్రయంబకం https://www.wikidata.org/wiki/Q13001083
834 పామూరు నిమ్మచెట్ల_పల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q31491964
835 పామూరు పామూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q2563502
836 పామూరు పామూరు_మండలం https://www.wikidata.org/wiki/Q58792207
837 పామూరు పుట్టమ్నాయుడు_పల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16318116
838 పామూరు బలిజపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13003770
839 పామూరు బుక్కపురం_(పామూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16317049
840 పామూరు బోడవాడ https://www.wikidata.org/wiki/Q13004558
841 పామూరు భుమిరెడ్డి_పల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q31491988
842 పామూరు భొట్ల_గూడూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q16342656
843 పామూరు మార్కొండపురము https://www.wikidata.org/wiki/Q31491952
844 పామూరు మాలకొండాపురం_(పామూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q57607807
845 పామూరు మోట్రావులపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13007119
846 పామూరు మోపాడు_(పామూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16309259
847 పామూరు రఘునాదపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q31491975
848 పామూరు రావిగుంటపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16344718
849 పామూరు రేణిమడుగు https://www.wikidata.org/wiki/Q16315875
850 పామూరు వగ్గంపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q18357834
851 పామూరు వీరభద్రాపురం_(పామూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q16346364
852 పామూరు సిద్దవరం_(పామూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16339704
853 పుల్లలచెరువు అక్కపాలెం_(పుల్లలచెరువు) https://www.wikidata.org/wiki/Q25571471
854 పుల్లలచెరువు అయ్యగారిపల్లి_(పుల్లలచెరువు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12990624
855 పుల్లలచెరువు ఇసుకత్రిపురవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q12991599
856 పుల్లలచెరువు ఉప్పలదిన్నె_పెంట https://www.wikidata.org/wiki/Q12991829
857 పుల్లలచెరువు కవలకుంట్ల_(పుల్లలచెరువు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12993105
858 పుల్లలచెరువు కొమరోలు_(పుల్లలచెరువు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12994548
859 పుల్లలచెరువు గంగవరం_(పుల్లలచెరువు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12995107
860 పుల్లలచెరువు గారపెంట https://www.wikidata.org/wiki/Q12995479
861 పుల్లలచెరువు చాపలమడుగు https://www.wikidata.org/wiki/Q12996662
862 పుల్లలచెరువు చెన్నాపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12997322
863 పుల్లలచెరువు చౌటప్పచర్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q15701288
864 పుల్లలచెరువు నరసాపురం_(పుల్లలచెరువు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13000570
865 పుల్లలచెరువు పిడికిటివారిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q25565061
866 పుల్లలచెరువు పుల్లలచెరువు https://www.wikidata.org/wiki/Q7259403
867 పుల్లలచెరువు మర్రివేముల https://www.wikidata.org/wiki/Q13005664
868 పుల్లలచెరువు మానేపల్లి_(పుల్లలచెరువు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16315990
869 పుల్లలచెరువు ముతుకుల https://www.wikidata.org/wiki/Q13006544
870 పుల్లలచెరువు మురికిమల్లపెంట https://www.wikidata.org/wiki/Q13006694
871 పుల్లలచెరువు యెండ్రపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13007288
872 పుల్లలచెరువు రాచకొండ_(పుల్లలచెరువు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13007702
873 పుల్లలచెరువు శతకోడు https://www.wikidata.org/wiki/Q25571472
874 పుల్లలచెరువు సాతకోడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16318016
875 పెదచెర్లోపల్లి కమ్మవారిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q31495748
876 పెదచెర్లోపల్లి గుంటుపల్లి_(పెదచెర్లోపల్లి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15698226
877 పెదచెర్లోపల్లి చింతగంపల్లి_(పెదచెర్లోపల్లి) https://www.wikidata.org/wiki/Q12996715
878 పెదచెర్లోపల్లి చినవారిమడుగు https://www.wikidata.org/wiki/Q12996977
879 పెదచెర్లోపల్లి చిరుకూరివారిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q25567447
880 పెదచెర్లోపల్లి చౌట_గోగులపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12997503
881 పెదచెర్లోపల్లి తలకొండపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12998493
882 పెదచెర్లోపల్లి నేరెడుపల్లి_(పెదచెర్లోపల్లి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15705934
883 పెదచెర్లోపల్లి పెద_అలవలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16339639
884 పెదచెర్లోపల్లి పెద_ఇర్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13002563
885 పెదచెర్లోపల్లి పెదచెర్లోపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q7158955
886 పెదచెర్లోపల్లి పెదవారిమడుగు https://www.wikidata.org/wiki/Q13002682
887 పెదచెర్లోపల్లి పోతవరం_(పెదచెర్లోపల్లి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13003189
888 పెదచెర్లోపల్లి బత్తుపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16315290
889 పెదచెర్లోపల్లి మారెళ్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q13006239
890 పెదచెర్లోపల్లి ముద్దపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13006605
891 పెదచెర్లోపల్లి మురుగమ్మి https://www.wikidata.org/wiki/Q30621549
892 పెదచెర్లోపల్లి రామగోవిందపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q16344473
893 పెదచెర్లోపల్లి లక్ష్మక్కపల్లి_(పెదచెర్లోపల్లి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008593
894 పెదచెర్లోపల్లి వేపగంపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13010151
895 పెదచెర్లోపల్లి శంకరాపురం_(పెదచెర్లోపల్లి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13010328
896 పెద్దారవీడు అంబాపురం_(పెద్దారవీడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15687770
897 పెద్దారవీడు ఎస్.కొత్తపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15691136
898 పెద్దారవీడు ఏనుగులదిన్నెపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q25567310
899 పెద్దారవీడు ఓబులక్కపల్లి_(పెద్దారవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12992433
900 పెద్దారవీడు కంభంపాడు_(పెద్దారవీడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15691582
901 పెద్దారవీడు కలనూతల https://www.wikidata.org/wiki/Q12992978
902 పెద్దారవీడు గుండంచర్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q16314192
903 పెద్దారవీడు గొబ్బూరు_(పెద్దారవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12996013
904 పెద్దారవీడు చాట్లమిట్ట https://www.wikidata.org/wiki/Q15700107
905 పెద్దారవీడు తంగిరాలపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15702393
906 పెద్దారవీడు తోకపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12999388
907 పెద్దారవీడు దేవరాజుగట్టు https://www.wikidata.org/wiki/Q15704458
908 పెద్దారవీడు పుచ్చకాయలపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q31503399
909 పెద్దారవీడు పెద్దారవీడు https://www.wikidata.org/wiki/Q7158947
910 పెద్దారవీడు ప్రగళ్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13003314
911 పెద్దారవీడు బద్వీడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13003706
912 పెద్దారవీడు బోయద_గుంపుల https://www.wikidata.org/wiki/Q13004585
913 పెద్దారవీడు రాజంపల్లి_(పెద్దారవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q25564354
914 పెద్దారవీడు శనికవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q16346945
915 పెద్దారవీడు సుంకేశుల_(పెద్దారవీడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13011576
916 పొదిలి అక్కచెరువు_(పొదిలి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15687858
917 పొదిలి అన్నవరం_(పొదిలి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15688795
918 పొదిలి ఆముదాలపల్లి_(పొదిలి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q4748919
919 పొదిలి ఈగలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12991644
920 పొదిలి ఉప్పలపాడు_(పొదిలి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12991836
921 పొదిలి ఓబులక్కపల్లి_(పొదిలి) https://www.wikidata.org/wiki/Q12992434
922 పొదిలి కంభాలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12992585
923 పొదిలి కాటూరివారిపాలెము https://www.wikidata.org/wiki/Q12993227
924 పొదిలి కుంచెపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q6444221
925 పొదిలి కేశవభొట్లపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12993993
926 పొదిలి కొండాయపాలెం_(పొదిలి) https://www.wikidata.org/wiki/Q12994172
927 పొదిలి కొత్తపాలెము https://www.wikidata.org/wiki/Q15693509
928 పొదిలి గార్లదిన్నె(పొదిలి) https://www.wikidata.org/wiki/Q25570266
929 పొదిలి చింతగంపల్లి_(పొదిలి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15700210
930 పొదిలి జఫలాపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q12997744
931 పొదిలి జువ్వలేరు https://www.wikidata.org/wiki/Q15702026
932 పొదిలి టీ.సాళ్లూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q12998209
933 పొదిలి తాలమళ్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q7678853
934 పొదిలి తీగదుర్తిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16315022
935 పొదిలి తుమ్మగుంట_(పొదిలి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15703187
936 పొదిలి దాసల్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12999728
937 పొదిలి దొండ్లేరు https://www.wikidata.org/wiki/Q15704585
938 పొదిలి నందిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13000445
939 పొదిలి నిమ్మవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q13001171
940 పొదిలి పాములపాడు_(పొదిలి) https://www.wikidata.org/wiki/Q16338698
941 పొదిలి పొదిలి https://www.wikidata.org/wiki/Q7206808
942 పొదిలి పొదిలి_మండలం https://www.wikidata.org/wiki/Q11103722
943 పొదిలి మల్లవరం_(పొదిలి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q5099766
944 పొదిలి మాదాలవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16343430
945 పొదిలి మూగచింతల_(పొదిలి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006806
946 పొదిలి యెలూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q16314388
947 పొదిలి రామాయణ_ఖండ్రిక https://www.wikidata.org/wiki/Q13008075
948 పొదిలి రాములవీడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13008103
949 పొదిలి వేలూరు_(పొదిలి) https://www.wikidata.org/wiki/Q31500751
950 పొదిలి సలకనూతల https://www.wikidata.org/wiki/Q16317715
951 పొదిలి సుదనగుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q13011610
952 పొన్నలూరు ఇప్పగుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q12991500
953 పొన్నలూరు ఉప్పలదిన్నె https://www.wikidata.org/wiki/Q12991827
954 పొన్నలూరు కోటపాడు_(పొన్నలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15695046
955 పొన్నలూరు చెన్నిపాడు_(పొన్నలూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12997333
956 పొన్నలూరు చెరుకూరు_(పొన్నలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15701089
957 పొన్నలూరు చెరువుకొమ్ముపాలెం_(పొన్నలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15701099
958 పొన్నలూరు చౌటపాలెం_(పొన్నలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15701286
959 పొన్నలూరు తిమ్మపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15702874
960 పొన్నలూరు పచ్చవబల_గోపాలపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q13001542
961 పొన్నలూరు పెదవెంకన్న_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16310936
962 పొన్నలూరు పెరిగపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q31494713
963 పొన్నలూరు పొన్నలూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q7227893
964 పొన్నలూరు పొన్నలూరు_గూడవారి_ఖండ్రిక https://www.wikidata.org/wiki/Q16340415
965 పొన్నలూరు బోగనంపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13004544
966 పొన్నలూరు మంగినపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13005136
967 పొన్నలూరు మాలెపాడు_(పొన్నలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16316646
968 పొన్నలూరు ముండ్లముదోరి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16317270
969 పొన్నలూరు ముప్పాళ్ల_(పొన్నలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q30325547
970 పొన్నలూరు మేకపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13006895
971 పొన్నలూరు రాజోలుపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13007839
972 పొన్నలూరు రావులకొల్లు_(పొన్నలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16344769
973 పొన్నలూరు లింగంగుంట_(పొన్నలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008792
974 పొన్నలూరు వెంకుపాలెం_(పొన్నలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16346712
975 పొన్నలూరు వెల్లటూరు_(పొన్నలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16346854
976 పొన్నలూరు వెల్లటూరు_కాళిదాసువారి_ఖండ్రిక https://www.wikidata.org/wiki/Q16310811
977 పొన్నలూరు వేంపాడు_(పొన్నలూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16311284
978 పొన్నలూరు సింగరభొట్లపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13011321
979 బల్లికురవ ఉప్పుమాగులూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q15690642
980 బల్లికురవ కూకట్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12993799
981 బల్లికురవ కె.రాజుపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q19672801
982 బల్లికురవ కొండాయపాలెం_(బల్లికురవ) https://www.wikidata.org/wiki/Q25575692
983 బల్లికురవ కొణిదెన https://www.wikidata.org/wiki/Q6429337
984 బల్లికురవ కొత్తపాలెం(బల్లికురవ) https://www.wikidata.org/wiki/Q16338491
985 బల్లికురవ కొత్తూరు_(బల్లికురవ) https://www.wikidata.org/wiki/Q12994467
986 బల్లికురవ కొప్పెరపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15693732
987 బల్లికురవ కొప్పెరపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15239559
988 బల్లికురవ కొమ్మినేనివారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q6428404
989 బల్లికురవ గుంటుపల్లి_(బల్లికురవ) https://www.wikidata.org/wiki/Q15698228
990 బల్లికురవ గొర్రెపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12996041
991 బల్లికురవ చినఅంబడిపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q25563714
992 బల్లికురవ చెన్నుపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12997334
993 బల్లికురవ నక్కబొక్కలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15704970
994 బల్లికురవ పెద్ద_అంబడిపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q25563703
995 బల్లికురవ బల్లికురవ https://www.wikidata.org/wiki/Q11102886
996 బల్లికురవ బూసవారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25573895
997 బల్లికురవ మల్లాయపాలెం(బల్లికురవ) https://www.wikidata.org/wiki/Q25565522
998 బల్లికురవ ముక్తేశ్వరం_(బల్లికురవ) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006486
999 బల్లికురవ రాజుపాలెం(బల్లికురవ) https://www.wikidata.org/wiki/Q25565044
1000 బల్లికురవ వల్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16345496
1001 బల్లికురవ వెలమవారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16309817
1002 బల్లికురవ వేమవరం_(బల్లికురవ_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13010166
1003 బల్లికురవ వైదన https://www.wikidata.org/wiki/Q13010226
1004 బల్లికురవ శంకరలింగం_గుడిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13010323
1005 బేస్తవారిపేట అక్కపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q19803646
1006 బేస్తవారిపేట ఆర్.కొత్తపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q25569943
1007 బేస్తవారిపేట ఒందుట్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q12992369
1008 బేస్తవారిపేట ఓంకారపురం(బేస్తవారిపేట) https://www.wikidata.org/wiki/Q25567051
1009 బేస్తవారిపేట కలగొట్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q25568489
1010 బేస్తవారిపేట కోనపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12994793
1011 బేస్తవారిపేట ఖాజీపురం_(బేస్తవారిపేట) https://www.wikidata.org/wiki/Q15696711
1012 బేస్తవారిపేట గలిజెరుగుళ్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q12995413
1013 బేస్తవారిపేట గొట్టమిండ్లు https://www.wikidata.org/wiki/Q15699122
1014 బేస్తవారిపేట చింతలపాలెం_(బెస్తవారిపేట) https://www.wikidata.org/wiki/Q15700295
1015 బేస్తవారిపేట చినఓబినేనిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15700484
1016 బేస్తవారిపేట చెట్టిచెర్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q12997291
1017 బేస్తవారిపేట చెరుకుపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q31487141
1018 బేస్తవారిపేట జగ్గంబొట్ల_కృష్ణాపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q15701567
1019 బేస్తవారిపేట జెన్నివారిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25567897
1020 బేస్తవారిపేట జే.సి.అగ్రహారం https://www.wikidata.org/wiki/Q25563674
1021 బేస్తవారిపేట నేకనాంబాదు https://www.wikidata.org/wiki/Q15705886
1022 బేస్తవారిపేట పందిళ్ళపల్లి(బేస్తవారిపేట) https://www.wikidata.org/wiki/Q25563905
1023 బేస్తవారిపేట పచ్చలవెంకటాపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q15706170
1024 బేస్తవారిపేట పాపాయిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16316727
1025 బేస్తవారిపేట పిట్టికాయగుళ్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q16338773
1026 బేస్తవారిపేట పూసలపాడు_(బెస్తవారిపేట) https://www.wikidata.org/wiki/Q13002501
1027 బేస్తవారిపేట పెంచికలపాడు_(బేస్తవారిపేట) https://www.wikidata.org/wiki/Q25571251
1028 బేస్తవారిపేట పెదఓబినేనిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13002584
1029 బేస్తవారిపేట బసినెపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16315831
1030 బేస్తవారిపేట బాలేశ్వరపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q25568373
1031 బేస్తవారిపేట బేస్తవారిపేట https://www.wikidata.org/wiki/Q2576080
1032 బేస్తవారిపేట మదనపుల్లలచెరువు https://www.wikidata.org/wiki/Q13005386
1033 బేస్తవారిపేట ముక్తేశ్వరం(బెస్తవారిపేట) https://www.wikidata.org/wiki/Q16317431
1034 బేస్తవారిపేట మోక్షగుండం https://www.wikidata.org/wiki/Q13007109
1035 బేస్తవారిపేట రెట్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16315497
1036 బేస్తవారిపేట లక్ష్మీపురం(బేస్తవారిపేట) https://www.wikidata.org/wiki/Q25570985
1037 బేస్తవారిపేట వంగపాడు_(బేస్తవారిపేట) https://www.wikidata.org/wiki/Q25570428
1038 బేస్తవారిపేట శింగరపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q25568403
1039 బేస్తవారిపేట సలకలవీడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13011140
1040 బేస్తవారిపేట సోమవారిపేట https://www.wikidata.org/wiki/Q16341234
1041 బేస్తవారిపేట హనుమాయిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25574489
1042 మద్దిపాడు అన్నంగి https://www.wikidata.org/wiki/Q24906658
1043 మద్దిపాడు ఇనమనమెల్లూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q15690270
1044 మద్దిపాడు ఏడుగుండ్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15691230
1045 మద్దిపాడు కీర్తిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12993540
1046 మద్దిపాడు కొలచనకోట https://www.wikidata.org/wiki/Q15694501
1047 మద్దిపాడు గడియపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q15697565
1048 మద్దిపాడు గార్లపాడు_(మద్దిపాడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15698048
1049 మద్దిపాడు గుండ్లపల్లి_(మద్దిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15698358
1050 మద్దిపాడు తెల్లబాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q7697569
1051 మద్దిపాడు దొడ్డవరం_(మద్దిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q5287759
1052 మద్దిపాడు దొడ్డవరప్పాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13000156
1053 మద్దిపాడు నందిపాడు_(మద్దిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13000441
1054 మద్దిపాడు నర్సాయపాలెం_(మద్దిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q31500571
1055 మద్దిపాడు నాగన్నపాలెం(మద్దిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q25571042
1056 మద్దిపాడు నేలటూరు_(మద్దిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15705956
1057 మద్దిపాడు పెద_కొత్తపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13002564
1058 మద్దిపాడు బసవన్నపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16315790
1059 మద్దిపాడు మద్దిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q6726636
1060 మద్దిపాడు మల్లవరం_(మద్దిపాడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13005759
1061 మద్దిపాడు మార్లెగుంటపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25570514
1062 మద్దిపాడు రాచవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q18393009
1063 మద్దిపాడు లింగంగుంట_(మద్దిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008791
1064 మద్దిపాడు వెంకటరాజు_పాలెం_(మద్దిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q7920058
1065 మద్దిపాడు వెల్లంపల్లి_(మద్దిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13010098
1066 మద్దిపాడు సీతారాంపురం_(మద్దిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16340172
1067 మర్రిపూడి అంకేపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15687138
1068 మర్రిపూడి అయ్యపరాజుపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q29025956
1069 మర్రిపూడి కాకర్ల_(మర్రిపూడి) https://www.wikidata.org/wiki/Q12993171
1070 మర్రిపూడి కూచిపూడి_(మర్రిపూడి) https://www.wikidata.org/wiki/Q12993808
1071 మర్రిపూడి కెల్లంపల్లి_(మర్రిపూడి) https://www.wikidata.org/wiki/Q12993938
1072 మర్రిపూడి గంజిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12995161
1073 మర్రిపూడి గార్లపేట https://www.wikidata.org/wiki/Q15698051
1074 మర్రిపూడి గుండ్లసముద్రం https://www.wikidata.org/wiki/Q12995627
1075 మర్రిపూడి గోసుకొండ_అగ్రహారం https://www.wikidata.org/wiki/Q15699614
1076 మర్రిపూడి చిమట https://www.wikidata.org/wiki/Q12997101
1077 మర్రిపూడి చిలమకూరు_(మర్రిపూడి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15700788
1078 మర్రిపూడి జువ్విగుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q6319084
1079 మర్రిపూడి తంగెళ్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q15702408
1080 మర్రిపూడి ధర్మవరం_(మర్రిపూడి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13000312
1081 మర్రిపూడి నిర్మాణపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q13001184
1082 మర్రిపూడి పన్నూరు_(మర్రిపూడి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15706316
1083 మర్రిపూడి మర్రిపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q6773012
1084 మర్రిపూడి రాజుపాలెం_(మర్రిపూడి) https://www.wikidata.org/wiki/Q13007816
1085 మర్రిపూడి రామయపాలెం_(మర్రిపూడి) https://www.wikidata.org/wiki/Q7289132
1086 మర్రిపూడి వంకమర్రిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13009005
1087 మర్రిపూడి వల్లయపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13009313
1088 మర్రిపూడి వెంకటకృష్ణపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q13009784
1089 మర్రిపూడి వేమవరం_(మర్రిపూడి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13010167
1090 మర్రిపూడి సన్నమూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q13011018
1091 మార్కాపురం అక్కచెరువు_(మార్కాపురం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15687862
1092 మార్కాపురం అయ్యవారిపల్లె_(మార్కాపురం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12990645
1093 మార్కాపురం ఇడుపూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q12991460
1094 మార్కాపురం కొండేపల్లి(మార్కాపురం) https://www.wikidata.org/wiki/Q25563516
1095 మార్కాపురం కొలభీమునిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12994635
1096 మార్కాపురం గజ్జలకొండ https://www.wikidata.org/wiki/Q12995224
1097 మార్కాపురం గొట్టిపడియ https://www.wikidata.org/wiki/Q12995957
1098 మార్కాపురం గోగులదిన్నె https://www.wikidata.org/wiki/Q15699348
1099 మార్కాపురం చింతకుంట_(మార్కాపురం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12996711
1100 మార్కాపురం జమ్మనపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12997761
1101 మార్కాపురం తిప్పాయపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12998734
1102 మార్కాపురం నరసింహపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q15705112
1103 మార్కాపురం నాయుడుపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25570584
1104 మార్కాపురం నికరంపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13001091
1105 మార్కాపురం పెద_నాగులవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q16339664
1106 మార్కాపురం పెద_యాచవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q13002573
1107 మార్కాపురం బడేఖాన్‌పేట https://www.wikidata.org/wiki/Q13003671
1108 మార్కాపురం బిరుదుల_నరవ https://www.wikidata.org/wiki/Q31496068
1109 మార్కాపురం బొందలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16342109
1110 మార్కాపురం బొడిచర్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q25570592
1111 మార్కాపురం భూపతిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13005040
1112 మార్కాపురం మల్యావంతునిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16343271
1113 మార్కాపురం మార్కాపురం_(గ్రామీణ) https://www.wikidata.org/wiki/Q16316423
1114 మార్కాపురం మార్కాపురం_మండలం https://www.wikidata.org/wiki/Q11103996
1115 మార్కాపురం రాయవరం_(మార్కాపురం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008139
1116 మార్కాపురం వేములకోట https://www.wikidata.org/wiki/Q13010179
1117 మార్కాపురం శివరాంపురం_(మార్కాపురం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13010467
1118 మార్టూరు కొలలపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q6427017
1119 మార్టూరు కోనంకి_(మార్టూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15695473
1120 మార్టూరు చిమ్మిరిబండ https://www.wikidata.org/wiki/Q15700736
1121 మార్టూరు జంగమహేశ్వరపురం_(మార్టూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15701394
1122 మార్టూరు జొన్న_తాళి_అగ్రహారం https://www.wikidata.org/wiki/Q12998115
1123 మార్టూరు దర్శి_అగ్రహారం https://www.wikidata.org/wiki/Q12999628
1124 మార్టూరు ద్రోణాదుల https://www.wikidata.org/wiki/Q15704710
1125 మార్టూరు నాగరాజుపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15705329
1126 మార్టూరు బొబ్బెపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13004464
1127 మార్టూరు బొల్లాపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16342248
1128 మార్టూరు మార్టూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q11103593
1129 మార్టూరు రాజుపాలెం_(మార్టూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13007818
1130 మార్టూరు లక్కవరం_అగ్రహారం https://www.wikidata.org/wiki/Q13008576
1131 మార్టూరు వలపర్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q16255663
1132 ముండ్లమూరు అవిశనవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15689295
1133 ముండ్లమూరు ఉమామహేశ్వరపురం_(ముండ్లమూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15690674
1134 ముండ్లమూరు ఎదర https://www.wikidata.org/wiki/Q15690917
1135 ముండ్లమూరు కెల్లంపల్లి_(ముండ్లమూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15692982
1136 ముండ్లమూరు కొమ్మవరం_(ముండ్లమూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15693975
1137 ముండ్లమూరు చింతలపూడి_(ముండ్లమూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15700297
1138 ముండ్లమూరు చిన్నవుల్లగల్లు https://www.wikidata.org/wiki/Q15700696
1139 ముండ్లమూరు జమ్మలమడక_(ముండ్లమూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12997767
1140 ముండ్లమూరు తమ్మలూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q12998458
1141 ముండ్లమూరు తూర్పు_కంభంపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12999116
1142 ముండ్లమూరు నూజెల్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13001275
1143 ముండ్లమూరు పసుపుగల్లు https://www.wikidata.org/wiki/Q16338573
1144 ముండ్లమూరు పురిమెట్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q13002321
1145 ముండ్లమూరు పులిపాడు_(ముండ్లమూరు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q16339024
1146 ముండ్లమూరు పెదవుల్లగల్లు https://www.wikidata.org/wiki/Q13002683
1147 ముండ్లమూరు పెద్దరావిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13002792
1148 ముండ్లమూరు పోలవరం_(ముండ్లమూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13003268
1149 ముండ్లమూరు బసవపురం_(ముండ్లమూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13003818
1150 ముండ్లమూరు బృందావనం_(ముండ్లమూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13004240
1151 ముండ్లమూరు బొప్పూడివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16342239
1152 ముండ్లమూరు భట్లపల్లి_(ముండ్లమూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16342361
1153 ముండ్లమూరు భీమవరం_(ముండ్లమూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13004991
1154 ముండ్లమూరు మారెళ్ల_(ముండ్లమూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16316368
1155 ముండ్లమూరు ముండ్లమూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q6935837
1156 ముండ్లమూరు వేంపాడు_(ముండ్లమూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16311307
1157 ముండ్లమూరు వేముల_(ముండ్లమూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16313118
1158 ముండ్లమూరు వేములబండ https://www.wikidata.org/wiki/Q13010190
1159 ముండ్లమూరు శంకరాపురం_(ముండ్లమూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13010330
1160 ముండ్లమూరు సింగనపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13011304
1161 యద్దనపూడి అనంతవరం_(యద్దనపూడి_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q12990245
1162 యద్దనపూడి ఎనమదల_(యద్దనపూడి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15690950
1163 యద్దనపూడి గన్నవరం_(యద్దనపూడి) https://www.wikidata.org/wiki/Q15697716
1164 యద్దనపూడి చిలుకూరివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q31502498
1165 యద్దనపూడి జాగర్లమూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q12997864
1166 యద్దనపూడి తనుబొద్దివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12998436
1167 యద్దనపూడి పూనూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q13002464
1168 యద్దనపూడి పోలూరు_(యద్దనపూడి) https://www.wikidata.org/wiki/Q7226054
1169 యద్దనపూడి మున్నంగివారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13006664
1170 యద్దనపూడి యద్దనపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q11103589
1171 యద్దనపూడి వింజనంపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q7932592
1172 యద్దనపూడి శామలవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16347047
1173 యద్దనపూడి సూరవరపుపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25563228
1174 యర్రగొండపాలెం అమ్మని_గుడిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15688977
1175 యర్రగొండపాలెం అల్లిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12990824
1176 యర్రగొండపాలెం అళ్లటం https://www.wikidata.org/wiki/Q15689281
1177 యర్రగొండపాలెం కొలుకుల https://www.wikidata.org/wiki/Q12994643
1178 యర్రగొండపాలెం గంగపాలెం_(యర్రగొండపాలెం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15697041
1179 యర్రగొండపాలెం గరిని_పెంట https://www.wikidata.org/wiki/Q12995379
1180 యర్రగొండపాలెం గుట్టలచెరువు https://www.wikidata.org/wiki/Q12995654
1181 యర్రగొండపాలెం గురిజపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12995780
1182 యర్రగొండపాలెం గుర్రపుసాల https://www.wikidata.org/wiki/Q15698823
1183 యర్రగొండపాలెం గొల్లవిడిపి https://www.wikidata.org/wiki/Q12996124
1184 యర్రగొండపాలెం దద్దనాల_(యర్రగొండపాలెం) https://www.wikidata.org/wiki/Q15703927
1185 యర్రగొండపాలెం నర్సాయపాలెం(యర్రగొండపాలెం) https://www.wikidata.org/wiki/Q25568011
1186 యర్రగొండపాలెం నెక్కంటి https://www.wikidata.org/wiki/Q15705809
1187 యర్రగొండపాలెం పాలుట్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q16317262
1188 యర్రగొండపాలెం పొన్నాల_బైలు https://www.wikidata.org/wiki/Q16340432
1189 యర్రగొండపాలెం బాయి_పెంట https://www.wikidata.org/wiki/Q16316236
1190 యర్రగొండపాలెం బిళ్లగొండి_పెంట https://www.wikidata.org/wiki/Q13004035
1191 యర్రగొండపాలెం బూరు_గుండాల https://www.wikidata.org/wiki/Q16342012
1192 యర్రగొండపాలెం బోయలపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16313144
1193 యర్రగొండపాలెం మిల్లంపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16317086
1194 యర్రగొండపాలెం యర్రగొండపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q8052654
1195 యర్రగొండపాలెం రామచంద్రపురం_(యర్రగొండపాలెం) https://www.wikidata.org/wiki/Q16344487
1196 యర్రగొండపాలెం రాయవరం_(యర్రగొండపాలెం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008141
1197 యర్రగొండపాలెం వెంకటాద్రిపాలెం_(యర్రగొండపాలెం) https://www.wikidata.org/wiki/Q13009820
1198 యర్రగొండపాలెం సుద్దకుంట_పెంట https://www.wikidata.org/wiki/Q13011614
1199 రాచర్ల అక్కపల్లి_(రాచర్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q25575515
1200 రాచర్ల అనుమలవీడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15688740
1201 రాచర్ల అనుములపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q15688748
1202 రాచర్ల ఆకవీడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15689579
1203 రాచర్ల ఎడవల్లి_(రాచర్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q15690905
1204 రాచర్ల ఓబులరెడ్డిపల్లె(రాచర్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q25563926
1205 రాచర్ల కాలువపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25565063
1206 రాచర్ల కొత్తూరు_(రాచర్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q25575591
1207 రాచర్ల గంగంపల్లె_(రాచర్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q5520159
1208 రాచర్ల గుడిమెట్ల_(రాచర్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q15698506
1209 రాచర్ల గౌతవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q5590146
1210 రాచర్ల చిన్నగానిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15700628
1211 రాచర్ల చోలవీడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12997491
1212 రాచర్ల జల్లివానిపుల్లలచెరువు https://www.wikidata.org/wiki/Q12997837
1213 రాచర్ల జి.కొత్తపల్లి_(రాచర్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q5512065
1214 రాచర్ల దద్దనగురువాయిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12999569
1215 రాచర్ల పలకవీడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16315588
1216 రాచర్ల పలుగుంటిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q7128810
1217 రాచర్ల బూపనగుంట్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q13004205
1218 రాచర్ల మాధవాపురం_(రాచర్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006133
1219 రాచర్ల మేడంవారిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q25569989
1220 రాచర్ల రంగారెడ్డిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q31503363
1221 రాచర్ల రాచర్ల_(ప్రకాశం_జిల్లా) https://www.wikidata.org/wiki/Q11102655
1222 రాచర్ల రాచర్లఫారం https://www.wikidata.org/wiki/Q25574656
1223 రాచర్ల రామాపురం_(రాచర్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q16344590
1224 రాచర్ల వెణుతుర్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13009962
1225 రాచర్ల సత్యవోలు_(రాచర్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q13010986
1226 రాచర్ల సోమిదేవిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13011910
1227 లింగసముద్రము అన్నెబోయినపల్లి_(లింగసముద్రము) https://www.wikidata.org/wiki/Q12990395
1228 లింగసముద్రము గంగపాలెం_(లింగసముద్రము) https://www.wikidata.org/wiki/Q12995085
1229 లింగసముద్రము చినపవని https://www.wikidata.org/wiki/Q12996942
1230 లింగసముద్రము చీమలపెంట_(లింగసముద్రము) https://www.wikidata.org/wiki/Q12997233
1231 లింగసముద్రము జంగంరెడ్డి_ఖండ్రిక https://www.wikidata.org/wiki/Q15701387
1232 లింగసముద్రము తిమ్మారెడ్డి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15702925
1233 లింగసముద్రము తూనుగుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q12999093
1234 లింగసముద్రము పెంట్రాల https://www.wikidata.org/wiki/Q13002522
1235 లింగసముద్రము పెదపవని https://www.wikidata.org/wiki/Q16309692
1236 లింగసముద్రము మాలకొండరాయుని_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13006289
1237 లింగసముద్రము ముక్తేశ్వరం_(లింగసముద్రము) https://www.wikidata.org/wiki/Q16317437
1238 లింగసముద్రము ముత్యాలపాడు_(లింగసముద్రము) https://www.wikidata.org/wiki/Q13006584
1239 లింగసముద్రము మొగిలిచెర్ల_(లింగసముద్రము) https://www.wikidata.org/wiki/Q16343871
1240 లింగసముద్రము రాచెరువు_రాజుపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16344292
1241 లింగసముద్రము రాళ్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13008163
1242 లింగసముద్రము రాళ్లపాడు,_ప్రకాశం_జిల్లా https://www.wikidata.org/wiki/Q16344701
1243 లింగసముద్రము లింగసముద్రం_(లింగసముద్రము) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008846
1244 లింగసముద్రము లింగసముద్రము https://www.wikidata.org/wiki/Q6553788
1245 లింగసముద్రము విశ్వనాధపురం_(లింగసముద్రము) https://www.wikidata.org/wiki/Q13009638
1246 లింగసముద్రము వీరరాఘవుని_కోట https://www.wikidata.org/wiki/Q7906185
1247 లింగసముద్రము వెంగళాపురం_(లింగసముద్రము) https://www.wikidata.org/wiki/Q13009936
1248 వెలిగండ్ల ఇమ్మడిచెరువు https://www.wikidata.org/wiki/Q12991548
1249 వెలిగండ్ల కంకణంపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15691439
1250 వెలిగండ్ల కంకణంపాడు_అగ్రహారం https://www.wikidata.org/wiki/Q12992469
1251 వెలిగండ్ల కోటలపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15695112
1252 వెలిగండ్ల గండ్లోపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15697423
1253 వెలిగండ్ల గణేశునిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15697647
1254 వెలిగండ్ల గన్నవరం_(వెలిగండ్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q12995341
1255 వెలిగండ్ల గరుగుపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12995388
1256 వెలిగండ్ల గుడిపాటిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q25573536
1257 వెలిగండ్ల చోడవరం_(వెలిగండ్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q15701263
1258 వెలిగండ్ల జంగం_నరసయ్యపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15701372
1259 వెలిగండ్ల నాగిరెడ్డిపల్లి_(వెలిగండ్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q13000902
1260 వెలిగండ్ల పండువ https://www.wikidata.org/wiki/Q15706084
1261 వెలిగండ్ల పందువ_నాగులవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q15706126
1262 వెలిగండ్ల పులికుంట్ల_రాళ్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16338983
1263 వెలిగండ్ల పెరుగుపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13002908
1264 వెలిగండ్ల బల్లవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q13003788
1265 వెలిగండ్ల మరపగుంట https://www.wikidata.org/wiki/Q13005590
1266 వెలిగండ్ల మొగల్లూరు_(వెలిగండ్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q13007042
1267 వెలిగండ్ల రామగోపాలపురం_(వెలిగండ్ల_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q16344472
1268 వెలిగండ్ల రామలింగపురం_(వెలిగండ్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008012
1269 వెలిగండ్ల వెదుళ్లచెరువు_(వెలిగండ్ల) https://www.wikidata.org/wiki/Q13009980
1270 వెలిగండ్ల వెలిగండ్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q7918946
1271 వెలిగండ్ల హుస్సేన్‌పురం https://www.wikidata.org/wiki/Q16341927
1272 వేటపాలెం కొత్తపేట_(గ్రామీణ) https://www.wikidata.org/wiki/Q12994418 Yes check.svg
1273 వేటపాలెం చల్లారెడ్డిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12996620 Yes check.svg
1274 వేటపాలెం నాయనిపల్లి_(గ్రామీణ) https://www.wikidata.org/wiki/Q13000983 Yes check.svg
1275 వేటపాలెం పందిళ్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13001506 Yes check.svg
1276 వేటపాలెం పాపాయపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25566031 వివరాలు లేవు, తొలగించితే మంచిది
1277 వేటపాలెం పుల్లరిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16339119 Yes check.svg
1278 వేటపాలెం పొట్టిసుబ్బయ్యపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25571728 వివరాలు లేవు, తొలగించితే మంచిది
1279 వేటపాలెం రామన్నపేట_(వేటపాలెం) https://www.wikidata.org/wiki/Q16344537 Yes check.svg
1280 వేటపాలెం రావూరిపేట https://www.wikidata.org/wiki/Q25564241 Yes check.svg
1281 వేటపాలెం వేటపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q2563456 Yes check.svg
1282 వేటపాలెం వేటపాలెం_మండలం https://www.wikidata.org/wiki/Q58778686 ప్రాజెక్టు పరిధిలో లేనిది
1283 వోలేటివారిపాలెము అయ్యవారిపల్లె_(వోలేటివారిపాలెము) https://www.wikidata.org/wiki/Q12990646
1284 వోలేటివారిపాలెము కలవల్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q12992993
1285 వోలేటివారిపాలెము కాకుటూరు_(వోలేటివారిపాలెము) https://www.wikidata.org/wiki/Q12993179
1286 వోలేటివారిపాలెము కొండసముద్రం https://www.wikidata.org/wiki/Q12994140
1287 వోలేటివారిపాలెము కొండారెడ్డిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12994177
1288 వోలేటివారిపాలెము చుండి https://www.wikidata.org/wiki/Q12997248
1289 వోలేటివారిపాలెము జెడ్.ఉప్పలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q15702059
1290 వోలేటివారిపాలెము తూర్పు_పొలినేనిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15703435
1291 వోలేటివారిపాలెము నలదలపూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q13000693
1292 వోలేటివారిపాలెము నవాబుపాలెం_(వోలేటివారిపాలెము) https://www.wikidata.org/wiki/Q13000760
1293 వోలేటివారిపాలెము నూకవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q13001269
1294 వోలేటివారిపాలెము నేకునాంపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q15261573
1295 వోలేటివారిపాలెము పొలినేనిచెరువు https://www.wikidata.org/wiki/Q13003129
1296 వోలేటివారిపాలెము పోకూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q24910208
1297 వోలేటివారిపాలెము పోలినేనిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q31500390
1298 వోలేటివారిపాలెము బడేవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q4840799
1299 వోలేటివారిపాలెము మాలకొండ https://www.wikidata.org/wiki/Q13006288
1300 వోలేటివారిపాలెము రామచంద్రాపురం_(వోలేటివారిపాలెము) https://www.wikidata.org/wiki/Q13007921
1301 వోలేటివారిపాలెము రామలింగపురం_(వోలేటివారిపాలెము) https://www.wikidata.org/wiki/Q13008007
1302 వోలేటివారిపాలెము వీరన్నపాలెం_(వోలేటివారిపాలెము) https://www.wikidata.org/wiki/Q16346318
1303 వోలేటివారిపాలెము వోలేటివారిపాలెము https://www.wikidata.org/wiki/Q7940153
1304 వోలేటివారిపాలెము శాఖవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q17088288
1305 వోలేటివారిపాలెము సమీరపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13011052
1306 వోలేటివారిపాలెము సింగమ్నేనిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13011317
1307 సంతనూతలపాడు ఎం.వేములపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q25572678
1308 సంతనూతలపాడు ఎండ్లూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q8052214
1309 సంతనూతలపాడు ఎనికేపాడు(సంతనూతలపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q25563585
1310 సంతనూతలపాడు కామేపల్లివారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15692357
1311 సంతనూతలపాడు కొనగానివారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15693636
1312 సంతనూతలపాడు గంగవరం_(సంతనూతలపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15697131
1313 సంతనూతలపాడు గుమ్మలంపాడు_(సంతనూతలపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15698687
1314 సంతనూతలపాడు గురవారెడ్డి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15698748
1315 సంతనూతలపాడు గొర్లమిట్ట https://www.wikidata.org/wiki/Q25563713
1316 సంతనూతలపాడు చండ్రపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12996457
1317 సంతనూతలపాడు చిలకపాడు_(సంతనూతలపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q5097579
1318 సంతనూతలపాడు నాంచారెడ్డిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25566808
1319 సంతనూతలపాడు పడమటి_తక్కెళ్లపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13001572
1320 సంతనూతలపాడు పిడతలగుడిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13002159
1321 సంతనూతలపాడు పేర్నమిట్ట https://www.wikidata.org/wiki/Q7169386
1322 సంతనూతలపాడు బొడ్డువారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q13004395
1323 సంతనూతలపాడు భట్ల_మాచవరం https://www.wikidata.org/wiki/Q13004732
1324 సంతనూతలపాడు మంగమూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q16342699
1325 సంతనూతలపాడు మట్టిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13005338
1326 సంతనూతలపాడు మద్దులూరు_(సంతనూతలపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13005452
1327 సంతనూతలపాడు మన్నవారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16343099
1328 సంతనూతలపాడు మిట్టమీదవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25569944
1329 సంతనూతలపాడు మైనంపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q6947805
1330 సంతనూతలపాడు యర్రగుడిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q16311571
1331 సంతనూతలపాడు యెనికపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13007302
1332 సంతనూతలపాడు రుద్రవరం_(సంతనూతలపాడు_మండలం) https://www.wikidata.org/wiki/Q7377535
1333 సంతనూతలపాడు లక్ష్మిపురం_(సంతనూతలపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16316726
1334 సంతనూతలపాడు సంతనూతలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q11104618
1335 సంతమాగులూరు అడవిపాలెము https://www.wikidata.org/wiki/Q12990110
1336 సంతమాగులూరు ఏల్చూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q15691272
1337 సంతమాగులూరు కామేపల్లి_(సంతమాగులూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15692355
1338 సంతమాగులూరు కుందూరు_(తూర్పు) https://www.wikidata.org/wiki/Q12993592
1339 సంతమాగులూరు కుందూరు_(పశ్చిమ) https://www.wikidata.org/wiki/Q12993594
1340 సంతమాగులూరు కొప్పరపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q12994506
1341 సంతమాగులూరు కొప్పారం https://www.wikidata.org/wiki/Q15693694
1342 సంతమాగులూరు కొమ్మలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q12994574
1343 సంతమాగులూరు గురిజెపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12995782
1344 సంతమాగులూరు చవిటిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15700065
1345 సంతమాగులూరు తంగెడుమల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15702405
1346 సంతమాగులూరు పత్తెపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q13001603
1347 సంతమాగులూరు పరిటాలవారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25566544
1348 సంతమాగులూరు పాతమాగులూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q16316516
1349 సంతమాగులూరు పుట్టావారి_పాలెం(అడ్డ_రోడ్డు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13002270
1350 సంతమాగులూరు బండి_వారిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16315113
1351 సంతమాగులూరు మక్కెన_వారి_పాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q16342858
1352 సంతమాగులూరు మామిళ్ళపల్లి_(సంతమాగులూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16316167
1353 సంతమాగులూరు మిన్నెకల్లు https://www.wikidata.org/wiki/Q16316974
1354 సంతమాగులూరు రామిరెడ్డిపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q25566435
1355 సంతమాగులూరు వీర_వట్నం https://www.wikidata.org/wiki/Q13009668
1356 సంతమాగులూరు వెల్లాలచెరువు https://www.wikidata.org/wiki/Q28172859
1357 సంతమాగులూరు సంతమాగులూరు https://www.wikidata.org/wiki/Q3429989
1358 సంతమాగులూరు సజ్జాపురం_(సంతమాగులూరు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16316849
1359 సింగరాయకొండ ఊళ్ళపాలెం https://www.wikidata.org/wiki/Q15690810
1360 సింగరాయకొండ కనుమళ్ళ https://www.wikidata.org/wiki/Q15691751
1361 సింగరాయకొండ కలికివాయ https://www.wikidata.org/wiki/Q12993001
1362 సింగరాయకొండ పాకల_(సింగరాయకొండ) https://www.wikidata.org/wiki/Q16316264
1363 సింగరాయకొండ పాకాల_(సింగరాయకొండ) https://www.wikidata.org/wiki/Q7125414
1364 సింగరాయకొండ పాత_సింగరాయకొండ https://www.wikidata.org/wiki/Q25564152
1365 సింగరాయకొండ బింగినిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13003990
1366 సింగరాయకొండ మూలగుంటపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13006736
1367 సింగరాయకొండ సానంపూడి https://www.wikidata.org/wiki/Q16339281
1368 సింగరాయకొండ సింగరాయకొండ https://www.wikidata.org/wiki/Q720856
1369 సింగరాయకొండ సింగరాయకొండ_మండలం https://www.wikidata.org/wiki/Q58793254
1370 సింగరాయకొండ సోమరాజుపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13011886
1371 హనుమంతునిపాడు అన్నదపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q15688773
1372 హనుమంతునిపాడు ఉమ్మనపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15690681
1373 హనుమంతునిపాడు కూతగుండ్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q15692858
1374 హనుమంతునిపాడు కొండారెడ్డిపల్లి_(హనుమంతునిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15693267
1375 హనుమంతునిపాడు కొండారెడ్డిపల్లె https://www.wikidata.org/wiki/Q25563843
1376 హనుమంతునిపాడు కోటతిప్పల https://www.wikidata.org/wiki/Q12994703
1377 హనుమంతునిపాడు చినగొల్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q15700507
1378 హనుమంతునిపాడు తిమ్మారెడ్డిపల్లి_(హనుమంతునిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15702931
1379 హనుమంతునిపాడు దాసళ్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q12999724
1380 హనుమంతునిపాడు దొడ్డిచింతల https://www.wikidata.org/wiki/Q13000162
1381 హనుమంతునిపాడు నందనవనం_(హనుమంతునిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15704901
1382 హనుమంతునిపాడు నల్లగండ్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q13000705
1383 హనుమంతునిపాడు నీలకంఠపురం_(హనుమంతునిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q15705710
1384 హనుమంతునిపాడు పెదగొల్లపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13002611
1385 హనుమంతునిపాడు మాసయపేట https://www.wikidata.org/wiki/Q13006317
1386 హనుమంతునిపాడు ముక్కువారిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q31496049
1387 హనుమంతునిపాడు ముప్పలపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q13006668
1388 హనుమంతునిపాడు మొహమ్మదాపురం_(హనుమంతునిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16343937
1389 హనుమంతునిపాడు రశీదుపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q13007578
1390 హనుమంతునిపాడు రామయపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q16344544
1391 హనుమంతునిపాడు వలిచెర్ల https://www.wikidata.org/wiki/Q16345461
1392 హనుమంతునిపాడు వీరగరెడ్డిపల్లి https://www.wikidata.org/wiki/Q13009684
1393 హనుమంతునిపాడు వీరరామాపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q13009718
1394 హనుమంతునిపాడు వేములపాడు_(హనుమంతునిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q16313318
1395 హనుమంతునిపాడు హనుమంతపురం_(హనుమంతునిపాడు) https://www.wikidata.org/wiki/Q13012051
1396 హనుమంతునిపాడు హనుమంతునిపాడు https://www.wikidata.org/wiki/Q5651384
1397 హనుమంతునిపాడు హనుమంతునిపాడు_మండలం https://www.wikidata.org/wiki/Q60165585
1398 హనుమంతునిపాడు హాజీపురం https://www.wikidata.org/wiki/Q13012126